DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 568/2002, republicata 2009, privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentaraRepublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 10 martie 2009

Republicata in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 1904/2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei pentru animale si utilizarii in industria alimentara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1038 din 28 decembrie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare. Hotararea Guvernului nr. 568/2002 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 12 iunie 2002 si ulterior adoptarii a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 473/2004 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 348 din 21 aprilie 2004.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta hotarare reglementeazä conditiile referitoare la iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara, in scopul prevenirii tulburarilor prin carenta de iod.

Art. 2
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) tulburarile prin deficit de iod sunt starile patologice, manifeste sau fruste, aparute ca rezultat al disfunctiilor tiroidei cauzate printr-un aport insuficient de iod in organism;
b) prevenirea tulburarilor prin deficit de iod este ansamblul de masuri care au ca scop acoperirea nevoilor de iod ale organismului, consumul de sare iodata universal fiind mijlocul cel mai accesibil pentru realizarea acestui scop;
c) iodarea universala a sarii reprezinta procesul de introducere a iodului in sare, pontru orice tip de consum: uman, animal, industrie alimentara;
d) sarea pentru consum alimentar uman este un produs cristalin in a carui compozitie predomina clorura de sodiu (NaCl), obtinut prin extragere din depozitele naturale subterane sau din apa de mare, potrivit Codex Standard pentru sarea destinata consumului alimentar;
e) sarea iodata este sarea dostinata consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara, la care s-a adaugat iod, sub forma de iodat sau iodura de potasiu.


Capitolul II - Conditii de calitate si de securitate


Art. 3
(1) In Romania, in alimentatia oamenilor se utilizeaza numai sare iodata.
(2) In hrana animalelor si in industria alimentara utilizarea sarii iodate este optionala, cu exceptia fabricarii painii si a produselor de panificatie.

Art. 4
(1) Conditiile de calitate si de securitate pentru sarea utilizata ca suport in vederea obinerii sarii iodate trebuie sa fie conforma cu SR 13 360/1996. Continutul de NaCl din sarea utilizata pentru iodare nu trebuie sa fie mai mic de 97%.
(2) Sarea iodata trebuie sa contina 30 mg iod/kg de sare, respectiv 50,6 mg iodat de potasiul/ kg de sare sau 39,2 iodura de potasiu/kg de sare. Se admite ca limita minima un continut de 25 mg iod/kg de sare, respectiv 42 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 32,5 mg iodura de potasiu/kg de sare, iar ca limita maxima un continut de 40 mg iod/kg sare, respectiv 67,2 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 52 mg iodura de potasiu/kg do sare.

Art. 5
Metoda de iodare a sarii, calitatea si securitatea, concentratia de iod, metodele de control aplicate in procesul de iodare si pastrarea pana in momentul consumului/utilizarii a concentratiei de iod stabilita prin prozenta hotarare trebuie sa intruneasca toate conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.

Art. 6
(1) Procesele de productie — purificare, recristalizare, iodare —, de ambalare si etichetare, precum si activitatile de transport, depozitare, comercializare a sarii trebuie sa se desfasoare cu respectarea stricta a normelor de igiena in vigoare privind siguranta alimentelor, evitandu-se orice risc de contaminare.
(2) Normele privind siguranta alimentelor se aplica si pentru sarea iodata importata.

Art. 7
Pontru sarea iodata se folosesc ambalaje care mentin calitatea sarii si concontratia de iod stabilite, pana la data dr durabilitate minimala stabilita de producator.

Art. 8
Autoritatile/institutiile cu atributii de control in domeniul sigurantei alimentelor au obligatia sa identifice/ determine prezenta iodului/concentratia de iod din sarea iodata.

Art. 9
Etichetarea sarii iodate se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Denumirea sub care se vinde produsul este Sare iodata.

Art. 10
(1) Pe teritoriul Romaniei este interzisa comercializarea cu amanuntul a sarii neiodate, atat pentru uzul personal, cat si pentru utilizarea in alimentatia publica si colectiva.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) este permisa comercializarea sarii neiodate numai prin reteaua do magazine PLAFAR, magazine naturiste si farmacii, in segmentul produselor care nu necesita reteta pentru achizitionare, ambalata in cantitati ce nu depasesc 0,5 kg.


Capitolul III - Inspectia si controlul sarii iodate


Art. 11
Inspectia si controlul aplicarii prevederilor prezentei hotarari se efectueaza de catre reprezentantul Ministerului Sanatatii, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, conform competentelor.


Capitolul IV - Sanctiuni


Art. 12
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) comercializarea sarii iodate pentru consumul uman sau pentru fabricarea painii si a produselor de panificatie, cu un continut de iod in afara limitelor stabilite de art. 4 alin. (2);
b) comercializarea cu amanuntul a sarii neiodate, cu exceptia situatiei prevazute la art. 10 alin. (2);
c) nerespectarea conditiilor de transport, depozitare si comercializare a sarii iodate, stabilite de producator in conformitate cu prevederile legale;
d) utilizarea sarii neiodate la fabricarea painii si a produselor de panificatie, precum si la consumul in alimentatia publica si colectiva.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 4.000 lei, iar cele prevazute la alin. (1) lit. b) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(3) Odata cu aplicarea amenzii contraventionale, agentul constatator poate dispune urmatoarele sanctiuni complementare:
a) confiscarea sarii neiodate folosite la comercializarea cu amanuntul, cu exceptia situatiei prevazute la art. 10 alin. (2), sau utilizate la fabricarea painii si a produselor de panificatie, precum si la consumul in alimentatia publica si colectiva;
b) confiscarea sarii iodate folosite la comercializarea cu amanuntul sau utilizate la fabricarea painii si a produselor de panificatie, precum si la consumul in alimentatia publica si colectiva, ce prezinta data durabilitatii minimale depasita;
c) confiscarea sarii iodate folosite la comercializarea cu amanuntul sau utilizate la fabricarea painii si a produselor de panificatie, precum si la consumul in alimentatia publica si colectiva, ce prezinta continutul de iod in afara limitelor stabilite la art. 4 alin. (2);
d) confiscarea sarii iodate folosite la comercializarea cu amanuntul sau utilizate la fabricarea painii si a produselor de panificatie, precum si la consumul in alimentatia publica si colectiva, ce nu prezinta elementele de identificare si caracterizare in conformitate cu prevederile in vigoare referitoare la etichetarea alimentelor.

Art. 13
Savarsirea faptelor prevazute la art. 12 se sanctioneaza, pe langa amenda, si cu suspendarea activitatii operatorului economic, potrivit reglementarilor specifice ale autoritatilor prevazute la art. 11.

Art. 14
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al autoritatilor competente prevazute la art. 11, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15
(1) Contraventiilor prevazute la art. 12 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientii pot achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzilor prevazute la art. 12, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 16
Ministerul Economiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor au obligatia de a elabora planurile de masuri pentru aplicarea prezentei hotarari.

Art. 17
Prevederile prezentei hotarari se aplica, pentru sarea destinata consumului uman, incepand cu data de 31 decembrie 2002, iar pentru sarea utilizata in industria alimentara si pentru sarea utilizata pentru hrana animalelor, incepand cu data de 31 decembrie 2003, cu exceptia prevederilor art. 16 care se aplica de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 18
Pe data de 31 decembrie 2002 se abroga Hotararea Guvernului nr. 779/1995 privind reglementarea consumului de sare iodata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 10 octombrie 1995, si lit. c) a pct. 16 din anexa nr. 1 a) la Hotararea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, precum si orice alte prevederi contrare prezentei hotarari.


NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Hotararea Guvernului nr. 473/2004 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animaielor si utilizarii in industria alimentara, si ale art. II din Hotararea Guvernului nr. 1.904/2006 pentru modificarea Hotararii Guvernuiui nr. 568/2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei pentru animate si utilizarii in industria alimentara, care nu fac parte din presenta forma republicata:
 • art. II din Hotararea Guvernului nr. 473/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 348 din 21 apriiie 2004: "

  Art. II
  Prezenta hotarare intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitoru! Oficial al Romaniei, Partea I."
 • art. II din Hotararea Guvernului nr. 1.904/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006: "

  Art. II
  (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 1 si 3, care intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (2) Cantitatlie de sare iodata aflate in stoc sau contractate inainte de intrarea in vigoare a prezentei hotarari se pot comercializa cu parametrii initiali si cu elementele de identificare si caracterizare marcate initial, dar nu mai tarziu de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari."