DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie nr. 1/2014 pentru aprobarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial InternationalPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 19 august 2014COLEGIUL CURTII DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNATIONAL

In temeiul art. 28 alin. (2) lit. e) si art. 29 alin. (5) din Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,, si al art. 60 din Statutul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei,
Colegiul Curtii de Arbitraj Comercial International decide:

Art. 1
Se aproba cu unanimitate de voturi Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - REGULI DE PROCEDURA ARBITRALA ale Curtii de Arbitraj Comercial InternationalCapitolul I - Dispozitii generale


Articolul 1 Obiectul Regulilor de procedura arbitrala
Regulile de procedura arbitrala se aplica in arbitrajul intern si international organizat de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumita in continuare Curtea de Arbitraj.

Articolul 2 Temeiul juridic al Regulilor de procedura arbitrala
Regulile de procedura arbitrala sunt adoptate de Colegiul Curtii de Arbitraj, in conformitate cu dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, aprobat prin Decizia Colegiului de conducere al Camerei Nationale nr. 6/2014.

Articolul 3 Competenta Curtii de Arbitraj

(1) Curtea de Arbitraj organizeaza si administreaza solutionarea litigiilor interne si internationale, pe calea arbitrajului institutionalizat, daca partile au incheiat, in acest sens, o conventie arbitrala si au sesizat aceasta curte in conditiile prezentelor reguli.
(2) Litigiu arbitral, in intelesul prezentelor reguli, este orice litigiu izvorand dintr-un contract sau in legatura cu contractul, inclusiv referitor la incheierea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, ca si din alte raporturi juridice arbitrabile.
(3) Litigiul este intern cand partile au nationalitatea sau cetatenia romana, iar raportul juridic nu contine elemente de extraneitate care sa puna in discutie aplicarea legii straine.

(4) Litigiul este international cand decurge din raporturi juridice civile cu elemente de extraneitate.

Articolul 4 Capacitatea persoanelor de a incheia conventii de arbitraj
Persoanele care au capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea aritrajului litigiile patrimoniale dintre ele, in afara de acelea care privesc drepturi asupra carora legea nu permite a se face tranzactie.

Articolul 5 Tribunalul arbitral
(1) Arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor si supraarbitrilor investiti cu solutionarea unui litigiu determinat constituie, in sensul prezentelor reguli, tribunalul arbitral al Curtii de Arbitraj.
(2) Tribunalul arbitral constituit este abilitat sa judece un litigiu determinat si sa pronunte o hotarare definitiva, executorie si obligatorie pentru parti, potrivit prezentelor reguli.
(3) Judecarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral investit.

Articolul 6 Aplicarea prezentelor reguli. Exceptii
(1) In cazul in care s-a incredintat Curtii de Arbitraj organizarea unui arbitraj, prin insusi acest fapt partile au acceptat aplicarea prezentelor reguli.
(2) Daca odata cu incredintarea organizarii arbitrajului partile au optat, in scris, pentru alte norme de procedura, Colegiul Curtii de Arbitraj, tinand seama de conditiile spetei si de continutul regulilor de procedura arbitrala indicate de parti, poate decide ca pot fi aplicate si regulile alese de parti, iar acestea sunt acceptate de tribunalul arbitral.
(3) In cazul in care partile au optat pentru aplicarea de catre Curtea de Arbitraj a intregului pachet de norme de procedura ale unei alte curti de arbitraj, aplicarea acestora este posibila numai daca respectivele norme nu interzic explicit acest lucru.
(4) In organizarea si desfasurarea arbitrajului se vor aplica regulile de procedura ale Curtii de Arbitraj in vigoare la momentul sesizarii acesteia, daca partile nu au convenit altfel.

Articolul 7 Principiile procedurii arbitrale
(1) Tribunalul arbitral isi exercita prerogativele si isi indeplineste misiunea in conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutia Romaniei, republicata, si art. 6 alin. (1) din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, care garanteaza dreptul la un proces echitabil si intr-un timp rezonabil, precum si dreptul la un tribunal independent si impartial.
(2) In intreaga procedura arbitrala trebuie sa se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialittii.
(3) Dosarul litigiului este confidential. Nicio persoana, in afara celor implicate in desfasurarea litigiului respectiv, nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor.
(4) Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum si personalul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei au obligatia sa asigure confidentialitatea arbitrajului, neavand dreptul de a publica sau a divulga datele de care iau cunostinta in indeplinirea atributiilor ce le revin, fara a avea incuviintarea partilor.
(5) Hotararile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul partilor. Ele pot fi insa publicate partial ori in rezumat sau comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, in reviste, lucrari ori culegeri de practica arbitrala, fara a se da numele sau denumirea partilor ori date care ar putea prejudicia interesele lor.
(6) Presedintele Curtii de Arbitraj poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor in scopuri stiintifice sau de documentare dupa ramanerea definitiva a hotararilor arbitrale.
(7) Partile au indatorirea sa isi exercite drepturile procedurale prevazute in prezentele reguli si in celelalte norme de procedura aplicabile cu buna-credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute. Ele au obligatia sa coopereze cu tribunalul arbitral pentru desfasurarea corespunzatoare a litigiului si pentru finalizarea acestuia in termenul stabilit.
(8) Procedura arbitrala nu este conditionata de indeplinirea de catre parti a unei proceduri prealabile de mediere sau conciliere.
(9) In orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va incerca solutionarea acestuia pe baza intelegerii partilor.


Capitolul II - Conventia arbitrala


Articolul 8 Formele conventiei arbitrale
(1) Conventia arbitrala se incheie in scris, fie sub forma unei clauze compromisorii, inscrisa in contractul principal, fie sub forma unei intelegeri de sine statatoare, denumita compromis.
(2) Prin clauza compromisorie partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care ea este inserata sau in legatura cu acesta sa fie solutionate pe calea arbitrajului.
(3) Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contractului in care a fost inscrisa.
(4) Prin compromis, partile convin ca un litigiu ivit intre ele sa fie solutionat pe calea arbitrajului, aratandu-se obiectul litigiului.
(5) Modelele de clauza compromisorie si de compromis recomandate de Curtea de Arbitraj sunt cuprinse in anexa nr. 1 si, respectiv, anexa nr. 2.
(6) Conventia arbitrala poate rezulta si din introducerea de catre reclamant a unei cereri de arbitrare si acceptarea paratului ca aceasta cerere sa fie solutionata de Curtea de Arbitraj.

Articolul 9 Incheierea conventiei arbitrale de catre stat si autoritatile publice
(1) Statul si autoritatile publice pot incheia conventii arbitrale numai daca sunt autorizate prin lege sau prin conventii internationale la care Romania este parte.
(2) Persoanele juridice de drept public care au in obiectul lor de activitate si activitati economice pot incheia conventii arbitrale, in afara cazului in care legea ori actul lor de infiintare sau de organizare prevede altfel.

Articolul 10 Efectele conventiei arbitrale
Incheierea conventiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenta instantelor judecatoresti, conferind competenta tribunalului arbitral.


Capitolul III - Constituirea tribunalului arbitral. Termenul, sediul si locul arbitrajului


Articolul 11 Constituirea tribunalului arbitral
(1) Tribunalul arbitral este format fie dintr-un arbitru unic, fie din 3 arbitri dintre care unul este supraarbitru, conform conventiei partilor.
(2) Daca partile nu au stabilit numarul arbitrilor, litigiul se judeca de 3 arbitri, cate unul numit de fiecare dintre parti, iar al treilea - supraarbitrul - ales de cei 2 arbitri iar, in caz de neintelegere intre ei, de catre presedintele Curtii de Arbitraj.
(3) Daca exista mai multi reclamanti sau mai multi parati, partile care au interese comune vor numi un singur arbitru. In caz de neintelegere intre parti, arbitrul comun va fi desemnat de presedintele Curtii de Arbitraj.
(4) Niciuna dintre parti nu are dreptul sa numeasca un arbitru in locul celeilalte parti sau sa aiba mai multi arbitri decat cealalta parte.

Articolul 12 Independenta arbitrilor
Arbitrii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor jurisdictionale. Ei nu sunt reprezentantii partilor.

Articolul 13 Numirea, revocarea si inlocuirea arbitrilor
Arbitrii sunt numiti, revocati sau inlocuiti conform conventiei arbitrale si prezentelor reguli.

Articolul 14 Numirea arbitrilor
(1) Cand arbitul unic sau, dupa caz, arbitrii nu au fost numiti prin conventia arbitrala si nici nu s-a prevazut modalitatea de numire a lor, constituirea tribunalului arbitral se face dupa cum urmeaza:
a) prin cererea de arbitrare sau printr-o cerere ulterioara, reclamantul va numi un arbitru sau va propune ca litigiul sa fie solutionat de un arbitru unic, aratand numele acestuia;
b) prin intampinare sau prin instiintare separata adresata Curtii de Arbitraj, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii de arbitrare, paratul va numi un arbitru aratand numele acestuia sau, dupa caz, va raspunde la propunerea reclamantului privind solutionarea litigiului de un arbitru unic, precum si cu privire la persoana arbitrului unic.
(2) Se recomanda partilor ca o data cu numirea unui arbitru sa numeasca si un arbitru supleant. In caz de numire si dupa semnarea Declaratiei de acceptare, arbitrul supleant va inlocui pe arbitrul titular in caz de absenta a acestuia. Pentru activitatea prestata in inlocuirea titularului, supleantul are dreptul la un onorariu proportional cu gradul de implicare in solutionarea dosarului.
(3) Proportia onorariului cuvenit fiecaruia va fi stabilita de cei 2 arbitri, iar in caz de neintelegere, de catre presedintele Curtii de Arbitraj.
(4) La cererea partii, arbitrul si supleantul sunt desemnati de presedintele Curtii de Arbitraj.

Articolul 15 Alegerea supraarbitrului
In cazul tribunalului arbitral compus din 3 arbitri, cei 2 arbitri numiti potrivit art. 14 vor proceda la alegerea supraarbitrului, dintre arbitrii inscrisi pe lista, in termen de 5 zile de la data primirii instiintarii pe care Secretariatul Curtii de Arbitraj le-a facut-o in acest sens.

Articolul 16 Declaratia de acceptare
(1) In termen de 5 zile de la data cand le-a fost comunicata propunerea de numire, arbitrii si supraarbitrul vor completa si vor semna Declaratia de acceptare, independenta, impartialitate si disponibilitate (denumita in continuare Declaratia de acceptare). Declaratia va putea fi completata si trimisa prin corespondenta electronica.
(2) Declaratia de acceptare contine urmatoarele elemente:
a) acordul sau refuzul arbitrului/supraarbitrului de a indeplini misiunea de arbitru in respectiva cauza;
b) in caz de acceptare, declaratia arbitrului/supraarbitrului conform careia a luat cunostinta de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj si intelege sa le respecte cu strictete;
c) declaratia arbitrului/supraarbitrului ca nu se afla in niciuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de art. 20, de natura a pune la indoiala independenta si impartialitatea sa. In cazul in care arbitrul considera ca poate sa isi indeplineasca misiunea de arbitru in mod independent si cu impartialitate desi asemenea cauze exista, el va declara faptele si imprejurarile relevante;
d) declaratia arbitrului/supraarbitrului ca este in masura sa dedice timpul necesar desfasurarii si finalizarii procedurii arbitrale in timpul afectat acesteia potrivit prezentelor reguli.
(3) Daca faptele sau imprejurarile mentionate la alin. (2) lit. c) survin in cursul litigiului, arbitrul le va declara de indata.
(4) Declaratia initiala si declaratiile ulterioare, daca este cazul, se depun la dosarul litigiului, pentru ca partile sa poata lua cunostinta de continutul lor.
(5) Nesemnarea Declaratiei de acceptare in temeiul prevazut la alin. (1) este considerata refuz al indeplinirii misiunii de arbitru.
(6) Declaratia de acceptare se intocmeste pe formular tip, care se comunica arbitrilor si supraarbitrului propusi, prin grija Secretariatului Curtii de Arbitraj. Formularul este cuprins in anexa nr. 3.

Articolul 17 Competentele presedintelui Curtii de Arbitraj privind numirea arbitrilor si supraarbitrului
(1) Daca reclamantul sau paratul nu raspunde in termen sau nu da curs invitatiei de numire a arbitrului ori exista neintelegere intre parti cu privire la numirea arbitrului unic sau daca cei 2 arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, presedintele Curtii de Arbitraj, dupa expirarea termenelor prevazute de art. 14si 15, va desemna arbitrul unic sau, dupa caz, arbitrul reclamantului si/sau al paratului ori supraarbitrul. Dispozitiile art. 16 raman aplicabile.
(2) Desemnarea se face in termen de 5 zile de la data cand presedintele Curtii de Arbitraj a luat cunostinta de imprejurarile aratate la alin. (1), dintre arbitrii inscrisi pe Lista de arbitri a Curtii, in afara de cazul in care s-a prevazut altfel in conventia arbitrala.
(3) Daca, totusi, dupa desemnarea arbitrului in conditiile alin. (1) si (2), paratul isi va numi arbitrul cel mai tarziu pana la constituirea tribunalului arbitral, desemnarea facuta in acele conditii devine caduca.

Articolul 18 Recuzarea si abtinerea arbitrilor si subraarbitrului
(1) Arbitrul poate fi recuzat pentru cauze care pun la indoiala independenta si impartialitatea sa. Cauzele de recuzare sunt cele prevazute in art. 20.
(2) O parte nu poate recuza arbitrul pe care ea l-a numit decat pentru cauze survenite sau despre care a luat cunostinta dupa numire.
(3) Persoana care stie ca in privinta sa exista o cauza de recuzare este obligata sa instiinteze partile si ceilalti arbitri mai inainte de a fi acceptat insarcinarea de arbitru, iar, daca asemenea cauze survin dupa acceptare, de indata ce le-a cunoscut.
(4) Aceasta persoana nu poate participa la judecarea litigiului decat daca partile, instiintate potrivit alineatului precedent, comunica in scris ca inteleg sa nu ceara recuzarea. Chiar in acest caz, ea are dreptul sa se abtina de la judecarea litigiului.
(5) Recuzarea trebuie sa fie ceruta, sub sanctiunea decaderii, in termen de 10 zile de la data cand partea a luat cunostinta de numirea arbitrului sau, dupa caz, de la survenirea cauzei de recuzare. Arbitrul recuzat poate formula declaratie de abtinere, fara ca abtinerea sa sa valoreze recunoasterea cauzei de recuzare.
(6) Cererea de recuzare se solutioneaza de tribunalul arbitral, fara participarea arbitrului recuzat, acesta fiind inlocuit de presedintele Curtii de Arbitraj sau de un arbitru desemnat de el.
(7) In cazul in care cererea de recuzare il priveste pe arbitrul unic, ea se solutioneaza de presedintele Curtii de Arbitraj sau de un arbitru desemnat de el.
(8) Recuzarea tuturor arbitrilor unui tribunal arbitral se judeca de un tribunal arbitral desemnat de presedintele Curtii de Arbitraj.
(9) Daca cererea de recuzare este admisa, arbitrul, supraarbitrul sau arbitrul unic va fi numit in conformitate cu prezentele reguli.
(10) Declaratia de abtinere se intocmeste in scris si nu trebuie sa fie motivata. Conditia formei scrise este intrunita daca declaratia este consemnata in incheierea de sedinta.
(11) Prevederile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si expertilor si asistentilor arbitrali. In acest caz, recuzarea se solutioneaza de tribunalul arbitral.
(12) Prin incheierea de admitere a cererii de recuzare se va decide si asupra mentinerii sau nu a actelor intocmite de cel recuzat.

Articolul 19 Revocarea arbitrilor si supraarbitrului
(1) Savarsirea vreuneia dintre faptele ce urmeaza atrage, in raport cu gravitatea faptei, revocarea arbitrului sau supraarbitrului dintr-un anumit litigiu:
a) dupa acceptare, abandoneaza in mod nejustificat insarcinarea de arbitru;
b) fara motiv justificat, nu participa in mod repetat la sedinta de arbitrare sau savarseste alte fapte de natura sa intarzie nejustificat solutionarea litigiului, ori nu pronunta hotararea in termenul stabilit de conventia arbitrala sau de prezentele reguli;
c) nu respecta caracterul confidential al arbitrajului, publicand sau divulgand in mod voit date de care a luat cunostinta in calitate de arbitru, fara a avea autorizatia partilor.
(2) Revocarea se decide de catre Colegiul Curtii de Arbitraj la propunerea oricaruia dintre membrii Colegiului, cu ascultarea arbitrului a carui revocare se cere/se propune, cel care face propunerea neavand drept de vot.
(3) In cazul savarsirii uneia dintre faptele de mai sus cu reacredinta sau prin grava neglijenta, arbitrii pot raspunde patrimonial in limita onorariului primit.

Articolul 20 Incompatibilitatea arbitrilor
(1) Arbitrii sunt incompatibili sa solutioneze un litigiu determinat pentru urmatoarele motive, care pun la indoiala independenta si impartialitatea lor:
a) se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate pe care Codul de procedura civila le prevede pentru judecatori;
b) nu indeplinesc conditiile de calificare sau alte conditii privitoare la arbitri, prevazute in conventia arbitrala;
c) o persoana juridica al carei asociat este sau in ale carei organe de conducere se afla arbitrul are un interes in cauza;
d) arbitrul are raporturi de munca ori de serviciu, dupa caz, sau legaturi comerciale directe cu una dintre parti, cu o societate controlata de una dintre parti sau aflata sub un control comun cu aceasta;
e) arbitrul a prestat consultanta uneia dintre parti, a asistat sau a reprezentat una dintre parti ori a depus marturie in una dintre fazele precedente ale litigiului.
(2) Arbitrul care este si avocat, inscris in tabloul avocatilor compatibili, nu poate intra in compunerea unui tribunal arbitral investit cu arbitrarea unui litigiu cu privire la care a desfasurat sau urmeaza a desfasura activitati avocatiale; de asemenea, nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre partile aflate in acel litigiu in fata tribunalelor constituite sub egida Curtii de Arbitraj.
(3) Activitatile avocatiale prevazute la alin. (2) nu pot fi exercitate de avocatul care este si arbitru intr-un litigiu determinat, nici direct si nici prin substituirea sa de catre un alt avocat din cadrul formei organizatorice de exercitare a profesiei de avocat din care el face parte.
(4) Arbitrul care se afla in situatie de incompatibilitate in legatura cu calitatea de arbitru, datorita unei imprejurari survenite ulterior inscrierii sale pe lista de arbitri, care il pune in imposibilitate fizica sau morala de a-si indeplini misiunea pentru o perioada mai lunga de timp, poate solicita sa fie suspendat sau aceasta masura se decide de catre Colegiul Curtii de Arbitraj.

Articolul 21 Inlocuirea arbitrilor si supraarbitrului
(1) In caz de imposibilitate a exercitarii misiunii de arbitru, pentru orice cauza (recuzare, abtinere, revocare, suspendare, radiere, deces etc.) si daca nu s-a numit un supleant sau daca acesta este impiedicat sa isi exercite insarcinarea, se va proceda la inlocuirea arbitrului de catre partea care l-a numit, in termen de 10 zile de cand ea a luat cunostinta de survenirea unei asemenea imprejurari.
(2) Daca partea nu numeste un arbitru in acest termen, presedintele Curtii de Arbitraj desemneaza noul arbitru.
(3) Dispozitiile de fata se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste supraarbitrul.

Articolul 22 Data constituirii tribunalului
(1) Tribunalul arbitral se considera constituit la data acceptarii insarcinarii de supraarbitru ori, dupa caz, a acceptarii de catre arbitrul unic.
(2) Din momentul constituirii, tribunalul arbitral este investit cu judecarea cererii de arbitrare si a celorlalte cereri privind procedura arbitrala, cu exceptia cererilor care, prin dispozitii imperative ale legii, sunt de competenta instantelor judecatoresti.

Articolul 23 Termenul arbitrajului
(1) Daca partile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral trebuie sa pronunte hotararea in termen de cel mult 6 luni de la data constituirii sale.
(2) Termenul se suspenda pe durata desfasurarii urmatoarelor evenimente: judecarea cererii de recuzare; solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate; judecarea unei cereri incidente adresate instantei judecatoresti competente; inlocuirea arbitrilor sau supraarbitrului, potrivit art. 21; suspendarea litigiului in baza unei dispozitii legale; efectuarea unei expertize dispuse de tribunalul arbitral.

Articolul 24 Prelungirea termenului
(1) Partile pot consimti, oricand in cursul litigiului, la prelungirea termenului arbitrajului, fie in scris, fie prin declaratie orala, data in fata tribunalului arbitral si consemnata in incheierea de sedinta.
(2) Tribunalul arbitral poate dispune, prin incheiere, in cazul in care se constata ca una dintre parti obstructioneaza desfasurarea procedurii arbitrale ori pentru alte motive temeinice, prelungirea termenului arbitrajului.
(3) Termenul se prelungeste de drept cu 3 luni in cazul incetarii personalitatii juridice sau al decesului uneia dintre parti.

Articolul 25 Caducitatea arbitrajului
(1) Constituie cauza de caducitate a arbitrajului situatia in care una dintre parti a notificat in scris tribunalului arbitral pana la prima zi de infatisare ca intelege sa invoce caducitatea si reitereaza aceasta exceptie la primul termen dupa expirarea duratei arbitrajului.
(2) Lipsa unei solicitari exprese in termenul prevazut conform alin. (1) nu poduce nicio consecinta cu privire la termenul solutionarii litigiului.
(3) Nu constituie cauza de caducitate si partea nu poate invoca depasirea termenului de solutionare a litigiului, chiar daca aceasta exceptie a fost invocata in termenul prevazut in alin. (1), daca prin propria sa atitudine a zadarnicit celeritatea solutionarii litigiului. Aceasta constatare o face tribunalul arbitral si se consemneaza in incheiere.

Articolul 26 Sediul si locul arbitrajului
(1) Sediul arbitrajului este in Romania, municipiul Bucuresti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.
(2) Locul arbitrajului este la sediul Curtii de Arbitraj.
(3) Daca partile solicita motivat tribunalului arbitral ca sedintele de arbitrare sa se desfasoare intr-un alt loc, tribunalul arbitral poate incuviinta solicitarea partilor. Cheltuielile ocazionate de desfasurarea sedintelor arbitrale in locul solicitat de parti se suporta de acestea.


Capitolul IV - Procedura preliminara. Comunicarea actelor de procedura. Masurile asiguratorii si provizorii. Cheltuielile arbitrale


Sectiunea 1 - Procedura preliminara


Articolul 27 Cererea de arbitrare. Elemente
(1) Cererea prin care reclamantul sesizeaza Curtea de Arbitraj cu solutionarea unui litigiu, denumita in continuare cerere de arbitrare, trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) numele si prenumele, domiciliul si, dupa caz, domiciliul ales al persoanei fizice ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea, se vor mentiona si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului si ale paratului, daca sunt cunoscute de reclamant, precum si adresa electronica, numarul de telefon, numarul de fax ori alte asemenea date. Daca reclamantul locuieste/are sediul in strainatate, va arata si resedinta aleasa in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind litigiul arbitral;
b) numele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar, in cazul reprezentarii prin avocat, numele acestuia si sediul profesional. Dovada calitatii de reprezentant se va alatura cererii, inclusiv inscrisul doveditor al calitatii de reprezentant legal sau, dupa caz, extras din registrul public in care este mentionata imputernicirea reprezentantului persoanei juridice de drept privat;
c) obiectul si valoarea cererii, precum si modalitatea de calcul prin care s-a ajuns la stabilirea acestei valori;
d) motivele de fapt si de drept pe care se sprijina fiecare capat de cerere, cu trimitere la inscrisurile doveditoare corespunzatoare sau la alte probe. Indicarea probelor solicitate se face cu aratarea, dupa caz, a inscrisurilor si a relevantei lor, a numelui si domiciliului martorilor si a faptelor ce tind a fi probate, a obiectivelor expertizei si a expertului consilier propus, a intrebarilor pentru interogatoriu, in cazul persoanelor juridice;
e) mentionarea conventiei arbitrale, anexandu-se copie de pe contractul in care este inserata sau copie de pe compromis;
f) semnatura partii si stampila in cazul persoanelor juridice. Daca cererea este introdusa prin avocat, ea va fi semnata de acesta, aplicand stampila.
(2) Inscrisurile se depun in copie certificata de parte, dar tribunalul arbitral poate solicita oricand originalul.
(3) Daca cererea de arbitrare sau inscrisurile sunt formulate intr-o limba straina, secretariatul Curtii de Arbitraj din oficiu solicita partii sa prezinte o traducere in limba romana sau, in arbitrajul international, intr-o limba de circulatie internationala. Partile pot solicita in scris ca traducerea sa fie efectuata prin grija Secretariatului Curtii de Arbitraj, cu suportarea costurilor respective.
(4) Cererea de arbitrare si anexele sale se depun pe suport hartie in atatea exemplare cati parati sunt, plus unul pentru dosarul cauzei si unul pentru fiecare arbitru. De asemenea, comunicarea se face si in fromat electronic.

Articolul 28 Inregistrarea cererii
(1) Cererea de arbitrare, insotita de dovada achitarii taxei de inregistrare prevazute in normele privind taxele si cheltuielile arbitrale, este inregistrata la Secretariatul curtii de Arbitraj si va fi repartizata pentru efectuarea procedurii preliminare unui asistent arbitral, in conditiile prevazute in Regulamentul Secretariatului Curtii de Arbitraj.
(2) Cererea de arbitrare se inregistreaza si in cazul in care taxa de inregistrare nu este platita, dar in acest caz Secretariatul Curtii de Arbitraj va acorda reclamantului un termen de 5 zile pentru achitarea taxei. Termenul incepe sa curga de la data prezentarii cererii, daca este depusa personal, sau de la data cand reclamantul primeste comunicarea Secretariatului Curtii de Arbitraj in acest sens, daca cererea a fost trimisa prin posta. Daca nu se face dovada platii, cererea de arbitrare ramane in nelucrare.
(3) Data introducerii cererii de arbitrare se considera ziua inregistrarii acesteia la Secretariatul Curtii de Arbitraj, iar, in cazul expedierii ei cu scrisoare recomandata prin posta, data prevazuta in stampila oficiului postal de expediere. Plicul se ataseaza cererii.

Articolul 29 Informatii comunicate reclamantului
(1) In cazul in care cererea de arbitrare nu cuprinde toate mentiunile si cerintele prevazute la art. 27, Secretariatul Curtii de Arbitraj va instiinta de indata reclamantul sa le completeze in mod corespunzator, intr-un termen care nu va depasi 10 zile de la data primirii instiintarii.
(2) Daca reclamantul nu a aratat in cererea de arbitrare numele arbitrului, el il va numi in termenul prevazut la alin. (1). In caz de neconformare, devin aplicabile in mod corespunzator prevederile art. 17 alin. (2) si (3).
(3) Secretariatul va verifica, de asemenea, plata taxei arbitrale, iar daca aceasta nu a fost platita conform normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale, va comunica reclamantului cuantumul si modalitatea de plata a taxelor arbitrale.

Articolul 30 Informatii comunicate paratului
In cazul in care cererea de arbitrare nu a fost comunicata paratului de catre reclamant, Secretariatul Curtii de Arbitraj comunica paratului o copie de pe aceasta cerere, impreuna cu actele insotitoare. Se comunica paratului cuantumul si modalitatea de plata a taxelor arbitrale, precum si prezentele reguli si lista de arbitri, daca acestea nu sunt publicate pe site-ul Curtii de Arbitraj.

Articolul 31 Intampinarea paratului
(1) Primind cererea de arbitrare, paratul va formula o intampinare, care trebuie sa cuprinda:
- numele arbitrului numit de el sau raspunsul la propunerea reclamantului privind solutionarea litigiului de un arbitru unic, precum si la persoana acestuia;
- exceptiile referitoare la cererea reclamantului;
- raspunsul in fapt si in drept la cererea reclamantului;
- probele propuse in aparare, pentru fiecare capat din cererea reclamantului;
- celelalte mentiuni si cerinte prevazute de art. 27 pentru cererea de arbitrare, in mod corespunzator.
(2) In termen de 20 de zile de la primirea cererii de arbitrare, paratul va comunica reclamantului intampinarea, impreuna cu actele insotitoare, si, de asemenea, o va depune la Curtea de Arbitraj, atasand dovada de comunicare.
(3) La cererea paratului, comunicarea intampinarii se face de catre Secretariatul Curtii de Arbitraj.
(4) Daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant sau un reclamant sta in judecata in mai multe calitati juridice, se va comunica si, respectiv, depune cate o singura intampinare.
(5) Cand sunt mai multi parati, acestia pot raspunde, toti impreuna sau numai o parte dintre ei, printr-o singura intampinare.
(6) Dispozitiile art. 27 alin. (4) sunt aplicabile in mod corespunzator.
(7) Nedepunerea sau necomunicarea intampinarii nu inseamna recunoasterea pretentiilor reclamantului.
(8) Daca prin nedepunerea sau necomunicarea intampinarii litigiul se amana, tribunalul arbitral va putea obliga pe parat la plata cheltuielilor cauzate prin amanare.

Articolul 32 Cererea reconventionala
(1) Daca paratul are pretentii impotriva reclamantului derivand din acelasi raport juridic, acesta poate formula cerere reconventionala.
(2) Cererea reconventionala va fi introdusa in cadrul termenului pentru depunerea intampinarii sau cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare si trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si cererea principala. Cu toate acestea, dupa prima zi de infatisare, tribunalul arbitral va putea incuviinta primirea unei cereri reconventionale pentru motive ce tin de buna administrare a raporturilor litigioase dintre parti, intotdeauna cu respectarea drepturilor procedurale ale reclamantului.
(3) Ea se solutioneaza odata cu cererea principala. Cand insa numai cererea principala este in stare de a fi solutionata, cererea reconventionala poate fi solutionata separat. Tribunalul arbitral dispune disjungerea acesteia prin incheiere.
(4) Pretentiile din cererea reconventionala se supun platii taxelor si cheltuielilor calculate conform Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale. Dispozitiile art. 29 alin. (3) si art. 30 se aplica in mod corespunzator.

Articolul 33 Participarea tertilor
Tertii pot participa la procedura arbitrala in conditiile art. 61-77 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura civila, daca aceasta participare este posibila in temeiul unei conventii arbitrale ori daca efectele conventiei arbitrale dintre partile in litigiu pot fi extinse la alti participanti.

Articolul 34 Achitarea taxei arbitrale
(1) In termen de 10 zile de la data primirii instiintarii din partea Secretariatului Curtii de Arbitraj, reclamantul si paratul sunt obligati sa achite taxa arbitrala in cote egale, in cuantumul stabilit prin normele privind taxele si cheltuielile arbitrale.
(2) In cazul in care paratul nu achita jumatate din taxa arbitrala in acest termen, reclamantul va fi invitat sa achite taxa arbitrala integral, fiind acordat un nou termen de 10 zile in acest sens.
(3) La cererea reclamantului si in functie de circumstantele cauzei, termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit prin rezolutie motivata de catre presedintele Curtii de Arbitraj.
(4) Daca dovada platii taxei arbitrale nu se face in conditiile comunicate de Secretariatul Curtii de Arbitraj, cererea de arbitrare ramane in nelucrare.

Articolul 35 Fixarea primului termen de arbitrare si comunicarea dosarului catre tribunalul arbitral
(1) In termen de cel mult 5 zile de la primirea intampinarii sau, dupa caz, de la expirarea termenului prescris de art. 31 alin. (2), presedintele Curtii de Arbitraj fixeaza primul termen de arbitrare, pentru cand partile vor fi citate. Acest termen nu poate fi mai mic de 21 de zile de la data expedierii citatiilor catre parti.
(2) Dupa constituirea tribunalului arbitral, Secretariatul Curtii de Arbitraj transmite dosarul de indata tribunalului arbitral, facand mentiune scrisa despre acest fapt, cu precizarea datei transmiterii.

Sectiunea 2 - Comunicarea actelor de procedura


Articolul 36 Modalitatile de comunicare
(1) Comunicarea, prin Secretariatul Curtii de Arbitraj, a cererii de arbitrare, intampinarii, cererii reconventionale, citatiilor si hotararilor arbitrale se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin posta rapida.
(2) Celelalte inscrisuri, precum si informatiile si diversele instiintari pot fi facute si prin scrisoare recomandata cu recipisa postala de predare, prin posta rapida, posta electronica, telegrama, telex, telefax sau orice alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicarii si a textului transmis. In cazul comunicarilor telefonice, asistentul arbitral va face mentiune in dosar, precizand data si ora convorbirii.
(3) Inscrisurile comunicate partilor se considera inmanate si in cazul in care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a le ridica, desi exista dovada avizarii sale.
(4) Orice inscris poate fi inmanat si personal partii sau reprezentantului ei, sub semnatura certificata de asistentul arbitral sau de un agent al Secretariatului Curtii de Arbitraj, cu precizarea datei inmanarii.
(5) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.
(6) Cand reclamantul invedereaza, motivat, ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a reusit sa afle domiciliul/sediul paratului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, tribunalul arbitral va putea incuviinta citarea acestuia prin publicitate, dispozitiile din Codul de procedura civila aplicandu-se in mod corespunzator.

Articolul 37 Adresa de comunicare
(1) Comunicarile se fac, dupa caz, la adresa indicata de parte in cererea de arbitrare, intampinare, cererea reconventionala ori in contractul si corespondenta dintre parti, dupa caz. Orice schimbare de adresa nu va fi luata in considerare daca nu a fost adusa la cunostinta, in scris, celeilalte parti, precum si Secretariatului Curtii de Arbitraj sau tribunalului arbitral in sedinta.
(2) Reclamantului sau paratului care are domiciliul/sediul in strainatate si care a fost citat pentru primul termen in conditiile prevazute de prezentele reguli, dar nu si-a respectat obligatia de a-si alege un domiciliu in Romania unde ar urma sa i se faca toate comunicarile privind litigiul arbitral, i se vor trimite comunicarile ulterioare prin scrisoare recomandata, recipisa de predare la posta a scrisorii, in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se expediaza tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii.
(3) Partile cu domiciliul/sediul in strainatate vor primi actele de procedura in formulare bilingve, in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala, pe cheltuiala partilor.

Sectiunea 3 - Masurile asiguratorii si provizorii


Articolul 38 Luarea masurilor de catre instanta de judecata
(1) Inaintea sau in cursul arbitrajului, oricare dintre parti poate cere instantei judecatoresti competente sa incuviinteze masuri asiguratorii si masuri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau sa constate anumite imprejurari de fapt, dupa procedura speciala prevazuta in art. 585 din Codul de procedura civila.
(2) La aceasta cerere se vor anexa, in copie, cererea de arbitrare si conventia arbitrala.
(3) Incuviintarea acestor masuri va fi adusa la cunostinta tribunalului arbitral de catre partea care le-a cerut.

Articolul 39 Luarea masurilor de catre tribunalul arbitral
(1) In cursul arbitrajului, masurile asiguratorii si masurile provizorii, ca si constatarea anumitor imprejurari de fapt pot fi incuviintate de tribunalul arbitral, prin incheiere, in conditiile reglementate de Codul de procedura civila.
(2) In caz de impotrivire, executarea acestor masuri se solicita instantei judecatoresti competente, in conformitate cu dispozitiile privind executarea silita din Codul de procedura civila.

Sectiunea 4 - Reprezentarea


Articolul 40 Reprezentarea in fata Curtii de Arbitraj
Partile vor fi reprezentate de catre un avocat sau consilier juridic in fata Curtii de Arbitraj. Aceasta reprezentare conventionala poate dubla reprezentarea legala a partii.

Articolul 41 Imputernicirea
Imputernicirea data unui avocat sau consilier juridic pentru reprezentare in fata Curtii de Arbitraj se presupune a fi data pentru toate actele de procedura ce urmeaza a fi indeplinite in procedura arbitrala, cu exceptia actelor procesuale de dispozitie.

Sectiunea 5 - Cheltuielile arbitrale


Articolul 42 Alcatuirea cheltuielilor arbitrale
(1) Cheltuielile arbitrale cuprind: taxa de inregistrare, taxa arbitrala, care este formata din taxa administrativa si onorariile arbitrilor, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor si a dezbaterilor, onorariile avocatilor, ale expertilor si consilierilor, cheltuielile de deplasare a partilor, arbitrilor, martorilor, expertilor si consilierilor si alte cheltuieli necesitate de arbitrarea litigiului.
(2) Taxa de inregistrare si taxa arbitrala remunereaza serviciile prestate de Curtea de Arbitraj in organizarea si desfasurarea arbitrajului. Taxa de inregistrare nu se restituie in nicio imprejurare.
(3) Cuantumul onorriilor arbitrilor stabilite in normele privind taxele si cheltuielile arbitrale se aplica pentru un singur arbitru.
(4) Cheltuielile arbitrale se stabilesc si se platesc conform normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale.
(5) Daca taxa arbitrala si celelalte cheltuieli arbitrale nu se platesc conform acestor norme, nu se va da curs procedurii arbitrale sau cererii respective.

Articolul 43 Suportarea cheltuielilor de arbitrare
(1) Cheltuielile arbitrale se suporta potrivit intelegerii dintre parti.
(2) In lipsa unei asemenea intelegeri, cheltuielile arbitrale se suporta de partea care a cazut in pretentii, integral, daca cererea de arbitrare este admisa in totalitate. Daca cererea de arbitrare este admisa in parte, cheltuiala reprezentand taxa arbitrala va fi acordata prin raportare la pretentiile admise. Tribunalul arbitral va acorda celelalte cheltuieli in masura in care va aprecia ca sunt justificate, in functie de imprejurarile cauzei.
(3) Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea prin a carei culpa s-au cauzat celeilalte parti cheltuieli inutile, la plata acestora, cu titlu de despagubiri.


Capitolul V - Procedura arbitrala


Sectiunea 1 - Infatisari si dezbateri


Articolul 44 Prima zi de infatisare
(1) Prima zi de infatisare este primul termen de arbitrare la care partile, legal citate, pot pune concluzii.
(2) La prima zi de infatisare, partile au obligatia sa informeze tribunalul arbitral: a) daca au nelamuriri in legatura cu organizarea arbitrajului; b) daca au obiectii in legatura cu constituirea si competenta tribunalului arbitral; c) daca doresc sa se impace; d) daca solicita sa se judece in echitate; e) daca mai au de depus cereri, memorii sau alte inscrisuri.

Articolul 45 Verificarea competentei tribunalului arbitral
Tribunalul arbitral isi verifica propria competenta de a solutiona litigiul si hotaraste in aceasta privinta prin incheiere, care poate fi atacata numai prin actiunea in anulare introdusa impotriva sentintei arbitrale.

Articolul 46 Deschiderea sedintei de arbitrare
(1) Sedinta este deschisa de supraarbitru, care da cuvantul asistentului arbitral pentru a prezenta referatul litigiului.
(2) Referatul litigiului consta in anuntarea litigul aflat pe rolul tribunalului arbitral; prezentarea membrilor tribunalului arbitral; efectuarea apelului nominal al partilor; constatarea indeplinirii sau neindeplinirii procedurii de citare; prezentarea stadiului de arbitrare a litigiului in raport cu incheierea precedenta, dupa caz.

Articolul 47 Atributiile supraarbitrului in cadrul sedintei de arbitrare
(1) Supraarbitrul conduce sedinta de arbitrare.
(2) Pe parcursul desfasurarii sedintei, arbitrii si partile pot lua cuvantul si pot adresa intrebari prin intermediul supraarbitrului sau direct cu incuviintarea acestuia.
(3) Supraarbitrul, dupa consultarea arbitrilor, poate dispune suspendarea sedintei de arbitrare, anuntand momentul reluarii acesteia. O atare situatie se va consemna in incheiere, aratandu-se motivele care au stat la baza suspendarii sedintei.

Articolul 48 Persoanele care participa la sedinta de arbitrare
(1) Sedinta de arbitrare nu este publica.
(2) Partile pot participa la dezbaterea litigiului, personal sau prin reprezentanti, si pot fi asistate de avocati, consilieri, interpreti sau de alte persoane.
(3) Cu acordul partilor si cu incuviintarea tribunalului arbitral, la sedintele de dezbatere a litigiului pot participa si alte persoane.

Articolul 49 Neprezentarea partii la sedinta de arbitrare. Amanarea cauzei. Termenul in cunostinta
(1) Neprezentarea partii legal citate nu impiedica dezbaterea litigiului, afara numai daca partea lipsa nu va solicita, prin cerere primita de tribunalul arbitral cel mai tarziu in preziua dezbaterii, amanarea litigiului pentru motive temeinice, incunostintand in acelasi timp si cealalta parte. Amanarea se poate acorda o singura data.
(2) Amanarea se poate dispune la inceputul sedintei arbitrale si de catre un singur membru al tribunalului arbitral.
(3) Partea care a fost prezenta sau reprezentata la un termen nu va fi citata in tot cursul arbitrajului, presupunandu-se ca are cunostinta de termenele urmatoare, in afara de cazul in care se prevede altfel in prezentele reguli sau citarea este dispusa de tribunalul arbitral.
(4) Termenul luat in cunostinta sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat de tribunalul arbitral decat pentru motive temeinice. Partile vor fi citate de indata pentru noul termen.
(5) Cand procedura de citare este legal indeplinita, judecata, chiar si asupra fondului, poate continua in ziua urmatoare sau la termene scurte, succesive, date in cunostinta partilor.


Articolul 50 Calendarul procedural provizoriu
In litigiile complexe, tribunalul arbitral poate proceda, cu acordul partilor, prin incheiere, la stabilirea unui calendar al procedurii arbitrale. Tribunalul arbitral poate modifica oricand acest calendar, daca evolutia procedurii arbitrale o impune.

Articolul 51 Inregistrarea dezbaterilor
Inregistrarea dezbaterilor poate avea loc numai cu acordul partilor.

Articolul 52 Etape procedurale administrate in forma scrisa
Tribunalul arbitral poate incuviinta ca anumite etape ale procedurii, cu exceptia audierii martorilor si expertilor, precum si a formularii concluziilor asupra fondului, sa se realizeze prin corespondenta in forma letrica sau electronica.

Articolul 53 Solutionarea litigiului in lipsa uneia dintre parti
Oricare dintre parti poate cere, in scris, ca solutionarea litigiului sa se faca in lipsa sa.

Articolul 54 Solutionarea litigiului in lipsa ambelor parti
(1) Daca ambele parti, desi legal citate, nu se prezinta la termen, tribunalul arbitral va solutiona litigiul, in afara de cazul in care s-a cerut amanarea pentru motive temeinice.
(2) Tribunalul arbitral poate, de asemenea, sa amane solutionarea litigiului, citand partile, daca apreciaza ca este necesara prezenta lor la dezbateri ori daca apreciaza ca este necesara administrarea unor probe.

Sectiunea 2 - Exceptiile. Probele


Articolul 55 Invocarea exceptiilor
(1) Exceptiile privind existenta sau validitatea conventiei arbitrale, constituirea tribunalului arbitral, limitele insarcinarii arbitrilor, precum si orice alta exceptie trebuie ridicate, sub sanctiunea decaderii, prin intampinare sau cel mai tarziu la prima zi de infatisare.
(2) Exceptiile de ordine publica pot fi invocate oricand in cursul litigiului arbitral.
(3) Exceptia de necompetenta a tribunalului arbitral poate fi invocata cel mai tarziu la prima zi de infatisare.

Articolul 56 Exceptia de neconstitutionalitate
(1) Exceptia de neconstitutionalitate poate fi invocata de catre oricare dintre parti sau din oficiu de catre tribunalul arbitral, in conditiile legii privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.
(2) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de tribunalul arbitral, printr-o incheiere care va cuprinde punctele de vedere ale partilor, precum si opinia tribunalului arbitral asupra exceptiei, si va fi insotita de dovezile depuse de parti.
(3) Daca exceptia este inadmisibila, tribunalul arbitral o va respinge printr-o incheiere motivata, fara a mai sesiza Curtea Constitutionala.

Articolul 57 Probele
(1) Fiecare dintre parti are sarcina sa dovedeasca faptele pe care isi intemeiaza in litigiu pretentia sau apararea.
(2) Orice cereri si memorii ale partilor si orice inscrisuri vor fi depuse cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare.
(3) Tribunalul arbitral poate admite, in conditiile legii, administrarea de probe la cererea unei parti, numai daca asemenea probe au fost solicitate prin cererea de arbitrare sau prin intampinare ori prin memorii depuse anterior primei zile de infatisare si comunicate celeilalte parti. Probele care nu au fost cerute in aceste conditii nu vor mai putea fi invocate in cursul arbitrajului, in afara de cazurile in care: a) necesitatea probei ar reiesi din dezbateri sau din administrarea altor probe; b) administrarea probei nu pricinuieste amanarea solutionarii litigiului.
(4) Cu toate acestea, in vederea solutionarii litigiului, tribunalul arbitral poate cere partilor, oricand in cursul procedurii arbitrale, explicatii scrise cu privire la obiectul cererii si la situatia de fapt si poate dispune administrarea oricarei probe prevazute de lege.
(5) Administrarea probelor se efectueaza in sedinta tribunalului arbitral.
(6) Ascultarea martorilor si a expertilor se face fara prestare de juramant.
(7) Partile pot conveni asupra probelor si administrarii lor.
(8) Tribunalul arbitral nu poate sa recurga la mijloace de constrangere si nici sa aplice sanctiuni martorilor sau expertilor. Pentru luarea acestor masuri partile se pot adresa instantei judecatoresti competente. Cu toate acestea, tribunalul arbitral poate dispune reducerea onorariului expertului care a intarziat in mod grav si nejustificat in depunerea raportului de expertiza sau a savarsit alte fapte evidente de tergiversare a efectuarii acestei probe.
(9) Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit intimei lor convingeri.

Articolul 58 Neregularitatile de procedura
(1) Neregularitatea actelor de procedura se acopera daca partea nu a invocat-o la primul termen de arbitrare ce a urmat dupa aceasta neregularitate si inainte de a pune concluzii in fond.
(2) Nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuita prin propriul sau fapt.

Sectiunea 3 - Incheierea de sedinta


Articolul 59 Continutul incheierii de sedinta
(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate in incheierea de sedinta.
(2) Orice dispozitie a tribunalului arbitral va fi consemnata in incheiere si va fi motivata.
(3) Incheierea de sedinta va cuprinde, pe langa mentiunile prevazute la art. 68 alin. (1) lit. a) si b) urmatoarele mentiuni:
a) modalitatea de indeplinire a procedurii de citare;
b) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;
c) cererile si sustinerile partilor;
d) motivele pe care se sprijina masurile dispuse;
e) dispozitivul;
f) semnaturile arbitrilor, cu observarea prevederilor art. 65 alin. (2), precum si semnatura asistentului arbitral.

Articolul 60 Drepturile partilor privind incheierea de sedinta
(1) Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul incheierilor, ca si de actele dosarului.
(2) La cererea partilor sau din oficiu, tribunalul arbitral poate indrepta erorile materiale sau omisiunile din cuprinsul incheierii de sedinta, printr-o alta incheiere, in conditiile art. 68.
(3) Partilor li se comunica, la cerere, copie de pe incheierea de sedinta, prin grija asistentului arbitral. Cererea se face in sedinta sau separat, caz in care aceasta se depune la Registratura Curtii de Arbitraj.

Sectiunea 4 - Hotararea arbitrala


Articolul 61 Denumirea hotararilor arbitrale
Hotararile arbitrale prin care se rezolva fondul cauzei sunt denumite "sentinte", iar celelalte hotarari, date in cursul procedurii, sunt denumite "incheieri".

Articolul 62 Sentinta arbitrala
(1) Procedura arbitrala ia sfarsit prin pronuntarea sentintei arbitale.
(2) Daca paratul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului, tribunalul arbitral, la cererea acestuia, va da o sentinta partiala in masura recunoasterii.
(3) Daca reclamantul renunta la arbitrare sau la insusi dreptul pretins, mai inainte de constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrala se inchide printr-o incheiere a presedintelui Curtii de Arbitraj, pe baza unui referat intocmit de asistentul arbitral-sef.
(4) Daca reclamantul renunta la arbitrare sau la insusi dreptul pretins dupa constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrala se inchide printr-o incheiere.

Articolul 63 Solutionarea litigului
(1) Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul in temeiul contractului principal si al normelor de drept aplicabile, tinand seama, cand este cazul, de uzantele comerciale si de principiile generale ale dreptului.
(2) Pe baza acordului expres al partilor, tribunalul arbitral poate solutiona litigiul in echitate.

Articolul 64 Inchiderea dezbaterilor
(1) De indata ce tribunalul arbitral va considera ca toate imprejurarile cauzei sunt suficient lamurite, inchide dezbaterile trecand la deliberare si luarea hotararii in sedinta secreta, cu participarea tuturor membrilor sai.
(2) Pronuntarea hotararii poate fi manata cu cel mult 21 de zile, cu conditia incadrarii in termenul pentru solutionarea litigiului.

Articolul 65 Luarea hotararii
(1) Cand tribunalul arbitral este compus din 3 arbitri, hotararea se ia, daca nu se intruneste unanimitatea, cu majoritate de voturi.
(2) Arbitrul care a avut o alta parere isi va redacta si va semna opinia separata, cu aratarea considerentelor pe care aceasta se sprijina. Regula se aplica si in cazul unei opinii concurente.
(3) Opinia separata sau opinia concurenta se ataseaza sentintei pronuntate de majoritatea arbitrilor.

Articolul 66 Repunerea cauzei pe rol
Daca in cadrul deliberarii si mai inainte de pronuntarea sentintei tribunalul arbitral considera ca sunt necesare noi lamuriri, va pronunta o incheiere prin care litigiul va fi repus pe rol in vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea partilor, sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului stabilit pentru respectivul litigiu.

Articolul 67 Dispozitivul sentintei arbitrale
(1) Indata dupa deliberare si stabilirea solutiei, se intocmeste dispozitivul sentintei, care se semneaza de toti membrii tribunalului arbitral.
(2) Daca exista opinie separata, ea se va mentiona in dispozitiv si se va motiva separat.
(3) Dispozitivul se redacteaza de catre arbitru unic sau, dupa caz, de catre un membru al tribunalului arbitral, se ataseaza dosarului si se trece in condica de sedinte arbitrale.

Articolul 68 Continutul sentintei arbitrale
(1) Sentinta arbitrala se redacteaza in scris si trebuie sa cuprinda:
a) componenta nominala a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul si data pronuntarii sentintei;
b) numele partilor, domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor partilor si ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
c) mentionarea conventiei arbitrale in temeiul careia s-a procedat la arbitraj;
d) obiectul litigiului si sustinerile pe scurt ale partilor;
e) motivele de fapt si de drept ale sentintei, iar in cazul arbitrajului in echitate, motivele care sub acest aspect intemeiaza solutia;
f) dispozitivul;
g) semnaturile tuturor arbitrilor, sub rezerva art. 65 alin. (2), precum si semnatura asistentului arbitral.
(2) Daca unul dintre arbitri este impiedict sa semneze hotararea, se va face mentiune despre cauza impiedicarii, cu confirmarea, sub semnatura, a supraarbitrului, iar in cazul impiedicarii supraarbitrului, sub semnatura presedintelui Curtii de Arbitraj.
(3) In cazul in care este in imposibilitate sa semneze asistentul arbitral, hotararea va fi semnata de asistentul arbitralsef sau de inlocuitorul acestuia, facandu-se mentiune despre cauza care l-a impiedicat pe asistentul arbitral sa semneze hotararea.

Articolul 69 Indreptarea erorilor materiale
(1) Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din sentintele arbitrale ori din incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti.
(2) cererea partii interesate se formuleaza in termen de 15 zile de la data primirii sentintei, iar in cazul incheierilor, cel mai tarziu la termenul urmator.
(3) Tribunalul arbitral se pronunta asupra cererii prin incheiere. Partile vor fi citate numai daca tribunalul arbitral socoteste ca este necesar ca ele sa dea anumite lamuriri.
(4) Incheierea se va atasa la sentinta, atat in dosarul litigiului, cat si in dosarul de hotarari al Curtii de Arbitraj. Daca indreptarea s-a facut din oficiu se va comunica partilor.

Articolul 70 Lamurirea dispozitivului
(1) In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea si aplicarea dispozitivului sentintei arbitrale ori aceasta cuprinde dispozitii potrivnice, oricare dintre parti poate cere tribunalului arbitral care a pronuntat sentinta sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice, in termen de 15 zile de la data primirii sentintei.
(2) Tribunalul arbitral va rezolva cererea de urgenta, prin incheiere, cu citarea partilor.
(3) Prevederile art. 69 alin. (4) teza I se aplica in mod corespunzator.

Articolul 71 Completarea hotararilor
(1) Daca prin sentinta data tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, oricare dintre parti poate cere completarea sentintei in termen de 15 zile de la data primirii ei.
(2) Cererea se solutioneaza de urgenta, cu citarea partilor, prin sentinta separata. Prevederile art. 69 alin. (4) teza I se aplica in mod corespunzator.
(3) Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul cand tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor, expertilor, traducatorilor, interpretilor sau aparatorilor, cu privire la drepturile lor.

Articolul 72 Dispozitii comune privind hotararile pronuntate potrivit art. 69, 70 si 71
(1) Incheierile pronuntate in temeiul art. 69 si 70, precum si sentinta arbitrala pronuntata potrivit art. 71 pot fi desfiintate numai prin actiune in anulare promovata impotriva sentintei arbitrale date pe fondul cauzei.
(2) Partile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de indreptarea, lamurirea sau completarea hotararii.

Articolul 73 Comunicarea sentintei
(1) Sentinta arbitrala va fi redactata si semnata in cel mult o luna de la data pronuntarii ei. Pentru motive intemeiate, la solicitarea redactorului sentintei, presedintele Curtii de Arbitraj poate prelungi acest termen cu cel mult 30 de zile.
(2) Asistentul arbitral al litigiului are obligatia de a comunica partilor sentinta arbitrala in termen de 3 zile de la data semnarii ei de catre arbitri.

Articolul 74 Caracterele sentintei arbitrale
(1) Sentinta arbitrala este definitiva si obligatorie. Ea se duce la indeplinire de buna voie de catre partea impotriva careia s-a pronuntat, de indata sau in termenul aratat in sentinta.
(2) Sentinta arbitrala comunicata partilor are efectele unei hotarari judecatoresti definitive.
(3) Sentinta arbitrala constituie titlu executoriu si se executa silit, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

Articolul 75 Desfiintarea sentintei arbitrale
Sentinta arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare, pentru motivele prevazute de art. 608 din Codul de procedura civila.


Capitolul VI - Dispozitii speciale privind arbitrajul international


Articolul 76 Regulile aplicabile
(1) In litigiile internationale se aplica, pe langa prezentele reguli, si prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.
(2) Partile sunt libere sa opteze, fie pentru prezentele reguli, fie pentru alte reguli de procedura arbitrala. Prevederile art. 6 sunt aplicabile.

Articolul 77 Determinarea legii aplicabile
(1) Partile sunt libere sa determine, prin intelegerea lor, legea aplicabila fondului litigiului.
(2) In lipsa unei atare determinari, se aplica legea stabilita de tribunalul arbitral pe baza normelor conflictuale pe care le considera incidente in cauza.

Articolul 78 Locul arbitrajului
(1) Prin conventia arbitrala, partile pot stabili ca locul arbitrajului sa fie in Romania sau in alta tara.
(2) Pe parcursul desfasurarii procedurii arbitrale, tribunalul arbitral poate, cu acordul partilor, sa desfasoare sedintele de arbitrare in alt loc decat la sediul Curtii de Arbitraj.
(3) Tribunalul arbitral poate delibera in orice loc considera potrivit.
(4) Dispozitiile art. 26 alin. (1) raman aplicabile.

Articolul 79 Durata termenelor
Durata termenelor prevazute in art. 14 alin. (1) lit. b), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (3), art. 31 alin. (2) si art. 69-71 se dubleaza.

Articolul 80 Limba arbitrajului
(1) Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in limba romana, in limba stabilita prin conventia arbitrala sau, daca nu s-a prevazut nimic in aceasta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara, intr-o limba de circulatie internationala stabilita de tribunalul arbitral.
(2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea, la cererea si pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui interpet.
(3) Partile pot sa participe la dezbateri cu interpretul lor.

Articolul 81 Probele
Tribunalul arbitral, cu acordul partilor, poate aplica Regulile privind administrarea probelor in arbitrajul international (Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration) adoptate de International Bar Association.


Capitolul VII - Dispozitii speciale privind arbitrajul ad hoc


Articolul 82 Asistenta acordata de Curtea de Arbitraj
(1) In cazul unui arbitraj ad hoc organizat de parti pentru solutionarea unui litigiu determinat, Curtea de Arbitraj le poate acorda asistenta, la cererea lor comuna sau a uneia dintre ele, urmata de acceptarea celeilalte parti, formulata in scris, si cu plata taxei de inregistrare si a taxei administrative potrivit normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale.
(2) Asistenta Curtii de Arbitraj in arbitrajul ad hoc consta in urmatoarele activitati sau numai in unele dintre ele, potrivit intelegerii cu partile:
a) numirea, in conformitate cu conventia arbitrala si cu prezentele reguli, a arbitrilor si a supraarbitrului si, in general, indeplinirea sau, dupa caz, verificarea indeplinirii formalitatilor de constituire a tribunalului arbitral, precum si evaluarea onorariilor arbitrilor astfel numiti;
b) punerea la dispozitia partilor a prezentelor reguli, precum si a unei liste de arbitri, ambele avand caracter facultativ pentru parti;
c) furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informatii sau documentatii referitoare la solutiile doctrinare si jurisprudentiale intr-o anumita problema de drept;
d) asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale Curtii de Arbitraj, constand in operatiuni privind primirea, inregistrarea si evidenta corespondentei, citarea partilor si comunicarea actelor, emiterea diverselor instiintari catre parti si arbitri, consemnarea dezbaterilor in incheieri de sedinta, indosarierea actelor, intocmirea si pastrarea registrelor, precum si orice alte asemenea lucrari necesare bunei desfasurari a arbitrajului;
e) asigurarea unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea arbitrajului;
f) urmarirea si facilitarea arbitrajului astfel incat acesta sa se desfasoare in bune conditii si sa se finalizeze in termenul stabilit;
g) examinarea, la cererea tribunalului arbitral si a partilor, a proiectului de hotarare arbitrala sub aspectul formei si/sau al unor probleme de drept, fara insa a se impieta asupra libertatii de decizie a arbitrilor.

Articolul 83 Competenta presedintelui Curtii de Arbitraj
In cazul in care partile au optat pentru Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Dreptul Comercial International (UNCITRAL), sub asistenta Curtii de Arbitraj, autoritatea de nominare a arbitrilor este presedintele Curtii de Arbitraj, daca partile nu au stabilit altfel.


Capitolul VIII - Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea


Articolul 84 Scoaterea cauzei de pe rol
(1) In cazul in care desfasurarea normala a litigiului este impiedicata din vina reclamantului, prin neindeplinirea obligatiilor prevazute de prezentele reguli, i se va comunica o instiintare scrisa, prin care i se indica obligatiile ce ii revin, termenul pentru ducerea lor la indeplinire, precum si consecintele neconformarii.
(2) Termenul mentionat la alineatul precedent este de 10 zile, daca tribunalul arbitral nu a fost constituit, sau este cel stabilit de tribunalul arbitral constituit.
(3) Daca reclamantul nu raspunde sau nu se conformeaza obligatiilor ce ii revin in termenul stabilit, litigiul se scoate de pe rol prin rezolutia presedintelui Curtii de Arbitraj, iar actiunea arbitrala ramane in nelucrare, fara a se restitui taxele platite.

Articolul 85 Perimarea cererii de arbitrare
(1) Cererea de arbitrare se perimeaza de drept daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de 6 luni.
(2) Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate. In ambele cazuri, presedintele Curtii de Arbitraj fixeaza termen si dispune citarea de urgenta a partilor, precum si intocmirea de catre secretariat a unui referat asupra actelor de procedura in legatura cu perimarea.
(3) Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic, in persoana presedintelui Curtii de Arbitraj sau a arbitrului pe care il va desemna.
(4) In cazul in care tribunalul arbitral a fost constituit si litigiul se afla in curs de solutionare, perimarea se pronunta de tribunalul arbitral in componenta stabilita.
(5) Daca procedura de citare a uneia dintre parti nu a fost indeplinita din cauza ca adresa acesteia nu este cunoscuta ori s-a mutat fara a se cunoaste noua adresa sau refuza primirea ori se constata lipsa oricarei persoane la domiciliul sau la sediul indicat in actele dosarului, aceasta parte va fi citata in procedura de perimare prin afisare la usa Curtii de Arbitraj.


Capitolul IX - Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 86 Dreptul comun aplicabil
Prezentele reguli se completeaza cu dispozitiile de drept comun din Codul de procedura civila, in masura in care acestea sunt compatibile cu arbitrajul si cu natura litigiilor.

Articolul 87 Intrarea in vigoare si abrogarea dispozitiilor contrare
(1) Prezentele reguli intra in vigoare in conformitate cu dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor publica pe site-ul Curtii de Arbitraj, in Codexul arbitral si/sau ca publicatie separata, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii lor in vigoare se abroga Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, aprobate prin Decizia Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei nr. 7/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 2 aprilie 2013, precum si orice alte dispozitii contrare.

Articolul 88 Dispozitii tranzitorii
Litigiile in curs la data intrarii in vigoare a prezentelor reguli se vor solutiona potrivit regulilor in vigoare la data introducerii cererii de arbitrare, in afara de cazul in care partile opteaza pentru aplicarea prezentelor reguli.

Articolul 89 Anexele
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele reguli.


Anexa nr. 1 la reguli


- Model orientativ -

CLAUZA COMPROMISORIE recomandata de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei pentru a fi inclusa in contractele comerciale

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti. Hotararea arbitrala este definitiva, obligatorie si executorie.
Partile mai pot adauga, la optiunea lor, urmatoarele mentiuni:
1. "Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul partilor sau, in lipsa acestui acord, de presedintele Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei."
(In cazul in care nu se includ aceste mentiuni, tribunalul arbitral va fi compus, conform regulilor de procedura arbitrala, din 3 membri: cate unul numit de fiecare dintre parti si un supraarbitru ales de cei 2 arbitri).
2. "Tribunalul arbitral va judeca litigiul in drept cu aplicarea legii romane."
sau
"Tribunalul arbitral va judeca litigiul in echitate."
3. "Locul arbitrajului este la ......................................" (daca se stabileste alt loc decat sediul Curtii de Arbitraj)
4. "Tribunalul arbitral va pronunta hotararea in termen de ...... luni (in situatia in care partile convin sa stabileasca un termen mai mare sau mai mic de 6 luni, prevazut de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei)."


Anexa nr. 2 la reguli


- Model orientativ -

FORMULAR DE COMPROMIS recomandat de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Subsemnatii:
1. ..........................................................................................., (numele/denumirea; numele reprezentantilor legali sau conventionali; domiciliul/sediul; numarul de inmatriculare la registrul comertului; numar de telefon, telex, fax, adresa postei electronice si alte elemente de identificare, dupa caz) denumita in continuare partea 1, si
2. ............................................................., denumita in continuare partea 2, (aceleasi date)
constatam ca intre noi a intervenit un litigiu izvorat din Contractul nr. .......... din data de ..............................., litigiu avand urmatorul obiect:
Partea 1 pretinde ca ......................................................... (expunerea pe scurt a pretentiilor)
Partea 2 sustine ca ........................................................ (expunerea pe scurt a obiectiilor)
Subsemnatii convenim ca acest litigiu sa fie solutionat prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti. Hotararea arbitrala pronuntata in acest litigiu este definitiva, obligatorie si executorie.
Partile mai pot adauga, la optiunea lor, urmatoarele mentiuni:
1. "Tribunalul arbitral va fi compus din dna/dl ..................................... in calitate de arbitru unic."
sau
"Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de presedintele Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei."
sau
"Tribunalul arbitral va fi compus din 2 arbitri: dna/dl ......................................., numit de partea 1, si dna/dl ......................................., numit de partea 2."
sau
"Tribunalul arbitral va fi compus din 3 membri: dna/dl .................................., arbitru desemnat de partea 1, si dna/dl ....................................., arbitru desemnat de partea 2. Cei 2 arbitri vor alege un supraarbitru, in termenul si in conditiile prevazute de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei." (varianta: "Supraarbitrul va fi desemnat de presedintele Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei."
sau
"Tribunalul arbitral va fi compus conform acestor reguli de procedura arbitrala."
2. "Tribunalul arbitral va judeca litigiul in drept, cu aplicarea legii romane."
sau
"Tribunalul arbitral va judeca litigiul in echitate."
3. "Locul arbitrajului este la ..................................." (daca se stabileste alt loc decat sediul Curtii de Arbitraj)
4. "Tribunalul arbitral va pronunta hotararea in termen de ...... luni (in situatia in care partile convin sa stabileasca un termen mai mare sau mai mic de 6 luni, prevazut de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei)."
Incheiat in dublu exemplar, la ................................................, astazi ....................... .

Semnatura partii 1
........................................
Semnatura partii 2
.......................................


Anexa nr. 3 la reguli


DECLARATIE de acceptare, independenta, impartialitate si disponibilitate

Doamna/Domnul .................................................,
de profesie ......................................,
inscris/neinscris pe Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei (denumita in continuare Curtea de Arbitraj),
declar urmatoarele:
1) Acceptare/Refuz de a indeplini misiunea de arbitrul:
- Accept sa fac parte din tribunalul arbitral ce va solutiona litigiul inregistrat la Curtea de Arbitraj sub nr. ............/........................., in calitate de ............................ (arbitru/supraarbitru).
- Refuz sa fac parte din tribunalul arbitral ce va solutiona litigiul inregistrat la Curtea de Arbitraj sub nr. ............./.............................. (in acest caz, se va proceda numai la semnarea si datarea prezentei declaratii).
2) Respectarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj
- Am luat cunostinta de prevederile Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj si inteleg sa respect cu strictete.
3) Independenta si impartialitate:
- Nu ma aflu in niciuna dintre cauzele de incompatibilitate prevazute de art. 20 din Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj, de natura a pune la indoiala independenta si impartialitatea mea.
- Consider ca pot sa imi indeplinesc misiunea de arbitru in mod independent si cu impartialitate, dar inteleg sa declar urmatoarele imprejurari:
.....................................................................................
4) Disponibilitate:
- Confirm, pe baza informatiile pe care le detin in acest moment, ca sunt in masura sa dedic timpul necesar desfasurarii si finalizarii procedurii arbitrale in timpul afectat acesteia potrivit Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.

Semnatura
............................
Data ..........................
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Decizie 6/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Hotarare 16/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din Romania
Ordin nr. 493/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind sustinerea examenului pentru obtinerea calitatii de arbitru atestat de Ministerul Sanatatii in vederea inregistrarii la Comisia de arbitraj infiintata pe langa Casa Nationala de Asigurari de
Legea 206/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru completarea unor acte
Decizie nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de
Reguli de Procedura Arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International
Legea 320/2009 modificarea OUG nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Difer
Ordin nr. 14/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de arbitraj
Regulament de functionare al Comitetului de arbitraj, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, 2005
Drept international public. Volumul I. Editia 3
Miga-Besteliu Raluca

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
40 useri online

Useri autentificati: