DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1089/2006, hotarare privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea si functionarea Operei Nationale din Bucuresti, consolidata 2009


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 25 august 2006

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro
Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • HG nr. 376/2009

  In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  Art. 1
  (1) Opera Nationala din Bucuresti se reorganizeaza si isi schimba denumirea in Opera Nationala Bucuresti, institutie publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
  (2) Opera Nationala Bucuresti, denumita in continuare Opera, este institutie publica de spectacole si concerte, de repertoriu, de importanta nationala, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
  (3) Sediul Operei este in municipiul Bucuresti, bd. Mihail Kogalniceanu nr. 70-72, sectorul 5.
  (4) Opera are in administrare imobilul prevazut la alin. (3), cu terenul aferent, aflat in proprietatea publica a statului.

  Art. 2
  (1) Opera are ca obiectiv principal promovarea valorilor muzicale autohtone si universale, precum si ale artelor interpretative de opera si balet, pe plan national si international.
  (2) Pentru atingerea obiectivului prevazut la alin. (1), Opera desfasoara urmatoarele activitati principale:
  a) producerea de spectacole de opera si balet, precum si de spectacole muzicale, promovarea in tara si in strainatate a repertoriului reprezentativ pentru opera si baletul romanesc si universal, clasic si contemporan;
  b) coproducerea sau participarea la organizarea de spectacole in colaborare cu alte institutii artistice, cu persoane fizice sau juridice, din tara ori din strainatate;
  c) punerea in valoare a talentului creatorilor si interpretilor din domeniul artelor spectacolului muzical in general si din domeniul operei si baletului in special;
  d) sprijinirea debutului si afirmarea tinerilor creatori si interpreti si implicarea in educarea prin arta a publicului;
  e) realizarea si dezvoltarea de programe, proiecte si actiuni culturale in domeniul muzical, de opera si balet, in parteneriat cu artisti, organizatii neguvernamentale, institutii de spectacole din tara si din strainatate;
  f) realizarea si editarea de publicatii specifice pe orice tip de suport si comercializarea acestora;
  g) studierea pietei, adaptarea tehnicilor de publicitate si vanzare specifice, impresariat si organizare spectacole, imbunatatirea imaginii si comunicarea specifica a spectacolelor Operei.

  Art. 3
  (1) Opera are deplina autonomie in stabilirea repertoriului, precum si in realizarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale si artistice proprii sau in colaborare.
  (2) Activitatea Operei este programata si se desfasoara pe stagiuni, in conformitate cu prevederile legale.
  (3) Durata si data inceperii stagiunii se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Operei.

  Art. 4
  (1) Numarul maxim de posturi ale Operei este de 631 si se asigura in limita numarului total de posturi prevazut la pct. II «Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.
  (2) Angajarea si salarizarea personalului Operei se realizeaza potrivit prevederilor legale in vigoare.
  (3) Personalul existent in fosta Opera Nationala din Bucuresti este preluat de Opera pe baza de concurs sau examen, dupa caz, in vederea verificarii aptitudinilor profesionale, corespunzator atributiilor si structurii organizatorice ale institutiei, organizat in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

  Art. 5
  (1) Statul de functii al Operei cuprinde urmatoarele posturi de conducere:
  a) director general - un post;
  b) director artistic, director economic, director tehnic, director ­ 4 posturi;
  (2) Angajarea directorilor prevazuti la alin. (1) se face pe baza de concurs organizat de Opera, cu participarea reprezentantilor Ministerului Culturii si Cultelor, in conditiile prevazute de lege.
  (3) Structura organizatorica a Operei cuprinde servicii, birouri, ateliere si alte compartimente functionale.
  (4) Organigrama, statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare a Operei se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea directorului general, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

  Art. 6
  (1) Directorul general asigura organizarea, gestionarea si conducerea activitatii Operei in baza si in conformitate cu clauzele contractului de management incheiat cu Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, in conditiile legii.
  (2) Directorul general al Operei conduce intreaga activitate a institutiei, pe care o reprezinta in raporturile cu autoritatile publice, institutiile si organizatiile, precum si cu persoanele fizice si juridice din tara sau din strainatate.
  (3) Directorul general al Operei este ordonator tertiar de credite.
  (4) Directorul general al Operei numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul artistic, tehnic si administrativ.
  (5) In exercitarea atributiilor sale, directorul general al Operei emite decizii.
  (6) In absenta directorului general, Opera este condusa de unul dintre directori, desemnat de directorul general prin decizie scrisa.

  Art. 7
  (1) Prin decizie a directorului general, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se infiinteaza Consiliul artistic si Consiliul administrativ ale Operei.
  (2) Consiliul artistic are rol consultativ si este format din personalitati culturale din cadrul Operei si din afara acesteia.
  (3) Consiliul administrativ are rol consultativ si este format din directorul general al Operei, in calitate de presedinte, si din urmatorii membri:
  a) un reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor;
  b) directorii;
  c) consilierul juridic;
  d) administratorul;
  e) delegatul sindicatului reprezentativ sau al salariatilor, dupa caz, propus de acestia.

  Art. 8
  (1) In cadrul Operei se infiinteaza Studioul experimental de opera si balet - „Ludovic Spiess“, denumit in continuare Studioul, ca structura fara personalitate juridica, a carui organizare si functionare se propun de catre directorul general al Operei si se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
  (2) In cazul Studioului se vor organiza si desfasura programe educationale, de perfectionare si formare continua a artistilor si a personalului specializat, de creatie si cercetare in domeniile muzical, opera si balet, precum si prezentari ale creatiilor experimentale.
  (3) Pentru desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (2), conducerea Operei va asigura amenajarea si dotarea spatiilor necesare.
  (4) Finantarea lucrarilor de amenajare si dotare, precum si a activitatilor Studioului se asigura, cu prioritate, din fondurile alocate de Ministerul Culturii si Cultelor, in conditiile legii.
  (5) Productiile artistice ale Studioului se realizeaza sub egida Operei si pot deveni parte din repertoriul acesteia, la recomandarea Consiliului artistic.
  (6) In realizarea activitatilor prevazute la alin. (2), Opera poate initia si dezvolta parteneriate cu unitatile de invatamant de profil din tara si strainatate, inclusiv pentru desfasurarea de programe educationale si de cercetare comune.

  Art. 9
  (1) Activitatea Operei este finantata din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, precum si din alte surse, potrivit prevederilor legale.
  (2) Veniturile proprii ale Operei pot proveni din:
  a) realizarea activitatilor prevazute la art. 2 alin. (2), dupa caz;
  b) realizarea activitatilor desfasurate in cadrul Studioului;
  c) vanzarea biletelor de intrare la spectacole sau a programelor de spectacole;
  d) editarea si vanzarea de carti, studii si alte publicatii de specialitate;
  e) prestarea de servicii culturale;
  f) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul sau;
  g) sponsorizari sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, romane sau straine;
  h) alte activitati specifice, realizate de Opera, in conditiile legii.
  (3) Liberalitatile de orice fel pot fi acceptate numai daca nu sunt grevate de conditii ori de sarcini care pot afecta autonomia Operei sau care contravin atributiilor sale.

  Art. 10
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, nr. crt. 28 de la pct. II „Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat“ din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "28.       Opera Nationala Bucuresti             Venituri proprii si
                                   subventii acordate de
                                    la bugetul de stat“
  
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor, Repertoriul Legislativ

  Poate fi de interes si:
  Decizie nr. 117/2009 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publica a operelor muzicale in concerte si spectacole
  Lege nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata 2009
  HG nr. 376/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1089/2006 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea si functionarea Operei Nationale din Bucuresti. Hotarare nr. 376/2009
  HG nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte in vederea stabilirii salariilor de baza
  Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, legea nr. 353/2007
  Ordonanta privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, ordonanta nr. 21/2007
  Legislatia proprietatii intelectuale. Cod 570. Actualizat la 20.04.2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 16.9 lei
  14.4 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  80 useri online

  Useri autentificati: