DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 741 din 30 octombrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 26 alin. (6), (6^1) si (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Apararea sanatatii animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranta alimentelor de origine animala destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale si protectia mediului, in raport cu cresterea animalelor, constituie o problema de stat si o indatorire pentru toti locuitorii tarii.
(2) Statul sprijina activitatea de aparare a sanatatii animalelor, de supraveghere, prevenire si control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului institutional si juridic, a resurselor financiare si a bazei tehnicomateriale necesare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor din domeniul sanitar-veterinar.

Art. 2
In intelesul prezentei hotarari, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) animal mamifere, pasari domestice si salbatice, pesti, albine, viermi de matase, batracieni, moluste, gasteropode, crustacee si tunicate;
b) taiere/sacrificare orice procedura care cauzeaza moartea unui animal prin sangerare;
c) ucidere orice procedura care cauzeaza moartea unui animal;
d) animale altfel afectate animale suspicionate de boala sau animale a caror bunastare este grav afectata din cauza restrictiilor de miscare, in conditiile aplicarii masurilor impuse in cadrul planului de combatere a bolii, care sunt supuse confiscarii in vederea sacrificarii sau oricarui proces de distrugere conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare;
e) pagube colaterale materialul germinativ de origine animala, orice produs de origine animala care provine de la animale suspicionate de boala, bolnave sau care se afla intr-o zona in care se inregistreaza suspiciune de boala ori imbolnavire sau orice produs de origine nonanimala care constituie un factor de difuzare a bolii si care este confiscat in vederea distrugerii;
f) confiscare scoaterea din consumul uman, punerea sub restrictii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si dirijarea pentru prelucrare tehnica sau, dupa caz, pentru distrugere a produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, care la controlul specific sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor sunt declarate factor de difuzare a bolii;
g) distrugere neutralizarea cadavrelor, a deseurilor de origine animala si nonanimala, precum si a produselor neconforme, prin procedee prevazute de legislatia in vigoare;
h) suspiciune de boala aparitia oricarui semn clinic care sugereaza o anumita boala la o specie susceptibila, care, impreuna cu un grup de date epidemiologice, permite previzionarea unei boli;
i) boala confirmata boala pentru care a fost izolat si/sau identificat agentul etiologic sau anticorpi specifici, dupa caz, prin diagnostic de laborator si pentru a carei confirmare a fost emis un buletin de analiza de laboratorul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, autorizat si acreditat, sau de laboratorul national de referinta pentru boala in cauza;
j) valoarea de piata pretul pe care proprietarul l-ar fi putut obtine in mod normal pentru animal imediat inainte de contaminarea sau de sacrificarea sa, tinand seama de aptitudinea, calitatea si varsta acestuia, conform prevederilor art. 2 lit. b) coroborate cu art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finantarea comunitara a interventiilor de urgenta si a combaterii anumitor boli ale animalelor mentionate in Decizia nr. 90/424/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare.

Art. 3
(1) In cazul masurilor care se intreprind pentru lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, inclusiv pentru cazurile de suspiciune a bolii, care implica taierea sau uciderea acestora, se acorda despagubiri, cu exceptia sumelor recuperate prin valorificarea produselor si subproduselor de la animalele taiate, ucise sau altfel afectate.
(2) Diferenta dintre sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1) pana la valoarea pretului de piata se asigura din fondurile prevazute la art. 6 alin. (1) si (2).

Art. 4
(1) Beneficiaza de despagubiri, potrivit legii, persoanele juridice si persoanele fizice proprietare de animale, in cazul in care animalele sunt detinute cu respectarea normelor sanitar-veterinare in vigoare, cu referire la declararea si inregistrarea obligatorie in registrul agricol si in sistemul national de identificare si inregistrare a animalelor, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, daca au suferit pagube la suspicionarea sau confirmarea bolii prin aplicarea masurilor de control specifice ce se intreprind pentru lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile prevazute in lista cuprinsa in anexa nr. 1.
(2) Beneficiaza de despagubiri persoanele juridice si persoanele fizice proprietare de animale, daca animalele suspicionate de boala au fost predate catre unitatile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de catre proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane fizice sau juridice, in cadrul programelor nationale de eradicare a epizootiilor, de la data aprobarii acestor programe, in vederea sacrificarii in scop de diagnostic.
(3) Beneficiaza de despagubiri proprietarii de animale din exploatatiile in care se aplica masurile de control al bolilor, inclusiv din exploatatiile aflate in zona de protectie a focarului, precum si alte persoane fizice si juridice care au suferit pagube colaterale prin aplicarea masurilor de eradicare si combatere a bolilor.
(4) Despagubirile prevazute la alin. (1)(3) nu vor fi acordate persoanelor fizice sau juridice sanctionate contraventional in baza art. 9.
(5) Despagubirile se acorda in baza evaluarilor facute de comisia de evaluare prevazuta la art. 7 alin. (1) si a documentatiei prevazute la art. 11.
(6) In cazul lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile, despagubirile se acorda indiferent daca animalele sunt asigurate sau nu.

Art. 5
(1) Lista bolilor pentru care se acorda despagubiri, prevazuta in anexa nr. 1, se actualizeaza, ori de cate ori este necesar, prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
(2) Despagubirile se acorda pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate pentru bolile prevazute in anexa nr. 1, conform Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, in functie de specificul fiecarei boli sau fiecarui caz de boala si de etapa in care autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor a dispus taierea, uciderea sau sacrificarea animalului.

Art. 6
(1) Plata despagubirilor se face conform art. 26 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, din fondurile prevazute in bugetul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, la titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri catre institutii publice", la valoarea de inlocuire la pretul pietei a animalului taiat, ucis ori altfel afectat sau, dupa caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data cand a avut loc actiunea de lichidare a focarelor de boala, ca masura pentru eradicarea si combaterea bolilor transmisibile ale animalelor, pentru bolile cuprinse in anexa nr. 1, cu exceptia salmonelozelor (salmonela zoonotica) in efectivele de reproductie, ouatoare si de carne din specia Gallus gallus si a encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST), encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) si scrapiei.
(2) Plata despagubirilor se face conform art. 26 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, din fondurile prevazute in bugetul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.23 "Transferuri de la bugetul de stat catre institutii finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiectele finantate din FEN postaderare", la valoarea de inlocuire la pretul pietei a animalului taiat, ucis ori altfel afectat sau, dupa caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data cand a avut loc actiunea de lichidare a focarelor de boala, ca masura pentru eradicarea si combaterea bolilor transmisibile ale animalelor, pentru salmonelozele (salmonela zoonotica) in efectivele de reproductie, ouatoare si de carne din specia Gallus gallus si encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST), encefalopatia spongiforma bovina (ESB) si scrapia.
(3) Plata despagubirilor se face din fondurile prevazute in bugetul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, incepand de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a Hotararii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, aprobata prin Legea nr. 257/2009.
(4) Dosarele pentru acordarea despagubirilor in conditiile alin. (3), care au fost depuse la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si la unitatile subordonate acestuia incepand cu data de 24 martie 2009, se preiau pe baza de proces-verbal de predare-primire de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(5) Dosarele pentru acordarea despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, care au fost depuse la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si la unitatile subordonate acestuia anterior datei de 24 martie 2009 si nesolutionate, se solutioneaza de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si de unitatile subordonate acestuia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data depunerii acestora.

Art. 7
(1) Suma pentru pierderea suferita de proprietar prin taierea, uciderea sau afectarea in alt fel a animalului, la data cand a avut loc actiunea de lichidare a focarului de boala, se stabileste de o comisie de evaluare, constituita din:
a) reprezentantul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
b) reprezentantul teritorial al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale cu atributii in stabilirea valorii genetice a animalelor Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie;
c) reprezentantul Unitatii locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, desemnat de prefect; d) reprezentantul Unitatii locale de sprijin, respectiv primarul localitatii sau reprezentantul desemnat de catre acesta.
(2) Convocarea comisiei prevazute la alin. (1) se face de catre prefect la solicitarea scrisa a directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(3) La propunerea reprezentantului directiei sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, comisia prevazuta la alin. (1) analizeaza si aproba valoarea de inlocuire a animalului in functie de valoarea genetica, zootehnica, de sex, varsta, greutate, starea fiziologica, categoria de productie, la pretul pietei la data cand a avut loc actiunea de lichidare a focarului de boala, si de valoarea unitara medie calculata pe baza sumei totale a despagubirii pentru animalele sau produsele in cauza conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei, cu amendamentele ulterioare.
(4) Membrii comisiei de evaluare raspund solidar de stabilirea corecta a valorii de inlocuire a animalului si de respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 8
Nu beneficiaza de despagubirile prevazute in prezenta hotarare persoanele fizice si juridice proprietare de animale in urmatoarele situatii:
a) daca nu au comunicat medicului veterinar oficial/medicului veterinar de libera practica imputernicit sau directiei sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti modificarile aparute in starea de sanatate a animalelor, aparitia oricarei imbolnaviri, suspiciuni de boala, moartea sau taierea de necesitate a unor animale, in termen de maximum 48 de ore, prin notificare scrisa sau nota telefonica;
b) nu asigura si nu respecta normele de igiena si biosecuritate in exploatatiile aprobate sanitar-veterinar;
c) au importat animale bolnave a caror boala a fost dobandita anterior intrarii pe teritoriul Romaniei si a fost constatata prin testele de laborator;
d) au introdus animale noi fara documentele sanitarveterinare prevazute de lege;
e) au introdus animale provenite dintr-o alta exploatatie sau zona aflata in derularea programului de combatere a unei boli;
f) se constata de autoritatile competente ca au incalcat legislatia in vigoare.

Art. 9
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoana fizica sau juridica proprietara de animale:
a) neanuntarea, in termen de 48 de ore, a medicului veterinar de libera practica imputernicit sau a reprezentantului oficial al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, despre aparitia oricarei imbolnaviri, suspiciuni de boala, moartea sau taierea de necesitate a unor animale;
b) neizolarea animalelor bolnave sau suspecte de boala, nepastrarea cadavrelor animalelor moarte ori taiate si consumul sau instrainarea carnii si produselor provenite de la aceste animale pana la sosirea medicului veterinar de libera practica imputernicit si/sau oficial;
c) nerespectarea restrictiilor de circulatie a animalelor, impuse de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
d) neasigurarea si nerespectarea normelor de biosecuritate in exploatatiile de animale autorizate sanitar-veterinar.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre persoane imputernicite, potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul autoritatii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si de catre politisti.

Art. 10
Dispozitiile art. 9 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11
Documentatia intocmita, conform reglementarilor in vigoare, de persoana fizica sau juridica proprietara de animale, verificata de comisia de evaluare prevazuta la art. 7 alin. (1), se depune la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, se avizeaza de catre medicul oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale si se aproba de directorul coordonator, directorul coordonator adjunct sanitar-veterinar si directorul coordonator adjunct economic ai directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 12
Normele metodologice privind finantarea cheltuielilor pentru acordarea despagubirilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 13
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.415/2004 privind acordarea despagubirilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 10 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 14
Prezenta hotarare intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 15
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Anexa nr. 1 - Lista cuprinzand bolile pentru care se acorda despagubiri


1. Tuberculoza bovina
2. Febra aftoasa
3. Leucoza enzootica bovina
4. Turbarea
5. Paratuberculoza
6. Encefalopatiile spongiforme transmisibile ale rumegatoarelor; encefalopatia spongiforma a bovinelor, scrapia
7. Pesta porcina clasica
8. Anemia infectioasa ecvina
9. Boala Aujeszky
10. Salmonelozele aviare
11. Loca americana si bolile virotice ale albinelor
12. Varooza albinelor
13. Pesta porcina africana
14. Pesta bovina
15. Pesta ecvina
16. Pesta rumegatoarelor mici
17. Pesta aviara (influenta aviara)
18. Stomatita veziculoasa
19. Pleuropneumonia contagioasa a bovinelor
20. Boala veziculoasa a porcului
21. Dermatoza nodulara contagioasa a bovinelor
22. Variola ovina si caprina
23. Bluetongue*
24. Febra Vaii de Rift
25. Artrita-encefalita caprina
26. Maedi Visna
27. Furunculoza salmonidelor
28. Iersinioza salmonidelor
29. Septicemia hemoragica virala a salmonidelor
30. Necroza hematopoietica infectioasa
31. Trichineloza**
* Bluetongue denumita boala limbii albastre si febra catarala ovina.
** In cazul sacrificarilor pentru consum familial.Anexa nr. 2 - Norme Metodologice privind finantarea cheltuielilor pentru acordarea despagubirilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor


Art. 1
Despagubirea proprietarilor de animale pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor se face pe baza decontului al carui model este prevazut in anexa nr. 5.

Art. 2
Documentatia prevazuta la art. 11 din hotarare cuprinde urmatoarele acte insotitoare:
a) memoriul justificativ, care include ancheta epidemiologica si actiunile care trebuie intreprinse pentru lichidarea rapida a focarului de boala transmisibila, intocmita si pusa la dispozitie de catre medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitarveterinare zonale unde a fost declarata boala, insusit de Centrul local de combatere a bolilor si de consiliul local implicat;
b) actul sanitar-veterinar de declarare a bolii, eliberat de medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale unde a fost declarata boala, conform modelului prevazut in anexa nr. 1;
c) raportul de notificare a bolilor pentru suspiciune/confirmare eliberat de Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, respectiv de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, conform anexelor nr. 2 si 3;
d) copiile buletinelor de analiza eliberate de laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor sau, in cazul tuberculozei, copia rezultatului tuberculinarii;
e) fisa de evaluare, conform modelului prevazut in anexa nr. 4;
f) documentele care trebuie sa insoteasca orice miscare a animalelor vii, eliberate potrivit normelor sanitar-veterinare in vigoare;
g) documentele care atesta sumele de bani incasate de catre proprietarii de animale in urma valorificarii prin sacrificarea animalelor, daca este cazul;
h) decontul, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;
i) procesul-verbal intocmit de comisia de evaluare, necesar pentru acordarea despagubirilor privind pagubele colaterale, conform modelului prevazut in anexa nr. 6;
j) declaratia pe propria raspundere a proprietarului de animale ca nu a fost sanctionat contraventional, conform modelului prevazut in anexa nr. 7.

Art. 3
(1) Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa verificarea si aprobarea documentatiei, intocmeste centralizatorul deconturilor, al carui model este prevazut in anexa nr. 8, semnat de directorul coordonator, de directorul coordonator adjunct sanitar-veterinar si de directorul coordonator adjunct economic, si il transmite la Directia economica si financiar-contabila din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
(2) Directia economica si financiar-contabila din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor intocmeste si aproba centralizatorul deconturilor, al carui model este prevazut in anexa nr. 9.

Art. 4
(1) In vederea efectuarii platilor reprezentand despagubiri ce se cuvin proprietarilor de animale, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor transmite la Ministerul Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, care va fi insotita de centralizatorul deconturilor prevazut in anexa nr. 9.
(2) Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a cererii de deschidere a creditelor bugetare necesare pentru plata despagubirilor, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor vireaza in contul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sumele respective pentru plata deconturilor.
(3) Plata se va efectua de catre directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, din fondurile prevazute la art. 6 alin. (1) si (2) din hotarare.

Art. 5
(1) Plata despagubirilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor se face la valoarea de piata, in termen de 90 de zile de la taierea, uciderea sau afectarea in alt mod a animalelor, conform art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei.
(2) Documentatia prevazuta la art. 2 se depune la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de cel mult 30 de zile de la taierea, uciderea sau afectarea in alt mod a animalelor.

Art. 6
(1) Pana la data de 10 a lunii curente, pentru luna anterioara, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor transmite Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor centralizatorul deconturilor prevazut la art. 3 alin. (1).
(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti raspund de respectarea intocmai a prevederilor prezentelor norme metodologice si exercita controlul asupra modului de desfasurare a actiunilor de depistare a bolilor transmisibile la animale, de lichidare a focarelor si de combatere a epizootiilor, precum si asupra modului in care sunt folosite mijloacele financiare.
(3) Raspunderea pentru asigurarea si cheltuirea fondurilor de la buget, potrivit legii, revine directorului coordonator, directorului coordonator adjunct sanitar-veterinar si directorului coordonator adjunct economic ai directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 7
Anexele nr. 19 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Anexe - Metodologice privind finantarea cheltuielilor pentru acordarea despagubirilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, legea 304/2007
Lege nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei


Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
54 useri online

Useri autentificati: