DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicata 2010Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 6 septembrie 2010

Republicata in temeiul art. V din Hotararea Guvernului nr. 620/2010 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a activitatii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010, dandu-se textelor o noua numerotare

Hotararea Guvernului nr. 1.000/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006 si ulterior a mai fost modificata si completata prin:
 • Hotararea Guvernului nr. 31/2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2008;
 • Hotararea Guvernului nr. 280/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2009;
 • Hotararea Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilorcadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie 2010;
 • Hotararea Guvernului nr. 51/2010 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica.
  (2) In subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se organizeaza si functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica centre regionale de formare continua pentru administratia publica locala, denumite in continuare centre regionale.
  (3) Sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este in municipiul Bucuresti, str. Eforie nr. 5, sectorul 5.


  Capitolul II - Atributiile Agentiei Nationale a Functionarilor Publici


  Art. 2
  (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia, asigura aplicarea strategiilor si a Programului de guvernare in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, precum si in domeniul formarii profesionale a personalului din administratia publica.
  (2) Agentia indeplineste atributii in urmatoarele domenii:
  a) reglementarea functiei publice;
  b) managementul functiei publice si al functionarilor publici;
  c) perfectionarea profesionala a functionarilor publici;
  d) formare profesionala in administratia publica;
  e) gestionarea de programe in domeniul functiei publice;
  f) monitorizarea si controlul activitatilor referitoare la functia publica si la functionarii publici;
  g) reprezentare.
  (3) Agentia indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
  (4) In exercitarea atributiilor sale Agentia colaboreaza direct cu compartimentele specializate in managementul resurselor umane din structura autoritatilor si institutiilor publice.

  Art. 3
  In domeniul reglementarii functiei publice Agentia indeplineste urmatoarele atributii principale:
  a) elaboreaza proiecte de acte normative privind functia publica si functionarii publici, pe care le supune spre aprobare Guvernului prin Ministerul Administratiei si Internelor;
  b) elaboreaza norme metodologice, proceduri si instructiuni cu caracter normativ privind functia publica si functionarii publici;
  c) analizeaza si avizeaza proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la functia publica si la functionarii publici, elaborate de alte autoritati sau institutii publice;
  d) elaboreaza reglementari comune autoritatilor si institutiilor publice privind functiile publice, evaluarea, gradarea si clasificarea posturilor, cu consultarea asociatiilor profesionale si a organizatiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici;
  e) elaboreaza proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici, precum si alte reglementari privind salarizarea functionarilor publici;
  f) elaboreaza normele de organizare, utilizare si prelucrare a informatiilor cuprinse in baza de date referitoare la functiile publice si functionarii publici;
  g) coordoneaza si sprijina procesul de adaptare a statutelor aprobate prin legi speciale la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  h) elaboreaza proiectele de acte normative pentru armonizarea legislatiei din domeniul functiei publice cu reglementarile Uniunii Europene si alte acte cu caracter international pe care Romania le-a ratificat;
  i) urmareste ca proiectele de acte normative elaborate de ministere si de alte autoritati sau institutii publice, care contin prevederi referitoare la functiile publice si la functionarii publici, sa fie in concordanta cu reglementarile interne si europene existente in acest domeniu.

  Art. 4
  (1) In domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, Agentia indeplineste urmatoarele atributii principale:
  a) elaboreaza principiile, politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici, pe care le prezinta ministrului administratiei si internelor pentru a fi insusite si supuse spre aprobare Guvernului;
  b) urmareste modul de aplicare a strategiilor, politicilor si programelor referitoare la functia publica si functionarii publici;
  c) elaboreaza studii, analize si prognoze privind structura si dinamica corpului functionarilor publici;
  d) organizeaza si gestioneaza concursurile pentru ocuparea functiilor publice vacante, in conditiile legii;
  e) realizeaza recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizeaza concurs, in conditiile legii;
  f) avizeaza sau, dupa caz, verifica conditiile stabilite pentru organizarea si desfasurarea concursurilor de catre alte autoritati si institutii publice;
  g) monitorizeaza derularea procedurilor de recrutare si promovare a functionarilor publici, in conditiile legii;
  h) dispune amanarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursurilor, daca constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale in domeniu;
  i) avizeaza sau solicita modificarea raporturilor de serviciu, daca mobilitatea functionarilor publici se dispune in interes public, in conditiile legii;
  j) asigura secretariatul tehnic pentru Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici, Comisia de evaluare a inaltilor functionari publici si pentru Comisia de recrutare a inaltilor functionari publici;
  k) acorda aviz, in conditiile legii, pentru stabilirea de catre autoritati si institutii publice a functiilor publice;
  l) urmareste situatia functiilor publice si monitorizeaza ocuparea acestora;
  m) gestioneaza corpul de rezerva al functionarilor publici si asigura redistribuirea functionarilor publici, in conditiile legii;
  n) elaboreaza, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, planul de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala, in conditiile legii; formuleaza observatii in cazul in care constata neregularitati in elaborarea planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile din administratia publica locala;
  o) stabileste criteriile generale de performanta profesionala pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici;
  p) acorda sprijin si indrumare metodologica autoritatilor administratiei publice, in scopul aplicarii uniforme si corecte a legislatiei din domeniul functiei publice si al functionarilor publici;
  q) coordoneaza metodologic si acorda sprijin de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale;
  r) sprijina autoritatile administratiei publice centrale si locale si le acorda asistenta tehnica de specialitate pentru elaborarea si aprobarea unor norme specifice in acest domeniu.
  (2) Conditiile in care Agentia poate delega autoritatilor sau institutiilor publice competenta de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 5
  In domeniul perfectionarii pregatirii profesionale a functionarilor publici, Agentia are urmatoarele atributii principale:
  a) stabileste domeniile prioritare pentru perfectionarea pregatirii profesionale a functionarilor publici;
  b) avizeaza strategiile sectoriale privind formarea continua a functionarilor publici;
  c) stabileste tematica specifica programelor de formare specializata in administratia publica si de perfectionare pentru functionari publici;
  d) centralizeaza planurile de perfectionare profesionala a functionarilor publici, intocmite de autoritatile si institutiile publice, precum si fondurile prevazute in bugetul anual al acestora pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici, organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice;
  e) sprijina autoritatile administratiei publice pentru derularea unor programe de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului in domeniul functiei publice si al functionarilor publici, participand la programe de pregatire profesionala in vederea aplicarii corecte si unitare a legislatiei privind functia publica si functionarii publici;
  f) colaboreaza cu centrele regionale pentru derularea programelor de formare si perfectionare a personalului din administratia publica;
  g) sprijina institutiile care organizeaza programe de perfectionare a pregatirii profesionale a functionarilor publici cu personal de predare.

  Art. 6
  (1) In domeniul formarii profesionale in administratia publica, Agentia are urmatoarele atributii principale:
  a) asigura formarea continua pentru inaltii functionari publici, functionarii publici de conducere, tinerii functionari publici, care pot deveni manageri publici, tinerii absolventi de invatamant superior, viitori manageri publici, functionari publici de executie din administratia publica centrala;
  b) elaboreaza, in colaborare cu institutiile publice si cu alte organizatii cu obiect de activitate in domeniu, strategia de formare continua a functionarilor publici; monitorizeaza si evalueaza implementarea acesteia;
  c) coordoneaza metodologic centrele regionale;
  d) asigura comunicarea si colaborarea institutionala cu celelalte institutii care organizeaza programe de formare continua;
  e) organizeaza programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de 2 ani, destinat absolventilor de invatamant superior de lunga durata, cu diploma de licenta, in varsta de pana la 30 de ani, in vederea accesului lor rapid la functia publica, in conditiile legii;
  f) organizeaza programe de formare specializata pentru inaltii functionari publici;
  g) organizeaza programul de formare specializata, cu durata de un an, destinat tinerilor functionari publici sub 33 de ani si cu cel mult 7 ani de experienta;
  h) organizeaza programe de formare specializata, cu durata de un an, destinate functionarilor publici de conducere;
  i) organizeaza programe de perfectionare de pana la 90 de zile, destinate inaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si de executie din administratia publica centrala;
  j) organizeaza seminare si conferinte pe teme de interes major pentru administratia publica centrala si locala.
  (2) Atestarea absolvirii programelor de formare specializata si a programelor de perfectionare organizate de Agentie se face prin certificate, semnate de presedintele Agentiei.

  Art. 7
  In domeniul gestiunii de programe, Agentia are urmatoarele atributii principale:
  a) fundamenteaza, elaboreaza si prezinta spre aprobare ministrului administratiei si internelor programe pentru dezvoltarea managementului functiei publice si al functionarilor publici;
  b) gestioneaza programele privind functia publica si functionarii publici, urmareste indeplinirea acestora si prezinta periodic ministrului administratiei si internelor rapoarte privind modul de derulare a acestora;
  c) elaboreaza si administreaza baza de date cuprinzand evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, precum si a functiilor publice vacante.

  Art. 8
  In domeniul monitorizarii si controlului activitatii referitoare la functia publica si la functionarii publici, Agentia are urmatoarele atributii principale:
  a) monitorizeaza si controleaza aplicarea legislatiei privind functia publica si functionarii publici, precum si respectarea principiilor care stau la baza exercitarii functiei publice;
  b) monitorizeaza modul in care sunt asigurate si respectate de catre autoritatile si institutiile publice conditiile de munca pentru functionarii publici; in acest scop conlucreaza cu organizatiile sindicale si cu asociatiile profesionale ale functionarilor publici;
  c) controleaza modul de respectare de catre conducatorii autoritatilor si institutiilor publice a drepturilor legale cuvenite functionarilor publici, precum si aplicarea masurilor privind respectarea egalitatii de sanse si tratament in domeniul relatiilor de serviciu;
  d) coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor legale privind normele de conduita a functionarilor publici, organizarea si functionarea comisiilor paritare si a comisiilor de disciplina, organizarea si desfasurarea concursurilor, organizarea perioadei de stagiu, evaluarea performantelor profesionale ale functionarilor publici;
  e) sesizeaza instanta de contencios administrativ, in conditiile legii;
  f) constata contraventii si aplica sanctiuni, in conditiile legii;
  g) intocmeste rapoarte anuale cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, la gradul de ocupare a posturilor, precum si cu privire la respectarea legislatiei specifice, pe care le prezinta Guvernului, prin ministrul administratiei si internelor, pentru a fi inaintate pentru dezbatere si aprobare Parlamentului.

  Art. 9
  In domeniul reprezentarii, Agentia are urmatoarele atributii principale:
  a) reprezinta autoritatile administratiei publice centrale si locale in raporturile cu persoanele juridice si fizice, romane si straine, in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici;
  b) colaboreaza cu ministerele si cu alte autoritati publice in indeplinirea atributiilor ce ii revin;
  c) colaboreaza cu institutii si organisme similare din tara si din strainatate in domeniul sau de activitate;
  d) conlucreaza cu organizatiile asociative ale functionarilor publici, din tara si din strainatate, precum si cu organizatiile neguvernamentale cu atributii in domeniul sau de activitate;
  e) participa la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici si Ministerul Administratiei si Internelor;
  f) negociaza, cu acordul ministrului administratiei si internelor, incheierea unor acorduri si proiecte de colaborare internationala in domeniul functiei publice, al functionarilor publici si al managementului resurselor umane; prezinta acordurile convenite ministrului administratiei si internelor pentru a fi aprobate de acesta sau, dupa caz, insusite si supuse spre aprobare Guvernului.

  Art. 10
  (1) In exercitarea atributiilor sale Agentia colaboreaza cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si cu alte persoane juridice de drept public sau privat, romane ori straine.
  (2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa comunice Agentiei, la termenele stabilite, informatiile solicitate referitoare la functiile publice si la functionarii publici, in conditiile legii.
  (3) Agentia va comunica persoanelor interesate informatii de interes public referitoare la functiile publice si la functionarii publici, in conditiile legii.
  (4) Agentia poate edita buletine informative si alte publicatii de specialitate.

  Art. 11
  (1) Orice modificare aparuta in evidenta functiilor publice din cadrul autoritatii sau institutiei publice se comunica Agentiei in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data producerii ei.
  (2) In prima luna a fiecarui an autoritatile si institutiile publice vor transmite Agentiei modificarile intervenite in situatia functionarilor publici, precum si situatia privind salarizarea functionarilor publici.
  (3) Informatiile privind functiile publice si functionarii publici vor fi transmise pe suport magnetic, in formatul standard stabilit de Agentie.


  Capitolul III - Organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici


  Art. 12
  (1) Agentia este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat.
  (2) Presedintele si vicepresedintele sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor.
  (3) Presedintele Agentiei conduce aparatul propriu al Agentiei, stabilit prin prezenta hotarare, numeste si elibereaza din functie personalul acesteia, in conditiile legii.
  (4) Presedintele Agentiei este ordonator secundar de credite.
  (5) Presedintele reprezinta Agentia in raporturile cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte autoritati si institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice si fizice romane sau straine, precum si in justitie.
  (6) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine cu caracter normativ si individual.
  (7) Vicepresedintele indeplineste atributiile si sarcinile care ii sunt delegate de presedinte prin ordin.
  (8) In cazul lipsei presedintelui, precum si in cazul in care presedintele se afla in imposibilitate de a-si exercita functia, calitatea de ordonator secundar de credite, precum si celelalte atributii care revin presedintelui se exercita in numele presedintelui, de catre vicepresedintele Agentiei.

  Art. 13
  (1) Agentia are un secretar general, care face parte din categoria inaltilor functionari publici si este numit in conditiile legii.
  (2) Atributiile secretarului general se stabilesc, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei.

  Art. 14
  (1) Numarul maxim de posturi in aparatul propriu al Agentiei este de 171, exclusiv demnitarii. Numarul maxim de posturi aprobat include si posturile aferente cabinetului presedintelui.
  (2) Personalul Agentiei este format din functionari publici si personal contractual. Salarizarea personalului Agentiei se face in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
  (3) Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1.
  (4) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al presedintelui Agentiei, avand in vedere nevoile institutionale si structura de personal, se pot infiinta, dupa caz, servicii, birouri si/sau alte compartimente, in conditiile legii.
  (5) In cadrul Agentiei, prin ordin al presedintelui, se infiinteaza Unitatea de implementare a proiectelor, in conditiile legii.

  Art. 15
  (1) Atributiile compartimentelor, atributiile si responsabilitatile personalului, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei, precum si prin fisa postului.
  (2) Statul de functii al Agentiei se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea presedintelui Agentiei, in limita numarului de posturi aprobat.

  Art. 16
  Stabilirea numarului de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit prevederilor legale in vigoare.

  Art. 17
  (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
  (2) Veniturile obtinute din taxele si tarifele de participare la programele de formare profesionala se fac venit la bugetul de stat.
  (3) In scopul realizarii rolului si atributiilor ce ii revin, Agentia poate beneficia de consultanta si asistenta din strainatate, precum si de programe de formare si perfectionare a pregatirii functionarilor publici, in limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din tara sau din strainatate, potrivit legii.


  Capitolul IV - Organizarea, functionarea si atributiile centrelor regionale


  Art. 18
  (1) Centrele regionale sunt organizate si functioneaza cu sediul in municipiile Bucuresti, Craiova, Calarasi, Iasi, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanta si Timisoara.
  (2) Arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti la centrele regionale este prevazuta in anexa nr. 2.
  (3) Numarul maxim de posturi pentru centrele regionale este de 40.
  (4) Regulamentul-cadru de organizare si functionare a centrelor regionale, structura organizatorica, precum si numarul de posturi alocat fiecarui centru regional se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.

  Art. 19
  (1) Centrele regionale se organizeaza la nivel de directie si sunt conduse de catre un director, angajat prin concurs organizat in conditiile legii.
  (2) Coordonarea metodologica si controlul ierarhic asupra activitatii centrelor regionale se exercita de catre Agentie.
  (3) Angajarea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca ale directorilor centrelor regionale se fac in conditiile legii.
  (4) Atributiile si responsabilitatile directorilor centrelor regionale se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.
  (5) Directorii centrelor regionale sunt ordonatori tertiari de credite.
  (6) In exercitarea atributiilor, directorul centrului regional emite dispozitii.
  (7) Directorul centrului regional poate delega, prin dispozitie si in conditiile legii, atributii personalului din subordine.
  (8) Personalul centrelor regionale este alcatuit din personal contractual. Salarizarea personalului centrelor regionale se face in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
  (9) Angajarea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca ale personalului centrului regional se fac in conditiile legii.

  Art. 20
  (1) Centrele regionale organizeaza programe de perfectionare de pana la 90 de zile pentru urmatoarele categorii de personal:
  a) pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al institutiilor prefectului, precum si din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei centrale de specialitate din unitatile administrativ-teritoriale, cu exceptia celor care se incadreaza in categoria inaltilor functionari publici;
  b) pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene, precum si din serviciile publice locale subordonate consiliilor locale sau consiliilor judetene ori aflate sub autoritatea acestora;
  c) pentru secretarii municipiilor, secretarii sectoarelor municipiului Bucuresti, secretarii oraselor si comunelor, pentru alesii locali, precum si pentru alte categorii de persoane interesate, in domeniul administratiei publice.
  (2) Atestarea absolvirii programelor de perfectionare organizate de centrele regionale se face prin certificate, semnate de directorul centrului regional respectiv.
  (3) Centrele regionale pot organiza seminare si conferinte pe teme de interes major pentru administratia publica locala.
  (4) Centrele regionale pot desfasura si urmatoarele activitati:
  a) elaborarea de studii, proiecte si publicatii in domeniul administratiei publice locale;
  b) dezvoltarea de relatii de colaborare cu alte institutii din domeniul administratiei publice locale, din tara si strainatate.
  (5) Centrele regionale au obligatia de a transmite semestrial Agentiei rapoarte privind activitatile desfasurate.
  (6) Centrele regionale indeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative.

  Art. 21
  (1) Pe langa directorul centrului regional se organizeaza si functioneaza un consiliu consultativ, compus din:
  a) directorul centrului regional;
  b) un reprezentant al Agentiei;
  c) prefectul judetului in care isi are sediul centrul regional, respectiv prefectul municipiului Bucuresti;
  d) primarul municipiului resedinta de judet in care isi are sediul centrul regional, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti;
  e) presedintii consiliilor judetene din judetele arondate la centrul regional respectiv;
  f) 1 sau 2 reprezentanti din mediul universitar.
  (2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. c)e) pot participa prin reprezentant, cu precizarea limitelor mandatului acordat.
  (3) Atributiile principale ale consiliului consultativ sunt urmatoarele:
  a) analizeaza nevoile de instruire stabilite de autoritatile si institutiile publice din judetele arondate;
  b) formuleaza propuneri privind domeniile prioritare ale programelor de formare profesionala, pe care le comunica Agentiei;
  c) analizeaza solicitarile autoritatilor si institutiilor publice privind organizarea programelor de formare profesionala cu tematici specifice si decide asupra oportunitatii organizarii acestor programe;
  d) analizeaza propunerile privind protocoalele de colaborare sau parteneriate cu persoane juridice de drept public sau de drept privat in domeniul de activitate al centrului regional respectiv, din tara sau din strainatate, si identifica modalitatile optime de finantare si implementare a acestora;
  e) propune organizarea de conferinte si seminare si identifica modalitati de finantare a acestora.
  (4) Consiliul consultativ se intruneste pe baza convocarii directorului centrului regional, de regula, trimestrial.
  (5) Componenta nominala a consiliului consultativ, precum si Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea consiliului consultativ al centrelor regionale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.

  Art. 22
  (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale centrelor regionale se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Agentiei.
  (2) Veniturile obtinute din taxele si tarifele de participare la programele de formare profesionala se fac venit la bugetul de stat.
  (3) Centrele regionale pot beneficia de consultanta si asistenta tehnica prin programe/proiecte cu finantare externa.


  Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 23
  Agentia se reorganizeaza in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia *).
  ---------
  *) Prezenta hotarare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006.

  Art. 24
  Modelul certificatelor prevazute la art. 6 alin. (2) si art. 20 alin. (2) se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 25
  Autoritatile administratiei publice locale din municipiile resedinta de judet in care functioneaza centrele regionale vor asigura, in conditiile legii, spatiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor acestora.

  Art. 26
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 11 iunie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.

  Art. 27
  Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


  NOTA: Reproducem mai jos prevederile art. IIV si art. VI din Hotararea Guvernului nr. 1.373/2009 si ale art. III si IV din Hotararea Guvernului nr. 620/2010, care nu sunt incorporate in forma republicata a Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale acestora:

  Art. IIV si art. VI din Hotararea Guvernului nr. 1.373/2009:

  "Art. I
  Agentia Nationala a Functionarilor Publici se reorganizeaza prin urmatoarele modalitati: a
  ) desfiintarea prin comasare prin absorbtie a Institutului National de Administratie si preluarea activitatii de catre o directie noua care se infiinteaza in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
  b) desfiintarea centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala si preluarea activitatii de catre institutii nou-infiintate in subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
  c) reducerea de posturi.

  Art. II
  (1) In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, personalul Institutului National de Administratie se preia in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita posturilor aprobate pentru aceasta. Personalul centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala se preia in cadrul centrelor regionale infiintate in conditiile Legii nr. 329/2009 si ale prezentei hotarari, in limita posturilor aprobate pentru fiecare centru regional.
  (2) Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobate in conditiile prevazute la alin. (1) pe noile functii se face cu alocarea resurselor potrivit nevoilor institutionale, cu respectarea pregatirii profesionale si a competentelor personalului prin raportare la atributiile compartimentelor.
  (3) Incadrarea personalului in conditiile prevazute la alin. (2), precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de functii.
  (4) In cazul in care personalul din cadrul institutiilor publice prevazute la alin. (1) nu se incadreaza in numarul de posturi aprobat, conform prevederilor legale in vigoare, acestuia ii inceteaza raportul de munca sau, dupa caz, raportul de serviciu. Incetarea raporturilor de munca sau, dupa caz, a raporturilor de serviciu se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia sociala, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (5) si, daca este cazul, alin. (6) din Legea nr. 329/2009, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

  Art. III
  (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici preia patrimoniul institutiilor publice ce se desfiinteaza, prevazute la art. I, pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, care cuprinde mentiunile prevazute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009.
  (2) Un exemplar al protocolului de predare-preluare incheiat la nivelul fiecarui centru regional se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
  (3) Agentia Nationala a Functionarilor Publici transmite Ministerului Administratiei si Internelor protocoalele de predarepreluare prevazute la alin. (1).

  Art. III^1 *)
  (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici preda patrimoniul preluat in conditiile art. III de la centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala, desfiintate potrivit art. I lit. b), institutiilor similare nou-infiintate in subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in conditiile prezentei hotarari.
  (2) Patrimoniul prevazut la alin. (1) se preda pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat intre Agentia Nationala a Functionarilor Publici si fiecare centru regional de formare continua pentru administratia publica locala, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
  (3) Patrimoniul predat in conditiile alin. (1) si (2), cat si structurile de personal se gestioneaza de catre fiecare centru regional de formare continua pentru administratia publica locala, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
  (4) Agentia Nationala a Functionarilor Publici transmite un exemplar al protocoalelor prevazute la alin. (2) si Ministerului Administratiei si Internelor.
  ---------------
  *) Art. III^ a fost introdus prin articolul unic din Hotararea Guvernului nr. 507/2010 privind completarea Hotararii Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. IV
  (1) Programele de formare profesionala organizate de Institutul National de Administratie, aflate in derulare sau programate sa se desfasoare pana la data de 31 decembrie 2009, se preiau de Agentia Nationala a Functionarilor Publici si se finalizeaza, respectiv se desfasoara in conditiile aprobate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
  (2) Programele/proiectele derulate de Institutul National de Administratie se preiau de Agentia Nationala a Functionarilor Publici si se deruleaza in continuare de aceasta pana la finalizarea lor, in conditiile si termenii stabiliti pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
  (3) Programele de formare profesionala destinate personalului din administratia publica, precum si altor categorii de personal, organizate de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala si aflate in derulare, se preiau de centrele regionale infiintate ca institutii publice in subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si se desfasoara pana la finalizarea acestora in conditiile aprobate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
  (4) Programele/proiectele finantate si destinate personalului din administratia publica, precum si altor categorii de personal, gestionate de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala si aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se preiau de centrele regionale infiintate ca institutii publice in subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si se desfasoara in continuare pana la data finalizarii lor.

  .................................................................
  Art. VI
  La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 19 iulie 2004.";
  Art. III si IV din Hotararea Guvernului nr. 620/2010:
  "Art. III
  Incetarea raporturilor de serviciu/munca determinata de reducerea numarului de posturi in structura organizatorica a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se face in termenele si cu procedura reglementate de dispozitiile legale in vigoare aplicabile fiecarei categorii de personal.

  Art. IV
  Aplicarea procedurilor legale privind restructurarea si reorganizarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se realizeaza in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, in conformitate cu legislatia in vigoare."


  ANEXA 1 - Structura organizatorica a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
  Structura organizatorica a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici


  ANEXA 2 - Arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti la centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala


  I. Centrul regional de formare continua pentru administratia publica locala Bucuresti
  1. Municipiul Bucuresti
  2. Judetul Ilfov
  3. Judetul Prahova
  4. Judetul Arges
  5. Judetul Dambovita
  6. Judetul Teleorman

  II. Centrul regional de formare continua pentru administratia publica locala Calarasi
  1. Judetul Calarasi
  2. Judetul Giurgiu
  3. Judetul Ialomita
  4. Judetul Buzau

  III. Centrul regional de formare continua pentru administratia publica locala Cluj-Napoca
  1. Judetul Cluj
  2. Judetul Maramures
  3. Judetul Satu Mare
  4. Judetul Salaj
  5. Judetul Bistrita-Nasaud
  6. Judetul Bihor

  IV. Centrul regional de formare continua pentru administratia publica locala Constanta
  1. Judetul Constanta
  2. Judetul Tulcea
  3. Judetul Braila
  4. Judetul Vrancea
  5. Judetul Galati

  V. Centrul regional de formare continua pentru administratia publica locala Craiova
  1. Judetul Dolj
  2. Judetul Olt
  3. Judetul Gorj
  4. Judetul Valcea
  5. Judetul Mehedinti

  VI. Centrul regional de formare continua pentru administratia publica locala Iasi
  1. Judetul Iasi
  2. Judetul Suceava
  3. Judetul Botosani
  4. Judetul Neamt
  5. Judetul Bacau
  6. Judetul Vaslui

  VII. Centrul regional de formare continua pentru administratia publica locala Sibiu
  1. Judetul Sibiu
  2. Judetul Brasov
  3. Judetul Mures
  4. Judetul Covasna
  5. Judetul Harghita
  6. Judetul Alba

  VIII. Centrul regional de formare continua pentru administratia publica locala Timisoara
  1. Judetul Timis
  2. Judetul Arad
  3. Judetul Caras-Severin
  4. Judetul Hunedoara
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea
  Ordin 425/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta
  Ordin 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta
  A pathway to legal English
  Titela Vilceanu

  Pret: 34.9 lei
  29.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  90 useri online

  Useri autentificati: