DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri. Hotararea 1168/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 11 ianuarie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 din 2 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3
(1) Se desemneaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului ca autoritate competenta pentru punerea in aplicare a Regulamentului.
(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este desemnata punct focal pentru Conventia de la Basel in conformitate cu prevederile art. 2 paragraful 7 din aceasta.
(3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului indeplineste atributii de autoritate competenta:
a) de expediere, asa cum este ea definita la art. 2 alin. (19) din Regulament;
b) de destinatie, asa cum este ea definita la art. 2 alin. (20) din Regulament;
c) de tranzit, asa cum este ea definita la art. 2 alin. (21) din Regulament.
(4) Atributiile autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in calitate de autoritate competenta pentru punerea in aplicare a Regulamentului, prevazute la alin. (3) lit. a)-c) se pun in aplicare de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, conform prevederilor legale in vigoare.
(5) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului desemneaza corespondenti responsabili cu informarea sau consilierea persoanelor fizice si juridice care solicita informatii, in conformitate cu prevederile art. 54 din Regulament.

(6) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului intocmeste si transmite rapoartele prevazute la art. 51 alin. (1) si (2) din Regulament.
(7) Cuantumul costurilor administrative prevazute la art. 29 din Regulament vor fi stabilite prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(8) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului comunica Comisiei Europene informatiile prevazute la alin. (5)."

2. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1v Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este autoritatea competenta sa aplice prevederile Deciziei 2011/854/UE de punere in aplicare a Comisiei din 15 decembrie 2011 de prelungire a perioadei de derogare in care Romania poate formula obiectii cu privire la transferurile catre Romania ale anumitor deseuri destinate recuperarii in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind transferurile de deseuri."

3. Articolul 4 se abroga.

4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Se desemneaza Garda Nationala de Mediu, organ de specialitate al administratiei publice centrale din subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului responsabila cu supravegherea si controlul transferului de deseuri.
(2) In vederea punerii in aplicare a prevederilor prezentului act normativ, Garda Nationala de Mediu incheie protocoale de colaborare cu alte autoritati publice conform competentelor fiecareia, in conditiile legii, respectiv cu Autoritatea Nationala a Vamilor, Ministerul Sanatatii prin autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, precum si cu Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Politia Romana.
(3) Garda Nationala de Mediu desemneaza in conditiile legii, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, reprezentanti responsabili pentru cooperarea cu celelalte state membre, in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (6) din Regulament, si stabileste punctul/punctele focal(e) pentru inspectiile fizice mentionate la art. 50 alin. (4) din Regulament si comunica datele de contact ale acestora autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(4) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului comunica Comisiei Europene reprezentantii responsabili si punctul/punctele focal(e) prevazut(e) la alin. (3)."

5. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) In vederea valorificarii deseurilor generate ca urmare a unei activitatii desfasurate in perimetrul zonei libere si in antrepozitele vamale pentru care au fost intocmite formalitatile vamale, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului emite documentul de notificare, anexa IA din Regulament si documentul de circulatie, anexa IB din Regulament pentru valorificarea in instalatii autorizate, la solicitarea persoanei care detine aceste tipuri de deseuri. Fiecare document de notificare se refera la un singur cod de identificare a deseurilor si la un transfer individual asa cum este prevazut in documentul de notificare, anexa I A din Regulament.
(2) Detinatorul de deseuri are obligatia de a prezenta toate documentele cu privire la provenienta acestora, statutul vamal si alte informatii suplimentare solicitate de autoritatea competenta pentru protectia mediului, dupa caz."

6. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 7^1
Iesirile de deseuri nepericuloase de pe amplasament destinate operatiunilor de valorificare/recuperare insotite de anexa VII la Regulament vor fi inscrise intr-un registru conform anexei, care va fi prezentat autoritatii publice responsabile cu supravegherea si controlul transferului de deseuri."

7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei importul, exportul, tranzitul sau transferul intracomunitar de deseuri, daca nu sunt insotite de documentele prevazute in Regulament, respectiv, anexa IA, anexa IB, anexa VII, dupa caz.
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei:
a) abaterea de la traseul aprobat, fara informarea autoritatilor care au emis aprobarea;
b) utilizarea unor noi transportatori, fara informarea autoritatilor care au emis aprobarea.
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei:
a) transferul deseurilor mentionate in documentele care insotesc transportul, amestecate cu alte deseuri;
b) transferul deseurilor, ambalate in ambalaje care nu au fost aprobate prin anexa IA din Regulament.
(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei:
a) netransmiterea in scris catre autoritatile competente a documentului de circulatie anexa IB din Regulament cu minimum 3 zile inainte de efectuarea transferului de deseuri;
b) netransmiterea catre autoritatile competente a certificarii receptiei deseurilor, in termen de 3 zile de la realizarea acesteia;
c) netransmiterea catre autoritatile competente a certificarii ca operatiunea de valorificare/recuperare a deseurilor a fost finalizata, in termen de 30 de zile de la realizarea acesteia, dar nu mai tarziu de un an de la data receptiei;
d) netransmiterea catre autoritatile competente a certificarii ca operatiunea de valorificare/recuperare finala a deseurilor a fost finalizata, conform art. 15 lit. (e) din Regulament;
e) lipsa semnaturilor pe documentul original al anexei I B sau al anexei VII din Regulament pentru exportul/transferul transfrontalier al deseurilor, dupa caz;
f) lipsa copiilor de pe anexa IA, din care sa rezulte aprobarile autoritatilor implicate, inclusiv conditii speciale privind acordul, dupa caz;
g) lipsa inregistrarilor in registrul al carui model este prevazut in anexa la prezenta hotarare.
(5) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1)-(4), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
(6) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere la instanta competenta, in termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal in conditiile legii.
(7) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1)-(4) se fac de personalul imputernicit din cadrul Garzii Nationale de Mediu potrivit competentelor acesteia."

8. Dupa articolul 11 se introduce anexa privind modelul registrului referitor la informatiile care insotesc transferurile de deseuri destinate operatiunilor de valorificare/recuperare.

Art. II
Ordinul prevazut la art. 3 alin. (7) se elaboreaza in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. III
Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia punctului 7 al art. I referitor la alin. (2)-(4) ale art. 9, care va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii acesteia.

Art. IV
Hotararea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006privind transferul de deseuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 din 2 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA (Anexa la Hotararea Guvernului nr. 788/2007)


Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014. Lege nr. 211/2011 republicata 2014
Legea 38/2014 pentru modificarea si completarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 38/2014
Legea 384/2013 privind aprobarea OG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Lege nr. 384/2013
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
HG 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Hotararea 247/2011
Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. Lege nr. 132/2010
Ordin nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala
HG nr. 1132/2008, hotarare privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori
Hotarare nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, legea nr. 27/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, oug nr. 61/2006
Curierul Fiscal, Nr. 6/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
137 useri online

Useri autentificati: