DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Criteriu de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 01/03/2007


Capitolul I - Criterii generale


Art. 1 Serviciile private pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii private, se constituie, conform legii, astfel:
a) in cadrul operatorilor economici si institutiilor publice, ca servicii proprii;
b) ca societati comerciale prestatoare de servicii.

Art. 2 In sensul prezentului ordin, termenii folositi au urmatoarele intelesuri:
a) echipaj/grupa de interventie - structura incadrata cu personal voluntar sau/si angajat care deserveste o autospeciala ori un utilaj mobil;
b) echipa specializata - structura specializata pentru anumite tipuri de interventie;
c) timp de alertare - intervalul mediu cuprins intre momentul alarmarii si cel al constituirii formatiei de interventie, in vederea deplasarii;
d) timp de raspuns - intervalul cuprins intre momentul alertarii fortelor destinate interventiei si intrarea acestora in actiune;
e) capacitate de raspuns - potentialul fortelor de interventie de a rezolva o situatie de urgenta.

Art. 3 (1) Serviciul privat isi indeplineste atributiile legale intr-un sector de competenta stabilit cu avizul inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.
(2) Sectorul de competenta cuprinde in mod obligatoriu teritoriul operatorului economic sau al institutiei publice care a constituit serviciul privat.
(3) Avizarea sectorului de competenta se va face pe baza urmatoarelor documente:
a) actul de constituire cu organigrama si numarul de personal ale serviciului privat;
b) regulamentul de organizare si functionare a serviciului privat;
c) planurile sau schitele operatorilor economici/institutiilor publice/localitatilor din sectorul de competenta pe care sunt marcate sursele de alimentare cu apa, zonele greu accesibile si zonele vulnerabile la riscuri;
d) planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru localitatile cu care s-au incheiat contracte sau conventii de interventie;
e) planurile de raspuns;
f) contractele sau conventiile de interventie;
g) tabelul cu materialele si tehnica existenta in dotare.


Capitolul II - Criterii privind organizarea serviciilor private


Art. 4 Constituirea si dimensionarea structurilor serviciilor private se fac pe baza urmatoarelor criterii:
a) concluziile rezultate din scenariile de securitate la incendiu;
b) masurile stabilite in Planul de analiza si acoperire a riscurilor;
c) natura si volumul prestarilor de servicii ce urmeaza a fi efectuate in baza contractelor sau conventiilor incheiate.

Art. 5 Serviciul privat este condus de catre un sef, profesionist in domeniu, si are in componenta, dupa caz, urmatoarele structuri:
a) compartiment sau specialisti pentru prevenire, care include si compartimentul de protectie civila pentru operatorii economici a caror activitate intra sub incidenta Hotarârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;
b) una sau mai multe formatii de interventie, salvare si prim ajutor, denumite in continuare formatii de interventie;
c) dispecerat;
d) ateliere de reparatii si intretinere.

Art. 6 (1) Compartimentul/specialistii pentru prevenire are/au ca principale atributii prevenirea producerii unor situatii de urgenta, indrumare si control in cadrul operatorilor economici sau al institutiilor publice in care isi desfasoara activitatea.
(2) Planificarea, organizarea, pregatirea si desfasurarea activitatii de prevenire se fac pe baza regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006.

Art. 7 (1) Formatia de interventie este o structura specializata, constituita in vederea limitarii si inlaturarii urmarilor situatiilor de urgenta.
(2) Formatia de interventie are in compunere echipaje/grupe de interventie si/sau echipe specializate.
(3) Echipajele/grupele de interventie se constituie in functie de specialitatea pe care o au, precum si in raport de categoriile si tipurile de autospeciale si utilaje mobile utilizate pentru indeplinirea atributiilor.
(4) Echipele specializate sunt constituite, in functie de tipurile de riscuri identificate in sectorul de competenta, pe urmatoarele domenii principale: incendiu, protectie chimica, biologica, radiologica si nucleara, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adapostire, transmisiuni-alarmare, evacuare, pirotehnic si suport logistic.
(5) Dotarea echipajelor/grupelor de interventie si a echipelor specializate este prezentata in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele criterii de performanta.
(6) Serviciile private organizate de operatorii economici care lucreaza cu material exploziv au in structura si echipe pirotehnice.

Art. 8 Dispeceratul se constituie in mod obligatoriu la serviciile private constituite ca societati comerciale si la serviciile private de categoriile a IV-a si a V-a in vederea gestionarii apelurilor de urgenta si monitorizarii sistemelor automate de protectie.

Art. 9 Lucrarile de reparatii si intretinere curente la mijloacele si autospecialele din dotarea serviciilor private se pot face atât in ateliere proprii, cât si la societati de profil, in baza contractelor incheiate in acest sens.


Capitolul III - Criterii operationale


Art. 10 (1) La amplasarea in teritoriu a formatiilor de interventie ale serviciului privat de la institutie/operator economic se are in vedere ca valorile timpilor operativi de interventie sa corespunda valorilor stabilite prin planurile de interventie si timpilor de raspuns, in functie de riscurile identificate in sectorul de competenta.
(2) In functie de suprafata sectorului de competenta, formatiunile de interventie din cadrul aceluiasi serviciu privat pot avea sedii amplasate in locuri diferite.

Art. 11 (1) Conducerea interventiei serviciului privat se asigura de catre conducatorul institutiei publice sau de catre administratorul operatorului economic, respectiv de catre persoanele desemnate de acestia.
(2) Personalul formatiei de interventie si al dispeceratului executa serviciul in schimburi sau in ture, in functie de specificul activitatilor operatorului economic ori institutiei publice.


Capitolul IV - Clasificarea serviciilor private


Art. 12 (1) Serviciile private se clasifica in functie de structura, astfel:
a) serviciu de categoria I - numai compartiment/specialisti pentru prevenire;
b) serviciu de categoria a II-a - având in formatia de interventie, salvare si prim ajutor doar echipe specializate pe tipuri de riscuri, inclusiv cele de supraveghere si punere in functiune a instalatiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor;
c) serviciu de categoria a III-a - având in formatia de interventie, salvare si prim ajutor un echipaj/o grupa de interventie la un utilaj mobil si echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
d) serviciu de categoria a IV-a - având in formatia de interventie, salvare si prim ajutor un echipaj/o grupa la o autospeciala de interventie si echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
e) serviciu de categoria a V-a - având in formatia de interventie, salvare si prim ajutor doua sau mai multe echipaje/grupe la doua sau mai multe autospeciale de interventie si echipe specializate, pe tipuri de riscuri.
(2) Serviciile private pentru situatii de urgenta de categoriile a II-a-a V-a au in mod obligatoriu in compunere compartiment/specialisti pentru prevenire.
(3) Serviciile private dotate cu nave de stins incendii din porturile fluviale si maritime sunt de categoria a V-a.

Art. 13 (1) La organizarea serviciilor private constituite de operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul nuclear, pe calea ferata, la metrou, aeroporturi si porturi maritime sau fluviale se vor aplica reglementarile specifice, precum si criteriile si recomandarile elaborate de organismele internationale de profil.
(2) La organizarea serviciilor private constituite pentru interventia la exploatarile miniere subterane se tine seama si de criteriile specifice stabilite de autoritatile abilitate in domeniul respectiv.


Capitolul V - Criterii privind incadrarea cu personal a serviciilor private


Art. 14 (1) Serviciul privat de la institutiile publice si operatorii economici se incadreaza astfel:
a) cu personal angajat;
b) cu personal voluntar din rândul salariatilor proprii.
(2) Functiile care se incadreaza, in mod obligatoriu, cu personal angajat sunt:
a) seful serviciului;
b) conducatorii autospecialelor de interventie/mecanicii de motopompa;
c) servantii de pe autospecialele de interventie, care indeplinesc functii de sef de teava sau executa operatiuni de descarcerare.
(3) Inspectorul de protectie civila si cadrul tehnic/personalul de specialitate cu atributii in domeniul prevenirii impotriva incendiilor se incadreaza potrivit legii.
(4) La incadrarea in serviciu, precum si anual, personalul angajat in formatiile de interventie este supus controlului medical, conform legii.
(5) Personalul angajat trebuie sa aiba calificarea necesara, conform reglementarilor in vigoare.

Art. 15 (1) Numarul de personal ce incadreaza echipajele/grupele de interventie se stabileste conform prevederilor instructiunilor si cartilor tehnice de utilizare a utilajelor si autospecialelor de interventie.
(2) Echipele specializate au in compunere minim 3 persoane, in functie de specificul activitatii desfasurate.


Capitolul VI - Criterii privind dotarea serviciilor private


Art. 16 (1) Dotarea serviciilor private cu mijloace tehnice specifice trebuie sa asigure:
a) acoperirea riscurilor potentiale din sectoarele de competenta atât din punct de vedere preventiv, cât si operational;
b) executarea oportuna a misiunilor si operatiunilor specifice;
c) corelarea performantelor tehnice ale mijloacelor de interventie cu specificul si gradul de periculozitate al situatiei de urgenta, in vederea unei exploatari optime si cu eficienta maxima a acestora;
d) indeplinirea criteriilor specifice prevazute in normele de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice, aplicabile in ramurile economice respective, emise in conditiile legii de ministere sau de alte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate;
e) pregatirea si antrenamentul personalului.
(2) Dotarea cu echipamente si mijloace de interventie se face potrivit documentatiilor tehnice ale investitiilor intocmite, conform legii, de proiectant.

Art. 17 (1) Sediile serviciilor private sunt puse la dispozitie de operatorul economic sau de institutia care le-a constituit si trebuie sa asigure spatii adecvate pentru personalul din tura de serviciu, pregatirea de specialitate a personalului, gararea, adapostirea si intretinerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor si prestarea serviciilor.
(2) Spatiile prevazute la alin (1) se doteaza cu telefon si mijloace de alarmare si alertare, instalatii utilitare, mijloace de pregatire, materiale de birotica si de acordare a primului ajutor medical.
(3) In functie de necesitati, dotarea se completeaza cu alte categorii de bunuri materiale utile indeplinirii atributiilor serviciului privat.
(4) Serviciile private isi amenajeaza poligoane de antrenament care se doteaza cu aparate, utilaje, aparatura si echipamente specifice interventiei in situatii de urgenta, inclusiv pentru concursurile profesionale, sau pot folosi poligoanele de antrenament din structura inspectoratelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta sau ale altor servicii voluntare sau private, pe baza unor protocoale.
(5) Atelierele se doteaza cu utilaje si scule adecvate lucrarilor de intretinere si reparatii.

Art. 18 Criteriile specifice care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice si materiale a serviciului privat sunt prezentate in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele criterii de performanta.

Art. 19 Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului privat sunt prezentate in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele criterii de performanta.

Art. 20 (1) Serviciile private isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentului de organizare si functionare a serviciului privat pentru situatii de urgenta.
(2) Structura-cadru a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului privat pentru situatii de urgenta este prezentata in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentele criterii de performanta.


Capitolul VII - Criterii specifice pentru serviciile private, constituite ca societati comerciale prestatoare de servicii


Art. 21 La constituirea serviciilor private ca societati comerciale prestatoare de servicii, pe lânga prevederile anterioare, in partile care le privesc, se vor respecta urmatoarele criterii cumulative:
a) categoria serviciului privat este cel putin a IV-a;
b) personalul incadrat trebuie sa fie numai angajat;
c) conducerea interventiei se asigura de catre seful serviciului privat sau de catre inlocuitorul legal al acestuia;
d) mentinerea permanenta a operativitatii si capacitatii de interventie stabilite 24 de ore din 24 de ore.

Art. 22 Sectorul de competenta cuprinde teritoriul operatorilor economici, institutiilor si localitatilor cu care serviciul privat a incheiat contracte sau conventii de interventie.

Art. 23 La documentele de organizare si functionare a serviciilor private, prevazute la art. 19, se adauga documentele prevazute de legislatia specifica privind infiintarea si functionarea societatilor comerciale.


Anexa nr. 1 la criteriile de performanta - DOTAREA echipajelor/grupelor de interventie si echipelor specializate


I. Echipaje/grupe de interventie
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦       Tipul echipajului/        ¦             Dotarea             ¦
¦crt.¦       grupei de interventie       ¦                             ¦
+----+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Stingerea incendiilor cu apa si spuma     ¦Autospeciala pentru lucru cu apa si spuma sau utilaj mobil¦
+----+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------¦
¦ 2. ¦Stingerea incendiilor cu pulberi si gaze    ¦Autospeciala pentru lucru cu pulberi si gaze       ¦
+----+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------¦
¦ 3. ¦Interventie la inaltime            ¦Autoscara                         ¦
+----+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------¦
¦ 4. ¦Interventie la inundatie si/sau inec      ¦Barca de salvare                     ¦
+----+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------¦
¦ 5. ¦Descarcerare, deblocare-salvare si prim ajutor ¦Ambulanta/autospeciala dotata cu echipament de prim    ¦
¦  ¦                        ¦ajutor sau de descarcerare                ¦
+----+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------¦
¦ 6. ¦Decontaminare si protectie CBRN        ¦Autospeciala, utilaj sau auto dotata/dotat cu echipament ¦
+----+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------¦
¦ 7. ¦Suport logistic al interventiilor       ¦Autocamion, tractor, remorca auto sau alt utilaj     ¦
+----+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------¦
¦ 8. ¦Cercetare - cautare              ¦Autospeciala                       ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


NOTA: Fiecare autospeciala sau utilaj de interventie este dotata/dotat conform cartilor tehnice si instructiunilor de exploatare.

II. Echipe specializate - Dotarea echipelor specializate se realizeaza pe baza normelor emise potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare.Anexa nr. 2 la criteriile de performanta - CRITERII SPECIFICE care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice si materiale a serviciilor private pentru situatii de urgenta


+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                    ¦                              ¦
¦crt.¦   Categorii de mijloace tehnice   ¦          Criterii specifice           ¦
+----+---------------------------------------+-----------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Autospeciale si utilaje de interventie ¦- natura si volumul operatiunilor de interventie      ¦
¦  ¦                    ¦- caracteristicile si performantele tehnico-tactice ale  ¦
¦  ¦                    ¦ autospecialelor si utilajelor              ¦
¦  ¦                    ¦- durata normata de exploatare a autospecialelor si    ¦
¦  ¦                    ¦ utilajelor                        ¦
+----+---------------------------------------+-----------------------------------------------------------¦
¦ 2. ¦Echipament de protectie        ¦- natura si periculozitatea specifica a operatiunilor de  ¦
¦  ¦                    ¦ interventie                       ¦
¦  ¦                    ¦- numarul de persoane care participa la operatiuni     ¦
¦  ¦                    ¦- durata normata de folosinta a echipamentului       ¦
+----+---------------------------------------+-----------------------------------------------------------¦
¦ 3. ¦Aparatura de comunicatii si informatica¦- marimea si particularitatile sectorului de competenta din¦
¦  ¦                    ¦ punctul de vedere al comunicatiilor           ¦
¦  ¦                    ¦- numarul de formatii, grupe si echipe, precum si     ¦
¦  ¦                    ¦ efectivele acestora                   ¦
¦  ¦                    ¦- numarul de personal cu atributii de conducere      ¦
+----+---------------------------------------+-----------------------------------------------------------¦
¦ 4. ¦Substante necesare interventiei    ¦- numarul de autospeciale si caracteristicile tehnice care ¦
¦  ¦                    ¦ folosesc substante, frecventa si numarul interventiilor, ¦
¦  ¦                    ¦ precum si consumul estimat de substante         ¦
+----+---------------------------------------+-----------------------------------------------------------¦
¦ 5. ¦Mijloace de transport         ¦- numarul de utilaje ce trebuie tractate          ¦
¦  ¦                    ¦- efectivele si materialele ce trebuie transportate    ¦
¦  ¦                    ¦- normele de alocare la drepturi              ¦
¦  ¦                    ¦- durata normata de exploatare               ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Anexa nr. 3 la criteriile de performanta - DOCUMENTELE de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului privat pentru situatii de urgenta

I. Dosarul privind organizarea si inzestrarea serviciului privat
I.1. Decizia/actul de constituire, cu organigrama si numarul de personal ale serviciului privat
I.2. Contractele sau conventiile de interventie
I.3. Tabelul nominal cu personalul angajat, functiile ocupate si modul de instiintare
I.4. Tabelul nominal cu personalul voluntar, locul de munca, functiile ocupate in serviciul privat si modul de instiintare
I.5. Tabelul cu necesarul de tehnica, aparatura si materiale, in functie de structura serviciului privat
I.6. Tabelul cu materialele si tehnica existenta in dotare
I.7. Solicitarile anuale privind completarea cu tehnica, aparatura si materiale
I.8. Schema legaturilor fir-radio cu fortele ce actioneaza in cazul situatiilor de urgenta
I.9. Fisele de protectia muncii pentru personalul angajat si voluntar din serviciu
II. Regulamentul de organizare si functionare a serviciului privat
III. Dosar cu planurile operative ale serviciului privat
III.1. Planuri de interventie (raspuns) in functie de riscurile identificate in sectorul de competenta
III.2. Planuri de cooperare
III.3. Planul de evacuare in caz de urgenta civila
III.4. Planurile sau schitele operatorilor economici/ institutiilor publice/localitatilor din sectorul de competenta, pe care sunt marcate sursele de alimentare cu apa, zonele greu accesibile, zonele vulnerabile la riscuri
III.5. Planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru localitatile cu care s-au incheiat contracte sau conventii de interventie
IV. Dosar privind pregatirea personalului
IV.1. Planul de pregatire profesionala lunara si anuala, pe teme si exercitii
IV.2. Registrul de evidenta a participarii la pregatirea profesionala si calificativele obtinute
IV.3. Planificarea exercitiilor si aplicatiilor
V. Dosar operativ
V.1. Registrul cu note de anuntare si de evidenta a interventiilor
V.2. Organizarea interventiei pe ture de serviciu
V.3. Raportul de interventie (un exemplar se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, atunci când se intervine fara sprijinul serviciilor profesioniste)
VI. Registrul de control privind activitatea serviciului
VII. Dosar privind activitatea de prevenire desfasurata de personalul serviciului privat
VII.1. Graficul de control
VII.2. Programul serviciului de rond
VII.3. Registrul cu constatarile rezultate din serviciul de rond
VII.4. Notele de control
VII.5. Registrul cu evidenta lucrarilor cu foc sau a lucrarilor periculoase
VIII. Dosar tehnic
VIII.1. Planul de asistenta la autospecialele si utilajele de interventie
VIII.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de instiintare-alarmare.


Anexa nr. 4 la criteriile de performanta - STRUCTURA-CADRU a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului privat pentru situatii de urgentaCapitolul 1 - Dispozitii generale

- baza legala de infiintare a serviciului privat, dispozitia/actul de constituire
- prezentarea succinta a activitatii serviciului privat in functie de tipurile de risc gestionate
- domeniul de activitate al operatorului economic/institutiei publice
- alte date de interes general


Capitolul 2 - Organizarea si atributiile serviciului privat

- conducerea si structura organizatorica
- relatiile dintre structurile serviciului privat:
* ierarhice
* functionale
* coordonare si control
* cooperare
- atributiile serviciului privat:
* atributiile compartimentului de prevenire
* atributiile formatiilor de interventie
 • atributiile echipajelor/grupelor
 • atributiile echipelor specializate
  * atributiile dispeceratului
  * atributiile atelierului


  Capitolul 3 - Atributiile personalului din structura serviciului privat

  - atributiile sefului serviciului privat
  - atributiile sefului compartimentului/specialistului de prevenire
  - atributiile sefului formatiei de interventie
  - atributiile sefului echipajului/grupei de interventie
  - atributiile sefului echipei specializate
  - atributiile conducatorilor autospecialelor de interventie/altor utilaje
  - atributiile mecanicului de utilaj
  - atributiile dispecerului/telefonistului
  - atributiile servantilor/membrilor echipelor specializate
  - atributiile personalului din atelierul de reparatii si intretinere


  Capitolul 4 - Coordonarea, controlul si indrumarea serviciului privat

  - relatiile de coordonare
  - relatiile de control
  - relatiile de cooperare
  - relatiile de indrumare


  Capitolul 5 - Reglementarea activitatilor privind prestarile de servicii

  - baza legala de incheiere a contractelor si conventiilor


  Capitolul 6 - Gestionarea patrimoniului serviciului privat

  - stabilirea modului de finantare, dotare, exploatare, intretinere, evidenta si control al patrimoniului


  Capitolul 7 - Pregatirea personalului serviciului privat

  - stabilirea modului de pregatire de specialitate si fizica a personalului
  - modul de participare la cursuri de calificare si atestare
  - participarea la concursurile profesionale


  Capitolul 8 - Dispozitii finale
  - dispozitii privind obligativitatea cunoasterii si aplicarii prevederilor regulamentului de catre personalul serviciului privat
  - dispozitii privind intrarea in vigoare a regulamentului de organizare si functionare a serviciului privat. in cauza a unui comportament ce tine de hartuirea sau de hartuirea sexuala a acesteia.
  Poate fi de interes si:
  Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
  Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de institutiile competente privind reluarea activitatii in domenii specifice dupa incetarea starii de urgenta
  OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
  Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  Legea 180/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor
  Legea 132/2015 pentru modificarea si completarea OUG 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta. Lege nr. 132/2015
  Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
  OUG 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 89/2014
  HG 1152/2014 privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica
  Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
  Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
  OUG 57/2014 pentru aprobarea unor masuri privind operarea unei aeronave aflate in proprietatea Ministerului Afacerilor Interne. Ordonanta de Urgenta 57/2014
  OUG 1/2014 privind unele masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea si completarea OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta. Ordonanta de urgenta nr. 1/2014
  Ordin nr. 99/2914/2013 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere si atributii in domeniul situatiilor de urgenta din administratia publica locala, serv
  Ordin 425/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta
  Ordin 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta
  OUG 65/2012 privind aprobarea unor masuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere in anul 2012. Ordonanta de urgenta nr. 65/2012
  Ordin nr. 5/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 905/2009 privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pa
  Legea nr. 244/2009 privind aprobarea OUG nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta
  Ordin nr. 48/2009 privind aprobarea Protocolului national de triaj al pacientilor din structurile pentru primirea urgentelor
  Teoria generala a dreptului civil
  Chelaru Eugen

  Pret: 44.9 lei
  38.17 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  68 useri online

  Useri autentificati: