DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 441/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactatePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 414 din 4 iunie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 18 din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA - NORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate


Art. 1
In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) autoritate competenta - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Departamentul pentru administrarea cotelor de lapte din cadrul Agentiei de Palti si Interventie pentru Agricultura;
b) organizatie de producatori - orice persoana juridica ce activeaza in sectorul laptelui si al produselor lactate, constituita exclusiv din producatori agricoli si care are ca scop negocierea productiei de lapte a membrilor, recunoscuta de autoritatea competenta;
c) asociatie de organizatii de producatori - orice persoana juridica constituita la initiativa organizatiilor de producatori, recunoscuta potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice;
d) aviz de recunoastere - documentul eliberat de autoritatea competenta care certifica indeplinirea de catre persoana juridica in cauza a conditiilor de recunoastere ca organizatie de producatori;
e) decizie de retragere a recunoasterii - documentul eliberat de autoritatea competenta care are ca scop revocarea actului de recunoastere.


Art. 2
(1) Contractul si/sau oferta de a contracta, prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate, trebuie sa cuprinda cel putin elementele prevazute la art. 148 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
(2) Potrivit prevederilor art. 148 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, nu este necesar sa se incheie un contract si/sau o oferta de contract atunci cand laptele crud este livrat de un agricultor unei cooperative al carei membru este agricultorul, daca indeplineste conditiile prevazute la art. 148 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.

Art. 3
Potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, se recunosc ca organizatii de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate toate persoanele juridice care isi depun candidatura in vederea recunoasterii si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 161 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.

Art. 4
Pentru obtinerea recunoasterii ca organizatie de producatori, persoana juridica, prin reprezentantul legal, depune la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura pe a carui raza teritorila se afla sediul organizatiei o cerere prin care solicita recunoasterea ca organizatie de producatori, insotita de urmatoarele documente:
a) copie a statutului, care trebuie sa cuprinda elementele prevazute la art. 161 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;
b) copie a deciziei adunarii generale in care se mentioneaza acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale in vederea obtinerii recunoasterii ca organizatie de producatori;
c) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a certificatului de inregistrare fiscala, dupa caz;
d) copie de pe bilantul contabil anual pentru anul anterior solicitarii recunoasterii, depus si inregistrat la administratia financiara;
e) un centralizator privind baza de productie de lapte a membrilor, intocmit si semnat de administrator pe baza actelor doveditoare;
f) documente care sa ateste volumul productiei comercializate intr-o perioada de 12 luni anterioara solicitarii recunoasterii;
g) statul de functii si lista personalului angajat, semnate de administrator si de contabil.

Art. 5
(1) Persoanele nominalizate prin decizie a directorului centrului judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura verifica documentele mentionate la art. 4 si se asigura, prin controale la fata locului, de respectarea conditiilor de recunoastere prevazute la art. 3 si de corectitudinea informatiilor furnizate.
(2) In urma acestor verificari, potrivit prevederilor art. 161 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, autoritatea competenta decide cu privire la acordarea recunoasterii ca organizatie de producatori.
(3) Persoanele desemnate conform alin. (1) verifica pentru fiecare solicitant daca dosarul contine toate informatiile prevazute de legislatie si transmit autoritatii competente a statului dosarul impreuna cu un proces-verbal de constatare, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii.
(4) In cazul in care se constata ca solicitantul nu a furnizat toate informatiile si/sau documentele necesare, i se va transmite o instiintare, in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii prevazute la art. 4, in care se vor indica informatiile/documentele pe care trebuie sa le inainteze in vederea obtinerii recunoasterii.
(5) Daca in termen de 10 de zile lucratore de la primirea instiintarii prevazute la alin. (4) nu sunt primite informatiile/documentele solicitate, dosarul se inainteaza autoritatii competente a statului cu propunerea de respingere a cererii.
(6) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin Departamentul pentru administrarea cotelor de lapte, este responsabila pentru eliberarea avizului de recunoastere, precum si pentru inregistrarea intr-un registru a organizatiilor de producatori.
(7) Avizul de recunoastere ca organizatie de producatori se emite in maximum 60 de zile lucratoare de la solicitarea acestuia si se notifica in scris solicitantului in termen de 5 zile lucratoare.

Art. 6
(1) Potrivit prevederilor art. 156 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, in urma unei solicitari, se poate recunoaste o asociatie constituita din organizatii ale producatorilor recunoscute in sectorul laptelui si al produselor lactate, daca indeplineste conditiile prevazute la art. 161 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
(2) Potrivit prevederilor art. 156 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, organizatiile de producatori recunoscute pot constitui asociatii de organizatii de producatori, care pot desfasura oricare dintre activitatile unei organizatii de producatori.
(3) Asociatiile organizatiilor de producatori care solicita recunoasterea li se aplica in mod corespunzator prevederile organizatiilor de producatori referitoare la modul de verificare a conditiilor de recunoastere, asa cum este prevazut la art. 5.

Art. 7
Autoritatea competenta este informata de organizatiile de producatori/asociatiile organizatiilor de producatori recunoscute asupra oricarei modificari aferente calitatii de organizatie de producatori/asociatie a organizatiilor de producatori recunoscuta, privind componenta, datele de identificare, numarul de membri, volumul productiei comercializate sau incetarea activitatii, in termen de 30 de zile de la interventia acestei modificari.

Art. 8
(1) Autoritatea competenta, prin persoanele nominalizate din cadrul centrului judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, efectueaza la organizatiile de producatori/asociatiile organizatiilor de producatori recunoscute controale la fata locului, anual, cu privire la mentinerea conditiilor de recunoastere.
(2) Fiecare control privind indeplinirea conditiilor de recunoastere prevazute la art. 3 efectuat la fata locului face obiectul unui proces-verbal de control care trebuie sa indice in special: persoanele prezente, mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau codul fiscal ale persoanei juridice verificate, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta, actiunile, masurile si documentele verificate, precum si rezultatele verificarilor.
(3) Autoritatea competenta va notifica organizatiei de producatori/asociatiei organizatiilor de producatori cu privire la un control la fata locului, cu minimum 10 zile lucratoare inaintea efectuarii acestuia, in vederea asigurarii prezentei unui reprezentant al acesteia.
(4) Reprezentantul organizatiei de producatori/asociatiei organizatiilor de producatori recunoscute semneaza procesul-verbal pentru a atesta prezenta sa la control, poate adauga observatii si primeste un exemplar din acesta.

Art. 9
(1) In situatia in care, in urma efectuarii controlului prevazut la art. 8 alin. (1), autoritatea competenta constata nerespectarea criteriilor de recunoastere de catre o organizatie de producatori/asociatie a organizatiilor de producatori, cauzata de o actiune deliberata, suspenda recunoasterea organizatiei/asociatiei.
(2) Suspendarea intra in vigoare la data comunicarii procesului-verbal prevazut la art. 8 alin. (2) si se termina la data remedierii deficientelor care au condus la suspendare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data constatarii acestora.
(3) Daca ulterior perioadei de 6 luni prevazute la alin. (2) deficientele care au condus la suspendare nu au fost remediate, dupa efectuarea unui nou control la fata locului, autoritatea competenta emite decizia de retragere a recunoasterii organizatiei/asociatiei.
(4) Decizia de retragere este comunicata organizatiei de producatori/asociatiei organizatiilor de producatori in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii controlului prevazut la alin. (3).

Art. 10
Actele autoritatii competente emise in urma controalelor privind respectarea conditiilor de recunoastere pot fi atacate de catre contestatar la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11
Aplicarea sanctiunilor administrative potrivit art. 9 nu aduce atingere comunicarii neregulilor catre Comisia Europeana potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.848/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 privind neregulile si recuperarea sumelor acordate pe nedrept in cadrul finantarii politicii agricole comune si organizarea unui sistem de informare in acest domeniu si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 595/91 al Consiliului.

Art. 12
Autoritatea competenta informeaza Comisia Europeana o data pe an, dar nu mai tarziu de data de 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoasterii, care a fost adoptata in anul calendaristic anterior.

Art. 13
(1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 297/2013, o organizatie de producatori/asociatie a organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate recunoscuta conform prezentelor norme metodologice poate negocia, in numele producatorilor membri ai acesteia, contractele de livrare a laptelui crud.
(2) Negocierile pot fi purtate de catre o organizatie de producatori/asociatie a organizatiilor de producatori recunoscuta, in conditiile art. 149 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.

Art. 14
(1) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) si (2) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificarile referitoare la organizatiile de producatori si organizatiile interprofesionale, precum si la negocierile si relatiile contractuale, prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 pentru sectorul laptelui si al produselor lactate, notificarile privind cantitatile de lapte crud care fac obiectul negocierilor contractuale se transmit autoritatii competente inainte de inceperea negocierilor cu cel putin 30 de zile si indica volumul de productie estimat de organizatia de producatori sau de asociatie care trebuie sa faca obiectul negocierii si perioada de timp preconizata pentru livrarea cantitatii de lapte crud.
(2) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei, fiecare organizatie de producatori/asociatie a organizatiilor de producatori recunoscuta notifica, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, cantitatea de lapte crud care a fost efectiv livrata in cadrul contractelor negociate de catre organizatia de producatori/asociatia organizatiilor de producatori in cursul anului calendaristic precedent.

Art. 15
Incepand cu data de 1 aprilie 2015, primii cumparatori declara autoritatii competente cantitatea de lapte crud care le-a fost livrata in cursul fiecarei luni, potrivit prevederilor art. 151 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.

Art. 16
(1) In baza prevederilor prezentelor norme metodologice, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura elaboreaza procedurile de recunoastere, monitorizare si retragere a recunoasterii organizatiilor de producatori/asociatiilor organizatiilor de producatori, modelul avizului de recunoastere, formularistica necesara recunoasterii, precum si informarile pe care trebuie sa le faca organizatiile de producatori/asociatiile organizatiilor de producatori recunoscute, care se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
(2) Normele tehnice de implementare a prezentelor norme metodologice referitoare la conditiile specifice care trebuie indeplinite de organizatiile de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate/asociatiile organizatiilor de producatori in relatiile contractuale, precum si la criteriile tehnice necesare recunoasterii acestora in vederea negocierilor prevazute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 87/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz. Lege nr. 212/2015
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
Legea 179/2014 pentru modificarea si completarea OG 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice
Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. Lege nr. 145/2014
OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
HG 959/2013 privind prorogarea termenelor de aplicare a unor ajutoare de stat, precum si pentru aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 2014 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat. Hotararea 959/20
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordinul 2459/2012 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei
Legea 191/2012 pentru aprobarea OUG 23/2010 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 191/2012
HG 1052/2012 pentru modificarea HG 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
Ordinul 33/2012 privind instituirea unor reguli pe piata de echilibrare aplicabile productiei de energie electrica ce beneficiaza de sisteme de promovare
OUG 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii. Taxa de clawback. Ordonanta de urgenta nr. 77/2011
OUG 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare. Ordonanta de urgenta 25/2011
Legea 88/2010 privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii.Lege nr. 88/2010
HG 370/2010 privind aprobarea platilor tranzitorii pentru tomate destinate procesarii. Hotararea nr. 370/2010
Legea 74/2010 pentru aprobarea OG nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010
Drept international public
Trocan Magdalena-Laura

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: