DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1660/2006. Hotararea nr. 370/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 3 aprilie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1660/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) in cazul in care, din motive de natura tehnica imputabile operatorului SEAP, anterior expirarii perioadei de valabilitate, certificatul de inregistrare in SEAP nu mai poate fi utilizat, acesta urmeaza a fi reinnoit cu respectarea procedurii de reinnoire."

2. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Procedura de reinnoire a inregistrarii in SEAP atat a autoritatilor contractante, cat si a operatorilor economici cuprinde urmatoarele faze:
a) transmiterea unei cereri de reinnoire a inregistrarii adresate operatorului SEAP;
b) cererea prevazuta la lit. a) va fi transmisa operatorului SEAP, prin mijloace electronice, utilizandu-se formularul de reinnoire publicat in SEAP;
c) transmiterea prin mijloace electronice de catre operatorul SEAP a certificatului digital de reinnoire a inregistrarii si a instructiunilor de utilizare a acestuia, dupa finalizarea primei etape."

3. La articolul 50, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Responsabilitatea pentru corecta functionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem."

4. Dupa articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 55^1. - (1) Operatorul SEAP pune la dispozitia operatorilor economici, prin intermediul sistemului, o serie de rapoarte, statistici si alte facilitati configurabile, in functie de natura solicitarilor operatorilor economici si de posibilitatile tehnice ale SEAP.
(2) Tipurile de rapoarte, statistici si facilitati prevazute la alin. (1), modalitatea de solicitare si furnizare a acestora, precum si tarifele aferente furnizarii vor fi stabilite prin decizie a operatorului SEAP, care se va publica in sistem."

5. La articolul 57, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57. - (1) Cuantumul tarifului de participare este de maximum 40 de lei pentru orice tip de procedura de atribuire aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau pentru licitatia electronica ca faza finala a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice."

6. La capitolul VIII, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va fi "Tariful de acces".

7. La articolul 64, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 64. - (1) Orice autoritate contractanta inregistrata in SEAP are obligatia sa plateasca anual operatorului SEAP un tarif de acces in sistem in cuantum de 2500 lei."

8. La articolul 64, alineatele (2)-(4) se abroga.

9. La articolul 64, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) La cuantumul tarifului de acces stabilit potrivit alin. (1) se adauga taxa pe valoarea adaugata, potrivit legii."

10. La articolul 64, alineatul (6) se abroga.

11. La articolul 65, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 65. - (1) Plata tarifului de acces in SEAP se efectueaza in baza deciziei titlu de creanta emise de operatorul SEAP si a facturii anexate la aceasta.
(2) Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia titlu de creanta si factura pentru tariful de acces pana la data de 15 ianuarie a anului pentru care se datoreaza tariful de acces.
(4) Autoritatile contractante au obligatia de a plati tariful de acces in termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanta prevazut la alin. (1 )."

12. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66. - (1) Autoritatile contractante nu datoreaza tarif pentru accesul in SEAP si utilizarea sistemului in primul semestru al anului 2009.
(2) Pentru accesul in sistem in al doilea semestru al anului 2009, autoritatile contractante inregistrate in SEAP vor achita operatorului SEAP un tarif de acces in cuantum de 1500 lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata, potrivit legii.
(3) Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia titlu de creanta si factura pentru tariful de acces prevazut la alin. (2) pana la data de 15 august 2009.
(4) Deciziile si facturile prevazute la alin. (3) vor fi transmise autoritatilor contractante in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acestora, fie prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.
(5) Autoritatile contractante au obligatia de a plati tariful de acces prevazut la alin. (2) in termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanta prevazut la alin. (3).
(6) Autoritatile contractante care se inregistreaza in SEAP in cursul unui an datoreaza un tarif de acces in sistem aferent anului in care au efectuat in registrarea in cuantum de 2500 lei.
(7) Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia titlu de creanta si factura pentru tariful de acces prevazut la alin. (6) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii autoritatii contractante in sistem.
(8) Deciziile si facturile prevazute la alin. (7) vor fi transmise autoritatilor contractante in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acestora, fie prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.
(9) Autoritatile contractante au obligatia de a plati tariful de acces prevazut la alin. (6) in termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanta prevazut la alin. (7)."

13. Dupa articolul 66^3 se introduce un nou articol, articolul 66^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 66^4. - (1) Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 66^1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10000 lei la 35000 lei.
(2) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile dispozitiile sectiunii a 2-a «Sanctionarea contraventiilor» a cap. X «Contraventii si sanctiuni» din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
HG 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 850/2014
HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014
OUG 51/2014 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 51/2014
OUG 47/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Ordonanta de urgenta
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
Lege nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) si (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadr
OUG 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica aplicabila in cazul lucrarilor de subtraversare a raului Prut din
OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Progra
Legea 193/2013 privind aprobarea OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 193
OUG 35/2013 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 35/2013
HG 183/2013 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracte
Legea 20/2013 privind aprobarea OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala
Legea 17/2013 pentru aprobarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoanele fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 17/2013
OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 77/2012
OUG 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata. Ordonanta de urgenta 71/2012
OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
Legea 195/2012 pentru aprobarea OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii. Lege nr. 195/2012
Noul Cod de procedura fiscala. Cod 577. Actualizat la 01.08.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 14.9 lei
12.7 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
91 useri online

Useri autentificati: