DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti, decizie nr. 11/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 14/01/2008

In temeiul art. 510 si al art. 525 lit. j) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania decide:

Art. 1
(1) Medicii dentisti cu drept de libera practica sunt obligati ca, in mod continuu si pe parcursul intregii perioade de activitate profesionala, sa urmeze forme de educatie medicala continua si sa cumuleze numarul minim de credite stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Nerealizarea numarului minim de credite de educatie medicala continua implica, conform legii, suspendarea dreptului de libera practica pana la indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1).

Art. 2
Educatia medicala continua, denumita in continuare EMC, reprezinta totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si practica desfasurate de medicii dentisti in vederea imbunatatirii nivelului de cunostinte, abilitati si aptitudini profesionale, in scopul cresterii calitatii si performantei activitatii in domeniul medico-dentar.

Art. 3
(1) Activitatile de EMC sunt cuantificate prin unitati de creditare, denumite in continuare credite de EMC.
(2) In sensul prezentei decizii, creditele de EMC sunt valori numerice, alocate unor activitati unitare de pregatire in domeniul profesional. Prin creditele de EMC se apreciaza, in medie, cantitatea si calitatea pregatirii profesionale, sub toate aspectele ei.
(3) Creditele de EMC se acorda pentru fiecare activitate unitara de pregatire profesionala prin raportare la complexitatea si calitatea continutului profesional si la durata activitatii respective.

Art. 4
Totalitatea creditelor cumulate de fiecare medic dentist in urma participarii sau realizarii activitatilor de EMC constituie punctajul profesional al medicului dentist.

Art. 5
Punctajul profesional minim pe care trebuie sa il realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite pentru un ciclu de 5 ani, stabilit conform legii de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Art. 6
Colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR, sunt obligate sa intocmeasca, sa actualizeze si sa pastreze dosarul profesional al fiecarui medic dentist inregistrat in acel colegiu. In cazul mutarii medicului dentist, dosarul profesional se transmite catre colegiul in evidenta caruia s-a transferat medicul. O copie se va pastra la colegiul medicilor dentisti judetean de origine.

Art. 7
(1) Dosarul profesional va contine:
a) documentele care au stat la baza eliberarii certificatului de membru al CMDR;
b) copia certificatului de membru al CMDR;
c) titlurile privind specialitatile, calificarile, specializarile ori alte competente dobandite in domeniul medical, in copie;
d) copii ale documentelor eliberate la solicitarea medicului dentist;
e) fisa de evidenta a EMC sau, dupa caz, dovezile corespunzatoare.
(2) Dosarul profesional va fi tinut si in format electronic, iar o copie a acestei forme va fi comunicata si CMDR. Orice modificare a dosarului profesional va fi comunicata de indata in format electronic si CMDR.

Art. 8
(1) Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se face anual de catre colegiul judetean la care acesta este inregistrat, cu ocazia reavizarii calitatii de membru al CMDR, si se inregistreaza in dosar.
(2) Verificarea punctajului profesional se face in baza dovezilor de efectuare a orelor de EMC.

Art. 9
(1) Stabilirea si acordarea numarului de credite pentru fiecare activitate de pregatire profesionala se fac, conform Regulamentului de educatie medicala continua, de catre Comisia de EMC din cadrul Consiliului national al CMDR, cu minimum o luna inaintea evenimentului.
(2) Se supun evaluarii si acreditarii numai activitatile de pregatire teoretica si practica desfasurate de furnizori acreditati de Comisia de EMC din cadrul Consiliului national al CMDR, potrivit regulamentului prevazut la alin. (1).

Art. 10
(1) Consiliul national al CMDR aproba anual un program national de EMC inaintat de catre furnizorii de EMC acreditati.
(2) Programul national de EMC se aproba pana cel mai tarziu in luna decembrie a anului in curs si se afiseaza pe site-ul CMDR.
(3) Programul national de EMC se realizeaza de CMDR, de structurile teritoriale, prin parteneriate cu furnizori de EMC acreditati.
(4) Furnizorii de EMC sunt obligati sa aiba si avizul comisiei de EMC judetene.

Art. 11
Furnizorii de EMC sunt obligati sa achite taxa stabilita de Consiliul national al CMDR pentru acreditarea dosarelor.

Art. 12
Prin prezenta decizie se aproba:
a) Regulamentul de educatie medicala continua al CMDR, prevazut in anexa nr. 1;
b) dosarul de acreditare a furnizorilor de EMC, prevazut in anexa nr. 2;
c) cererea-tip de creditare a formelor de EMC, prevazuta in anexa nr. 3;
d) modelul certificatului de atestare a participarii la o forma de activitate ce constituie EMC, prevazut in anexa nr. 4;
e) Cererea-tip pentru acreditarea publicatiei de specialitate, prevazuta in anexa nr. 5;
f) modelul fisei profesionale, prevazut in anexa nr. 6.

Art. 13
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta decizie.

Art. 14
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 15
La data publicarii prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 11/2006 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007.


ANEXA Nr. 1
REGULAMENT de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania


ANEXA Nr. 2


DOSAR DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EMC

I. Informatii generale despre institutie
1. Denumirea furnizorului de EMC
.............................................................................
.............................................................................
2. Coordonatorul de program de EMC
Numele ................................ si prenumele ........................
Titlul .............................................
Adresa ......................................................................
.............................................................................
telefon ..........................., fax ...................................,
e-mail ...............................
3. Persoana de contact desemnata de institutie (daca este diferita de coordonatorul de program de EMC)
Numele ................................ si prenumele ........................
Titlul .............................................
Adresa ......................................................................
.............................................................................
telefon ............................., fax .................................,
e-mail ...............................
II. Personalul acreditat sa desfasoare activitati de EMC (de mentionat titlul profesional-stiintific)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Data ................................

Semnatura .............................


ANEXA Nr. 3


CERERE-TIP DE CREDITARE A FORMELOR DE EMC

I. Informatii generale despre furnizorul de EMC
1. Denumirea organizatorului care propune evenimentul educational
.............................................................................
2. Coordonator de program de EMC
Numele ............................. prenumele ..............................
Titlul .......................................
Adresa ......................................................................
.............................................................................
.............................................................................
telefon ...................., fax ....................., e-mail .............
3. Persoana de contact desemnata de institutie (daca este diferita de coordonatorul de program de EMC)
Numele ........................... si prenumele .............................
Titlul .......................................
Adresa ......................................................................
.............................................................................
.............................................................................
telefon ................., fax ................, e-mail .....................
II. Informatii privind evenimentul educational propus creditarii
1. Tipul de activitate propusa
[ ] Curs;
[ ] Congres local;
[ ] Congres national;
[ ] Congres international;
[ ] Conferinta locala;
[ ] Conferinta nationala;
[ ] Conferinta internationala;
[ ] Simpozion local;
[ ] Simpozion national;
[ ] Simpozion international;
[ ] Atelier/Masa rotunda;
[ ] Altele/Sectiune/Postere.
2. Titlul ...................................................................
3. Perioada de desfasurare ..................................................
4. Locul de desfasurare: ....................................................
5. Grupul-tinta (de mentionat specialitatea medicilor carora li se adreseaza) ................................................................................
6. Numarul scontat de participanti ..........................................
7. Programul stiintific exact (poate fi atasat ca anexa) ....................

N.B. Organizatorul se obliga sa anunte Comisia profesional-stiintifica, invatamant si EMC a CMDR privind orice modificari ulterioare survenite in programul educational
Declar pe propria raspundere ca voi organiza evenimentul educational de mai sus conform programului national de educatie medicala continua. Declar lipsa oricaror interese comerciale directe fata de evenimentul educational propus pentru creditare.

Data .........................

Semnatura ............................


ANEXA Nr. 4

Nr. de inregistrare .......................

CERTIFICAT DE ATESTARE A PARTICIPARII LA O FORMA EMC

Catre organizator ..................................
In evidenta CMD teritorial ............................

Ca urmare a propunerii Departamentului profesional-stiintific si de EMC,
Biroul executiv al CMDR decide:
Se acorda un numar de ........... credite pentru EM urmatorului ...........:
- titlul: "................................................................";
- perioada: ................................................................;
- locul de desfasurare: ....................................................;
- lectori: .................................................................
Va rugam sa inscrieti pe certificatele de participare urmatoarele date:
- rezultatul testului final, cu formula "admis/respins", pentru curs, conferinta, simpozion, congres, care sa se inscrie pe diploma de absolvire;
- numarul de ordine al cursantilor, conform listei de participare la manifestare;
- siglele organizatorilor;
- semnaturile organizatorilor.
De asemenea, va rugam sa comunicati lista participantilor la CMDJ, pentru a primi din Registrul de EMC-uri numerele de ordine si sa trimiteti la CMDR lista participantilor.
Manifestarea se inscrie pe site-ul www.cmdr.ro cu o luna inaintea datei programate in anexa.
Certificatele care nu respecta metodologia nu vor fi luate in considerare in cadrul "Punctajului medicului dentist".
Pentru creditarea manifestarii, organizatorul are de platit catre CMDR suma de ..................... lei.
  Cu stima, 
  Presedintele CMDR,       Presedintele Comisiei profesional-stiintifice,
.........................     .............................................. ANEXA Nr. 5
  CERERE-TIP
pentru acreditarea publicatiei de specialitate 
+----------+                                  +---------+
¦ ISSN:  ¦                                  ¦ Cod:  ¦
+----------+                                  +---------+
           +------------------------------------------------------------------+
Titlul publicatiei:  ¦                                 ¦
           +------------------------------------------------------------------+
Editor stiintific (societatea, organizatia)
+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                            ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+
Nr. aparitii/an: +---------+
         +---------+
Debut publicistic (anul):        +---------+
                    +---------+
                         +-------------+      +-------------+
Tiraj:                      ¦Pe nr.:   ¦      ¦Pe an:    ¦
                         +-------------+      +-------------+
Redactor-sef: +--------------------------------------------------------------------------+
       ¦                                     ¦
       +--------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------+              +------------------------+
¦Adresa de la serviciu:       ¦              ¦Telefon:        ¦
¦                  ¦              ¦Fax:          ¦
¦                  ¦              ¦Mobil:         ¦
+-----------------------------------+              +------------------------+
Secretar de redactie: +------------------------------------------------------------------+
           ¦                                 ¦
           +------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------+              +------------------------+
¦Adresa de la serviciu:       ¦              ¦Telefon:        ¦
¦                  ¦              ¦Fax:          ¦
¦                  ¦              ¦Mobil:         ¦
+-----------------------------------+              +------------------------+
Persoana de legatura cu CMDR: +----------------------------------------------------------+
               ¦                             ¦
               +----------------------------------------------------------+
+-----------------------------------+              +------------------------+
¦Adresa de la serviciu:       ¦              ¦Telefon:        ¦
¦                  ¦              ¦Fax:          ¦
¦                  ¦              ¦Mobil:         ¦
+-----------------------------------+              +------------------------+
Evaluarea calitatii stiintifice si editoriale:
+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                            ¦
¦                                            ¦
¦                                            ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+
Consiliul (Comitetul) editorial:
+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                            ¦
¦                                            ¦
¦                                            ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+ 
                                     Redactor-sef,
                                    ...................ANEXA Nr. 6
  FISA PROFESIONALA
- model - 
  Nume: ..............................................................................
  Prenume: ...........................................................................
  Nr. R.U.: ..........................................................................
  Pregatire profesionala (titluri, grade, specializari, competente): .................
  ....................................................................................
  ....................................................................................
  ....................................................................................
  Numarul de credite obtinute in fiecare an, dintr-un ciclu de 5 ani:
+--------------------------------------------------------------------------------------+
¦ I ¦       ¦II ¦      ¦III¦       ¦IV ¦      ¦ V ¦      ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------+
  Copii ale diplomelor obtinute in urma manifestarilor EMC sau altor forme de pregatire
profesionala.  Copii ale certificatelor de status profesional curent.
  Declaratie pe propria raspundere in situatia in care medicul nu are efectuate orele
de educatie medicala continua in cadrul unui ciclu, conform art. 508 lit. c) si art. 510
din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Poate fi de interes si:
Regulament de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, 2007
Regulament de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, 2007
Decizie nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
HG nr. 970/2004, hotarare privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei
Lege nr. 269/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania
OUG nr. 88/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Decizie nr. 36/2009 privind stabilirea formei, dimensiunilor si a continutului firmei cabinetelor medico-dentare
Codul deontologic al medicului dentist. Decizia nr. 15/2010


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: