DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, legea nr. 212/2007
Comisia Nationala de Prognoza[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 din 11/07/2007Articol unic
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 22 din 31 ianuarie 2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, adoptata in temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, cu urmatoarele modificari:
1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1 (1) Comisia Nationala de Prognoza se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si coordonarea secretarului general al Guvernului, avand rolul de a elabora studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum si de a fundamenta principalele masuri de politica economica proiectate de Guvern, in concordanta cu Programul de guvernare."
2. Alineatul (2) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Activitatea Comisiei Nationale de Prognoza se intemeiaza pe principiile obiectivitatii, confidentialitatii, transparentei, responsabilitatii si deontologiei profesionale."
3. La articolul 3 alineatul (1), literele c) si v) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) realizeaza analize si previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, in concordanta cu cerintele Ministerului Economiei si Finantelor:
...............................................................................................................................
v) raspunde solicitarilor autoritatilor si institutiilor publice, precum si ale persoanelor fizice si juridice private, prin efectuarea de analize, cercetari, previziuni si pe alte domenii si subsectoare, la cerere;".
4. Alineatul (1) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4 (1) In indeplinirea atributiilor sale, Comisia Nationala de Prognoza colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, Banca Nationala a Romaniei, cu institutele de cercetare si cu autoritatile administratiei publice locale."
5. Alineatele (4), (5) si (6) ale articolului 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Consiliul de Coordonare a Activitatii de Previziune este format din 7 membri, inclusiv presedintele Comisiei Nationale de Prognoza, care este si presedintele acestuia.

(5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitatii de Previziune sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza, cu avizul secretarului general al Guvernului.

(6) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitatii de Previziune beneficiaza de o indemnizatie trimestriala de participare la sedinta egala cu 25% din indemnizatia lunara a presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza."

Ordonanta privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, nr. 22/2007
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


CAPITOLUL I - Dispozitii generale si principalele atributii


Art. 1
(1) Comisia Nationala de Prognoza se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, avand rolul de a elabora studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum si de a fundamenta principalele masuri de politica economica proiectate de Guvern, in concordanta cu Programul de guvernare.
(2) Activitatea Comisiei Nationale de Prognoza este finantata de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(3) Comisia Nationala de Prognoza are sediul in municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sectorul 1. Modificat de Lege nr. 212 din 02/07/2007

Art. 2
(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Comisia Nationala de Prognoza indeplineste urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care se asigura elaborarea programelor de dezvoltare economica si sociala pe termen scurt, mediu si lung, a prognozelor si studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial si regional;
b) de armonizare a metodelor si tehnicilor de previziune, precum si a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate, cu reglementarile si recomandarile Uniunii Europene;
c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
d) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate;
e) de administrare, prin care se asigura administrarea si gestionarea eficienta a bunurilor din patrimoniul sau, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Activitatea Comisiei Nationale de Prognoza se intemeiaza pe principiile autonomiei si obiectivitatii, confidentialitatii, transparentei, responsabilitatii si deontologiei profesionale. Modificat de Lege nr. 212 din 02/07/2007

Art. 3
(1) Comisia Nationala de Prognoza are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza prognoze privind dezvoltarea economico-sociala a Romaniei pe termen scurt, mediu si lung, in corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor nationale, sectoriale si regionale, precum si pe baza tendintelor din economia nationala si cea mondiala;
b) participa la monitorizarea modului de realizare a Programului de guvernare, efectueaza analize cu privire la stadiul indeplinirii prevederilor acestuia si propune masuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare;
c) realizeaza analize si previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, in concordanta cu cerintele Ministerului Finantelor Publice;
d) coordoneaza sau participa la elaborarea de strategii si programe de dezvoltare nationale, sectoriale sau regionale;
e) participa la elaborarea si actualizarea anuala a documentelor programatice pe care Romania trebuie sa le pregateasca in calitate de tara membra, precum Programul de convergenta, Programul national de reforme;
f) participa la reuniunile grupurilor de experti ale Comisiei Europene, constituite pe problematici specifice;
g) evalueaza efectele principalelor masuri de politica economica asupra cresterii economice prin prisma obiectivelor prevazute in programele nationale si regionale de dezvoltare;
h) participa la evaluarile ex-ante si ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor economice si sociale la nivel macroeconomic si sectorial;
i) gestioneaza si implementeaza proiecte de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene destinate dezvoltarii capacitatii de formulare a politicilor economice, precum si in vederea perfectionarii activitatii de previziune;
j) elaboreaza si utilizeaza modele macroeconomice pentru fundamentarea si asigurarea coerentei prognozelor si scenariilor de dezvoltare;
k) analizeaza impactul politicilor financiare, monetare, valutare si bugetare asupra economiei reale;
l) efectueaza studii si analize privind perspectivele economiei mondiale, evidentiind principalele tendinte si posibilele lor efecte asupra economiei romanesti;
m) analizeaza periodic situatia economica interna, inclusiv pe baza de anchete proprii de conjunctura, in scopul evidentierii unor riscuri sau disfunctii in evolutia unor sectoare ori activitati economice;
n) realizeaza estimari asupra evolutiei economice pe termen scurt si avanseaza propuneri pentru incadrarea in prognozele anuale;
o) elaboreaza prognoze referitoare la echilibrul fortei de munca; intocmeste studii si analize privind unele activitati cu profil social si de protectie sociala;
p) efectueaza previziuni pe termen scurt, mediu si lung privind activitatea de comert exterior si balanta de plati externe; evalueaza impactul fondurilor structurale si al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici;
q) analizeaza si prognozeaza evolutia si efectele procesului inflationist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;
r) efectueaza analize si proiectii privind evolutia principalelor sectoare de activitate: industrie, agricultura, transport, comert, comunicatii;
s) elaboreaza analize si prognoze economice privind evolutia in profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali;
t) efectueaza analize privind impactul asupra cresterii economice a programelor locale de dezvoltare si a masurilor propuse prin Cadrul strategic national de referinta si Programul operational regional "Dezvoltare regionala";
u) editeaza buletine informative din domeniul sau de activitate; cheltuielile legate de tiparirea si difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocatiile bugetare aprobate Comisiei Nationale de Prognoza;
v) raspunde solicitarilor institutiilor publice, persoanelor fizice si juridice private prin efectuarea de analize, cercetari, previziuni si pe alte domenii si subsectoare, la cerere;
w) asigura, in conditiile legii, formarea profesionala a personalului din aparatul propriu;
x) elaboreaza proiectul bugetului anual al Comisiei Nationale de Prognoza, precum si programele de investitii anuale;
y) organizeaza controlul financiar preventiv si monitorizeaza executia bugetara.
(2) Comisia Nationala de Prognoza indeplineste si alte atributii prevazute in legi sau alte acte normative pentru domeniul sau de activitate. Modificat de Lege nr. 212 din 02/07/2007

Art. 4
(1) In indeplinirea atributiilor sale, Comisia Nationala de Prognoza colaboreaza cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului si a ministerelor, cu Banca Nationala a Romaniei, cu institutele de cercetare si cu autoritatile administratiei publice locale.
(2) Comisia Nationala de Prognoza este abilitata sa solicite informatii privind evolutia activitatii economico-financiare si sociale de la ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, Banca Nationala a Romaniei, operatori economici, precum si de la autoritatile administratiei publice locale, in scopul asigurarii elementelor necesare fundamentarii studiilor si prognozelor, in conditiile prevazute de lege.
(3) Pentru domenii de cercetare specifice, unde fluxul reciproc de informatii este intens, Comisia Nationala de Prognoza poate incheia conventii de colaborare. Modificat de Lege nr. 212 din 02/07/2007

Art. 5
(1) Comisia Nationala de Prognoza poate efectua cercetari, analize si previziuni, la cerere, si pe alte domenii si subsectoare sau despre alti indicatori economico-sociali decat aceia care fac obiectul activitatii sale curente.
(2) Lucrarile din categoria celor prevazute la alin. (1), efectuate la cererea persoanelor juridice private, se presteaza contra cost.
(3) Preturile si tarifele pentru lucrarile solicitate de persoanele juridice private se stabilesc prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza, cu avizul ordonatorului principal de credite.
(4) Veniturile obtinute se varsa integral la bugetul de stat.


CAPITOLUL II - Conducerea Comisiei Nationale de Prognoza


Art. 6
(1) Comisia Nationala de Prognoza este condusa de un presedinte, a carui functie este asimilata din punctul de vedere al salarizarii cu functia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
(2) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
(3) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator de credite.
(4) Presedintele numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu al Comisiei Nationale de Prognoza.

Art. 7
(1) Presedintele reprezinta Comisia Nationala de Prognoza in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme din tara si din strainatate.
(2) Prin ordin al presedintelui, unele atributii pot fi delegate, in conditiile legii, si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate ale Comisiei Nationale de Prognoza.

Art. 8
(1) In exercitarea atributiilor prevazute de lege, presedintele este ajutat de Consiliul de Coordonare a Activitatii de Previziune, organism cu caracter consultativ, fara personalitate juridica.
(2) Consiliul de Coordonare a Activitatii de Previziune are ca atributie principala dezbaterea proiectelor si prognozelor macroeconomice pentru cresterea caracterului obiectiv, transparent si stiintific al acestora. De asemenea, Consiliul de Coordonare a Activitatii de Previziune sprijina Comisia Nationala de Prognoza in demersurile sale de perfectionare a metodelor si tehnicilor de analiza si prognoza si de asigurare a compatibilitatii acestora cu cerintele Uniunii Europene.
(3) Din componenta Consiliului de Coordonare a Activitatii de Previziune fac parte reprezentanti de prestigiu ai mediului academic si ai societatii civile, cu preocupari in domeniul analizei si previziunii macroeconomice.
(4) Consiliul de Coordonare a Activitatii de Previziune este format din cel mult 7 membri, inclusiv presedintele Comisiei Nationale de Prognoza, care este si presedintele acestuia.
(5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitatii de Previziune sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
(6) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitatii de Previziune beneficiaza de o indemnizatie trimestriala de participare la sedinta, egala cu 10% din indemnizatia lunara a presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza.
(7) Consiliul de Coordonare a Activitatii de Previziune se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar. Modificat de Lege nr. 212 din 02/07/2007

Art. 9
(1) Secretarul general al Comisiei Nationale de Prognoza este inalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, in conditiile legii, si indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Secretarul general coordoneaza activitatile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Nationale de Prognoza, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta, indeplinind si alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a institutiei ori incredintate de presedinte.


CAPITOLUL III - Organizarea Comisiei Nationale de Prognoza


Art. 10
(1) Structura organizatorica a Comisiei Nationale de Prognoza este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
(2) In cadrul structurii organizatorice prevazute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza, servicii, birouri si compartimente, stabilindu-se numarul posturilor de conducere, potrivit legii.
(3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Nationale de Prognoza este de 126, exclusiv demnitarul.

Art. 11
(1) Structura organizatorica interna, circuitul documentelor, atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Comisiei Nationale de Prognoza se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.
(2) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca se aproba prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza.
(3) Atributiile si raspunderile personalului se stabilesc prin fisa postului, potrivit legii.

Art. 12
(1) Pentru activitatea de analiza si prognoza in profil teritorial, Comisia Nationala de Prognoza poate constitui compartimente si birouri in judetele in care isi au sediul agentiile pentru dezvoltare regionala, denumite in continuare compartimente regionale de prognoza.
(2) Compartimentele regionale de prognoza nu au personalitate juridica, urmand sa faca parte din Directia analize si prognoze regionale, prevazuta in anexa.
(3) Autoritatile administratiei publice locale asigura, in conditiile prevazute de lege, spatiile corespunzatoare necesare pentru desfasurarea activitatii compartimentelor regionale de prognoza.

Art. 13
(1) Personalul Comisiei Nationale de Prognoza se compune din functionari publici si personal contractual.
(2) Personalul din cadrul Comisiei Nationale de Prognoza se incadreaza, conform legii, cu respectarea structurii organizatorice si in limita numarului de posturi prevazute.


CAPITOLUL IV - Dispozitii finale


Art. 14
Numarul de autoturisme din dotarea Comisiei Nationale de Prognoza si consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.

Art. 15
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu completarile ulterioare.

Art. 16
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA

Numarul maxim de posturi = 126,
exclusiv demnitarul


+-----------------------+        +------------------+
¦Consiliul de Coordonare¦        ¦  PRESEDINTE  ¦
¦  a Activitatii de  + - - - - - - - +------------------¦
¦   Previziune    ¦        ¦Cabinet Presedinte¦
+-----------------------+        +------------------+
             +----------------------+-----------------------------------------------+
       +--------------------+      ¦                 +-------------------------+
       ¦    Audit    ¦      ¦                 ¦  Secretar general   ¦
       +--------------------+      ¦                 +-------------------------+
                +----------------------------------+               ¦       
          +-------------------------+   +----------------------------+ +-------------------------+
          ¦ Directia generala de  ¦   ¦Directia generala de analize¦ ¦  Directia economica, ¦
          ¦  analize si prognoze  ¦   ¦ si prognoze financiare,  ¦ ¦administrativa, juridica ¦
          ¦     globale     ¦   ¦ sectoriale si regionale  ¦ ¦  si resurse umane   ¦
          +-------------------------+   +----------------------------+ +-------------------------+
       +--------------------+ ¦   			 ¦ +--------------------------+
       ¦   Directia   ¦ ¦              +-¦  Directia analize si  ¦
       ¦Conturi Nationale si+-¦              ¦ ¦  prognoze financiare  ¦
       ¦  forta de munca  ¦ ¦              ¦ +--------------------------+
       +--------------------+ ¦              ¦ +--------------------------+
       +--------------------+ ¦              ¦ ¦Directia analize de impact¦
       ¦Directia de modelare¦ ¦              +-¦ si prognoze sectoriale ¦
       ¦   si sinteza   +-+              ¦ +--------------------------+
       +--------------------+               ¦ +--------------------------+
                                 +-¦  Directia analize si  ¦
                                  ¦  prognoze regionale  ¦
                                  +--------------------------+


Poate fi de interes si:
OUG nr. 29/2007, ordonanta de urgenta privind privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Ministerului Economiei si Finantelor
OUG nr. 119/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza
Lege nr. 139/2009 privind aprobarea OUG nr. 119/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza
OG 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, republicata 2009. Ordonanta nr. 22/2007
HG nr. 1375/2009 privind reorganizarea Comisiei Nationale de Prognoza. Hotarare nr. 1375/2009


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
36 useri online

Useri autentificati: