DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma de clasificare a muzeelor si a colectiilor publice, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 19/04/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentele norme de clasificare a muzeelor si a colectiilor publice, denumite in continuare norme, reglementeaza criteriile in functie de care se clasifica muzeele si colectiile publice.

Art. 2
Muzeele si colectiile publice se clasifica dupa urmatoarele criterii:
a) forma de proprietate, de constituire si modul de administrare a patrimoniului muzeal;
b) forma de organizare;
c) aria de acoperire teritoriala, marimea si importanta patrimoniului.


Capitolul II - Clasificarea muzeelor si a colectiilor publice


Art. 3
(1) In functie de forma de proprietate, de constituire si de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele si colectiile publice se pot afla in proprietate publica sau privata.
(2) Muzeele si colectiile aflate in proprietate publica se infiinteaza si se organizeaza in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, a altor autoritati publice ori institutii si functioneaza potrivit regulamentelor proprii de organizare si functionare, aprobate de autoritatile sau de institutiile tutelare.
(3) Muzeele si colectiile publice aflate in proprietate privata se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza in subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.

Art. 4
In functie de forma de organizare, muzeele si colectiile publice au personalitate juridica; prin exceptie de la regula, se pot organiza muzee si colectii publice fara personalitate juridica ca filiale sau sectii.

Art. 5
In functie de aria de acoperire teritoriala, de marimea si de importanta patrimoniului, muzeele si colectiile publice se clasifica astfel:
a) muzee si colectii publice de importanta nationala;
b) muzee si colectii publice de importanta regionala;
c) muzee si colectii publice de importanta judeteana;
d) muzee si colectii publice de importanta locala.

Sectiunea 1 - Muzee de importanta nationala, regionala, judeteana si locala


Art. 6
(1) Muzeele de importanta nationala sunt muzeele de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal cel putin 50.000 de bunuri culturale mobile, printre care si bunuri culturale mobile clasate:
a) in tezaur - de valoare exceptionala, reprezentative in plan international si national pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie;
b) in fond - de valoare deosebita, reprezentative in plan national pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie.
(2) In vederea acordarii titulaturii de muzeu de importanta nationala, ponderea in patrimoniul muzeal a bunurilor culturale mobile clasate trebuie sa fie de cel putin 15%, din care cel putin 5% bunuri culturale mobile clasate in tezaur.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), pot fi clasificate in muzee de importanta nationala institutii muzeale al caror patrimoniu cuprinde bunuri culturale mobile ce constituie colectii unicat la nivel national.

Art. 7
(1) Muzeele de importanta regionala sunt muzeele de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal cel putin 40.000 de bunuri culturale mobile, dintre care 50% trebuie sa fie reprezentantive in plan regional pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie.
(2) In vederea acordarii titulaturii de muzeu de importanta regionala, ponderea in patrimoniul muzeal a bunurilor culturale mobile clasate in tezaur si fond trebuie sa fie de cel putin 10%.

Art. 8
Muzeele de importanta judeteana sunt muzeele de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunuri culturale mobile, dintre care 50% trebuie sa fie reprezentative in plan judetean pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie.

Art. 9
Muzeele de importanta locala sunt muzeele de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunuri culturale mobile, reprezentative in plan local - municipal, orasenesc sau comunal - pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie.

Sectiunea 2 - Colectii publice de importanta nationala, regionala, judeteana si locala


Art. 10
(1) Colectiile publice de importanta nationala sunt colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal si bunuri culturale mobile clasate:
a) in tezaur - de valoare exceptionala, semnificative in plan international si national pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie;
b) in fond - de valoare deosebita, semnificative in plan national pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie.
(2) In vederea acordarii titulaturii de colectie publica de importanta nationala, ponderea in patrimoniul muzeal a bunurilor culturale mobile clasate trebuie sa fie de cel putin 15%, din care cel putin 5% bunuri culturale mobile clasate in tezaur.

Art. 11
Colectiile publice de importanta regionala sunt colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal cel putin 50% bunuri culturale mobile reprezentative in plan regional pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie.

Art. 12
Colectiile publice de importanta judeteana sunt colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal cel putin 50% bunuri culturale mobile reprezentative in plan judetean pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie.

Art. 13
Colectiile publice de importanta locala sunt colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunuri culturale mobile reprezentative in plan local pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie.


Capitolul III - Documentatia necesara in vederea acordarii titulaturii de muzeu sau de colectie publica de importanta nationala, regionala, judeteana ori locala


Art. 14
Persoana juridica de drept public sau de drept privat ori persoana fizica, in a carei subordine, respectiv proprietate, se afla muzeul sau colectia publica, trebuie sa solicite Ministerului Culturii si Cultelor acordarea titulaturii de muzeu sau de colectie publica de importanta nationala, regionala, judeteana ori locala.

Art. 15
(1) In vederea acordarii titulaturii de muzeu sau de colectie publica de importanta nationala, regionala, judeteana ori locala, solicitantul trebuie sa depuna la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor urmatoarea documentatie:
a) cerere, in sensul obtinerii avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor pentru acordarea titulaturii de muzeu sau de colectie publica de importanta nationala, regionala, judeteana ori locala, precum si initierii de catre Ministerul Culturii si Cultelor a unei hotarÔri a Guvernului privind acordarea titulaturii de muzeu sau de colectie publica de importanta nationala, regionala, judeteana ori locala;
b) memoriu care sa contina prezentarea patrimoniului muzeului sau colectiei publice: numar de bunuri culturale mobile, numar de bunuri culturale mobile clasate (in tezaur si in fond), argumentatia referitoare la reprezentativitatile mentionate (in plan national, regional, judetean, local);
c) declaratie pe propria raspundere a conducatorului institutiei muzeale sau al colectiei publice respective privind veridicitatea datelor continute in memoriul prevazut la lit. b).
(2) Prin bun cultural mobil reprezentativ in plan national, regional, judetean sau local se intelege apartenenta bunului la un anumit teritoriu; in functie de aria de acoperire teritoriala, exista bunuri culturale mobile cunoscute sau reprezentative in plan international, national, regional, judetean ori local.


Capitolul IV - Procedura de acordare a titulaturii de muzeu sau de colectie publica de importanta nationala, regionala, judeteana ori locala


Art. 16
Acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colectie publica de importanta nationala, regionala, judeteana ori locala se aproba prin hotarÔre a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

Art. 17
(1) In termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii de acordare a titulaturii de muzeu sau de colectie publica de importanta nationala, regionala, judeteana ori locala, directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor verifica corectitudinea intocmirii documentatiei prevazute la art. 15 alin. (1).
(2) In cazul in care se constata ca documentatia este incompleta sau contine erori, aceasta va fi restituita solicitantului, in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii acesteia, in vederea completarii sau corectarii si retransmiterii acesteia directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
(3) In situatia in care directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor constata indeplinirea conditiilor prevazute de prezentele norme, intocmeste un referat de oportunitate privind acordarea titulaturii de muzeu sau de colectie publica de importanta nationala, regionala, judeteana ori locala si inainteaza documentatia depusa, spre avizare, Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
(4) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor analizeaza solicitarea de acordare a titulaturii de muzeu sau de colectie publica de importanta nationala, regionala, judeteana ori locala, precum si documentatia aferenta si propune ministrului culturii si cultelor, in cazul unui aviz favorabil, initierea unei hotarÔri a Guvernului privind acordarea titulaturii de muzeu sau de colectie publica de importanta nationala, regionala, judeteana ori locala.

Art. 18
Schimbarea titulaturii muzeelor si colectiilor publice se realizeaza prin hotarÔre a Guvernului, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, la propunerea persoanei juridice sau a persoanei fizice care are in subordine, respectiv in proprietate, muzeul sau colectia publica.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 19
Muzeele si colectiile publice, indiferent de constituire si de forma de proprietate si administrare a patrimoniului muzeal, functioneaza in concordanta cu normele metodologice privind muzeele si colectiile publice, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, si aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.


Poate fi de interes si:
Lege nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, legea nr. 488/2006
Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si industrial, legea nr. 6/2008
Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, lege nr. 26/2008
Lege nr. 133/2008 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane
Ordin nr. 1706/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III
HG nr. 886/2008, hotarare pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile
Lege nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata 2008
Legea 97/2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil. Lege nr. 97/2010
Ordin nr. 2104/2010 pentru reglementarea unor aspecte legate de plata si distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Ordin 3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere
Legea 41/2013 privind aprobarea OG 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
Legea 204/2013 privind aprobarea OUG 15/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrim
Ordin nr. 2355/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale in vederea acordarii de finantari nerambursabile din
Legea 298/2013 privind stabilirea unor masuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului National Filatelic. Lege nr. 298/2013
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: