DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 27/2010 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni. Hotararea nr. 27/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 12 ianuarie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 8 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni DRP, denumit in continuare Departamentul, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in coordonarea primului-ministru, prin preluarea activitatii, posturilor si personalului Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, structura care se desfiinteaza.
(2) Departamentul elaboreaza si aplica politica in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni, in conformitate cu obiectivele majore privind romanii de pretutindeni si cu Programul de guvernare.
(3) Sediul Departamentului este in municipiul Bucuresti, str. Smardan nr. 3, sectorul 3.

Art. 2
Departamentul are ca obiectiv principal pastrarea si afirmarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a romanilor din statele vecine, conform standardelor internationale in materie, si intarirea legaturilor dintre Romania si comunitatile romanesti de peste hotare.

Art. 3
(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Departamentul exercita urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul sau de activitate;
b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate;
c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
d) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor legale din domeniul sau de activitate si a celor privind organizarea si functionarea institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;
e) de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau, potrivit dispozitiilor legale.
(2) Departamentul are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si aplica, in colaborare cu alte institutii cu competente in domeniu, strategiile guvernamentale, programele si strategiile sectoriale destinate romanilor de pretutindeni;
b) elaboreaza, propune si avizeaza proiecte de acte normative consacrate consolidarii raporturilor statului roman cu romanii de pretutindeni si participa la elaborarea si negocierea tratatelor si a altor documente internationale care au incidenta asupra situatiei romanilor de pretutindeni;
c) participa, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, in comisiile mixte privind minoritatile nationale, stabilite in temeiul tratatelor internationale la care Romania este parte;
d) dezvolta parteneriate cu asociatiile si organizatiile reprezentative ale romanilor care traiesc in afara granitelor, prin acordarea de finantari nerambursabile catre entitati publice sau private din tara si din afara frontierelor Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceasta activitate, cu modificarile ulterioare, in vederea exercitarii drepturilor culturale prevazute de prezenta hotarare, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, in beneficiul romanilor de pretutindeni;
e) stabileste si dezvolta raporturi de parteneriat cu structurile guvernamentale insarcinate cu problematica minoritatilor nationale din tarile de cetatenie, pentru asigurarea drepturilor persoanelor apartinand minoritatii nationale romanesti, pe principiul reciprocitatii si conform normelor internationale in materie;
f) dezvolta relatii de parteneriat cu organizatiile si institutiile internationale care se ocupa de supravegherea respectarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale;
g) monitorizeaza modul in care au loc conservarea si afirmarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a romanilor de pretutindeni;
h) colaboreaza cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, institutiile si organizatiile neguvernamentale cu competente in domeniu;
i) sprijina infiintarea si dezvoltarea institutiilor mass-media scrisa si audiovizuala ale romanilor de pretutindeni;
j) sprijina casele limbii si culturii romane si centrele culturale ale comunitatilor romanesti de pretutindeni;
k) sprijina consolidarea catedrelor, lectoratelor si bibliotecilor de limba romana din strainatate, precum si infiintarea unor catedre de romanistica;
l) sprijina elaborarea de studii, cercetari si monografii in zonele locuite de romani de pe teritoriul altor state;
m) sprijina actiunile de cercetare, restaurare, conservare si punere in valoare a patrimoniului cultural romanesc din afara granitelor Romaniei;
n) contribuie la construirea si restaurarea unor monumente civile si militare, precum si a unor locasuri de cult ale romanilor de pretutindeni;
o) asigura protejarea, sustinerea si revitalizarea traditiilor si obiceiurilor locale romanesti in zonele locuite de romani de pe teritoriul altor state.

Art. 4
(1) Pentru realizarea atributiilor sale, Departamentul solicita autoritatilor si institutiilor publice informatiile necesare desfasurarii activitatii sale. (2) Ministerul Afacerilor Externe asigura, prin misiunile diplomatice din strainatate, tot sprijinul necesar Departamentului pentru realizarea principalelor obiective din domeniul sau de activitate.

Art. 5
(1) Departamentul este condus de catre un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
(2) Secretarul de stat este ordonator tertiar de credite.
(3) Secretarul de stat reprezinta Departamentul in raporturile cu autoritatile publice, cu persoanele juridice din tara si din strainatate.
(4) In exercitarea atributiilor sale, secretarul de stat emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
(5) In cazul in care secretarul de stat, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, va delega o persoana cu functie de conducere din cadrul Departamentului sa exercite anumite atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
(6) Secretarul de stat poate participa la sedintele Guvernului Romaniei, in calitate de invitat.

Art. 6
(1) Fondurile pentru functionarea Departamentului si cele pentru realizarea proiectelor destinate romanilor de pretutindeni se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Secretarul de stat raspunde de utilizarea sumelor alocate, conform dispozitiilor legale.
(3) Verificarea respectarii dispozitiilor prevazute la alin. (2) se realizeaza prin compartimentul de control din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 7
(1) Structura organizatorica si statul de functii se aproba prin ordin al secretarului de stat.
(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Departamentului se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica, prin regulamentul de organizare si functionare al Departamentului, aprobat prin ordin al secretarului de stat.
(3) In structura organizatorica a Departamentului, prin ordin al secretarului de stat, se pot organiza directii, servicii, birouri si compartimente.

Art. 8
(1) Personalul Departamentului este preluat de la Ministerul Afacerilor Externe si isi pastreaza statutul si celelalte drepturi avute la data preluarii. (2) Numarul maxim de posturi al Departamentului este de 30, exclusiv demnitarul si cabinetul acestuia.

Art. 9
(1) Mijloacele fixe si obiectele de inventar utilizate de catre fostul Departament pentru Relatiile cu Romanii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv tehnica de calcul si birotica, se transmit fara plata din administrarea Ministerului Afacerilor Externe in administrarea Departamentului.
(2) Protocoalele de predare-preluare se incheie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si vor cuprinde structura de personal preluata, precum si drepturile si obligatiile fostului Departament pentru Relatiile cu Romanii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 10
Departamentul dispune pentru activitati specifice desfasurate de un numar de 3 autoturisme, avand un consum lunar de 300 litri lunar/autoturism.

Art. 11
Departamentul si structurile aflate in subordinea acestuia pot inchiria spatii pentru necesitati proprii, in conditiile legii.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 10/2017
Legea 150/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
Ordin 2802/2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fonduril
Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania. Academia de Stiinte Juridice din Romania
Legea 101/2015 pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni. Lege nr. 101/2015
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
HG 19/2015 pentru completarea art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
OG 1/2015 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 171/2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane, ca zi de sarbatoare nationala. Lege nr. 171/2014
Legea 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bul
Legea nr. 157/2014 privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, incheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 si semnat de Romania la 24 iunie
Legea 137/2014 privind aprobarea OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania,
Legea 136/2014 pentru organizarea si desfasurarea evenimentelor dedicate Zilei Nationale a Romaniei - 1 Decembrie. Lege nr. 136/2014
HG 837/2014 privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate. Hotarare nr. 837/2014
Hotarare 1/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2014 si a aparatului de lucru al acestora
Ordin 1839/2014 privind stabilirea sectiilor de votare din strainatate pentru organizarea si desfasurarea alegerii Presedintelui Romaniei in anul 2014
Decizie CNA nr. 528/2014 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
Libertatea de exprimare si limitele ei penale
Magdalena Roibu,Magdalena Roibu

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: