DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1066/2008, hotarare pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 24/09/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. VII alin. (2) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta hotarare reglementeaza normele generale aplicabile in domeniul formarii profesionale a functionarilor publici.
(2) Scopul prezentei hotarari il constituie asigurarea, in conformitate cu dispozitiile legale, a cadrului general necesar derularii procesului de imbunatatire continua a pregatirii profesionale, abilitatilor si competentelor necesare exercitarii prerogativelor de putere publica, in vederea dezvoltarii unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, in interesul cetatenilor, precum si al autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.

Art. 2
(1) Dispozitiile prezentei hotarari se aplica tuturor autoritatilor si institutiilor publice in cadrul carora isi desfasoara activitatea functionari publici.
(2) In cazul statutelor speciale aplicabile categoriilor de functionari publici prevazute la art. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, dispozitiile speciale pot reglementa prevederi referitoare la formarea profesionala.

Art. 3
(1) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) beneficiar de formare - orice autoritate sau institutie publica ce aloca resurse financiare, umane, informationale si de timp in scopul achizitionarii de servicii de formare profesionala a functionarilor publici, precum si functionarii publici participanti la forme de realizare a formarii profesionale;
b) formare profesionala a functionarilor publici - procesul de instruire de tip formare continua, destinat dezvoltarii de competente si abilitati determinate, in vederea imbunatatirii calitatii activitatilor profesionale individuale desfasurate in exercitarea prerogativelor de putere publica;
c) formare specializata - formarea profesionala a functionarilor publici destinata dezvoltarii acelor competente si aptitudini necesare exercitarii unei functii cu un nivel ridicat de complexitate si care necesita abilitati si aptitudini specifice, desfasurata intr-un cadru organizat, pe o durata de timp relativ extinsa, cu grupuri-tinta definite si constituite limitativ, de regula pe baza de selectie, si tratand o tematica multipla, corelata intr-o succesiune logica si axata pe atingerea scopului principal;
d) formator - persoana cu experienta, abilitati si competente profesionale specifice, atestate sau, dupa caz, certificate in conditiile legii, in domeniul instruirii prin utilizarea de metode si tehnici specifice educatiei la adulti;
e) furnizor de formare - organizatia publica sau privata legal infiintata care are prevazute in obiectul principal de activitate organizarea si derularea de activitati de formare profesionala, indiferent de natura acestora;
f) grup-tinta - beneficiarul de formare determinat, ale carui caracteristici sunt utilizate la definirea si elaborarea continutului programului de formare;
g) grup-tinta strategic - grupul-tinta a carui importanta este recunoscuta la nivel national drept prioritara pentru atingerea unor obiective generale sau, dupa caz, specifice, determinate;
h) mentor - functionarul public cu experienta, abilitati si competente specifice recunoscute, desemnat in scopul indrumarii profesionale, pe perioada determinata, conform unei planificari prealabile si in baza unor criterii specifice, a unui alt functionar public, pe perioada stagiului practic definit conform prezentei hotarari;
i) perfectionare - formarea profesionala a functionarilor publici destinata dezvoltarii acelor competente si aptitudini necesare cresterii calitatii rezultatelor obtinute in exercitarea unor atributii determinate, desfasurata intr-un cadru organizat, pe o durata de timp relativ restransa, cu grupuri-tinta definite in sens larg, de regula pe baza de autoevaluare, evaluare si recunoasterea necesitatii de formare, si tratand o tematica unitara, subsecventa unui domeniu de activitate specific;
j) persoana-resursa - persoana cu experienta si expertiza in domeniul tematicii formarii, dar fara abilitati si competente profesionale specifice, atestate sau, dupa caz, certificate in conditiile legii, in domeniul instruirii prin utilizarea de metode si tehnici specifice educatiei la adulti, de regula functionar public incadrat intr-o autoritate sau institutie publica ori intr-un departament ce are ca obiect de activitate tematica abordata in cadrul programului de formare, al carui rol este acela de a asista formatorul in pregatirea materialelor, identificarea exemplelor relevante, selectarea temelor de dezbatere si elaborarea unor studii de caz care sa permita atingerea obiectivelor formarii;
k) program de formare - ansamblul activitatilor desfasurate de un furnizor de formare in vederea realizarii obiectivelor de formare de competente pentru un grup-tinta determinat;
l) servicii de formare - serviciile furnizate de catre un furnizor de formare si care au ca finalitate organizarea si deruarea unui program de formare destinat unei categorii de functionari publici determinate;
m) sistemul de formare profesionala a functionarilor publici - dezvoltarea de competente si aptitudini specifice prin exercitarea repetata, sistematica, a unor actiuni determinate in legatura cu activitatea curenta, necesare exercitarii unor atributii cu grad mai ridicat de complexitate si diversitate comparativ cu cele existente in fisa postului;
n) specializare la locul de munca - dezvoltarea de competente si aptitudini specifice prin exercitarea cu caracter repetat a unor activitati determinate, altele decat cele cu caracter curent sau cele prevazute in mod expres in fisa postului;
o) stagiar - functionarul public participant si beneficiar al unui stagiu practic organizat in conditiile prezentei hotarari;
p) stagiu practic - programul de formare derulat sub indrumarea mentorului, destinat dezvoltarii de competente si aptitudini specifice necesare ameliorarii calitatii in exercitarea atributiilor sau, dupa caz, necesare exercitarii unor atributii cu un grad mai ridicat de complexitate si diversitate fata de nivelul celor existente in fisa postului anterior inceperii programului.
(2) Definitiile prevazute la alin. (1) se completeaza in mod corespunzator cu definitiile termenilor specifici utilizati in domeniul reglementarii formarii profesionale continue sau in domeniul invatamantului universitar, dupa caz.

Art. 4
Principiile aplicabile sistemului de formare profesionala a functionarilor publici sunt:
a) eficienta - principiul potrivit caruia autoritatile si institutiile publice au obligatia de a asigura atingerea obiectivelor formarii cu un consum rational de resurse;
b) eficacitatea - principiul potrivit caruia beneficiarii de formare au dreptul de a obtine rezultate superioare resurselor alocate;
c) coerenta - principiul potrivit caruia regulile instituite prin prezenta hotarare sunt general aplicabile in cadrul procesului de asigurare a respectarii dreptului si indeplinirii obligatiei de formare si perfectionare profesionala a functionarilor publici;
d) egalitatea de tratament - principiul potrivit caruia, in contractarea serviciilor de formare, partile contractante au obligatia de a nu face discriminari intre categoriile de beneficiari, respectiv intre categoriile de furnizori de formare;
e) gestiunea descentralizata a procesului de formare - principiul potrivit caruia autoritatile si institutiile publice au deplina competenta in planificarea formarii, achizitionarea serviciilor de formare, monitorizarea si evaluarea formarii functionarilor publici;
f) liberul acces la servicii de formare - principiul potrivit caruia furnizorii de formare au acces liber in procedura de achizitie a serviciilor de formare, in conditii de concurenta si egalitate de tratament in relatia cu beneficiarii de formare;
g) planificarea - principiul potrivit caruia autoritatile si institutiile publice au obligatia de a initia anual procesul de identificare a nevoilor de formare a functionarilor publici si de a stabili prioritatile in achizitionarea serviciilor de formare, pe baza nevoilor de formare identificate si a resurselor disponibile;
h) transparenta - principiul potrivit caruia autoritatile si institutiile publice au obligatia de a pune la dispozitia tuturor celor interesati informatiile de interes public referitoare la formarea profesionala a functionarilor publici.


Capitolul II - Formarea profesionala a functionarilor publici


Sectiunea 1 - Modalitatile de realizare a formarii profesionale a functionarilor publici


Art. 5
Modalitatile de realizare a formarii profesionale a functionarilor publici sunt:
a) programe de formare organizate si desfasurate de catre furnizorii de formare profesionala, finalizate cu certificat de participare sau, dupa caz, diploma de absolvire;
b) programe de formare organizate si desfasurate sau, dupa caz, aprobate de angajatori in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
c) programe de formare organizate si desfasurate in cadrul implementarii de proiecte cu finantare externa;
d) alte forme de pregatire profesionala prevazute de lege.

Art. 6
(1) Programele de formare prevazute la art. 5 lit. a) sunt programe de formare specializata sau programe de perfectionare.
(2) Programele de formare prevazute la art. 5 lit. a) pot fi desfasurate cu participarea directa a beneficiarilor, la sediul furnizorului, in alte locatii sau la sediul beneficiarului, ori prin intermediul mijloacelor electronice.

Art. 7
Programele de formare prevazute la art. 5 lit. b) pot fi desfasurate sub urmatoarele forme:
a) specializare la locul de munca, in sensul definit in prezenta hotarare;
b) stagii practice in cadrul autoritatilor si institutiilor publice, la nivel national sau international, in sensul definit in prezenta hotarare;
c) participarea la conferinte, seminarii, ateliere de lucru si alte tipuri de evenimente similare din tara sau din strainatate, in domeniile care se regasesc in fisa postului.

Art. 8
Programele de formare prevazute la art. 5 lit. c) sunt activitatile de instruire derulate ca parte componenta in implementarea unui proiect cu finantare externa si care au ca scop asigurarea atingerii obiectivelor acestuia.

Art. 9
(1) Atestarea participarii la programele prevazute la art. 5 lit. c) se face prin certificat de participare eliberat de organizator.
(2) Atestarea participarii la programele prevazute la art. 7 lit. a) si b) se face prin adeverinta eliberata de autoritatea sau institutia publica in care este numit functionarul public ori, dupa caz, de autoritatea sau institutia publica in cadrul careia s-a desfasurat stagiul practic.
(3) Atestarea participarii la programele prevazute la art. 7 lit. c) se face prin certificat de participare eliberat de autoritatea ori institutia publica organizatoare.
(4) Atestarea participarii la alte forme de pregatire profesionala prevazute de lege, precum si recunoasterea abilitatilor si competentelor dobandite in urma finalizarii programelor de formare se fac in conditiile legii.
(5) Recunoasterea statutului de absolvent sau, dupa caz, de participant la programele de formare se face pe baza documentului prin care se atesta absolvirea ori participarea la programul in cauza.
(6) Diploma, certificatul de participare sau, dupa caz, adeverinta trebuie sa contina, de regula, cel putin urmatoarele elemente:
a) insemnele oficiale ale organizatorului: denumire, sigla, antet si alte elemente oficiale de identificare;
b) denumirea documentului;
c) seria si numarul documentului sau, in cazul adeverintelor, numarul de inregistrare la emitent;
d) denumirea completa a programului pentru care se atesta absolvirea sau participarea, tipul programului, durata si perioada de derulare a acestuia;
e) datele de identificare ale persoanei pentru care se atesta absolvirea sau participarea;
f) data eliberarii documentului;
g) certificarea prin stampila furnizorului de formare si semnatura conducatorului sau reprezentantului legal al acestuia;
h) certificarea prin semnatura a primirii documentului de catre persoana pentru care se atesta absolvirea sau participarea ori de catre imputernicitul acesteia.
(7) Orice alta forma de pregatire profesionala se atesta prin adeverinta aprobata de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice.

Art. 10
(1) Formarea profesionala a functionarilor publici se organizeaza si se desfasoara, de regula, in mod distinct pentru fiecare dintre categoriile de functionari publici.
(2) Functionarii publici care ocupa functii publice corespunzatoare unei anumite categorii pot participa la programe de formare destinate unei alte categorii, finantate integral de la bugetul autoritatii sau institutiei publice, doar in masura in care acest lucru are ca rezultat imbunatatirea cunostintelor, abilitatilor si competentelor necesare in exercitarea functiei publice detinute.

Art. 11
Domeniile prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionarii publici care ocupa functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora se stabilesc, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 12
(1) Prioritatile in domeniul organizarii si derularii programelor de formare destinate inaltilor functionari publici se aproba, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pe baza informatiilor furnizate, dupa cum urmeaza:
a) de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pentru prefecti si subprefecti;
b) de catre Secretariatul General al Guvernului, pentru secretari generali, secretari generali adjuncti din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si inspectori guvernamentali;
c) de catre Comisia de evaluare a inaltilor functionari publici, pe baza rezultatelor evaluarilor performantelor profesionale ale inaltilor functionari publici si a rezultatelor evaluarilor generale.
(2) Informatiile furnizate in conditiile alin. (1) se transmit Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care le centralizeaza si elaboreaza proiectul hotararii Guvernului.

Art. 13
Programele de formare destinate functionarilor publici cu statut special se organizeaza si se deruleaza conform prioritatilor stabilite de catre autoritatile sau institutiile publice cu competenta in gestiunea functiilor publice reglementate prin statutul special.

Sectiunea 2 - Finantarea programelor de formare si unele masuri privind planificarea institutionala a formarii profesionale


Art. 14
(1) Participarea la programele de formare profesionala a functionarilor publici se finanteaza, dupa caz, din bugetul autoritatii sau institutiei publice, din sumele special prevazute in acest scop, sau din alte surse, de regula dupa cum urmeaza:
a) pentru programele de formare urmate la initiativa ori in interesul autoritatii sau al institutiei publice in domeniile care se regasesc in fisa postului, care au fost identificate ca necesare la evaluarea performantelor profesionale individuale si se regasesc in planul anual de perfectionare elaborat si aprobat in conditiile legii, precum si pentru cele rezultate din nevoia de instruire ca urmare a intrarii in vigoare a unor modificari ale cadrului normativ sau institutional, finantarea se asigura integral din bugetul autoritatii sau al institutiei publice;
b) pentru fiecare dintre programele de formare urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau al institutiei publice, in domenii care se regasesc in fisa postului, dar care nu au fost identificate ca necesare la evaluarea performantelor profesionale individuale si nici nu se regasesc in planul anual de perfectionare elaborat si aprobat in conditiile legii, finantarea se asigura din bugetul institutiei, in limita fondurilor disponibile. In functie de resursele financiare disponibile si de gradul in care programul de formare este in interesul autoritatii sau al institutiei publice, functionarului public i se poate solicita suportarea unei parti de pana la 50% din taxa de participare;
c) pentru programele de formare urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice, in alte domenii decat cele care se regasesc in fisa postului si cele identificate ca necesare la evaluarea performantelor profesionale individuale si care nici nu se regasesc in planul anual de perfectionare elaborat si aprobat in conditiile legii, finantarea se asigura integral de catre functionarul public participant.
(2) Participarea la programele de formare urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice, se aproba pe baza cererii justificate a functionarului public, cu evidentierea modului in care acesta considera ca dezvoltarea de abilitati si competente in domeniul in care doreste sa se formeze ii va imbunatati activitatea profesionala.
(3) Functionarii publici beneficiaza pe perioada in care urmeaza forme de perfectionare profesionala de toate drepturile salariale cuvenite, in conditiile legii.

Art. 15
(1) In scopul aplicarii prevederilor prezentei hotarari, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice vor desemna unul sau mai multi functionari publici, de regula din cadrul compartimentului specializat responsabil cu organizarea si realizarea gestiunii curente a resurselor umane si functiilor publice.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) exercita urmatoarele atributii:
a) raspund de elaborarea planului anual de perfectionare profesionala, precum si a oricaror altor masuri privind perfectionarea profesionala a functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice, precum si, daca este cazul, din cadrul autoritatilor si institutiilor publice subordonate, le supun aprobarii conducatorului autoritatii sau institutiei publice si asigura transmiterea acestora catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici sau, dupa caz, catre ordonatorul principal de credite, conform legii;
b) asigura consultanta si asistenta functionarilor publici de conducere din cadrul autoritatii sau institutiei publice in stabilirea masurilor privind formarea profesionala a functionarilor publici din subordine;
c) monitorizeaza aplicarea masurilor privind formarea profesionala a functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice si intocmesc trimestrial un raport privind stadiul realizarii masurilor planificate;
d) intocmesc raportul anual privind formarea profesionala a functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
(3) Atributiile prevazute la alin. (2) se exercita in baza unui act administrativ emis de conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori prin completarea fisei postului ocupat de persoana sau, dupa caz, de persoanele desemnate, cu atributiile individuale distincte in domeniul asigurarii indeplinirii masurilor privind formarea profesionala a functionarilor publici.

Art. 16
(1) In vederea asigurarii respectarii dreptului si indeplinirii obligatiei de imbunatatire continua a abilitatilor si pregatirii profesionale, anual, la evaluarea performantelor profesionale individuale, sunt identificate in raportul de evaluare domeniile in care functionarul public evaluat necesita formare profesionala suplimentara in perioada urmatoare.
(2) Necesarul de formare profesionala identificat conform alin. (1) se completeaza, daca este cazul, cu necesarul de formare profesionala rezultat din modificarile legislative in domeniile de competenta ale functionarului public, precum si din eventualele modificari relevante ale fisei postului.

Art. 17
(1) Pe baza documentelor prevazute la art. 16, intocmite in conditiile legii, functionarii publici care ocupa functii de conducere elaboreaza un raport privind necesarul de formare profesionala a personalului din subordine, cu evidentierea domeniilor considerate prioritare, precum si a criteriilor ce stau la baza identificarii prioritatilor.
(2) Persoana sau, dupa caz, persoanele desemnate in baza prevederilor art. 15 alin. (1) centralizeaza rapoartele prevazute la alin. (1), elaboreaza proiectul planului de masuri privind pregatirea profesionala a functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice si il inainteaza conducerii acesteia, impreuna cu proiectul planului anual de perfectionare profesionala a functionarilor publici pentru perioada urmatoare si fondurile necesar a fi alocate de la bugetul autoritatii sau institutiei publice in acest scop.
(3) In functie de resursele disponibil a fi alocate in scopul formarii profesionale a functionarilor publici, in urma consultarilor efectuate in baza prevederilor art. 72 alin. (1) lit. d) si ale art. 74 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicata, conducerea autoritatii sau institutiei publice aproba masurile privind pregatirea profesionala a functionarilor publici, planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate de la bugetul autoritatii sau al institutiei publice in scopul instruirii functionarilor publici.

Art. 18
(1) Ordonatorii principali de credite sunt obligati sa transmita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici documentele aprobate in conditiile prevazute la art. 17 alin (3).
(2) Documentele aprobate sunt transmise centralizat si pentru autoritatile si institutiile publice din subordinea ordonatorului principal de credite sau finantate prin bugetul acestuia, pana la data de 31 martie a fiecarui an.
(3) Agentia Nationala a Functionarilor Publici centralizeaza datele transmise de ordonatorii principali de credite si elaboreaza raportul anual privind formarea profesionala a functionarilor publici, pe care il aduce la cunostinta publicului inclusiv prin publicare pe site-ul propriu.

Art. 19
(1) La nivel national, domeniile prioritare de formare profesionala a functionarilor publici sunt stabilite conform documentului prevazut la art. 18 alin. (3).
(2) La nivelul autoritatilor si institutiilor publice, participarea la programele de formare profesionala se aproba conform documentelor prevazute la art. 17 alin. (3).

Art. 20
In limita fondurilor disponibile, in luna august a fiecarui an, documentele prevazute la art. 17 alin. (3) pot fi actualizate, cu justificarea modificarilor efectuate si precizarea, in cazul in care este prevazuta o crestere a sumelor alocate, a surselor de finantare. Documentele modificate si completate vor fi transmise Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in conditiile prevazute la art. 18 alin. (2).

Art. 21
(1) La incheierea exercitiului bugetar, autoritatile si institutiile publice intocmesc raportul anual privind formarea profesionala a functionarilor publici, cu evidentierea urmatoarelor elemente:
a) numarul functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice care au participat la programe de formare, conform planificarii, pe categorii de functionari publici;
b) tipurile de formare profesionala de care au beneficiat functionarii publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice;
c) furnizorii de programe de formare profesionala si modalitatea de realizare a formarii profesionale;
d) gradul de corelare dintre planificarea aprobata, masurile efectiv implementate si rezultatele obtinute;
e) actualizarile efectuate in conditiile prevazute la art. 20, daca este cazul;
f) propuneri de imbunatatire a sistemului de formare profesionala a functionarilor publici, daca este cazul.
(2) Datele prevazute la alin. (1) lit. d) si f) se transmit Agentiei Nationale a Functionarilor Publici concomitent cu masurile privind pregatirea profesionala a functionarilor publici, planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate de la bugetul institutiei in scopul instruirii personalului propriu pentru anul urmator.
(3) Raportul anual privind formarea profesionala a functionarilor publici face parte integranta din raportul de activitate al autoritatilor si institutiilor publice.


Capitolul III - Organizarea si derularea formarii profesionale a functionarilor publici


Sectiunea 1 - Furnizorii de formare profesionala


Art. 22
In sensul prezentei hotarari, sunt furnizori de formare profesionala a functionarilor publici:
a) autoritatile si institutiile publice care au ca obiect de activitate definit explicit in actul normativ de infiintare, organizare si functionare inclusiv organizarea si derularea de programe de formare;
b) institutiile din cadrul sistemului national de invatamant corespunzatoare nivelului invatamant superior sau, dupa caz, categoriei educatie permanenta, in limitele prevazute de lege;
c) organizatiile de drept privat infiintate pe langa autoritati si institutii publice sau in parteneriat cu acestea, ce au ca obiect de activitate definit explicit in actul de infiintare, organizare si functionare inclusiv organizarea si derularea de programe de formare;
d) organizatiile private independente, de tip societati comerciale infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, organizatii neguvernamentale infiintate in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, ce au ca obiect de activitate definit explicit in actul de infiintare, organizare si functionare inclusiv organizarea si derularea de programe de formare.

Art. 23
(1) In organizarea si derularea programelor de formare, furnizorii de formare autorizati pot actiona independent sau se pot asocia cu alti furnizori de formare, precum si cu persoane juridice care nu sunt abilitate, autorizate sau, dupa caz, acreditate potrivit legii sa desfasoare activitati de formare profesionala, dar care au expertiza in domeniul ce constituie tematica a formarii.
(2) In situatia asocierii prevazute la alin. (1), documentele care atesta participarea sau, dupa caz, absolvirea programului de formare sunt emise in comun si poarta elementele de identificare prevazute la art. 9 alin. (6) lit. a) si g) ale tuturor organizatiilor implicate in organizarea si derularea programului.

Art. 24
(1) In organizarea si derularea programelor de formare pentru functionarii publici, furnizorii de formare profesionala pentru administratia publica utilizeaza personal specializat, dupa cum urmeaza:
a) formatori de competente profesionale, certificati in conditiile legii, in situatia in care programul de formare este organizat de un furnizor care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 22 lit. a), c) si d);
b) personal didactic titular in invatamantul superior, in situatia in care programul de formare este organizat de un furnizor care face parte din categoria prevazuta la art. 22 lit. b);
c) persoane-resursa, in oricare dintre situatiile prevazute la art. 22, daca persoanele prevazute la lit. a) si b) nu pot asigura expertiza necesara.
(2) Functionarii publici care participa in conditiile legii la programe de formare in calitate de personal specializat, conform alin. (1), se considera a desfasura activitati compatibile cu exercitarea functiei publice, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) activitatea in domeniul didactic se realizeaza in indeplinirea atributiilor autoritatii sau institutiei publice cu care functionarul public are raporturi de serviciu, conform dispozitiei conducatorului respectivei autoritati sau institutii publice, sau, dupa caz, se realizeaza in afara programului de lucru al functionarului public;
b) activitatea in domeniul didactic se realizeaza cu respectarea regimului conflictelor de interese si fara a afecta interesele sau exercitarea competentelor autoritatii ori institutiei publice cu care persoana in cauza are raporturi de serviciu;
c) persoanele in cauza fac dovada detinerii calificarii necesare pentru a desfasura activitate in calitate de personal specializat.

Art. 25
Institutiile publice care organizeaza programe de formare specializata prevazute de lege ca obligatorii pentru ocuparea anumitor categorii de functii publice, respectiv care organizeaza programe de perfectionare profesionala prevazute de lege ca obligatorii pentru anumite categorii de functionari publici se stabilesc prin acte normative sau, dupa caz, acte cu caracter normativ, conform legii.

Sectiunea 2 - Unele masuri privind planificarea organizarii programelor de formare


Art. 26
(1) In vederea asigurarii respectarii principiilor prevazute la art. 4, autoritatile si institutiile publice initiaza, cel putin o data pe an, procedurile de achizitionare si aduc la cunostinta furnizorilor de formare informatiile necesare elaborarii si transmiterii ofertelor.
(2) Sunt considerate informatii necesare elaborarii si transmiterii ofertelor urmatoarele:
a) informatiile specifice necesare pentru elaborarea ofertei de catre furnizorul de formare;
b) limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;
c) procedura de atribuire a contractului sau, dupa caz, a contractelor;
d) criteriile de calificare si selectie a ofertelor, precum si modalitatea de aplicare a acestora;
e) adresa la care se transmit ofertele si modalitatile acceptate de beneficiarul de formare pentru primirea si inregistrarea acestora;
f) data-limita pentru transmiterea ofertelor;
g) data-limita pentru finalizarea procesului de evaluare si selectie a ofertelor;
h) orice alte informatii considerate de catre beneficiarul de formare relevante pentru elaborarea ofertei.
(3) Informatiile prevazute la alin. (2) lit. a) sunt urmatoarele:
a) tipul programului si domeniul in care se organizeaza programul de formare;
b) obiectivele generale ale participarii la programul de formare;
c) tematica ce va fi tratata in mod obligatoriu in cadrul programului de formare;
d) durata minim acceptata si cea maxim acceptata pentru programul de formare, exprimata in ore efective de formare, precum si orice informatii privind preferintele beneficiarului de formare din punctul de vedere al derularii programului;
e) informatii minimale privind grupul-tinta pentru care se organizeaza formarea, respectiv nivelul functiilor participantilor si domeniul de competenta al acestora.
(4) Aducerea la cunostinta furnizorilor de formare a informatiilor prevazute la alin. (2) se face prin publicarea la sediul autoritatii sau institutiei publice, prin transmiterea directa catre furnizorii de formare, in cazul in care acestia au solicitat in mod expres acest lucru, pe cheltuiala solicitantului, prin publicarea pe pagina de internet a beneficiarului de formare, in cazul in care acesta are pagina de internet, precum si prin orice alte mijloace de natura sa asigure aplicarea principiilor sistemului de formare profesionala a functionarilor publici, cu evidentierea datei la care au fost facute publice informatiile.

Art. 27
Preluarea, inregistrarea si arhivarea solicitarilor de transmitere directa a informatiilor prevazute la art. 26 alin. (2), precum si a ofertelor transmise de furnizorii de formare sunt in responsabilitatea beneficiarului de formare.

Art. 28
Evaluarea si selectia ofertelor se fac conform criteriilor de calificare si selectie anuntate, in baza continutului documentelor trimise de furnizorii de formare si cu respectarea termenelor-limita de primire a ofertelor si, respectiv, de finalizare a procesului de evaluare si selectie a ofertelor, comunicate prin anuntul de participare.

Art. 29
(1) Criteriile de calificare privesc conditiile pe baza carora se stabileste eligibilitatea furnizorului de formare.
(2) Criteriile de selectie se stabilesc de catre beneficiarul de formare, prin dispozitia conducatorului autoritatii sau institutiei publice, si privesc aspectele tehnice si cele financiare pe baza carora se stabileste furnizorul de formare de la care vor fi achizitionate serviciile de formare.
(3) La stabilirea criteriilor de selectie se au in vedere cel putin urmatoarele elemente:
a) modalitatea de realizare a formarii profesionale a functionarilor publici;
b) resursele necesare pentru organizarea si desfasurarea programului;
c) experienta si rezultatele activitatii anterioare in domeniul organizarii si desfasurarii programelor de formare, daca este cazul.
(4) Criteriile de selectie pot fi completate si de alte aspecte specifice considerate de beneficiarul de formare relevante in achizitionarea serviciilor de la un furnizor de formare.

Art. 30
(1) La finalizarea procesului de evaluare si selectie, beneficiarul de formare intocmeste un proces-verbal cu rezultatele evaluarii si selectiei, pe care il aduce la cunostinta persoanelor interesate conform modalitatilor prevazute la art. 26 alin. (4).
(2) Depunerea si solutionarea contestatiilor privind rezultatele evaluarii si selectiei ofertelor se fac in conditiile legii.
(3) Beneficiarul de formare incheie contractul cu furnizorul de formare care a prezentat oferta cea mai convenabila din punct de vedere tehnic si financiar.

Art. 31
Achizitionarea serviciilor de formare se va face cu respectarea principiilor prevazute la art. 4.

Art. 32
Contractele de achizitionare, respectiv de prestare de servicii de formare profesionala nu pot contine clauze de confidentialitate.

Art. 33
Furnizorii de formare profesionala privati presteaza servicii pentru beneficiarii de formare pe baza de contract de achizitii incheiat conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 34
Achizitionarea serviciilor de formare se face cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare in domeniul atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Sectiunea 3 - Drepturi si obligatii specifice ale beneficiarilor de formare si ale furnizorilor de formare


Art. 35
(1) Functionarii publici care urmeaza intr-un an calendaristic programe de formare organizate in tara sau in strainatate in conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a) si b), cu o durata cumulata mai mare de 90 de zile, sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra in administratia publica o perioada determinata, proportional cu numarul zilelor de formare.
(2) Persoanele care urmeaza intr-un an calendaristic programe de formare specializata organizate in tara sau in strainatate ori, dupa caz, in tara si in strainatate, finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, pe o perioada mai mare de 90 de zile, in scopul intrarii in corpul functionarilor publici sau, dupa caz, intr-o categorie a functiei publice superioare celei din care face parte functia pe care o ocupa la momentul inceperii programului, sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra in administratia publica o perioada determinata de la terminarea programelor, proportional cu numarul zilelor de formare, daca pentru programul respectiv nu este prevazuta prin lege o alta perioada.
(3) Durata de 90 de zile prevazuta la alin. (1) si (2) se calculeaza in functie de numarul de zile efective de formare de care functionarul public beneficiaza, indiferent de numarul programelor de formare sau de datele de incepere si datele de finalizare ale acestora.
(4) Functionarii publici care s-au angajat in scris ca vor lucra in administratia publica pentru o perioada determinata si nu isi respecta angajamentul sunt obligati la restituirea sumelor in conditiile legii.

Art. 36
(1) Perioada determinata pentru care functionarul public ce a beneficiat intr-un an calendaristic de mai mult de 90 de zile de formare se angajeaza sa lucreze in administratie se stabileste de catre autoritatea sau institutia publica, in functie de cel putin urmatoarele criterii:
a) complexitatea programelor de formare;
b) corelarea dintre domeniile in care se realizeaza formarea si specificul functiei si atributiilor functionarului beneficiar;
c) cuantumul sumelor reprezentand finantarea suportata de autoritatea sau institutia publica;
d) angajamentele asumate in cazul finantarii, ca urmare a implementarii de proiecte cu finantare externa;
e) corelarea dintre participarea functionarilor publici beneficiari la cele peste 90 de zile de formare si continutul documentelor prevazute la art. 17 alin. (3).
(2) Perioada prevazuta la alin. (1) poate fi cuprinsa intre 2 si 5 ani, dupa cum urmeaza:
a) intre 2 si 3 ani, pentru programele prevazute la art. 35 alin. (1), organizate in tara;
b) intre 3 si 4 ani, pentru programele prevazute la art. 35 alin. (1), organizate in strainatate;
c) intre 4 si 5 ani, pentru programele prevazute la art. 35 alin. (2).

Art. 37
In relatia cu furnizorii de formare autoritatile si institutiile publice au urmatoarele drepturi specifice:
a) sa solicite si sa primeasca toate documentele care atesta calitatea de furnizor de formare abilitat sau, dupa caz, autorizat in conditiile legii;
b) sa solicite si sa primeasca toate documentele care atesta buna desfasurare a programului si atingerea obiectivelor pentru care a fost incheiat contractul;
c) sa solicite si sa primeasca toate documentele care atesta performantele individuale, pe parcursul programului, ale persoanelor a caror participare a fost finantata din bugetul propriu;
d) sa solicite si sa primeasca toate documentele care atesta participarea si, dupa caz, absolvirea programelor de catre persoanele a caror participare a fost finantata din bugetul propriu;
e) sa solicite restituirea sumelor platite pentru participarea la programele de formare, daca functionarul public participant nu poate face dovada finalizarii programului din culpa furnizorilor de formare.

Art. 38
In relatia cu furnizorii de formare autoritatile si institutiile publice au urmatoarele obligatii specifice:
a) sa puna la dispozitia furnizorilor de formare toate informatiile relevante pentru organizarea si derularea in bune conditii a programelor de formare;
b) sa asigure participarea functionarilor publici inscrisi sau, dupa caz, selectati la formare, conform planificarii programelor;
c) sa asigure transparenta procesului de achizitionare a serviciilor de formare;
d) sa asigure plata in termenele si conditiile prevazute in contract.

Art. 39
In relatia cu functionarii publici participanti la programele de formare autoritatile si institutiile publice au urmatoarele drepturi specifice:
a) sa solicite si sa primeasca toate informatiile necesare analizarii necesitatii si oportunitatii aprobarii si, dupa caz, finantarii participarii la programe de formare;
b) sa aprobe sau, dupa caz, sa refuze in mod justificat participarea la programe de formare si finantarea cheltuielilor cu participarea;
c) sa solicite sau, dupa caz, sa organizeze evaluarea rezultatelor participarii la programele de formare;
d) sa solicite restituirea sumelor cheltuite cu participarea la programele de formare, daca functionarul public participant nu face dovada finalizarii programului din culpa sa.

Art. 40
(1) In relatia cu functionarii publici participanti la programele de formare autoritatile si institutiile publice au urmatoarele obligatii specifice:
a) sa planifice corespunzator si sa asigure participarea functionarilor publici la programe de formare conform planificarii;
b) sa asigure formarea functionarilor publici in mod echitabil, prioritar, in conformitate cu obiectivele postului si activitatile din fisa postului, dar si cu luarea in considerare a opiniilor exprimate de functionarul public la momentul evaluarii performantelor profesionale individuale;
c) sa aduca la cunostinta functionarilor publici toate informatiile relevante privind formarea profesionala individuala;
d) sa aduca la cunostinta functionarilor publici care participa la un program de formare anterior derularii acestuia toate informatiile privind conditiile de desfasurare si obligatiile furnizorului de formare;
e) sa asigure intocmirea, conform legii, a tuturor documentelor si actelor administrative la baza respectarii drepturilor si asumarii obligatiilor functionarilor publici in domeniul formarii profesionale;
f) sa elibereze documente care sa ateste, daca este cazul, competenta functionarilor publici in domenii care nu sunt prevazute in mod expres in fisa postului.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. f) atesta specializarea la locul de munca si pot fi eliberate in situatia in care, prin natura activitatii autoritatii sau institutiei publice, functionarul public a indeplinit pentru perioade insemnate de timp, cu caracter de repetabilitate, activitati care nu au fost prevazute in mod expres in fisa postului.

Art. 41
Functionarii publici participanti la programele de formare au urmatoarele drepturi specifice:
a) sa fie consultati in stabilirea domeniilor programelor de formare profesionala individuala la care vor participa si sa li se asigure dreptul la contestarea deciziilor care se iau in acest sens;
b) sa li se aduca la cunostinta informatiile relevante privind formarea profesionala individuala, precum si conditiile de desfasurare a programelor de formare la care acestia participa;
c) sa li se permita participarea la programele de formare, in conditiile legii, cu diminuarea corespunzatoare a volumului de munca pe perioada derularii acestora;
d) sa li se recunoasca competentele si abilitatile obtinute in urma participarii la programe de formare;
e) sa li se elibereze documentele sau, dupa caz, copii de pe documentele justificative ori doveditoare ale participarii la programe de formare.

Art. 42
Functionarii publici participanti la programele de formare au urmatoarele obligatii specifice:
a) sa participe la toate activitatile din cadrul programului de formare, conform cerintelor acestuia;
b) sa participe la toate formele de evaluare a programului de formare, respectiv a competentelor si abilitatilor obtinute;
c) sa sesizeze autoritatea sau institutia publica din ale carei fonduri este finantata participarea la programul de formare privind neregulile si abaterile constatate in derularea contractului in ceea ce priveste obligatiile furnizorului de formare;
d) sa restituie, in conditiile legii, sumele cheltuite cu participarea la programele de formare, in situatia in care nu isi indeplineste obligatiile asumate;
e) sa utilizeze in activitatea curenta cunostintele dobandite, respectiv competentele obtinute sau abilitatile dezvoltate, si, dupa caz, sa asigure transferul de cunostinte.


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 43
In cazul in care programele de formare prevazute la art. 5 sunt organizate si se deruleaza in domenii pentru care exista standarde ocupationale elaborate si aprobate in conditiile legii, beneficiarii de formare sunt obligati sa solicite, iar furnizorii de formare prevazuti la art. 22 lit. d) trebuie sa faca dovada inscrierii in Registrul National al Furnizorilor de Formare Autorizati.

Art. 44
In aplicarea prevederilor art. 18, termenele si formatul standard de transmitere a datelor sunt stabilite prin instructiuni aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 45
Pentru programele de formare profesionala destinate functionarilor publici pentru care furnizorii de formare utilizeaza cu titlu de personal specializat persoane care ocupa functii publice, prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) privind obligatia de certificare intra in vigoare in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 46
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa elaboreze procedurile si sa aprobe masurile interne in domeniul formarii profesionale a functionarilor publici.

Art. 47
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se aproba, la propunerea Institutului National de Administratie si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, potrivit legii, strategia privind formarea profesionala a functionarilor publici.
(2) Prin strategia privind formarea profesionala a functionarilor publici se stabilesc grupurile-tinta strategice, precum si, daca este cazul, masurile necesar a fi adoptate in vederea asigurarii calitatii in domeniul formarii profesionale a functionarilor publici.
Poate fi de interes si:
OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013
OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013
Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013
OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
Chirica Dan

Pret: 159 lei
135.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
81 useri online

Useri autentificati: