DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1609/2008, hotarare privind infiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date Roedunet[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 16/12/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Se infiinteaza Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare, denumita in continuare Agentia, ca institutie publica de specialitate, cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date "Roedunet", care se desfiinteaza.
(2) Sediul Agentiei este in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.
(3) Agentia administreaza Reteaua nationala de informatica pentru educatie si cercetare, definita in plan european prin sintagma NREN (National Research and Education Network), denumita in continuare Retea.

Art. 2
Obiectul de activitate al Agentiei il constituie administrarea, operarea si dezvoltarea Retelei, precum si cercetarea stiintifica in domeniul retelelor de comunicatii.

Art. 3
La Retea se pot conecta urmatoarele tipuri de entitati:
a) unitati si institutii publice subordonate Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
b) unitati si institutii de cercetare-dezvoltare acreditate si definite conform art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) unitati si institutii de cercetare-dezvoltare atestate si definite conform art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
d) unitati si institutii de educatie de toate gradele, atestate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
e) clinici si spitale universitare atestate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul Sanatatii Publice, potrivit prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) biblioteci, muzee si institutii publice de cultura subordonate sau in coordonarea Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 4
Agentia are urmatoarele atributii principale:
a) asigura administrarea si operarea Retelei si a conexiunilor internationale ale acesteia in scopul interconectarii retelelor de comunicatii ale unitatilor si institutiilor conectate la Retea;
b) desfasoara activitate de cercetare stiintifica, participa la proiecte de cercetare stiintifica europene, nationale, regionale si locale in calitate de administrator si operator al Retelei;
c) elaboreaza si pune in aplicare proiecte de dezvoltare si modernizare a Retelei nationale de informatica, precum si proiecte pentru introducerea de noi servicii in acord cu cerintele comunitatii de cercetare, educatie si academice din Romania si a obligatiilor asumate in cadrul parteneriatelor in domeniu din care Romania face parte;
d) indeplineste toate atributiile specifice stabilite in plan national si european in calitate de Retea nationala de informatica pentru educatie si cercetare (NREN - National Research and Education Network);
e) ofera asistenta tehnica si consultanta in domeniul comunicatiilor de date institutiilor conectate la Retea, prin contracte de consultanta sau de expertiza;
f) realizeaza alte atributii specifice domeniului de activitate stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de catre Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.

Art. 5
(1) Structura organizatorica a Agentiei este formata din aparatul central, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, si 4 unitati fara personalitate juridica in Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Conducerea Agentiei este asigurata de un director general, un director tehnic si 4 sefi ai unitatilor fara personalitate juridica.
(3) Numirea directorului general al Agentiei se face prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, pe baza rezultatelor concursului organizat in conditiile legii. Directorul general al Agentiei numeste directorul tehnic si sefii unitatilor fara personalitate juridica, in conditiile legii.

Art. 6
(1) Operarea si administrarea Retelei se realizeaza astfel:
a) la nivel international si national, prin Nodul de comunicatii national care va asigura conexiunile internationale si conexiunile cu nodurile operationale ale retelei;
b) la nivel zonal, prin nodurile operationale ale retelei care vor opera conexiunile dintre acestea si nodurile judetene;
c) la nivel judetean, prin nodurile judetene care vor asigura conexiunile la nivelul fiecarui judet cu unitatile si institutiile de cercetare si de educatie.
(2) Nodurile de comunicatii functioneaza astfel:
a) Nodul national, in str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, sectorul 1, Bucuresti, Romania;
b) nodurile operationale functioneaza in spatiile universitatilor, potrivit anexei, si sunt subordonate unitatilor fara personalitate juridica, conform deciziei conducerii Agentiei;
c) locatia nodurilor judetene si subordonarea acestora la unitatile fara personalitate juridica va fi stabilita de conducerea Agentiei.
(3) Nodul national si nodurile operationale pot realiza interconectari cu alte retele de comunicatii in vederea minimizarii traficului pe magistralele proprii.

Art. 7
(1) Finantarea Agentiei se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
(2) Veniturile proprii provin din activitati de consultanta, tarife pentru servicii prestate institutiilor conectate la Retea, venituri din activitati de cercetare-dezvoltare, donatii, sponsorizari si din alte venituri, dobandite in conditiile legii.

Art. 8
(1) Agentia functioneaza cu un numar maxim de 50 de posturi, cu incadrare in numarul maxim de posturi aprobate pentru unitatile din subordinea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
(2) Salarizarea personalului Agentiei se face potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului bugetar din administratia publica centrala si serviciilor descentralizate ale acesteia.
(3) Statul de functii, structura organizatorica si Regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei se aproba prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Art. 9
(1) Agentia este succesoarea in drepturi si obligatii a Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date "Roedunet", aceasta dobandind inclusiv drepturile de membru in organizatii internationale si dreptul de folosire a numelui retelei de comunicatii "Roedunet".
(2) Personalul existent la data reorganizarii Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date "Roedunet" este preluat de catre Agentie, in conditiile prevazute de lege.
(3) Patrimoniul Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date "Roedunet" se preia de Agentie, pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform situatiilor financiare incheiate la data de 30 septembrie si datelor din evidenta contabila aferenta exercitiului financiar pe anul 2008.

Art. 10
La anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul curent 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"9. Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare - Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat".

Art. 11
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 515/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date "Roedunet", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 27 august 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.


ANEXA - Adresele unde functioneaza unitatile fara personalitate juridica si nodurile operationale ale Agentiei


1. Unitatea fara personalitate juridica Bucuresti si Nodul operational Bucuresti: Universitatea "Politehnica" Bucuresti, Spl. Independentei nr. 313, corp R, camera R506, R507, sectorul 6, 060042, Bucuresti
2. Unitatea fara personalitate juridica Iasi si Nodul operational Iasi: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, bd. Carol I nr. 11, corp A, camera 167-169, 700506, Iasi
3. Unitatea fara personalitate juridica Cluj si Nodul operational Cluj-Napoca: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 26-28, camera 22, 400027, Cluj-Napoca
4. Unitatea fara personalitate juridica Timisoara si Nodul operational Timisoara: Universitatea Tehnica din Timisoara, str. Vasile Parvan nr. 2, corp B, camera 521, cod. 300223, Timisoara
5. Nodul operational Galati: Universitatea "Dunarea de Jos" Galati, Str. Stiintei nr. 2, corp Y, camera 010, 800146, Galati
6. Nodul operational Targu Mures: Universitatea "Petru Maior" din Targu Mures, str. Nicolae Iorga nr. 1, camera 204, 540088, Targu Mures
7. Nodul operational Craiova: Universitatea din Craiova, bd. Decebal nr. 107, camera 308, 200440, Craiova

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
Legea 33/2014 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei in domeniul criminalitatii informatice din Bucuresti si statutul juridic al acestuia, semnat la Bucuresti
Ordinul 11/2011 pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice. Ordin nr. 11/2011
Drept in afaceri. Editia 2
Laura Potincu,Laura Potincu,Laura Potincu

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
56 useri online

Useri autentificati: