DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie nr. 1131/2008 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 20/12/2008

Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii

In temeiul prevederilor art. 8 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106/2008 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, precum si ale art. 17 alin. (2) si ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, presedintele Autoritatii Nationale pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1
(1) Prezenta decizie se aplica centrelor de date utilizate de catre administratorii de arhive electronice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.
(2) Prezenta decizie stabileste procedura si conditiile privind acordarea, suspendarea si retragerea deciziei de autorizare a centrelor de date, emise de catre Autoritatea Nationala pentru Comunicatii, denumita in continuare ANC, precum si continutul, durata de valabilitate si efectele suspendarii sau retragerii deciziei de autorizare.

Art. 2
In intelesul prezentei decizii, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) centru de date - spatiu securizat, dotat cu tehnica de calcul si echipamente de comunicatii prin intermediul carora se primesc, se stocheaza si se transmit date in forma electronica;
b) procedura de autorizare - metoda de evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei centrului de date, a sistemului de management si a proceselor destinate protectiei arhivelor electronice, in scopul verificarii respectarii cerintelor prevazute de legislatia in vigoare;
c) decizie de autorizare - document emis de ANC care atesta ca un centru de date indeplineste toate conditiile cerute de legislatia in vigoare in vederea desfasurarii operatiunilor de arhivare electronica;
d) backup - activitatea de copiere a unor fisiere sau baze de date in vederea conservarii si recuperarii acestora in cazul unei avarii sau al altui eveniment neprevazut;
e) UPS (Uninterruptible Power Supply) - dispozitiv care permite calculatorului sa functioneze pentru o perioada scurta de timp in cazul in care sursa principala de energie este intrerupta, respectiv care asigura protectie impotriva suprasarcinilor tranzitorii;

f) firewall - dispozitiv hardware sau aplicatie software care monitorizeaza si filtreaza permanent transmisiile de date realizate intre reteaua protejata si alte retele, pe baza unui set de reguli si criterii;
g) router - dispozitiv hardware sau aplicatie software care conecteaza doua sau mai multe retele de calculatoare;
h) upgrade - proces de imbunatatire a unui echipament tehnic sau a unei aplicatii software;
i) redundanta - introducere de dispozitive suplimentare fata de cel de baza, care sa asigure functionarea unui sistem in cazul in care unul dintre dispozitivele cu aceeasi functie a iesit intamplator din uz.

Art. 3
Centrele de date utilizate de catre administratorii de arhive electronice trebuie sa dispuna de dotarile tehnice si sa aplice politicile si procedurile de management si de securitate necesare pentru a indeplini conditiile prevazute la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 135/2007.

Art. 4
(1) Persoana fizica sau juridica care intentioneaza sa obtina autorizarea unui centru de date in vederea desfasurarii activitatilor legate de arhivarea electronica a documentelor, denumita in continuare solicitant, va transmite ANC o cerere scrisa in acest sens. Forma si continutul acestei cereri sunt prevazute in anexa nr. 1.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele documente:
a) descrierea politicilor si procedurilor de lucru, incluzand enumerarea posturilor si functiilor personalului, precum si calificarile/atestarile profesionale ale acestuia;
b) descrierea generala a echipamentelor utilizate in procesul de arhivare;
c) procedurile pentru asigurarea disponibilitatii serviciului;
d) politica generala de securitate, politicile privind utilizatorii, parolele si accesul la sisteme.
(3) Cererea si documentele anexate se transmit la sediul central al ANC in unul dintre urmatoarele moduri:
a) prin depunere, personal sau de catre reprezentantul legal, sub luare de semnatura;
b) printr-un serviciu postal;
c) ca inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice.
(4) Este considerata data a transmiterii, dupa caz, data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANC, data confirmarii primirii documentelor la sediul central al ANC printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau data confirmarii primirii inscrisului in forma electronica.
(5) In cazul in care documentatia nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta decizie, ANC va solicita completarea acesteia, in termen de 10 zile de la transmiterea solicitarii de completare.
(6) In cazul in care documentatia transmisa potrivit alin. (1)-(3) este completa sau a fost completata in conformitate cu prevederile alin. (5), ANC demareaza procedura de autorizare a centrului de date.

Art. 5
(1) Verificarea indeplinirii conditiilor in vederea autorizarii se face de catre personalul ANC cu atributii in acest sens, in cadrul procedurii de autorizare.
(2) Pe perioada desfasurarii procedurii de autorizare, ANC poate solicita orice documente referitoare la activitatea centrului de date care are legatura cu activitatea de arhivare electronica si poate efectua actiuni de control pentru a verifica conformitatea dintre informatiile declarate in cursul procedurii de autorizare si realitate.

Art. 6
In vederea autorizarii, centrul de date trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 135/2007, obiectivele principale urmarite de ANC in cursul procedurii de autorizare pentru verificarea indeplinirii acestor conditii fiind urmatoarele:
a) asigurarea securitatii si integritatii datelor, la nivel de securitate fizica si acces prin mijloace informatice;
b) disponibilitatea serviciului de arhivare electronica si backup-ul informatiilor stocate.

Art. 7
In cursul procedurii de autorizare, ANC va verifica indeplinirea de catre centrul de date, in mod cumulativ, a conditiilor prevazute la art. 8-12.

Art. 8
Spatiul in care functioneaza centrul de date trebuie sa fie amenajat astfel incat sa fie posibila respectarea cerintelor de securitate specifice si sa asigure functionarea echipamentelor la parametrii optimi prevazuti de producatorii acestora. In acest sens, se va asigura:
a) instalarea unor sisteme de climatizare care sa asigure valorile optime de temperatura si umiditate in vederea functionarii echipamentelor in conditii de siguranta;
b) utilizarea de materiale ignifuge si instalarea unor sisteme de prevenire si stingere a incendiilor, concepute special pentru evitarea deteriorarii echipamentelor;
c) dimensionarea corespunzatoare a retelei electrice, in functie de consumurile echipamentelor folosite;
d) garantarea sigurantei la defectiunile previzibile ale sistemelor de utilitati (apa, gaze etc.) care deservesc spatiul care gazduieste centrul de date.

Art. 9
Asigurarea redundantei si realizarea backup-ului trebuie sa fie implementate prin urmatoarele masuri:
a) utilizarea de dispozitive UPS si/sau generatoare electrice, care sa asigure functionarea neintrerupta a echipamentelor in cazul opririi alimentarii cu curent electric de la reteaua principala; timpul de asigurare a alimentarii din sursa de urgenta va fi calculat in functie de timpii estimati pentru remedierea posibilelor avarii care ar surveni la reteaua electrica principala;
b) duplicarea tuturor elementelor retelei electrice si asigurarea posibilitatii comutarii automate de pe reteaua principala pe reteaua de rezerva;
c) utilizarea procedurilor de lucru care sa asigure efectuarea de backup periodic al tuturor informatiilor pastrate in centrul de date si stocarea acestora in alt spatiu, diferit de spatiul principal al centrului de date, cu asigurarea acelorasi conditii de securitate ca si cele ale spatiului principal, aflate la o distanta fata de spatiul principal care sa corespunda normelor europene in domeniu;
d) asigurarea unor proceduri de mentenanta pentru echipamente si pentru infrastructura, respectand recomandarile producatorilor echipamentelor respective, astfel incat sa se minimizeze riscul aparitiei de probleme tehnice;
e) in cazul echipamentelor critice (a caror functionare permanenta este esentiala in asigurarea continuitatii functionarii centrului de date) se vor asigura echipamente de rezerva, care vor fi folosite pe perioada efectuarii operatiunilor de mentenanta ce implica oprirea sau deconectarea respectivului echipament si pe perioada in care echipamentul principal este afectat de defectiuni tehnice.

Art. 10
Centrul de date trebuie sa aiba o structura scalabila, atat in ceea ce priveste echipamentele informatice utilizate, cat si infrastructura, cu scopul de a pastra performantele sistemului la un nivel constant in cazul aparitiei de conditii noi (marirea capacitatii centrului de date, facilitati noi etc.).

Art. 11
(1) Centrul de date trebuie sa asigure securitatea si integritatea informatiilor stocate atat in ceea ce priveste accesul fizic la echipamentele utilizate, cat si accesul prin mijloace electronice la documentele arhivate.
(2) Securitatea fizica presupune luarea urmatoarelor masuri:
a) acces controlat la echipamentele centrului de date utilizate pentru arhivarea electronica a documentelor, cu precizarea mai multor niveluri de drepturi de acces ale personalului care opereaza sistemele;
b) utilizarea echipamentelor speciale de evitare si detectie a intruziunilor fizice.
(3) Pentru asigurarea securitatii accesului prin mijloace electronice la documentele arhivate, trebuie utilizate urmatoarele masuri tehnice:
a) sisteme de detectie a intruziunilor (Intrusion Detection System - IDS);
b) firewall (software si/sau hardware), routere pentru filtrarea traficului;
c) sisteme antivirus;
d) securizarea proceselor de autentificare si de autorizare a accesului la date;
e) jurnalizarea automata a actiunilor efectuate in sistem.

Art. 12
Operarea centrului de date trebuie realizata respectandu-se strategii, politici si proceduri bine determinate in ceea ce priveste managementul, controlul si securitatea sistemelor. In realizarea acestor politici si proceduri se vor respecta urmatoarele cerinte minimale:
a) jurnalizarea cronologica a actiunilor efectuate in sistem (accesul fizic la echipamente, comutari de pe un sistem pe altul, procese de mentenanta, actiuni ale operatorului etc.);
b) evaluarea la intervale regulate a infrastructurii centrului de date, a sistemului de securitate si a echipamentelor informatice folosite, inclusiv a sistemelor de backup;
c) folosirea unui sistem de management al calitatii;
d) evaluarea efectelor extinderilor si upgrade-urilor;
e) realizarea auditului regulat al planului de securitate;

f) evaluarea si perfectionarea periodica a personalului;
g) implementarea unor politici de resurse umane care sa asigure operarea centrului de date de catre personal specializat care sa dispuna de certificari in domeniu.

Art. 13
(1) In termen de 30 de zile de la primirea documentatiei in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) sau a completarilor solicitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5), ANC emite decizia de autorizare a centrului de date sau decizia de respingere a cererii de autorizare, motivata in mod corespunzator.
(2) Forma si continutul deciziei de autorizare a centrului de date sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 14
(1) Decizia de autorizare este valabila pentru o perioada de 3 ani de la data emiterii acesteia.
(2) Autorizarea poate fi reinnoita, procedura de reautorizare fiind identica cu cea de autorizare.
(3) Pe durata valabilitatii deciziei de autorizare, ANC are dreptul de a efectua actiuni de control periodice, pentru verificarea mentinerii conditiilor de functionare a centrului de date.

Art. 15
(1) Constatarea de catre personalul de control de specialitate din cadrul ANC a neindeplinirii conditiilor minime de functionare a centrului de date atrage suspendarea deciziei de autorizare pe o perioada de 30 de zile. In aceasta perioada, centrul de date nu poate primi spre stocare documente in forma electronica.
(2) Daca deficientele survenite in functionarea centrului de date nu sunt remediate in intervalul de timp prevazut la alin. (1), ANC va retrage autorizarea, prin decizie a presedintelui.
(3) In cazul expirarii duratei de valabilitate a deciziei de autorizare, precum si in cazul retragerii autorizarii de catre ANC in conditiile alin. (2), centrul de date nu mai poate furniza servicii legate de arhivarea electronica in sensul Legii nr. 135/2007.
(4) In cazul intentiei de incetare a activitatii centrului de date autorizat in conditiile prezentei decizii, ANC va fi informata, cu cel putin 30 de zile in avans, despre aceasta intentie si despre existenta si natura imprejurarii care justifica imposibilitatea de continuare a activitatii. ANC va retrage autorizarea la data incetarii activitatii centrului de date.

Art. 16
Pentru functionarea corespunzatoare a centrelor de date se recomanda aplicarea si respectarea urmatoarelor standarde sau a unor standarde echivalente:
a) SR ISO/CEI 17799:2006 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Cod de buna practica pentru managementul securitatii informatiei;
b) SR ISO/IEC 27001:2006 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securitatii informatiei. Cerinte;
c) SR ISO/CEI 15408-1:2004 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei informatiei. Partea 1: Introducere si model general;
d) ISO/IEC 20000-1:2005 Tehnologia informatiei - Managementul securitatii - Partea 1: Specificatii;
e) ISO/IEC 20000-2:2005 Tehnologia informatiei - Managementul securitatii - Partea a 2-a: Cod de practica;

f) TIA/EIA 942 2005 Standard privind infrastructura de telecomunicatii a Centrului de date;
g) SR EN 50173-5 2008 Tehnologia informatiei. Sisteme generice de cablare. Partea a 5-a: Centre de date;
h) SR EN 50173-1 2008 Tehnologia informatiei. Sisteme generice de cablare. Partea 1: Cerinte generale.

Art. 17
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta decizie.

Art. 18
(1) Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii.
(2) Prezenta decizie a fost adoptata cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare.


ANEXA Nr. 1 - CERERE pentru inceperea procedurii de autorizare


Catre: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU COMUNICATII
Stimate Domnule Presedinte,
Avand in vedere prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, precum si ale Deciziei nr. 1.131/2008 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date, va solicitam sa dispuneti inceperea procedurii de autorizare a centrului de date apartinand ...................................................................., (numele si prenumele/denumirea solicitantului) avand domiciliul/sediul in ............................................................................, (adresa completa, inclusiv telefon si fax) inregistrata in Registrul Comertului al Municipiului ...................................., cod numeric personal/cod unic de inregistrare/cod de identificare fiscala .............................., reprezentata legal prin ......................................................., (numele si prenumele) domiciliat (a) in ......................................., (adresa completa, inclusiv telefon) identificat(a) prin ......................................................................... . (actul de identitate: seria, numarul, codul numeric personal)

Numele si prenumele/Denumirea solicitantului ................................
Semnatura reprezentantului legal si stampila solicitantului
.............................................................................

Data
............................


ANEXA Nr. 2 - DECIZIE de autorizare a centrului de date


In temeiul prevederilor art. 8 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106/2008 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, precum si ale art. 17 alin. (2) si ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica,
avand in vedere dispozitiile Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.131/2008 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1
Incepand cu data comunicarii prezentei decizii, centrul de date apartinand .................................................................... (numele si prenumele/denumirea solicitantului autorizarii) este autorizat sa desfasoare operatiuni de arhivare electronica in conditiile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.

Art. 2
Se certifica faptul ca centrul de date indeplineste conditiile stabilite de dispozitiile art. 17 din Legea nr. 135/2007 si prevederile art. 8-12 din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.131/2008 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date.

Art. 3
Autorizarea se acorda pe o perioada de 3 ani de la data comunicarii prezentei decizii si poate fi reinnoita pe baza procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.131/2008.

Art. 4
Prezenta decizie se comunica ...................................... (numele si prenumele/denumirea persoanei care opereaza centrul de date) atat pe suport de hartie, cat si in forma electronica, semnata electronic.

Presedinte,
.................................

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
Legea 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului. Lege nr. 152/2015
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
HG 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996. Hotararea 1180/2014
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 445/2001 privind semnatura electronica republicata 2014. Lege nr. 445/2001 republicata
Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea L
HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 291/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Tichete de masa suport electronic
Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp
Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 100/2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 100/2013
Curierul Fiscal, Nr. 3/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
40 useri online

Useri autentificati: