DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 862/2009 - modificarea si completarea HG nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National. Hotarare 862/2009Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 7 august 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 248 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Obiectul prezentei hotarari il constituie stabilirea institutiilor si autoritatilor administratiei publice care au obligatia de a se inregistra in Sistemul Electronic National, a serviciilor publice, a formularelor disponibile in format electronic, precum si stabilirea conditiilor si a procedurii de inregistrare in acest sistem."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, institutiile si autoritatile administratiei publice prevazute in anexa nr. 1 au obligatia sa solicite inregistrarea in Sistemul Electronic National.
(2) Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale are obligatia de a realiza, pana la data de 31 decembrie 2009, registrul electronic al institutiilor si autoritatilor administratiei publice din Romania.
(3) Orice modificare survenita asupra denumirii, datelor de contact ori asupra statutului institutiei sau autoritatii administratiei publice va fi comunicata in termen de 3 zile Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale in scopul actualizarii registrului electronic prevazut la alin. (2).
(4) Institutiile si autoritatile administratiei publice nou­infiintate au obligatia de a solicita inregistrarea in Sistemul Electronic National in termen de 30 de zile de la data infiintarii.
(5) Neinregistrarea de catre institutiile si autoritatile administratiei publice mentionate in anexa nr. 1 in Sistemul Electronic National, precum si nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (3) si (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei."

3. La articolul 3 alineatul (2), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) De la data inregistrarii in Sistemul Electronic National, toate institutiile si autoritatile administratiei publice mentionate in anexa nr. 1 au obligatia:
a) sa publice pe site-urile proprii toate formularele utilizate in relatia cu persoanele fizice si persoanele juridice intr-un format care sa permita folosirea acestora in versiune printabila;"

4. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Serviciile publice prevazute in anexa nr. 2 pot fi utilizate, in baza detinerii unui certificat electronic valid, emis de catre operatorul sistemului, de catre toti contribuabilii la nivel national si reprezinta singura modalitate legala de transmitere in format electronic a declaratiilor prevazute in anexa nr. 2.
(3^2) Institutiile si autoritatile administratiei publice prevazute in anexa nr. 2 au obligatia de a accepta declaratiile depuse de catre orice contribuabil prin Sistemul Electronic National, ca singura modalitate legala de transmitere in format electronic a acestora."

5. La articolul 3, alineatele (4), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Neelaborarea de catre institutiile si autoritatile administratiei publice de proceduri interne de preluare si prelucrare a datelor cuprinse in formularele prevazute in anexa nr. 2 sau neaplicarea acestor proceduri in termenul prevazut la alin. (1), precum si nerealizarea interfetei cu Sistemul Electronic National constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. "
(5) Nerespectarea de catre institutiile si autoritatile administratiei publice prevazute in anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. a) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(6) Nerespectarea de catre un functionar public sau de catre persoana incadrata cu contract individual de munca in institutiile si autoritatile administratiei publice prevazute in anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. b) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei."

6. Articolul 4 se abroga.

7. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Necomunicarea de catre utilizatorii inregistrati a modificarilor datelor si documentelor prevazute la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei."

8. La articolul 6^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Nerespectarea de catre o institutie sau o autoritate a administratiei publice a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei."

9. Articolul 7^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7^1
Neacceptarea efectuarii platilor prin intermediul mijloacelor electronice, de catre un functionar public sau de catre o persoana incadrata cu contract individual de munca in cadrul unei institutii sau autoritati a administratiei publice, care are pus in functiune un sistem de incasare prin plata electronica a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume colectate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei."

10. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la preezenta hotarare.

11. Anexa nr. 3 se abroga.

12. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare."

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1085/2003) - LISTA institutiilor si autoritatilor administratiei publice care au obligatia de a utiliza procedura electronica pentru furnizarea serviciilor si informatiilor publice


a) Parlamentul Romaniei;
b) Administratia Prezidentiala;
c) Secretariatul General al Guvernului;
d) ministerele si institutiile subordonate acestora;
e) serviciile publice deconcentrate ale ministerelor;
f) agentiile nationale si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
g) alte autoritati ale administratiei publice centrale, indiferent de modul de finantare a acestora;
h) institutiile prefectului;
i) consiliile judetene;
j) consiliile locale municipale;
k) Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
l) consiliile locale orasenesti;
m) consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
n) consiliile locale comunale;
o) institutii subordonate ale consiliilor locale cu sau fara personalitate juridica;
p) alte institutii ale administratiei publice locale, indiferent de modul de finantare a acestora.


ANEXA Nr.2 (Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.085/2003) - LISTA serviciilor publice furnizate prin procedura electronica prin intermediul Sistemului Electronic National


 
Nr.   Serviciul public furnizat                   Autoritatea publica 	  
crt. 	 	 	  

1.   Declaratie privind obligatiile de plata catre bugetul     Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari
    asigurarilor sociale                     Sociale 	  

2.   Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a   Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
    obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj 		  

3.   Declaratie privind contributia de asigurari sociale de    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate 	  
    sanatate 		  

4.   Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat  Ministerul Finantelor Publice
    (100)

5.   Declaratie privind impozitul pe profit (101)         Ministerul Finantelor Publice

6.   Decont privind taxa pe valoarea adaugata (300)        Ministerul Finantelor Publice

7.   Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele      Ministerul Finantelor Publice
    asigurarilor sociale si fondurilor speciale (102) 		  

8.   Declaratie privind accizele (103)               Ministerul Finantelor Publice 	  

9. 	Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile    Ministerul Finantelor Publice 	  
    intracomunitare de bunuri (390) 		 
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului. Lege nr. 152/2015
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
HG 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996. Hotararea 1180/2014
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 445/2001 privind semnatura electronica republicata 2014. Lege nr. 445/2001 republicata
Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea L
HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 291/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Tichete de masa suport electronic
Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp
Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 100/2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 100/2013
Totul despre amortizarea contabila si fiscala
Cristina Maria B#259tu#351aru, Alexandra O#355etea, Cosmin Pi#355u, Nicu Bogdan Fl

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: