DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional. Hotararea nr. 1062/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 756 din 9 noiembrie 2012

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 85 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Subventionarea de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional se realizeaza prin Programul national de protectie sociala "Bursa profesionala".

Art. 2
(1) "Bursa profesionala" se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invatamantul profesional si consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al carui cuantum poate fi modificat anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) De "Bursa profesionala" beneficiaza si copiii strainilor beneficiari ai unei forme de protectie in Romania sau ai strainilor, respectiv cetatenilor Uniunii Europene/Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu drept de sedere/rezidenta pe teritoriul Romaniei, care frecventeaza invatamantul profesional.

Art. 3
(1) "Bursa profesionala" se acorda in fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare, a pregatirii practice si pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de certificare a calificarii profesionale.
(2) Elevii declarati repetenti nu beneficiaza de "Bursa profesionala" pentru anii de studiu pe care ii repeta.
(3) Se excepteaza de la prevederile alin. (2) cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale.

Art. 4
(1) "Bursa profesionala" se acorda pe baza de cerere, formulata de elevul major ori de parintele sau persoana care exercita autoritatea parinteasca pentru elevul minor.
(2) Cererea de acordare a "Bursei profesionale" se inregistreaza pentru fiecare an scolar, in perioada 15-25 septembrie, la unitatea de invatamant la care elevul este inscris.


Art. 5
Elevii din invatamantul profesinal nu pot beneficia simultan de "Bursa profesionala" si de sprijinul financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
(1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul profesional se constituie o comisie de acordare a "Bursei profesionale", desemnata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, inainte de inceperea anului scolar.
(2) Comisia are urmatoarele atributii:
a) afisarea la loc vizibil a prevederilor legale referitoare la "Bursa profesionala" si a prezentei hotarari;
b) primirea cererilor pentru acordarea "Bursei profesionale", aprobarea listei cu beneficiari si a sumelor cuvenite;
c) afisarea la loc vizibil a listei cu beneficiarii "Bursei profesionale";
d) transmiterea catre inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti a listei cu beneficiarii "Bursei profesionale";
e) monitorizarea absentelor elevilor care beneficiaza de "Bursa profesionala" si retragerea sau incetarea acordarii bursei, conform prevederilor art. 7.

Art. 7
(1) "Bursa profesionala" nu se acorda pe o perioada de o luna daca elevul inregistreaza mai mult de 10 absente nemotivate in luna precedenta.
(2) "Bursa profesionala" nu se acorda pe o perioada de 3 luni in cazul in care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scaderea notei la purtare sub 7, potrivit Regulamentului de organizare si functionae a unitatilor de invatamant preuniversitar, sau daca elevul inregistreaza cel putin 20 de absente nemotivate din totalul orelor de studiu ori cel putin 20% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/un singur modul, cumulate pe an scolar.
(3) "Bursa profesionala" nu se acorda pe o perioada de 6 luni daca elevul inregisteaza cel putin 40 de absente nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina/un singur modul, cumulate pe an scolar.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica, incepand cu luna urmatoare constatarii situatiilor sus-mentionate, pe o luna, 3 luni sau 6 luni calendaristice consecutive din timpul anului scolar, respectiv din anul scolar urmator, dupa caz.
(5) Acordarea "Bursei profesionale" inceteaza la pierderea calitatii de elev, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

Art. 8
(1) La nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti se constituie o comisie de monitorizare a acordarii "Bursei profesionale", stabilita de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) centralizeaza listele cu beneficiarii si cu sumele cuvenite, primite de la unitatile de invatamant, in baza carora solicita Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului fondurile aferente.

Art. 9
(1) La nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se constituie o comisie nationala de monitorizare a acordarii "Bursei profesionale".
(2) Componenta si atributiile comisiei nationale se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 10
(1) Fondurile pentru finantarea "Bursei profesionale" se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Sumele reprezentand "Bursa profesionala" se repartizeaza unitatilor de invatamant de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 11
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (2), pentru anul in curs cererea de acordare a "Bursei profesionale" se inregistreaza in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la unitatea de invatamant la care elevul este inscris.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1), bursa cuvenita pentru luna noiembrie 2012 este in cuantum de 500 lei.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
Drept constitutional si institutii politice. Volumul II. Editia 14
Muraru Ioan,Tanasescu Elena Simina

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: