DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 45/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Taxa se aplica, de asemenea, la reintroducerea in parcul national a unui autoturism, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 8 din ordonanta."

2. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In vederea calcularii taxei de catre autoritatea fiscala, persoana fizica sau persoana juridica in numele careia se efectueaza inmatricularea, denumita in continuare contribuabil, trebuie sa prezinte, in copie si in original, urmatoarele documente:
a) cartea de identitate a vehiculului;
b) documente care atesta dobandirea autovehiculului pentru care se solicita plata taxei pe poluare de catre contribuabil; si
c) in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 5 alin. (4), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» ori rezultatul evaluarii individuale efectuate potrivit art. 5 alin. (20)."

3. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Norma de poluare Euro utilizata la calculul taxei este cea codificata in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 «Numarul de omologare», prin ultimele doua caractere din numarul de omologare, dupa cum urmeaza:
Norma de poluare        Codificare
Euro

Non Euro            E0 sau R0
Euro 1             E1
Euro 2             E2
Euro 3             E3
Euro 4             E4
Euro 5             E5
Euro 6             E6
Euro I             R1
Euro II            R2
Euro III            R3
Euro IV            R4
Euro V             R5 sau RE
Euro VI            R6 II"


4. La articolul 5, alineatele (2), (9), (12), (13), (14) si (17) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul prevazut la alin. (1), calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevazuta in anexa nr. 4 la ordonanta, majorata cu reducerea suplimentara prevazuta in anexa nr. 1. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
................
(9) Deprecierea stabilita in functie de vechime (d1) se aplica pentru autovehiculele in cazul carora exista diferente mai mari de un an intre data primei inmatriculari, stabilita conform prevederilor art. 4 alin. (5), si anul de fabricatie inscris in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 «Anul fabricatiei», dupa cum urmeaza:
Diferenta vechime     Coeficient d1
(ani)
> 1—2           1,01
> 2—3           1,02
> 3—4           1,03
> 4            1,04

................
(12) Deprecierea stabilita in functie de starea generala (d2) se determina ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:
Aspect/Stare generala   Coeficient d2
              Standard  Inferioara
Aspect exterior      1,0    1,05
Aspect interior      1,0    1,05

(13) Deprecierea stabilita in functie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotarilor considerate drept optionale in raport cu cerintele standard impuse prin legislatia privind omologarea si inspectia tehnica a autovehiculelor se determina ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:
Dotare         Coeficient d3
Fara aer conditionat  1,05
Fara ABS        1,05
Fara airbag      1,05


(14) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevazute la alin. (7), se inmulteste cu cota de reducere a taxei din anexa nr. 4 la ordonanta, stabilita initial, rezultand noua cota de reducere pentru calculul taxei. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
................
(17) Contribuabilul care urmeaza sa inmatriculeze un autovehicul rulat poate solicita ajustarea taxei atat pentru cazul prevazut la alin. (1), cat si pentru cazul prevazut la alin. (6). In aceasta situatie, la calculul taxei se ia in considerare cota de reducere rezultata din inmultirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere prevazuta in anexa nr. 4 la ordonanta si reducerea suplimentara prevazuta in anexa nr. 1. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%."

5. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) In masura in care aplicarea prevederilor privind taxa va impune precizari suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin al ministrului mediului si padurilor, al ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor si infrastructurii."

6. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


Anexa (Anexa nr. 1 la normele metodologice) - Grila privind cotele de reducere suplimentara in functie de rulajul mediu anual real al autovehiculului
Categoria de   Diferenta dintre rulajul mediu anual real si rulajul mediu  Cota de reducere suplimentara
autovehicul   anual standard (km)                          (%)

M1        <5.000                                 0
         5.001—10.000                              0,5
         10.001—15.000                              0,75
         15.001—20.000                              1,0
         20.001—25.000                              1,25
         25.001—30.000                              1,5
         >30.001                                 1,75

N1       < 10.000                                 0
        10.001—20.000                              0,5
        20.001—30.000                              0,75
        30.001—40.000                              1,0
        40.001—50.000                              1,25
        >50.001                                 1,5

M2 si N2    <15.000                                 0
        15.001—30.000                              0,5
        30.001—45.000                              0,75
        45.001—60.000                              1,0
        60.001—75.000                              1,25
        >75.001                                 1,5

M3 si N3    <25.000                                 0
        25.001—50.000                              0,5
        50.001—100.000                              0,75
        100.001—150.000                             1,0
        150.001—200.000                             1,25
        >200.001                                 1,5

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta 9/2013
OUG 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege. Ord
Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari defi
HG 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Lege nr. 9/2012
Taxa de poluare. OUG 118/2010 privind modificarea si completarea OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de Urgenta 118/2010
OUG 40/2010 pentru modificarea OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Ordonanta de Urgenta nr. 40/2010
HG 133/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Hotararea nr. 133/2010
Legea nr. 335/2009 privind respingerea OUG nr. 208/2009 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule. Lege 335/2009
OUG nr. 7/2009, privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta nr. 7/2009
Ordin nr. 1748/2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
OUG nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
Hotarare privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, hotarare nr. 1408/2007
Hotarare nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere
OUG nr. 50/2008, ordonanta de urgenta pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
Hotarare nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masuri
Curierul Fiscal, Nr. 5/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
47 useri online

Useri autentificati: