DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 379/2013 privind organizarea si functionarea Sistemului national de gestionare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene si pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe. Hotarare nr. 379/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 27 iunie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 alin. (4) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Prezenta hotarare reglementeaza organizarea si functionarea Sistemului national de gestionare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene, aflat in coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 2
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) mandat pozitia de negociere a Romaniei pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte ale Uniunii Europene obligatorii din punct de vedere juridic, precum si pentru propunerile de acte de punere in aplicare a unor acte juridice obligatorii ale Uniunii Europene;
b) mandat general pozitia de negociere a Romaniei pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte ale Uniunii Europene obligatorii din punct de vedere juridic, precum si pentru propunerile de acte de punere in aplicare a unor acte juridice obligatorii ale Uniunii Europene, in cazul in care implicatiile economice, sociale sau de mediu ale acestora au o importanta majora sau privesc mai multe domenii sectoriale.

Art. 3
(1) Institutiile cu atributii in procesul de gestionare a afacerilor europene reglementat de prezenta hotarare sunt Ministerul Afacerilor Externe, precum si celelalte ministere si organe de specialitate organizate in subordinea Guvernului sau a ministerelor, denumite in continuare organel de specialitate, in domeniile specifice sectoarelor lor de activitate.
(2) Ministerul Afacerilor Externe asigura consultarea autoritatilor administrative autonome pentru pregatirea mandatelor si a mandatelor generale pe temele aflate in aria de competenta a acestora. Ministerul Afacerilor Externe poate incheia protocoale de colaborare cu acestea, pentru a asigura o coordonare eficienta in domeniul afacerilor europene si promovarea unor pozitii coerente ale Romaniei la nivelul Uniunii Europene.
(3) Coordonarea procesului de luare a deciziilor si adoptare a pozitiilor Romaniei in ceea ce priveste problematica afacerilor europene se realizeaza la urmatoarele niveluri decizionale:
a) Guvernul Romaniei;
b) Comitetul de coordonare a Sistemului national de gestionare a afacerilor europene, denumit in continuare Comitet de coordonare;
c) Grupurile de lucru ale Sistemului national de gestionare a afacerilor europene, denumite in continuare grupuri de lucru.

Art. 4
(1) Ministerul Afacerilor Externe, prin structura care gestioneaza domeniul afacerilor europene, indeplineste urmatoarele functii:
a) coordoneaza procesul de elaborare, adoptare si promovare a pozitiilor nationale care vor fi promovate in cadrul institutiilor Uniunii Europene si structurilor de lucru ale acestora;
b) transmite pozitiile Romaniei adoptate prin mandate sau mandate generale catre Reprezentanta pemanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana;

c) prezideaza reuniunile si asigura activitatea executiva si de secretariat a Comitetului de coordonare, inclusiv stabilirea agendei de lucru, si urmareste indeplinirea deciziilor stabilite de acesta;
d) coordoneaza elaborarea documentelor necesare participarii la reuniunile Consiliului European;
e) monitorizeaza si informeaza institutiile cu atributii in procesul de gestionare a afacerilor europene cu privire la activitatea Parlamentului European, inclusiv din perspectiva pozitiilor nationale promovate la nivelul institutiilor europene;
f) colaboreaza cu Ministerul fondurilor Europene in aspecte legate de impactul politicilor europene asupra procesului de gestionare a fondurilor europene;
g) sprijina activitatea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 prin corelarea fundamentarilor si solutiilor tehnice ale Consiliului cu directiile de politica externa si de politica generala europeana si nationala.
(2) Ministerul Afacerilor Externe, prin structura care gestioneaza domeniul afacerilor europene, prezinta periodic spre aprobare prim-ministrului:
a) propuneri privind prioritatile politice nationale ale Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, stabilite in cadrul Comitetului de coordonare, pe baza programului de guvernare, raportat la orientarile si prioritatile politice generale definite de Consiliul European, la prioritatile Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, la instrumentele de programare legislativa sau de strategie politica ale Comsiei Europene, precum si la prioritatile Parlamentului European;
b) propuneri sau optiuni pentru solutionarea aspectelor divergente nesolutionate la nivelul Comitetului de coordonare;

c) informari privind prioritatile Presedintiei Consiliului Uniunii Europene si relevanta acestora pentru Romania;
d) informari cu privire la indeplinirea de catre romania a obligatiilor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana;
e) rapoarte de monitorizare privind implementarea de catre Romania a angajamentelor asumate in conextul semestrului european (Strategia Europa 2020, Pactul Euro Plus, Pactul pentru crestere si ocupare);
f) propuneri de masuri necesare pentru aplicarea pe plan intern a regulamentelor, directivelor, deciziilor, recomandarilor si avizelor adoptate de catre institutiile Uniunii Europene;
g) propuneri de politici, programe nationale, planuri de actiune si masuri pentru derularea procesului de integrare europeana a Romaniei;
h) propuneri pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului national de comunicare in domeniul afacerilor europene si a sistemului informatic si de comunicatii aferent;
i) orice alte propuneri, masuri sau informari care necesita aprobara prim-ministrului, in conditiile legii.

Art. 5
(1) In scopul coordonarii interinstitutionale a procesului de luare a deciziilor si adoptare a pozitiilor Romaniei in ceea ce priveste problematica afacerilor europene se constituie Comitetul de coordonare a Sistemului national de gestionare a afacerilor europene, organism de lucru, fara personalitate juridica, coordonat de Ministerul Afacerilor Externe prin intermediul structurii care gestioneaza domeniul afacerilor europene.
(2) Comitetul de coordonare are urmatoarele atributii:
a) asigura coordonarea interinstitutionala a procesului de elaborare a pozitiilor Romaniei in ceea ce priveste problematica afacerilor europene;
b) desemneaza, cu acordul institutiilor vizate, institutia responsabila de elaborarea si sustinerea mandatelor sau mandatelor generale;
c) evalueaza mandatele generale, stabileste si actualizeaza periodic lista acestora, care va fi transmisa spre aprobare prim-ministrului, prin intermediul structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestioneaza domeniul afacerilor europene;
d) pregateste mandatele pentru negocierea la nivelul Uniunii Europene, in cadrul Comitetului Reprezentantilor Permanenti ai guvernelor statelor membre (Coreper), denumit in continuare Coreper, si al Consiliului Uniunii Europene;
e) solutioneaza aspectele aflate in divergenta intre ministere sau alte organe de specialitate, care nu au fost rezolvate la nivelul grupurilor de lucru;
f) urmareste si poate solicita indeplinriea de catre ministerul, respectiv organul de specialitate care elaboreaza mandatele generale, a obligatiei de a informa si consulta, dupa caz, autoritatile locale, organizatiile patronale, sindicale, civice sau alte organizatii active in domeniile acoperite de proiectele de acte ale Uniunii Europene, precum si propunerile de acte de punere in aplicae a unor acte obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii Europene;
g) analizeaza listele anuale ale proiectelor de acte ale Uniunii Europene pentru care cele doua Camere ale Parlamentului vor declansa procedura de examinare parlamentara si urmareste continutul avizelor motivate ale celor doua Camere;
h) urmareste indeplinirea unor sarcini specifice ce decurg din statutul Romaniei de membru al Uniunii Europene si agreeaza continutul planurilor de actiune, programelor nationale si rapoartelor de monitorizare aferente;
i) formuleaza propuneri sau optiuni pentru solutionarea aspectelor divergente nesolutionate la nivelul Comitetului de coordonare, inclusiv in ceea ce priveste mandatele sau mandatele generale. Acestea sunt transmise prim-ministrului spre aprobare sau, dupa caz, pentru adoptarea unei decizii, de catre Ministerul Afacerilor Externe, printr-o nota de informare.
(3) Comitetul de coordonare este format din reprezenanti ai ministerelor si ai altor organe de specialitate, cu functii de secretar de stat sau alte functii cu rand de secretar de stat, cu atributii in domeniul afacerilor europene. Acestia pot fi inlocuiti la reuniunile Comitetului de coordonare de catre persoanele cu functii de conducere din cadrul structurilor care gestioneaza afacerile europene, pe baza unei delegari de reprezentare.
(4) Comitetul de coordonare este prezidat de secretarul de stat pentru afaceri europene al Ministerului Afacerilor Externe sau, in absenta acestuia, de persoana cu functie de conducere desemnata de acesta.
(5) Reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Uniunea Europeana sau Reprezentantul permanent adjunct al Romaniei pe langa Uniunea Europeana pot fi invitati sa participe la reuniunile Comitetului de coordonare.
(6) Comitetul de coordonare se reuneste saptamanal.
(7) La activitatea Comitetului de coordonare pot fi invitati sa participe si specialisti din cadrul Academiei Romane, Institutului European din Romania, institutelor de cercetare stiintifica, din invatamantul superior, din cadrul organizatiilor neguvernamentale profesionale, experti independenti sau reprezentanti ai autoritatilor locale, ai organizatiilor patronale, sindicale, civice sau ai altor organizatii active in domeniile gestionate.
(8) Rapoartele scrise ale reuniunilor Comitetului de coordonare se redactaza in interiorul structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestioneaza domeniul afacerilor europene si sunt transmise tuturor ministerelor si organelor de specialitate participante, care pot exprima, in scris, in termen de doua zile lucratoare de la data primirii, observatii asupra continutului lor. Netransmiterea unui punct de vedere reprezinta acceptarea tacita a continutului raportului. Rapoartele se transmit spre informare prim-ministrului.

Art. 6
(1) In scopul facilitarii procesului de decizie in cadrul Sistemului national de gestionare a afacerilor europene si pentru pregatirea lucrarilor Comitetului de coordonare se pot constitui grupuri de lucru la nivel de experti, care:
a) pregatesc documentele necesare in vederea indeplinirii de catre Comitetul de coordonare a atributiilor prevazute la art. 5 alin. (2);
b) contribuie la elaborarea proiectelor de mandat general si de mandat care urmeaza a fi sustinute de catre reprezentantii romani la nivelul grupurilor de lucru in cadrul Consiliului Uniunii Europene sau in cadrul comitetelor, constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie;
c) supun dezbaterii Comitetului de coordonare aspectele aflate in divergenta intre ministere si/sau alte organe de specialitate.
(2) Constituirea grupurilor de lucru se realizeaza la initiativa Comitetului de coordonare sau a ministerului, respectiv a organului de specialitate cu principalele responsabilitati in domeniu, inclusiv pe baza listei grupurilor d epregatire ale Consiliului actualizata si publicata periodic de Secretariatul General al Consiliului.
(3) Grupurile de lucru sunt alcatuite, in functie de tematica abordata, din reprezentantii miniserelor si ai celorlalte organe de specialitate cu responsabilitati in domeniu, un reprezentant al structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestioneaza domeniul afacerilor europene, precum si expertul din cadrul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana care gestioneaza domeniul respectiv.
(4) Coordonatorul grupului de lucru este reprezentantul ministerului, respectiv al institutiei de specialitate a administratiei publice centrale cu principale responsabilitati in domeniu sau al Ministerului Afacerilor Externe, in functie de obiectivul si tematica acestuia.
(5) Modalitatea de lucru este stabilita de comun acord intre membrii grupului, la initiativa coordonatorului acestuia sau a structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestioneaza domeniul afacerilor europene.
(6) La activitatea grupurilor de lucru pot fi invitati sa participe si specialisti din cadrul Academiei Romane, Institutului European din Romania, institutelor de cercetare stiintifica, din invatamantul superior, din cadrul organizatiilor neguvernamentale profesionale, experti independenti sau reprezentanti ai autoritatilor locale, ai organizatiilor patronale, sindicale, civice sau ai altor organizatii active in domeniile gestionate.

Art. 7
Elaborarea, adoptarea si sustinerea pozitiei nationale a Romaniei in cadrul institutiilor europene si al structurilor de lucru ale acestora se realizeaza prin mandate sau, dupa caz, mandate geneale, elaborate si adoptate in conditiile prezentei hotarari si cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

Art. 8
(1) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt elaborate de catre ministerul sau de catre organul de specialitate responsabil, respectiv participant la toate nivelurile de negociere in cadrul Uniunii Europene in care este dezbatur subiectul, inclusiv pe baza contributiilor ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate cu responsabilitati in domeniu, in functie de tematica abordata.
(2) In elaborarea proiectului d emandat, inclusiv de mandat general, ministerul, respectiv organul de specialitate, are obligatia de a informa si de a consulta, dupa caz, atoritatile locale, organizatiile patronale, sindicale, civice sau alte organizatii active in domeniu acoperite de proiectele de acte ale Uniunii Europene, precum si propunerile de acte de punere in aplicare a unor acte juridice obligatorii ale Uniunii Europene.
(3) Ministerele sau organele de specialitate pot trimite Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana elemente de detaliere a mandatelor, respectiv a mandatelor generale, care nu pot fi in contradictie cu pozitia aprobata prin acestea, cu informarea Ministerului Afacerilor Externe.
(4) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, contin urmatoarele elemente:
a) descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului sau a comitetelor constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;
b) prezentarea pe scurt a actelor juridice ale Uniunii Europene aflate in vigoare la nivel european si a altor angajamente internationale asumate anterior de partea romana in domeniul respectiv;
c) impactul economic, social sau de mediu asupra Romaniei in cazul proiectelor de acte ale Uniunii Europene, precum si in cazul propunerilor de acte de punere in aplicare a unor acte juridice obligatorii ale Uniunii Europene;
d) obiectivele Romaniei in raport cu tema aflata pe agenda Consiliului sau a comitetelor constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;
e) limitele ce pot fi acceptate de Romania in procesul de negociere;
f) eventuale pozitii de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene si ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;
g) lista actelor normative din legislatia romana care reglementeaza materia la care face referire proiectul de act al Uniunii Europene, precum si o analiza a modificarilor pe care le-ar determina adoptarea respectivului proiect de act al Uniunii Europene.

Art. 9
(1) Mandatul general este avizat de Ministerul Afacerilor Externe, aprobat de prim-ministru si promovat la toate nivelurile de negociere din cadrul Consiliului Uniunii Europene.
(2) Mandatele pentru negocierea la nivelul grupurilor de lucru in cadrul Consiliului Uniunii Europene sau la nivelul comitetelor constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt asumate la un nivel de decizie corespunzator, potrivit reglementarilor interne ale fiecarei institutii din Sistemul national de gestionare a afacerilor europene, si avizate de structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestioneaza domeniul afacerilor europene.
(3) Mandatele pentru negocierea la nivelul Coreper, agreate in cadrul Comitetului de coordonare, sunt asumate la un nivel de decizie corespunzator, potrivit reglementarilor interne ale fiecarei institutii din Sistemul national de gestionare a afacerilor europene, cel putin la nivel de secretar de stat, si transmise cu avizul secretarului de stat pentru afaceri europene al Ministerului Afacerilor Externe.
(4) Mandatele pentru negocierea la nivelul celorlalte comitete instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentala, agreate in cadrul Comitetului de coordonare, sunt asumate la un nivel de decizie corespunzator, potrivit reglementarilor interne ale fiecarei institutii din Sistemul national de gestionare a afacerilor europene, cel putin la nivel de secretar de stat, si transmise cu avizul secretarului de stat pentru afaceri europene al Ministerului Afacerilor Externe.
(5) Mandatele pentru negocierea la nivelul Consiliului Uniunii Europene sunt avizate de Ministerul Afacerilor Externe si aprobate de prim-ministru.
(6) Decizia prim-ministrului privind aspectele divergente nesolutionate la nivelul Comitetului de coordonare este comunicata de catre Ministerul Afacerilor Externe ministerului, respectiv organului de specialitate responsabil, care va proceda in consecinta.
(7) Finalizarea negocierii la nivelul Coreper, al celorlalte comitete instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentala ori al grupurilor de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene se consemneaza in raportul saptamanal al Comitetului de coordonare sau in mandatul pentru reuniunea Consiliului Uniunii Eurpene pe agenda caruia este inclusa tema respectiva, ca punct aprobat fara dezbatere.
(8) In situatii exceptionale, in cazul in care din evolutia negocierilor rezulta o situatie diferita de cea cuprinsa in mandat, reprezentantul Romaniei in Coreper poate sustine o noua pozitie, dupa consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil. Prezentarea scrisa a motivelor diciziei este transmisa ulterior catre conducerea institutiei respective si Ministerului Afacerilor Externe.
(9) In situatii exeptionale, in cazul in care din evolutia negocierilor rezulta o situatie diferita de cea cuprinsa in mandat, reprezetnantul Romaniei in Consiliul Uniunii Europene poate sustine o noua pozitie, dupa consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil. Prezentarea scrisa a motivelor diciziei este transmisa ulterior catre prim-ministru si Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 10
(1) La reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale comitetelor instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentala ori ale comitetelor constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 participa reprezentanti desemnati de ministere, respectiv de catre organele de specialitate sau reprezentanti din cadrul Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, in functie de tipul reuniunii.
(2) Reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Uniunea Europeana participa la reuniunile Coreper II. Reprezentantul permanent adjunct pe langa Uniunea Europeana participa la reuniunile Coreper I.
(3) La reuniunile Consiliului Uniunii Europene participa ministrul sau ministrul delegat responsabil pentru domeniul respectiv.
(4) In situatia in care, din motive obiective, ministrii sau ministrii delegati nu pot participa la reuniunile Consiliului Uniunii Europene, acestea supun spre aprobare prim-ministrului, in mod motivat, participarea unui alt demnitar, la nivel de secretar de stat, sau a Reprezentantului permanent al Romaniei pe langa Uniunea Europeana ori a Reprezentantului permanent adjunct pe langa Uniunea Europeana.
(5) Din delegatia romana poate face parte si un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, daca exista o solicitare expresa in acest sens a Ministerului Afacerilor Externe, cu informarea corespunzatoare a sefului de delegatie.

Art. 11
(1) Rapoartele participarii reprezentantilor desemnati de ministere, respectiv de catre organele de specialitate la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, reuniunile comitetelor instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentala ori reuniunile comitetelor constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redacteaza in termen de cel mult doua zile lucratoare de la desfasurarea acestora si se transmit Ministerului Afacerilor Externe, precum si Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana.
(2) Rapoartele participarii expertilor din cadrul Reprezentantei permanmente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, reuniunile comitetelor instituite prin tratate ori prin decizie interguvernamentala sau reuniunile comitetelor constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redacteaza in termen de cel mult doua zile lucratoare de la desfasurarea acestora si se transmit ministerelor, respectiv organelor de specialitate si Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Rapoartele participarii la reuniunile Coreper sunt redactate si transmise de catre Reprezentanta permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la desfasurarea acestora, Ministerului Afacerilor Externe, ministerelor si organelor de specialitate cu atributii in domeniile abordate.
(4) Rapoartele participarii la reuniunile Consiliului Uniunii Europene se redacteaza de catre ministerele participante si se prezinta spre aprobare prim-ministrului, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data desfasurarii acestora. Dupa aprobare, acestea se transmit spre informare Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 12
Ministerul Afacerilor Externe elaboreaza documentele necesare participarii la Consiliul Europea, pe baza contributiilor ministerelor, respectiv ale organelor de specialitate, in functie de agenda, si informeaza cu privire la rezultatele reuniunii, pe baza raportului de participare redactat de catre Reprezentanta permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana.

Art. 13
(1) Ministerul Afacerilor Externe asigura functionarea sistemelor informatice si de comunicatii conectate la institutiile Uniunii Europene, conform cerintelor directivelor tehnice si de securitate ale acestora, potrivit responsabilitatilor care ii revin in calitate de punct national de contact cu structurile Uniunii Europene pentru gestionarea informatiei clasificate a Uniunii Europene, in format electronic.
(2) Sistemul national de comunicare in domeniul afacerilor europene este format din structurile desemnate in acest sens din ministere si organele de specialitate.
(3) Structurile respectiv sunt reprezentante, dupa caz, de puncte de contact care se stabilesc la nivel de decizie corespunzator, in conformitate cu reglementarile ministerelor, respectiv ale organelor de specialitate.
(4) Fluxurile informationale intre punctele de contact se asigura in format electronic prin sistemul informatic si de comunicatii EXTRANET RO si in format hartie prin intermediul Componentelor Sistemului National de Registre (CSNR), corespunzator nivelului de clasificare al documentelor gestionate.
(5) In cadrul Ministerului Afacerilor Externe functioneaza Autoritatea Operationala a Sistemului Informatic si de Comunicatii EXTRANET RO (AOSIC EXTRANET RO), formata din reprezentanti desemnati ai institutiilor conectate la sistem si destinata implementarii cerintelor tehnice si de securitate conform cadrului normativ national si standardelor de securitate ale Uniunii Europene.

Art. 14
La articolul 2 alineatul (1) din Hotararea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, dupa punctul 29 se introduc patru noi puncte, punctele 29^1-29^4, cu urmatorul cuprins:
"29^1. coordoneaza in plan national participarea Romaniei la actiunea externa a Uniunii Europene si aspectele legate de modificarea sau implementarea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, cu implicatiile institutionale care deriva din acestea;

29^2. participa la realizarea si implementarea politicii externe si de securitate comuna a Uniunii Europene si coordoneaza in plan national participarea Romaniei la politica de securitate si aparare comuna, precum si la misiunile civile si militare derulate sub egida Uniunii Europene;

29^3. asigura reprezentarea Romaniei la Consiliul Afaceri Externe si Consiliul Afaceri Generale;

29^4. asigura diseminarea in plan national a informatiilor Uniunii Europene clasificate, primite de la institutiile europene prin sisteme informatice sau in format hartie, cu respectarea normelor de securitate ale Uniunii Europene si nationale;".

Art. 15
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 115/2008 privind instituirea sistemului national de coordonare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 12 februarie 2008.
(2) Trimiterile la Hotararea Guvernului nr. 115/2008 existente in actele normative in vigoare se vor considera facute la prezenta hotarare.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatoarele de afaceri
Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels. Legea privind investitorii individuali Business Angels
HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
Legea 97/2014 privind modificarea si completarea OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Lege nr. 97/2014
Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
HG 148/2014 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere intre Ministerul Economiei din Romania si Ministerul Comertului din Republica Chineza privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea in comun a Parcului Tehnologic si Econom
Legea 206/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru completarea unor acte
OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012
Legea 135/2012 pentru aprobarea OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Lege nr. 135/2012
OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Ordonanta de urgenta 78/2011 privind Ministerul Afacerilor Europene
Ordin 388/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind definirea pietei relevante. Piata relevanta
Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International. Lege nr. 329/2009
Legea nr. 175/2009 pentru modificarea alin (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
Legea nr. 356/2001, legea patronatelor
DreptOnline.ro - Evenimente, conferinte, seminarii de pregatire - Juridic, Afaceri, Vanzari
Ordin privind infiintarea Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Bucuresti, ordin nr. 575/2007
Procedura de implementare a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri, Ordin de aprobare nr. 1337/2007
HG nr. 166/2003, hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
Inspectia fiscala. Editia 3
Costea Ioana Maria

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
51 useri online

Useri autentificati: