DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie nr. 101/2008 privind procedura emiterii autorizatiei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, in conditiile art. 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date



[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 19/01/2009

Autorit. Nat. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

Vazand Referatul de aprobare nr. 14 din 21 noiembrie 2008 al Biroului autorizatii din cadrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, privind necesitatea emiterii unei decizii referitoare la procedura de autorizare a prelucrarilor de date cu caracter personal privind starea de sanatate, in lipsa consimtamantului scris si neechivoc al persoanei vizate, in aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) lit. c), raportate la art. 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, potrivit carora statele membre pot deroga de la interdictia de a prelucra categorii speciale de date, atunci cand aceasta se justifica din motive de interes public important in domenii cum ar fi sanatatea publica sau asigurarile de sanatate, avand in vedere ca in anumite circumstante persoana vizata se afla in imposibilitatea de a-si da consimtamantul sau refuza acordarea acestuia in vederea prelucrarii datelor sale personale, in special a celor privind starea de sanatate, tinand cont de faptul ca dreptul fundamental la viata intima, familiala si privata poate fi restrans in scopul realizarii unor interese publice, precum protejarea sanatatii publice, sau in scopul protejarii vietii, integritatii fizice ori sanatatii altei persoane decat persoana vizata, vazand exceptia prevazuta la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia prelucrarea datelor privind starea de sanatate poate fi efectuata cand legea prevede in mod expres, in scopul protejarii unui interes public important, cu conditia ca prelucrarea sa se efectueze cu respectarea drepturilor persoanei vizate si a celorlalte garantii prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, vazand garantiile prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in special cele referitoare la conditia ca prelucrarea datelor privind starea de sanatate sa fie efectuata numai de catre ori sub supravegherea unui cadru medical supus secretului profesional sau de catre ori sub supravegherea unei alte persoane supuse unei obligatii echivalente in ceea ce priveste secretul, avand in vedere principiile instituite de art. 4 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza cu buna-credinta si in conformitate cu legea, iar colectarea datelor trebuie sa se faca pentru scopuri determinate, explicite si legitime, luand in considerare faptul ca art. 22 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, impune obligatia operatorului de a notifica Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, inainte de efectuarea oricarei prelucrari ori a oricarui ansamblu de prelucrari, avand acelasi scop sau scopuri corelate, in temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Autoritatea nationala de supraveghere, precum si ale art. 6 alin. (2) lit. b) si art. 8 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotararea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005,

presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate in scopul protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii altor persoane decat persoana vizata sau a publicului in general, in conditiile in care persoana vizata nu si-a dat consimtamantul in scris si in mod neechivoc, poate fi efectuata de catre operator numai dupa obtinerea autorizatiei Autoritatii nationale de supraveghere.
(2) Modelul autorizatiei prevazute la alin. (1) este stabilit in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2
(1) In cadrul procedurii de emitere a autorizatiei prevazute la art. 1 este necesara respectarea urmatoarelor conditii:
a) notificarea Autoritatii nationale de supraveghere in conditiile art. 22 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, sau completarea/modificarea unei notificari anterior inregistrate, dupa caz;
b) depunerea unei cereri, insotita de documente justificative, care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: scopul prelucrarii; categoria sau categoriile de persoane vizate; datele cu caracter personal prelucrate; data estimata pentru incheierea operatiunilor de prelucrare; sursa de colectare a datelor cu caracter personal; descrierea conditiilor de prelucrare a datelor si, dupa caz, a motivelor care justifica urgenta.
(2) In cazul in care cererea prevazuta la alin. (1) lit. b) este incompleta, Autoritatea nationala de supraveghere poate solicita informatii si documente suplimentare.

Art. 3
In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile stabilite la art. 1 si 2, Autoritatea nationala de supraveghere va instiinta in scris solicitantul in acest sens.

Art. 4
(1) In vederea emiterii autorizatiei Autoritatea nationala de supraveghere solicita avizul consultativ al Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazul existentei unor motive de urgenta justificate potrivit art. 2.

Art. 5
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 februarie 2009.


ANEXA
  
    AUTORIZATIA
nr. .................... din .................
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de
sanatate, in conditiile art. 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date 



In temeiul art. 21 alin. (3) lit. c), raportat la art. 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere:
Cererea nr. .................... din ......................................., depusa de .................................................,
scopul prelucrarii:
...............................................................................................................................
categoria sau categoriile de persoane vizate:
...............................................................................................................................
datele cu caracter personal prelucrate:
...............................................................................................................................
data estimata pentru incheierea operatiunilor de prelucrare:
...............................................................................................................................
sursa de colectare a datelor cu caracter personal:
...............................................................................................................................
conditiile de prelucrare a datelor:
...............................................................................................................................
motivele care justifica urgenta:
...............................................................................................................................
solicitarea avizului consultativ al Colegiului Medicilor din Romania1),
presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal


AUTORIZEAZA


prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, efectuata de ................................................................2), prelucrare notificata cu .....................................3).
Prelucrarea datelor cu caracter personal in afara limitelor stabilite in autorizatie este interzisa.
Prezenta autorizatie nu exonereaza operatorul de indeplinirea celorlalte obligatii care ii revin potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv de obligatia de a se supune controlului efectuat de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
In conditiile legii, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate dispune orice masuri, in cazul in care constata incalcarea obligatiilor asumate de catre operator.
___________
1) Cu exceptia motivelor de urgenta.
2) Numele/Denumirea operatorului.
3) Numarul de inregistrare a notificarii din registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.



Poate fi de interes si:
Hotararea nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de institutiile competente privind reluarea activitatii in domenii specifice dupa incetarea starii de urgenta
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Ordin nr. 930/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala si pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1/
Legea 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului. Lege nr. 91/2014
HG 449/2014 privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2014-2016. Hotarare 449/2014
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Protectia dreptului de autor in dreptul penal
Lucian-Traian Poenaru

Pret: 59.9 lei
51 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:



-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari




Termeni juridici, grupare tematica




Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile



Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
43 useri online

Useri autentificati: