DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 817/2008, hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 16/09/2008

Consiliul Superior al Magistraturii

In temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, avand in vedere dispozitiile art. 106 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t a r a s t e:

Art. I
Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 4 mai 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Pot participa la concursul sau examenul prevazut la art. 3 alin. (1) si (2) judecatorii si procurorii care au obtinut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani, indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege si au cel putin gradul profesional corespunzator instantei sau parchetului pentru ale caror functii de conducere candideaza. Conditia de vechime trebuie indeplinita pana la data desfasurarii primei probe a concursului sau examenului."
2. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Modificarea optiunilor in ceea ce priveste depunerea candidaturilor poate fi realizata pana la data expirarii termenului de depunere a candidaturilor."
3. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere se depune la Consiliul Superior al Magistraturii cu cel putin 7 zile inainte de data desfasurarii primei probe a concursului sau examenului, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, pe suport specific - CD. Depasirea, din motive imputabile, a termenului de depunere a proiectului atrage decaderea din dreptul de a mai participa la concurs."
4. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si este formata din 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 judecatori de la curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, judecatorii care au urmat cursuri de management, au fost inscrisi in baza de date a Institutului National al Magistraturii si au urmat cursurile acestuia privind metodele si tehnicile de evaluare. In comisia de examinare vor fi desemnati si membri supleanti care vor inlocui de drept, in baza hotararii presedintelui comisiei de examinare, pana la finalizarea probei de concurs, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu isi pot exercita atributiile."
5. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Nu pot fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Exista incompatibilitate si in situatia in care candidatii provin de la instantele la care functioneaza membrii comisiei. Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei in vederea inlocuirii sale."
6. La articolul 11 alineatul (1), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. asigura securizarea subiectelor si a lucrarilor scrise la sediul Institutului National al Magistraturii si in timpul transportului acestora, precum si pastrarea ordinii publice la centrele de concurs sau examen si de evaluare;".
7. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
"(11) Nu pot fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Exista incompatibilitate si in situatia in care candidatii provin de la instantele la care functioneaza psihologii care au calitatea de membri ai comisiei. Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei in vederea inlocuirii sale.
(12) In comisia de testare psihologica vor fi desemnati si membri supleanti care vor inlocui de drept, in baza hotararii presedintelui comisiei de examinare, pana la finalizarea probei de concurs, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu isi pot exercita atributiile."
8. La articolul 14, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Contestatiile vor fi solutionate de o comisie formata din 2 psihologi, altii decat cei care au examinat candidatii initial."
9. La articolul 14, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) La solicitarea comisiei de examinare, rezultatele testarii psihologice, concretizate in raportul care cuprinde profilul psihologic al candidatului in raport cu functia pentru care candideaza si calificativul obtinut, sunt aduse la cunostinta membrilor acestei comisii."
10. La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Fiecare criteriu valoreaza 2,5 puncte din totalul punctajului pentru aceasta proba. Nota finala la sustinerea proiectului reprezinta media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei."
11. La articolul 21, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Punctajul acordat si timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de examinare, se transmit candidatilor odata cu subiectele, iar baremul de evaluare si notare se afiseaza la centrele de concurs cu 15 minute inainte de incheierea probei scrise. In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se solutioneaza in 48 de ore, potrivit art. 14 alin. (4). Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore prevazut pentru solutionarea contestatiilor. Baremul de evaluare si notare definitiv, stabilit in urma solutionarii contestatiilor, se publica de indata pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii."
12. La articolul 29, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si este formata din 2 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, procurorii care au urmat cursuri de management, au fost inscrisi in baza de date a Institutului National al Magistraturii si au urmat cursurile acestuia privind metodele si tehnicile de evaluare. In comisia de examinare vor fi desemnati si membri supleanti, care vor inlocui de drept, in baza hotararii presedintelui comisiei de examinare, pana la finalizarea probei de concurs, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu isi pot exercita atributiile."
13. La articolul 32, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
"(11) Nu pot fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Exista incompatibilitate si in situatia in care candidatii provin de la parchetele la care functioneaza psihologii care au calitatea de membri ai comisiei. Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei in vederea inlocuirii sale.
(12) In comisia de testare psihologica vor fi desemnati si membri supleanti care vor inlocui de drept, in baza hotararii presedintelui comisiei de examinare, pana la finalizarea probei de concurs, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu isi pot exercita atributiile."
14. La articolul 32, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Contestatiile vor fi solutionate de o comisie formata din 2 psihologi, altii decat cei care au examinat candidatii initial."
15. La articolul 32, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) La solicitarea comisiei de examinare, rezultatele testarii psihologice, concretizate in raportul care cuprinde profilul psihologic al candidatului in raport cu functia pentru care candideaza si calificativul obtinut, sunt aduse la cunostinta membrilor acestei comisii."
16. La articolul 33, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Fiecare criteriu valoreaza 2,5 puncte din totalul punctajului pentru aceasta proba. Nota finala la sustinerea proiectului reprezinta media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei."
17. La articolul 39, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Punctajul acordat si timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de examinare, se transmit candidatilor odata cu subiectele, iar baremul de evaluare si notare se afiseaza la centrele de concurs cu 15 minute inainte de incheierea probei scrise. In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se solutioneaza in 48 de ore, potrivit art. 14 alin. (4). Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore prevazut pentru solutionarea contestatiilor. Baremul de evaluare si notare definitiv, stabilit in urma solutionarii contestatiilor, se publica de indata pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii."

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Poate fi de interes si:
Hotarare CSM 327/2015 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
Hotarare CSM 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al
Hotararea CSM 1216/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura
Hotararea CSM 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Cons
Hotarare CSM 862/2014 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului Natio
Hotararea 694/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012
Hotararea CSM 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Hotarare CSM 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului S
Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Hotarare CSM nr. 1080/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, nr. 387/2005
Hotarare nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
Legea 137/2013 privind aprobarea OUG 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind
Hotararea CSM 49/2013 pentru completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
Hotararea 50/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea
Hotararea CSM 1132/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
HG 1169/2012 privind suplimenterea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume pr
Hotararea CSM 1061/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii
Hotararea CSM 911/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea jude
Hotararea 610/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecato
Legislatia privind cadastrul si publicitatea imobiliara. Cod 519. Actualizat la 1.10.2013
Editie coordonata si prefatata de lect. univ. dr. av. Cristina Paraschiv

Pret: 12.9 lei
10.97 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
37 useri online

Useri autentificati: