DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Hotarare nr. 682/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 584 din 16 septembrie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013
privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA - Norme metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilorCAPITOLUL I - Acordarea de garantii potrivit prevederilor cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013


Art. 1
In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) Fond pentru acordarea de microcredite in agricultura — fond constituit in conformitate cu art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul „Imprumuturi”, din sumele existente la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale provenite din sumele rambursate in baza art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, de institutiile de credit si din sumele disponibilizate ca urmare a restituirii imprumuturilor acordate fondurilor de garantare, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, aprobata prin Legea nr. 373/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru emiterea scrisorilor de garantie in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;
b) procedura de selectie — totalitatea activitatilor intreprinse de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul desemnarii institutiilor financiare bancare si nebancare prin intermediul carora va fi accesat si derulat fondul de microcreditare prevazut la cap. III — Fondul pentru creditarea fermelor de familie din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013;

c) cost minim al finantarii din Fond catre institutiile finantatoare bancare/nebancare — nivelul dobanzii pentru sumele alocate din Fond in vederea acordarii de microcredite in agricultura. Costul minim al finantarii reprezinta un nivel de referinta pentru aplicarea primului criteriu de selectie a institutiilor financiare bancare si nebancare prin intermediul carora se vor acorda microcreditele prevazute la art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, care nu poate fi mai mic decat dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei la data publicarii anuntului procedurii de selectie;
d) costul microcreditelor — totalul sumelor platite de beneficiarii microcreditelor prevazute la art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 pe toata perioada derularii acestora, exprimat ca procent anual din suma microcreditului acordat. Costul microcreditelor reprezinta o valoare de referinta pentru aplicarea celui de-al doilea criteriu de selectie a institutiilor financiare prin intermediul carora se vor acorda microcredite;
e) marja de operare — diferenta dintre costul microcreditelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 si costul finantarii obtinute din Fond pentru acordarea de microcredite in agricultura. Marja de operare acopera integral toate cheltuielile de operare si va trebui prevazuta distinct in oferta financiara a institutiilor selectate.

Art. 2
(1) Sumele necesare pentru acordarea de garantii, potrivit prevederilor art. 3 si art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, se aloca de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si se deruleaza prin intermediul Fondului pentru garantarea creditelor, denumit in continuare Fond, constituit si reconstituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin conventii de lucru incheiate cu institutiile de garantare, denumite in continuare fonduri de garantare, aloca sume din Fond pentru constituirea plafonului de garantare cu o expunere maxima de pana la 5 ori. Sumele alocate sunt virate in contul fondurilor de garantare la solicitarea acestora, pe masura ce exista solicitari de garantare din partea beneficiarilor. Prin conventiile incheiate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu fondurile de garantare se stabilesc, de asemenea, obligatiile partilor si normele de lucru.
(3) Sumele puse la dispozitia fondurilor de garantare de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, aferente plafonului de garantare, sunt plasate la institutii financiare in cele mai bune conditii de dobanda si siguranta de pe piata de catre o comisie constituita la nivelul fondurilor de garantare impreuna cu reprezentantul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, numit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Plafonul de garantare disponibil la nivelul fondurilor de garantare ca urmare a finalizarii garantiilor alocate se va utiliza pentru acordarea de noi garantii cu acordul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 3
(1) Plafonul de garantare constituit potrivit art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 se utilizeaza de catre fondurile de garantare pentru acordarea de garantii potrivit prevederilor art. 3 si art. 6 alin (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013. Pentru fiecare categorie de garantii, fondurile de garantare intocmesc proceduri de lucru specifice care vor fi parte integranta a conventiilor de lucru incheiate intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si fondurile de garantare in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2013.
(2) Dobanzile aferente sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garantiei/soldului garantiei, dupa caz, in situatia contractelor de garantare executate de institutiile de credit pentru imprumutatii care nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin contractele de credit.
(3) Asumarea riscului de catre fondurile de garantare se face proportional pe masura acordarii si rambursarii creditului, potrivit graficului de esalonare a creditului si a efectuarii platilor. Valoarea garantiei se reduce cu suma ratelor rambursate de catre beneficiarul de credit, proportional cu procentul de garantare prevazut in contractele de garantare incheiate intre institutiile finantatoare si fondurile de garantare. Soldul garantiei reprezinta soldul creditului la care se aplica procentul de garantare prevazut in contractul de garantare. Riscul garantat asumat de fondurile de garantare consta in plata de catre acestea a valorii garantiei (soldul garantiei) la momentul declansarii procedurilor judiciare de executare a debitorilor.
(4) Centralele institutiilor de credit vor transmite, dupa caz, lunar, fondurilor de garantare informatii privind soldul creditelor garantate, in scopul monitorizarii expunerii prevazute la art. 2 alin. (2) si al comunicarii angajamentelor de garantare ale fondurilor de garantare la Banca Nationala a Romaniei.
(5) Garantiile se vor acorda la solicitarea institutiilor de credit, fara a se solicita pentru valoarea acestora alte garantii din partea imprumutatilor, pe baza creditelor aprobate de acestea, conform normelor proprii si normelor/procedurilor de lucru ale fondurilor de garantare, care vor face parte din conventiile incheiate cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(6) Plata sumei garantate/soldului acesteia se va face de catre fondurile de garantare numai daca s-au respectat prevederile contractului de garantare incheiat intre parti si dupa ce institutiile de credit au initiat procedurile judiciare impotriva debitorului.

Art. 4
(1) Pentru plata garantiilor executate prevazuta la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 se vor utiliza dobanzile acumulate in cadrul schemei de garantare si dobanzile acumulate din sumele alocate in temeiul Legii nr. 218/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009, aprobata prin Legea nr. 373/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, plasate de fondurile de garantare la institutii financiare platitoare de dobanda.
(2) In situatia prevazuta la art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 pentru reintregirea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, afectate prin plata garantiilor executate, fondurile de garantare vor solicita Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de maximum 15 zile de la data efectuarii platii, sumele necesare, urmand ca in termen de maximum 30 de zile de la solicitare acesta sa efectueze virarea sumelor respective.

Art. 5
(1) Creantele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare incheiate si platite de catre fondurile de garantare pe seama sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, au regim de creanta bugetara.
(2) Executarea silita a creantelor bugetare prevazute la alin. (1) se efectueaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in temeiul biletului la ordin emis de debitor, care reprezinta titlu executoriu, potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, transmis de fondurile de garantare.
(3) Fondul de garantare este abilitat sa realizeze demersurile necesare catre instanta competenta pentru investirea cu formula executorie a biletului la ordin, potrivit legii. In cazul in care in biletul la ordin suma ce urmeaza a fi recuperata nu este in moneda nationala, fondul de garantare, odata cu transmiterea titlului executoriu spre recuperare, va proceda la conversia in lei a sumei prevazute in acesta.
(4) In cazul debitorilor aflati in procedura insolventei, inscrierea la masa credala pentru creantele prevazute la alin. (1) se efectueaza de fondurile de garantare.
(5) Sumele incasate potrivit alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.
(6) Pentru neplata la scadenta inscrisa in biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, debitorul datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Garantiile imprumutatului se constituie atat in favoarea institutiei finantatoare, cat si a fondurilor de garantare, proportional cu riscul asumat.
(8) Sumele rezultate dupa executarea celorlalte garantii constituite de imprumutat din care se deduc cheltuielile aferente creditului (dobanzi, comisioane si cheltuieli ocazionate de recuperarea creantei) vor diminua proportional cu procentul de garantare pierderile platite de fondurile de garantare si cele suportate de institutia finantatoare.
(9) Orice sume incasate ca urmare a procedurilor judiciare initiate impotriva debitorilor/garantilor, precum si orice alte sume incasate de fondurile de garantare in contul garantiei platite vor reintregi sursa din care s-a efectuat plata.

Art. 6
Pentru raportarile prevazute la art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 se vor utiliza formularele prevazute in anexa nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 898/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind garantarea in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 7
Imprumutatii care solicita credite pentru achizitia de teren agricol pot beneficia de garantia fondurilor de garantare pentru credite aferente suprafetei maxime de pana la 1.000 ha in proprietate/exploatatie, conform art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, pe baza adeverintelor emise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.

Art. 8
Beneficiaza de garantia fondurilor de garantare exclusiv creditele pentru terenurile achizitionate potrivit art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, care pe durata rambursarii creditului si la mai putin de 5 ani de la momentul tranzactiei nu vor fi instrainate de proprietari.


CAPITOLUL II - Acordarea de microcredite potrivit prevederilor cap. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013


Art. 9
(1) In aplicarea prevederilor art. 12 si 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, contul „disponibil din Fondul pentru creditarea investitiilor in agricultura” deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale devine contul „disponibil din Fondul pentru acordarea de microcredite” avand ca titular Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare fond.
(2) Contul prevazut la alin. (1) se alimenteaza din:
a) sumele aferente contractelor de finantare incheiate de institutiile de credit care deruleaza sumele alocate in perioada 2005—2009, in baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, ce se vor rambursa in continuare de catre institutiile de credit pana la finalizarea creditelor acordate, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare;
b) sumele disponibilizate ca urmare a incheierii garantiilor acordate in baza Legii nr. 218/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009, aprobata prin Legea nr. 373/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute a fi utilizate in activitatea de microcreditare potrivit art. 12 alin. (2) si art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013;
c) sume din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu prevederile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, de la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul XV „Imprumuturi”, art. 80 alin. 30 „ Alte imprumuturi”.
(3) Sumele incasate in contul de disponibil al fondului prevazut la alin. (1) ca urmare a rambursarii microcreditelor se vor utiliza de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in calitate de gestionar pentru alocarea de noi sume institutiilor selectate, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 si ale prezentelor norme metodologice.

Art. 10
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va elabora si va derula, pana la data de 1 octombrie 2013, in baza art. 15 si 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, procedura de selectie definita la art. 1 lit. b) pentru desemnarea institutiilor financiare bancare si/nebancare care vor primi dreptul de a accesa Fondul si de a derula sume din acesta in vederea acordarii de credite beneficiarilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2013.
(2) Selectia institutiilor financiare va avea in vedere cel putin criteriile tehnice si financiare stabilite pe baza nivelurilor de referinta mentionate in definitiile prevazute la art. 1, aplicate si ponderate conform documentatiei elaborate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in acest scop, va consta in acordarea unui punctaj ce se va finaliza cu desemnarea institutiei/institutiilor financiare bancare si/sau nebancare care va/vor derula sumele prevazute la art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 pentru acordarea microcreditelor prevazute la art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, pe durata a 10 ani de la data alocarii.
(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va incheia conventii de lucru cu fiecare dintre institutiile selectate prin care vor fi stabilite sumele alocate pentru fiecare categorie de microcredite, conditiile tehnice si financiare aferente acestora, prevazute la art. 17 si 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, si costurile rezultate ca urmare a propunerii financiare depuse in cadrul procedurii de selectie. Sumele alocate neutilizate/necontractate pana la finele unui an se vor restitui Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(4) In scopul asigurarii unei gestionari corecte a fondului, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va prevedea in conventiile de lucru incheiate cu institutiile selectate si urmatoarele dispozitii:
a) inregistrarea in contabilitatea proprie a institutiilor selectate a imprumuturilor primite din fond, intr-un cont distinct (de pasiv), intitulat „Fond pentru acordarea de microcredite in agricultura”, precum si a creditelor acordate, evidentiate intr-un cont distinct intitulat „Credite cu acoperire din fond, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2013”;
b) efectuarea de trageri de sume din fond numai pe masura intocmirii si prezentarii documentatiilor de aprobare a creditelor, in limita sumelor maxime stabilite si inscrise in conventiile de lucru incheiate cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
c) volumul creditelor acordate de institutiile de credit selectate unui singur beneficiar nu va putea depasi nivelul stabilit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 si inscris in conventiile de lucru incheiate cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
d) acordarea de microcredite beneficiarilor prevazuti la art. 2 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, fara a se solicita participarea acestora cu fonduri proprii.

Art. 11
(1) Evidenta platilor si incasarilor din fond va intra in atributiile Directiei buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Institutiile selectate vor prezenta Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, lunar, situatia centralizatoare a creditelor acordate, a graficelor de rambursare aferente acestora si a dobanzilor.
(3) Lunar sau ori de cate ori se considera necesar, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va analiza stadiul si modul in care sunt respectate conditiile stabilite in conventiile incheiate cu institutiile selectate, concordanta termenelor de rambursare a imprumuturilor primite de catre institutiile selectate cu termenele de rambursare negociate de acestea cu beneficiarii creditelor de investitii, a contractelor de credite incheiate si graficelor de rambursare a acestora.
(4) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile de specialitate, va verifica, ori de cate ori este necesar, la imprumutati modul cum a fost respectata destinatia sumelor acordate in contul microcreditului acordat potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013.
(5) Microcreditele prevazute la art. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 se acorda cu respectarea prevederilor fiselor tehnice ale masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va verifica, ori de cate ori este necesar, la imprumutati modul cum a fost respectata destinatia sumelor acordate in contul microcreditului.

Art. 12
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va stabili tipurile de investitii care pot beneficia de microcreditare in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, plafonul maxim de microcredite aferent acestora si conditiile tehnice de acordare, precum si suma totala alocata pentru anul 2013, potrivit prevederilor art. 18 si 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
Legea 289/2013 pentru aprobarea OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Lege nr. 289/2013
OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Ordonanta de urgenta nr. 43/2013
Produse inovative in turismul national si international
Flavia Oltean, Manuela Rozalia Gabor

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
54 useri online

Useri autentificati: