DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Hotararea nr. 1284/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 935 din 29 decembrie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Prevederile prezentei hotarari se aplica numai locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulteriore.

Art. 2
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) locuri de munca in conditii speciale — locurile de munca unde gradul de expunere la factorii de risc profesional existenti pe durata timpului normal de munca poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte grave asupra securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor;
b) persoanele incadrate in locuri de munca in conditii speciale — lucratorii care isi desfasoara activitatea pe parcursul timpului normal de munca din luna respectiva numai in locurile de munca definite la lit. a);
c) reevaluarea locurilor de munca in condisii speciale — procedura de verificare a factorilor de risc si a efectelor produse de acestia asupra starii de sanatate a lucratorilor pentru locurile de munca prevazute la art. 1, incadrate in conditii speciale, in vederea mentinerii sau retragerii avizului de incadrare in conditii speciale;
d) expertiza tehnica de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale — procesul de verificare a factorilor de risc existenti la locul de munca comparativ cu conditiile existente la data incadrarii in conditii speciale, conform prevederilor legale;
e) expertiza medicala de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale — procesul de verificare a sanatatii lucratorilor in relatie cu locurile de munca in conditii speciale comparativ cu conditiile existente la data incadrarii initiale a locurilor de munca in conditii speciale, evidentiat de morbiditatea prin boli profesionale, boli legate de profesie.

Art. 3
(1) Reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale se realizeaza in baza urmatoarelor criterii:
a) existenta activitatilor si a unitatilor pentru care se solicita reevaluarea, in anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) existenta locurilor de munca pentru care au fost acordate avizele de incadrare in conditii speciale, la unitatile solicitante;
c) existenta, la locurile de munca pentru care se solicita reevaluarea, a acelorasi factori de risc identificati initial pentru care a fost acordat avizul de incadrare in conditii speciale;
d) identificarea prezentei efectelor nocive asupra starii de sanatate a lucratorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de incadrare in conditii speciale la locurile de munca si pentru care se solicita reevaluarea.
(2) Mentinerea incadrarii locurilor de munca in conditii speciale se realizeaza in conditiile indeplinirii cumulative a criteriilor prevazute la alin. (1).
(3) In cazul in care nivelurile de expunere la risc se incadreaza in limitele prevazute de legislatia din domeniul securitatii si sanatatii in munca, criteriul de la alin. (1) lit. c) se considera neindeplinit.
(4) In cazul in care nu se constata efecte nocive asupra starii de sanatate a lucratorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, ce ar putea avea legatura cu expunerea initiala la factorii de risc pentru care a fost acordat avizul de incadrare in conditii speciale, criteriul de la alin. (1) lit. d) se considera neindeplinit.

Art. 4
(1) Metodologia de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale include urmatoarele etape, in ordinea cronologica indicata:
a) nominalizarea de catre angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii si/sau lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie ori cu reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca care fac sau nu parte, potrivit legii, din Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca a locurilor de munca pentru care se solicita reevaluarea;
b) efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), in vederea verificarii factorilor de risc existenti la locul de munca comparativ cu conditiile existente la data incadrarii in conditii speciale conform prevederilor legale;
c) efectuarea expertizei medicale, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), in vederea verificarii sanatatii lucratorilor in relatie cu locul de munca incadrat in conditii speciale supus reevaluarii.
(2) Procedura de reevaluare presupune parcurgerea etapelor prevazute la alin. (1) si depunerea documentelor prevazute la art. 6.

Art. 5
(1) In vederea reevaluarii locurilor de munca in conditii speciale, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se infiinteaza, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatati, Comisia pentru reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale, denumita in continuare Comisie.
(2) Comisia este formata din:
a) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
b) un reprezentant al Ministerului Sanatatii;
c) 2 reprezentanti ai Inspectiei Muncii;
d) un reprezentant al Casei Nationale de Pensii Publice.
(3) Comisia se constituie in cadrul Inspectiei Muncii si functioneaza pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii.
(4) In situatia reevaluarii locurilor de munca in conditii speciale, cu specific nuclear, din Comisie va face parte si un reprezentant al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, desemnat prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
(5) Comisia stabileste, prin hotarare, mentinerea sau respingerea avizului de incadrare in conditii speciale de munca a locurilor de munca si a unitatilor prevazute in anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Modelul hotararii prevazute la alin. (5) se stabileste prin ordinul comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii prevazut la alin. (1).

Art. 6
Pentru reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale, angajatorul depune la secretariatul Comisiei urmatoarele documente:
a) cererea scrisa de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale, semnata de persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), care va cuprinde: denumirea unitatii, adresa sediului social, codul unic de inregistrare din registrul comertului, numarul si data avizului initial, sectia, atelierul, locul de munca, specificul activitatii pentru care se solicita reevaluarea, descris pe scurt, numarul de lucratori, pozitiile ocupate din anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, date de contact;
b) rezultatul expertizei tehnice prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b), prin care se confirma existenta, la locurile de munca pentru care se solicita reevaluarea, a factorilor de risc identificati initial pentru care a fost acordat avizul de incadrare in conditii speciale;
c) rezultatul expertizei medicale prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c), prin care se confirma existenta, la locurile de munca pentru care se solicita reevaluarea, a efectelor nocive asupra starii de sanatate a lucratorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de incadrare in conditii speciale; d) copia avizului de incadrare in conditii speciale.

Art. 7
(1) In urma analizarii solicitarii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale, Comisia hotaraste mentinerea/respingerea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale.
(2) Hotararea de mentinere/respingere a avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale se emite in 3 exemplare, din care:
a) doua exemplare se transmit angajatorului;
b) un exemplar ramane in arhiva secretariatului Comisiei.
(3) Angajatorul are obligatia sa depuna la casa teritoriala de pensii in raza careia are sediul social, in termen de 10 zile de la comunicare, un exemplar al hotararii de mentinere/respingere a avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale, precum si, dupa caz, lista cuprinzand categoriile profesionale care beneficiaza de locuri de munca in conditii speciale.

Art. 8
Angajatorii care, in urma reorganizarii prin fuziune, asociere, divizare sau transformare, si-au schimbat sediul social si denumirea ori si-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declansa procedura de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale numai pentru locurile de munca existente initial pentru care s-a primit avizul de incadrare in conditii speciale.

Art. 9
Hotararea emisa de Comisie poate fi contestata in conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10
(1) Expertiza tehnica prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. b) se efectueaza de catre Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Protectia Muncii „Alexandru Darabont” sau Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva — INSEMEX Petrosani, dupa caz, respectiv laboratoarele de igiena radiatiilor din cadrul directiilor de sanatate publica, autorizate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in baza unei metodologii proprii.
(2) Expertiza medicala prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. c) se efectueaza de catre directiile de sanatate publica — compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si de munca, iar in situatia cand acestea nu au medic de medicina muncii incadrat, de catre centrele regionale de sanatate publica din Institutul National de Sanatate Publica la care sunt arondate directiile de sanatate publica, in baza unei metodologii proprii.

Art. 11
Cheltuielile aferente procesului de reevaluare a incadrarii locurilor de munca in conditii speciale se suporta de catre angajator.

Art.12
(1) Angajatorii impreuna cu persoanele nominalizate la art. 4 alin. (1) lit. a) vor solicita reevaluarea locurilor de munca pana la data de 1 iulie 2012.
(2) Comisia are obligatia analizarii dosarelor depuse de angajatori si emiterii hotararii de mentinere/respingere a avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale de munca, pana cel mai tarziu la data de 30 septembrie 2012.

Art. 13
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Ordonanta de Urgenta nr. 65/2015
Legea 154/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca. Lege nr. 154/2015
Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Lege nr. 97/2015
HG 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2015. Hotararea 52/2015
Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 ? Codul muncii. Lege nr. 12/2015
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
HG 784/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca. Hotararea 784/20
OG 15/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Ordonanta 15/2014
Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 ? Codul muncii
Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. Lege nr. 78/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. L
OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014
HG 1077/2013 pentru modificarea HG 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. Hotarare nr. 1077/2013
Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
HG 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotararea 871/2013
HG 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Hotarare nr. 855/2013
Legea 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Lege nr. 277/2013
Drept international privat
Sitaru Dragos-Alexandru

Pret: 149 lei
126.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
93 useri online

Useri autentificati: