DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 997/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare. Hotarare nr. 997/2009Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 15 septembrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 11 lit a) si al art. 12 alin. (1) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Comisia Nationala pentru Populatie si Dezvoltare, denumita in continuare Comisia, se infiinteaza si se organizeaza ca organism interinstitutional, fara personalitate juridica, sub autoritatea primului-ministru.
(2) Functionarea Comisiei este asigurata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin departamentul cu atributii in coordonarea politicilor familiale.

Art. 2
(1) Comisia are rolul de planificare, integrare, corelare si monitorizare a politicilor Guvernului in domeniul social, de sanatate, educatie, precum si in alte domenii de referinta care pot influenta dezvoltarea populatiei din perspectiva demografica.
(2) Pentru indeplinirea rolului prevazut la alin. (1), Comisia are urmatoarele atributii principale:
a) analizeaza evolutia fenomenelor demografice efective si prognozate, pe baza informatiilor existente din studii si cercetari si din surse administrative si statistice, precum si impactul tendintelor demografice asupra dezvoltarii durabile a Romaniei;
b) stabileste procedurile necesare pentru identificarea tendintelor demografice privind evolutia diferitelor grupuri sociale si analizeaza rezultatele obtinute;
c) identifica temele de cercetare, studiile si analizele necesare monitorizarii evolutiilor demografice si elaborarii de politici publice eficiente, politici publice pentru combaterea consecintelor negative ale procesului de imbatranire a populatiei;
d) monitorizeaza dezvoltarea si implementarea masurilor cu impact direct asupra situatiei demografice privind. In principal, rata natalitatii si sustinerea familiei, imbatranirea populatiei si migratia;
e) coordoneaza procesul de elaborare a unei strategii in domeniul dezvoltarii populatiei, bazata pe combaterea consecintelor negative ale situatiei demografice actuale si tendintelor evolutive prognozate, si stabileste planurile de actiune in domeniu, pe termen mediu si lung, precum si fondurile necesare implementarii acestora;
f) prezinta Guvernului rapoarte referitoare la evolutia fenomenelor demografice, la principalele masuri intreprinse in domeniu, precum si la rezultatele obtinute;
g) informeaza anual Guvernul asupra activitatilor derulate;
h) colaboreaza cu organismele responsabile pentru implementarea strategiei de dezvoltare durabila a Romaniei.
(3) Comisia indeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau dispuse de Guvernul Romaniei.
(4) in activitatea ei, Comisia colaboreaza cu alte structuri similare sau compartimente special constituite din cadrul Parlamentuiui si Presedintiei Romaniei, alte institutii publice sau private, organizatii neguvernamentale, precum si organizatii internationale cu activitati in domeniu.

Art. 3
(1) Activitatea Comisiei este coordonata de un presedinte, sprijinit de Consiliul coordonatorilor guvernamentali.
(2) Presedintele Comisiei este ministrul muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Consiliul coordonatorilor guvernamentali este format din 3 membri ai Comisiei, avand functia de secretar de stat sau asimilata din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Sanatatii si Secretariatului General al Guvernuiui. In functie de domeniile prioritare de activitate ale Comisiei din anul respectiv, Consiliul coordonatorilor guvernamentali poate fi completat cu alti 2 membri alesi de Comisie.
(4) Comisia se compune din 17 persoane cu drept de vot, respectiv presedinte si 16 membri desemnati dupa cum urmeaza:
a) cate un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din cadrul Ministeruiui Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Ministerului Economiei, Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si un reprezentant din cadrul Secretariatului General al Guvernului;
b) presedintele Institutului National de Statistica;
c) presedintele Comisiei Nationale de Prognoza;
d) directorul general al Institutului National de Cercetare Stiintifica pentru Munca si Protectie Sociala;
e) 2 reprezentanli ai Academiei Romane, dintre care cel putin un reprezentant al Centruiui de Cercetari Demografice "Vladimir Trebici";
f) doua cadre didactice sau cercetatori din mediul universitar, specialisti in sociologie si asistenta sociala, dintre care cel putin unul cu functie de conducere;
g) 2 reprezentanti ai partenerilor sociali, respectiv unul din partea sindicatelor si unul din partea patronatelor;
(5) Pentru fiecare din membrii Comisiei este desemnat un membru supleant care, in cazul institutiilor administratiei publice centrale, are functia de director.
(6) La lucrarile Comisiei pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai altor autoritati si institutii publice decat cele prevazute la alin. (4), reprezentanti ai societatii civile, organizatiilor neguvernamentale sau ai altor organisme cu activitati in domeniu.

Art. 4
(1) Componenta nominala a Comisiei se stabileste prin ordin al presedintelui, in baza listei inaintate de institutiile si organizatiile reprezentate in Comisie.
(2) Mandatul presedintelui si al membrilor Comisiei este de 4 ani si poate fi reinnoit
(3) Revocarea membrilor Comisiei se realizeaza la solicitarea conducatorilor institutiilor care i-au nominalizat, precum si in situatiile stabilite prin regulamentul propriu de organizare si functionare al Comisiei.

Art. 5
(1) Comisia se intruneste in plen semestrial sau, dupa caz, trimestrial, la convocarea presedintelui.
(2) Comisia este intrunita in mod legal in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
(3) Comisia adopta hotarari prin consens si, doar in situatiile de imposibilitate a realizarii consensului, cu majoritate simpla a voturilor exprimate de membrii prezenti.
(4) In cazul in care membrii Comisiei nu pot participa la sedintele sau la intalnirile de lucru la care sunt convocati, acestia sunt reprezentati de membrii supleanti care sustin punctele de vedere ale institutiilor pe care le reprezinta, dar nu au drept de vot in cazul adoptarii de hotarari.
(5) Pentru eficientizarea lucrarilor Comisiei, membrii acesteia pot fi insotiti la sedintele sau intalnirile de lucru ale acesteia de catre membrii supleanti.

Art. 6
(1) Pentru facilitarea activitatii Comisiei, Consiliul coordonatorilor guvernamentali se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, in sedinte de lucru la care sunt invitati sa participe doar membrii Comisiei ce reprezinta institutiile si organismele cu responsabilitati in aplicarea unor masuri si activitati decise si planificate de Comisie si care au termene precise de finalizare.
(2) Pentru realizarea atributiilor sale, Comisia decide constituirea de grupuri de lucru formate din experti din cadrul institutiilor sau organismelor pe care le reprezinta membrii Comisiei.
(3) Temele grupurilor de lucru, organizarea si metodologia de lucru, precum si programul de activitate al acestora se stabilesc de catre Comisie si sunt coordonate si monitorizate de catre Consiliul coordonatorilor guvernamentali.

Art. 7
(1) Activitatea executive a Comisiei este realizata de un secretariat tehnic permanent, asigurat de personal din cadrul departamentului care coordoneaza politicile familiale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) Coordonatorul Secretariatului tehnic este secretarul de stat nominalizat ca membru al Comisiei, respectiv al Consiliului coordonatorilor guvernamentali.

Art. 8
Cheltuielile materiale si de functionare ale Comisiei si Secretariatului tehnic, precum si cheituielile pentru finantarea sau cofinantarea studiilor si cercetarilor necesare indeplinirii obiectivelor Comisiei se asigura din bugetele aprobate anual Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art 9
Comisia isi aproba propriul regulament de organizare si functionare, cu responsabilitati, sarcini si termene de realizare, in termen de 45 de zile de la data aprobarii, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, a componentei nominale a Comisiei.

Art. 10
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 648/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 18 iulie 2005.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 301/2015 privind stabilirea cerintelor de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele radioactive din apa potabila
Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
OUG 40/2013 pentru finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino in vederea realizarii Planul national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei generate de epidemii s
OUG 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din OG 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei
Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Lege nr. 128/2012
Legea 170/2011 privind aprobarea OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Lege nr. 170/2011
HG 922/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011
OUG 69/2011 pentru modificarea OG 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate. Ordonanta de Urgenta nr. 69/2011
OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Ordonanta de urgenta 34/2011
Legea 288/2010 pentru aprobarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 288/2010
OUG 86/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice. Ordonanta de urgenta nr. 86/2010
OUG 20/2010 pentru modificarea art. 1 din OG nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Ordonanta de urgenta nr. 20/2010
Legea 48/2010 privind aprobarea OG 13/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate
HG 1502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Hotararea nr. 1502/2009
HG nr. 1405/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru
Lege 358/2009 privind aprobarea OUG nr. 106/2009 pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
OUG 106/2009 pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice . Ordonanta de urgenta nr. 106/2009
OG 13/2009 - modificarea si completarea OG nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate. Ordonanta 13/2009
HG nr. 516/2009 pentru modificarea HG nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil
Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata 2009
Managementul cererii si ofertei turistice
Monica Maria Coro#351

Pret: 70 lei
59.9 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
60 useri online

Useri autentificati: