DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma metodologica privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 08/11/2007Articolul 1 - Domeniul de aplicare
(1) Prezentele norme metodologice transpun Directiva 2005/71/CE privind procedura specifica pentru admisia cetatenilor tarilor terte in scopul desfasurarii unei activitati de cercetare stiintifica, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 289 din 3 noiembrie 2005. Acestea stabilesc procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare pe o perioada mai mare de 3 luni, in vederea acordarii vizei de lunga sedere si de prelungire a dreptului de sedere temporara pentru realizarea unui proiect de cercetare in conformitate cu acordurile de primire incheiate cu unitati de cercetare-dezvoltare autorizate.
(2) Prezentele norme metodologice nu se aplica cercetatorilor trimisi de catre o organizatie de cercetare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European catre o unitate de cercetare-dezvoltare din Romania sa desfasoare activitati de cercetare-dezvoltare.

Articolul 2 - Dispozitii generale
In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile se definesc astfel:
a) tara terta inseamna orice tara care nu este membra a Uniunii Europene sau parte a Spatiului Economic European;
b) cercetare-dezvoltare inseamna principalele activitati creatoare si generatoare de progres economic si social, cuprinzand cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, definite conform anexei la Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) unitate de cercetare-dezvoltare autorizata inseamna un organism public sau privat care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare, in conformitate cu legislatia nationala, si care indeplineste conditiile de autorizare prevazute in prezentele norme metodologice;
d) cercetator este definit conform art. 2 lit. k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3 - Autorizarea unitatilor de cercetare-dezvoltare
(1) O unitate de cercetare-dezvoltare care doreste sa primeasca un cercetator dintr-o tara terta in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare pe o perioada mai mare de 3 luni trebuie sa fie autorizata de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si sa incheie cu cercetatorul un acord de primire avizat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.
(2) Pentru a fi autorizata, in sensul prezentelor norme metodologice, o unitate de cercetare-dezvoltare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa depuna cererea de autorizare prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice, la Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (daca este institutie de invatamant superior de stat sau privata acreditata sau structura a acesteia), Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare (daca este institut national de cercetare-dezvoltare, unitate sau institutie de drept public sau privat), Academia Romana sau la academiile de ramura (daca este institut, centru sau statiune de cercetare apartinand acesteia);
b) sa prezinte impreuna cu cererea de autorizare copii dupa actul de infiintare, ultimul bilant si statut;
c) sa faca dovada desfasurarii de activitati de cercetare prin prezentarea in copie a cel putin unui contract de cercetare incheiat anterior solicitarii, anexat la cererea de autorizare.
(3) Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica comunica unitatii de cercetare-dezvoltare, in termenul legal de la data primirii certificarii de la Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare, Academia Romana sau academiile de ramura, dupa caz, acordul sau la cererea de autorizare, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(4) Autorizarea unitatii de cercetare-dezvoltare se acorda pe o perioada de 5 ani.
(5) Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica publica si actualizeaza cu regularitate pe pagina sa de internet, la adresa www.mct.ro, listele cu unitati de cercetare-dezvoltare autorizate.

Articolul 4 - Acordul de primire
(1) Acordul de primire precizeaza relatia juridica dintre unitatea de cercetare-dezvoltare si cercetator, conform formularului-tip prezentat in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele norme metodologice. Conditiile de munca ale cercetatorului urmeaza a fi stabilite ulterior de catre parti.
(2) Cercetatorului dintr-o tara terta admis sa desfasoare activitati de cercetare-dezvoltare in alt stat membru in conditiile Directivei 2005/71/CE i se va permite sa desfasoare o parte din activitatea de cercetare-dezvoltare pe teritoriul Romaniei, in urmatoarele conditii:
a) daca cercetatorul sta pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de pana la 3 luni, cercetarea poate fi desfasurata in baza acordului de primire incheiat in alt stat membru, cu conditia ca acesta sa aiba suficiente mijloace de intretinere si sa nu fie considerat o amenintare pentru ordinea, siguranta si sanatatea publica in Romania;
b) daca cercetatorul ramane pe teritoriul Romaniei pentru mai mult de 3 luni, este necesar un nou acord de primire pentru desfasurarea activitatii de cercetare-dezvoltare in Romania.
(3) Unitatea de cercetare-dezvoltare autorizata va informa cu promptitudine Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica in legatura cu orice impediment privind implementarea acordului de primire.

Articolul 5 - Procedura de avizare a acordului de primire
(1) Unitatea de cercetare-dezvoltare autorizata depune la Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica acordul de primire spre avizare, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.
(2) Avizul final al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica se va acorda pe formularul de acord de primire de catre directorul general al Directiei generale programe sau, dupa caz, al organismului intermediar pentru cercetare.
(3) Avizul se acorda in termen de maximum 30 de zile de la solicitarea unitatilor de cercetare-dezvoltare autorizate cu indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute in art. 471 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Avizul este valabil 6 luni de la data acordarii.

Articolul 6 - Incetarea acordului de primire
(1) Acordul de primire inceteaza in mod automat in cazul in care cercetatorul nu este admis sau in cazul in care relatia juridica dintre cercetator si unitatea de cercetare-dezvoltare autorizata inceteaza.
(2) In termen de doua luni de la incetarea acordului de primire, unitatea de cercetare-dezvoltare va informa Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica cu privire la indeplinirea de catre cercetator a activitatilor de cercetare-dezvoltare prevazute in proiectul de cercetare.
(3) In situatia in care, din motive intemeiate, acordul de primire isi inceteaza valabilitatea inainte de finalizarea proiectului, unitatea de cercetare-dezvoltare este obligata in termen de o luna sa notifice acest fapt Autoritatii Nationale de Cercetare Stiintifica.

Articolul 7 - Conditii de refuz si de retragere
A. In cazul autorizarii unitatii de cercetare-dezvoltare
(1) Autorizarea sau reinnoirea autorizarii unitatii de cercetare-dezvoltare, dupa caz, este refuzata in urmatoarele situatii:
a) cand nu sunt respectate conditiile prevazute la art. 3 alin. (2);
b) cand nu este respectata prevederea prevazuta la art. 6 alin. (2).
(2) In cazul in care autorizarea sau reinnoirea autorizarii unitatii de cercetare-dezvoltare a fost refuzata, se interzice solicitarea unei noi autorizari pe o perioada de un an de la data publicarii deciziei de refuz.
(3) Autorizarea unitatii de cercetare-dezvoltare este retrasa in urmatoarele situatii:
a) cand a fost obtinuta in mod fraudulos;
b) cand acordul de primire a fost incheiat in mod fraudulos;
c) cand nu este respectata prevederea prevazuta la art. 6 alin. (3).
(4) In cazul in care autorizarea unitatii de cercetare-dezvoltare a fost retrasa se interzice solicitarea unei noi autorizari pe o perioada de 5 ani de la data publicarii deciziei de retragere.

B. In cazul avizarii acordului de primire
Avizul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica este refuzat in urmatoarele situatii:
a) autorizarea unitatii de cercetare-dezvoltare si-a incetat valabilitatea;
b) documentatia necesara obtinerii avizului este prezentata incomplet sau se constata omisiuni care nu sunt remediate in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii in scris a notificarii Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica;
c) unitatea de cercetare-dezvoltare a incheiat in mod fraudulos un acord de primire cu un cetatean al unei tari terte.

Articolul 8 - Contestatii
Contestatiile la decizia Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica de refuz al autorizarii, reinnoirii autorizarii sau al avizarii acordului de primire, precum si de retragere a autorizarii unitatii de cercetare-dezvoltare se depun la sediul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica in termen de 10 zile de la data comunicarii.

Articolul 9 - Drepturile cercetatorului
(1) Cercetatorul admis in conditiile prezentelor norme metodologice poate desfasura activitati didactice in conformitate cu legislatia nationala.
(2) Numarul maxim de ore sau de zile pentru activitatea didactica se stabileste conform legislatiei in vigoare la data solicitarii cercetatorului.
(3) Cercetatorul admis in conditiile prezentelor norme metodologice beneficiaza de aceleasi drepturi si obligatii ca si cercetatorii cetateni romani, in conformitate cu legislatia si procedurile nationale in vigoare, in ceea ce priveste:
a) recunoasterea diplomelor, a certificatelor, precum si a altor calificari profesionale;
b) raporturile de munca;
c) securitatea sociala;
d) beneficiile fiscale;
e) accesul la bunuri si servicii, precum si la furnizarea de bunuri si servicii care sunt disponibile publicului.

Articolul 10 - Dispozitii finale
(1) Prezentele norme metodologice nu aduc atingere dispozitiilor mai favorabile cuprinse in:
a) acordurile bilaterale sau multilaterale incheiate intre Comunitate sau intre Comunitate si statele membre, pe de o parte, si una ori mai multe tari terte, pe de alta parte;
b) acordurile bilaterale sau multilaterale incheiate intre unul sau mai multe state membre si una ori mai multe tari terte.
(2) Prezentele norme metodologice nu aduc atingere dreptului statului roman de a adopta dispozitii mai favorabile pentru persoanele carora li se aplica.


ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
 
 Unitate de cercetare-dezvoltare ......           CNCSIS/Colegiul consultativ CDI/Academia
......................................           Romana/academii de ramura

Nr. inregistrare ....... Data ........           Nr. inregistrare ....... Data ..........
 

 

  CERERE
de autorizare a unitatii de cercetare-dezvoltare
in vederea aplicarii directivei 2005/71/CE 
  
Prin prezenta cerere se solicita autorizarea/reinnoirea autorizarii unitatii
de cercetare-dezvoltare cu denumirea .........................................,
adresa ..............................................................., nr. de
inregistrare la registrul comertului ........................................,
C.U.I ........................... reprezentata de ..............................
                         
(nume, prenume, functie) pentru o perioada de cinci (5) ani in vederea primirii de cercetatori din state terte in scopul desfasurarii de activitati de cercetaredezvoltare in cadrul unor proiecte de cercetare. Se anexeaza urmatoarele documente: a) copii ale actului de infiintare, ultimului bilant si statutului; b) copia a cel putin unui contract de cercetare incheiat anterior solicitarii. Declaram pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Reprezentant legal al unitatii de cercetare-dezvoltare Compartiment juridic al unitatii de cercetare-dezvoltare Functia .............................................. Functia ................................................ Nume si prenume ...................................... Nume si prenume ........................................ (semnatura si stampila) (semnatura)ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
  CNCSIS/Colegiul consultativ CDI/Academia Romana/      Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
academii de ramura
Nr. inregistrare ......... Data ................      Nr. inregistrare .......... Data .................
                                                De acord
                                              Presedinte ANCS
                                              Nume, prenume
                                           ........................
                                            (semnatura si stampila)
                         AUTORIZARE
  Prin prezenta se certifica indeplinirea de catre .........................................................,
                              (denumirea unitatii de cercetare-dezvoltare)
adresa ..................................., nr. de inregistrare la registrul comertului .....................,
C.U.I ......................, reprezentata de ...............................................................,
                                
(nume, prenume, functie) a conditiilor prevazute in normele metodologice ce transpun Directiva 2005/71/CE privind procedura specifica de admisie a cetatenilor tarilor terte in scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica si se supune spre aprobare autorizarea in acest sens a unitatii de cercetare-dezvoltare precum si includerea sa in lista unitatilor autorizate care se publica pe pagina de internet www.mct.ro a Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica. Prezenta autorizare este valabila pentru o perioada de cinci ani pana la data de ........ (ziua si luna de depunere a cererii de autorizare/anul de depunere a cererii de avizare + 5). Presedintele CNCSIS/Colegiul consultativ CDI/Academia Romana/academii de ramura Nume si prenume ............................................. (semnatura si stampila)ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
                                   AVIZAT A.N.C.S.
                    Directia generala programe/Directia generala organism intermediar
                                 pentru cercetare
                                 Director general
                             ................................
                           Nr. inregistrare ........... Data avizarii ..............
Unitate de cercetare-dezvoltare ..................  Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Nr. inregistrare .......... Data .................  Nr. inregistrare ............... Data ...................
 

 

  ACORD DE PRIMIRE 
 In vederea primirii unui cercetator dintr-o tara terta invitat de o unitate de cercetare-dezvoltare autorizata, cu
scopul de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare in cadrul unui proiect de cercetare pe o durata mai mare de
trei luni, s-a incheiat prezentul acord prin care:
  I. Unitatea de cercetare-dezvoltare solicitanta,
Denumire ............................................................................................................
Adresa ..............................................................................................................  
Nr. de inregistrare la registrul comertului ....................................... C.U.I. ..........................  
Reprezentant legal (nume, prenume, functie) .........................................................................  
confirma primirea in calitate de cercetator a  
Nume (dl, dna) ......................................................................................................  
Prenume .............................................................................................................  
Data nasterii .......................................................................................................  
Locul nasterii ......................................................................................................  
Cetatenia ...........................................................................................................  
Domiciliu actual ....................................................................................................  
Titlu (prof., dr., cercetator etc.) .................................................................................  
Ultima organizatie angajatoare ......................................................................................  
pentru a desfasura activitati de cercetare stiintifica in cadrul proiectului  
(titlul) ...................................., derulat prin Programul (PNII, PC7 etc.) .............................,
finantat prin contract de cercetare incheiat cu ...................................................................,
                                  
(denumirea contractorului) inregistrat cu nr. .............................. din data de ...................................., ce constau in indeplinirea urmatoarelor sarcini: ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Data prevazuta de inceput a activitatii.............................................................................. Data prevazuta de sfarsit a activitatii ............................................................................. Adresa pe durata sederii ............................................................................................ ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... si garanteaza ca: 1. cercetatorul este acceptat in scopul desfasurarii activitatilor mai sus mentionate; 2. proiectul de cercetare este validat de conducerea unitatii noastre dupa examinarea scopului si a duratei activitatii de cercetare, a disponibilitatii resurselor financiare necesare realizarii lui, precum si a calificarilor corespunzatoare ale cercetatorului, care ii permit accesul la programe de doctorat si in acelasi timp sunt relevante pentru obiectivele proiectului; 3. suporta cheltuielile de sedere si indepartare a cercetatorului, in cazul in care acesta ramane ilegal pe teritoriul Romaniei dupa incetarea dreptului de sedere, pentru o perioada de maxim 6 luni de la incetarea Acordului de primire. II. Cercetatorul se angajeaza sa: 1. indeplineasca sarcinile asumate in cadrul proiectului de cercetare; 2. dispuna pe perioada sederii de resurse lunare suficiente pentru a-si acoperi cheltuielile de intretinere si costurile calatoriei de intoarcere la finalizarea proiectului; 3. detina pe perioada sederii o asigurare medicala valabila. III. Partile vor reglementa raporturile de munca prin incheierea unui contract individual de munca sau a unei conventii civile de prestari servicii. Semnat la .......................... (localitatea) la ........................................... (data) Semnatura reprezentantului legal al unitatii Semnatura cercetatorului de cercetare-dezvoltare Directia integrare europeana si relatii internationale Compartiment juridic si contencios Nume si prenume Nume si prenume Avizul se prelungeste pana la data de ....................


--------------------------------------------------------------------------------------------------Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare, ordin nr. 2414/2007In conformitate cu prevederile art. 471 si art. 671 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, cu modificarile ulterioare, si in temeiul Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetaredezvoltare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Poate fi de interes si:
Criteriu si standard de evaluare pentru atestare si acreditare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati si institutii care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea si de acreditare a unitatilor compo
Program de stimulare a cercetarii, dezvoltarii si inovarii - IMPACT, program din 12/07/2006
Hotarare pentru aprobarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate, hotarare nr. 13/2008
HG nr. 637/2008 hotarare privind reorganizarea Institutului de Medicina Comparata - I.M.C.
Lege nr. 230/2008 privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania
OUG nr. 167/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invatamantul universi
HG nr. 1609/2008, hotarare privind infiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date Roedunet
HG nr. 1641/2008 pentru aprobarea Programului geologic la nivel national privind directiile de desfasurare a activitatii de cercetare geologica a resurselor minerale in perioada 2009-2012
HG nr. 458/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 368/1998 privind infiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C.
Legea nr. 119/2009 privind aprobarea OUG nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invata
Lege nr. 226/2009 a organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania
Ordin 216/2009 privind cercetarea penala a personalului din structurile Ministerului Administratiei si Internelor
Lege nr. 305/2009 modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege 305/
HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei. Hotararea nr. 1412/2009
Hotararea 263/2010 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Ordinul 2494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si inscrierea sa in Registrul arheologilor
OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Ordonanta nr. 6/2011
HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat
Ordinul 3794/2011 privind infiintarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia
Legea 36/2011 privind aprobarea OUG 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
51 useri online

Useri autentificati: