DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Acord intre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul Romaniei, 2005

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 585 din 06/07/2006

Intrare in vigoare: 21/07/2006

Romania si Statele Unite ale Americii, denumite in continuare parti, dorind sa incheie un acord privind extinderea cooperarii dintre Romania si Statele Unite ale Americii, afirmand ca o astfel de cooperare este bazata pe respectul deplin pentru suveranitatea fiecarei parti si scopurile Cartei Natiunilor Unite, precum si pe obligatiile partilor rezultand din alte acorduri internationale, recunoscand ca prezenta fortelor Statelor Unite contribuie la consolidarea securitatii si stabilitatii Romaniei si a regiunii, dorind sa isi asume responsabilitatea sprijinirii acelor forte ale Statelor Unite care ar putea fi prezente pe teritoriul Romaniei, recunoscand aplicarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, incheiat la Londra la 19 iunie 1951 (NATO SOFA), care a intrat in vigoare pentru Romania la 4 decembrie 2004, si a Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania (SOFA aditional), semnat la Washington la 30 octombrie 2001, referitor la fortele Statelor Unite si la activitatile acestora pe timpul prezentei pe teritoriul Romaniei, afirmand necesitatea intaririi securitatii comune, pentru a contribui la pacea si stabilitatea internationala si la adancirea cooperarii in domeniile apararii si securitatii, au convenit urmatoarele:

Articolul I - Definitii
Pentru scopurile prezentului acord, termenii sunt definiti dupa cum urmeaza:

1. fortele Statelor Unite desemneaza entitatea care cuprinde membrii fortei, componenta civila si toate proprietatile, echipamentul si materialele fortelor Statelor Unite prezente in Romania;

2. membrii fortei inseamna forta, asa cum este definita in art. I din NATO SOFA;

3. autoritatile desemnate desemneaza Ministerul Apararii Nationale al Romaniei si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii;

4. termenii componenta civila, membri de familie si contractantii Statelor Unite vor avea intelesurile reglementate de SOFA aditional;

5. termenul facilitati si zone convenite desemneaza facilitatile si zonele proprietate publica in Romania, listate in anexa A, precum si orice alta facilitate si zona proprietate publica ce ar fi convenita ulterior, prin acordul partilor.

Articolul II - Folosirea facilitatilor si zonelor
1. Fortelor Statelor Unite le vor fi autorizate accesul la facilitatile si zonele convenite, precum si utilizarea acestora, cu respectarea deplina a legislatiei romane. Detaliile tehnice ale facilitatilor si zonelor convenite vor fi in conformitate cu aranjamentele de aplicare a prevederilor prezentului acord ce urmeaza a fi convenite pentru fiecare facilitate si zona. Fortele Statelor Unite si contractantii Statelor Unite, precum si navele, vehiculele si aeronavele, care sunt exploatate de catre sau pentru fortele Statelor Unite, pot folosi asemenea facilitati si zone convenite in scopul instruirii, tranzitului, activitatilor de sprijin si conexe, realimentarii aeronavelor, intretinerii temporare a vehiculelor, navelor si aeronavelor, cazarii personalului, comunicatiilor, stationarii si desfasurarii fortelor si materialelor, prepozitionarii echipamentelor de aparare, bunurilor si materialelor, cat si pentru alte scopuri pe care partile sau autoritatile desemnate le pot conveni. La cerere, Romania va asista in facilitarea accesului temporar al fortelor Statelor Unite la terenuri proprietate publica, inclusiv la cele controlate de municipalitati, precum si la terenuri proprietate privata, pentru manevre si pregatirea fortelor Statelor Unite.

2. Romania va furniza fortelor Statelor Unite, fara plata chiriei sau a altor costuri similare, toate facilitatile si zonele convenite, inclusiv facilitatile si zonele folosite in comun de catre fortele Statelor Unite si cele ale Romaniei. Fortele Statelor Unite vor suporta toate cheltuielile operationale necesare care privesc utilizarea de catre acestea a zonelor si facilitatilor convenite.

3. Pentru a face accesibile facilitatile si zonele convenite, Romania va tine seama de preocuparile operationale si de securitate ale Statelor Unite ale Americii.

4. Fortele Statelor Unite pot desfasura activitati de constructii si pot opera modificari si imbunatatiri la facilitatile sau zonele convenite. Autoritatea desemnata de Romania va sprijini fortele Statelor Unite in realizarea acestor activitati, astfel incat aceste constructii, modificari sau imbunatatiri sa aiba autorizatiile romanesti necesare. Fortele Statelor Unite se vor consulta cu autoritatile romane in privinta unor asemenea constructii, modificari sau imbunatatiri, astfel incat parametrii tehnici si standardele de constructie pentru fiecare dintre proiectele contractate sau executate direct de catre fortele Statelor Unite sa fie in conformitate cu cerintele legislatiilor si normelor romanesti si americane in materie.

5. Acolo unde facilitatile sau zonele convenite sunt construite sau dezvoltate pentru folosinta comuna, costurile de constructie sau dezvoltare, precum si cele de operare si intretinere vor fi suportate de catre parti, in baza cotei proportionale de utilizare, daca nu s-a convenit altfel.

Articolul III - Sprijinul logistic
1. Romania va depune toate eforturile posibile pentru a furniza fortelor Statelor Unite aflate in Romania, in baza solicitarii scrise a Statelor Unite ale Americii, sprijinul logistic mentionat in anexa B, in scopul derularii activitatilor prevazute in prezentul acord.

2. Fortele Statelor Unite vor plati costuri rezonabile pentru sprijinul logistic solicitat si primit. In acest sens Romania va acorda fortelor Statelor Unite un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat fortelor armate romane, inclusiv prin taxarea fortelor Statelor Unite la tarife nu mai putin favorabile decat cele platite de catre fortele armate romane pentru sprijin similar, scutit de taxe sau de alte impuneri similare.

3. Atunci cand este cazul, astfel de sprijin logistic va fi furnizat, iar rambursarea se va face in conformitate cu Acordul dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind achizitiile si serviciile reciproce, semnat la Bucuresti la 17 mai 2002 si la Stuttgart la 20 mai 2002, si Aranjamentul de implementare dintre Ministerul Apararii Nationale al Romaniei si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind sprijinul logistic reciproc, din 20 martie 2003.

4. Procedurile privind plata sprijinului logistic care nu face obiectul paragrafului 3 al prezentului articol vor fi stabilite prin aranjamente de aplicare a prezentului acord.

Articolul IV - Proprietatea asupra bunurilor
1. Romania va pastra drepturile si titlurile de proprietate asupra facilitatilor si zonelor convenite, puse la dispozitia fortelor Statelor Unite in baza prezentului acord. Fortele Statelor Unite vor inapoia Romaniei orice facilitate sau zona convenita, precum si orice diviziune a acestora, odata ce nu mai sunt necesare fortelor Statelor Unite. Partile sau autoritatile desemnate se vor consulta in legatura cu modalitatile de returnare a oricareia dintre facilitatile si zonele convenite, inclusiv cu privire la posibile compensatii pentru constructiile sau imbunatatirile efectuate.

2. Statele Unite ale Americii si contractantii Statelor Unite vor pastra titlul de proprietate asupra tuturor echipamentelor, materialelor, bunurilor, structurilor reamplasabile, precum si asupra altor proprietati mobile care au fost importate in Romania sau achizitionate din Romania in legatura cu prezentul acord.

Articolul V - Prepozitionarea echipamentelor de aparare, bunurilor si materialelor
1. Fortele Statelor Unite pot prepozitiona echipamente de aparare, bunuri si materiale pe teritoriul Romaniei, in facilitatile si zonele convenite sau asa cum se va stabili de comun acord de catre parti, in conformitate cu intelegerile reciproce din aranjamentele de aplicare a prezentului acord. Fortele Statelor Unite vor notifica in prealabil Romaniei tipurile, cantitatile si graficele de livrare a echipamentelor de aparare, bunurilor si materialelor ce urmeaza a fi prepozitionate in Romania, precum si contractorii care vor derula aceste livrari.

2. Facilitatile si zonele desemnate pentru depozitarea echipamentului de aparare destinat prepozitionarii, precum si a celorlalte bunuri si materiale sunt destinate uzului exclusiv al fortelor Statelor Unite, iar Statele Unite ale Americii pastreaza dreptul de proprietate asupra tuturor echipamentelor, bunurilor si materialelor. Fortele Statelor Unite vor detine controlul asupra utilizarii si dispunerii echipamentului militar, bunurilor si materialelor pe care le depoziteaza in Romania si vor avea dreptul de a scoate asemenea bunuri din Romania.

3. Fortele Statelor Unite si contractantii Statelor Unite vor avea acces nerestrictionat la facilitatile de depozitare in legatura cu toate aspectele privind depozitarea echipamentului de aparare, a bunurilor si materialelor, inclusiv pentru livrarea, administrarea, inspectarea, utilizarea, intretinerea si mutarea unor asemenea echipamente, bunuri si materiale. Aeronavele, vehiculele si navele exploatate de catre sau pentru fortele Statelor Unite vor avea acces la aeroporturile si porturile maritime ale Romaniei, precum si la alte astfel de locatii, dupa cum va fi convenit intre parti, in scopul introducerii, depozitarii si intretinerii in Romania a echipamentului de aparare, a bunurilor si materialelor, precum si pentru retragerea acestora din Romania.

Articolul VI - Securitatea
1. Romania va lua toate masurile rezonabile si posibile pentru a asigura protectia, siguranta si securitatea proprietatii fortelor Statelor Unite impotriva confiscarii sau modificarii regimului de folosinta in interesul oricarei alte parti decat Statele Unite ale Americii, fara acordul prealabil scris al Statelor Unite ale Americii.

2. Fortele Statelor Unite sunt autorizate sa isi asigure propriile masuri de securitate pentru deplasarea lor in afara facilitatilor si zonelor convenite, dupa cum se va stabili de comun acord.

Articolul VII - Deplasarea aeronavelor, navelor si vehiculelor
Navele maritime si vehiculele exploatate de catre sau exclusiv pentru fortele Statelor Unite pot intra, iesi si circula liber pe teritoriul Romaniei, cu respectarea deplina a reglementarilor aferente sigurantei traficului maritim si terestru si in conformitate cu procedurile convenite prin acordul partilor sau al autoritatilor desemnate. Aeronavele, vasele si vehiculele Guvernului Statelor Unite ale Americii nu vor fi supuse inspectiilor. Aeronavele apartinand Guvernului Statelor Unite ale Americii si avioanele civile care opereaza, sub contract, exclusiv pentru Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii sunt autorizate sa survoleze teritoriul Romaniei, sa se realimenteze in aer, sa aterizeze pe si sa decoleze de pe teritoriul Romaniei, cu respectarea deplina a reglementarilor specifice sigurantei traficului aerian si in conformitate cu procedurile convenite de parti sau de autoritatile desemnate.

Articolul VIII - Utilitatile publice
Fortele Statelor Unite si contractantii Statelor Unite pot folosi apa, electricitate si alte utilitati publice in termeni si conditii, inclusiv tarife sau taxe, nu mai putin favorabile decat cele percepute fortelor armate romane sau Guvernului Romaniei in situatii similare, scutite de taxe sau de alte impuneri guvernamentale. Fortele Statelor Unite vor suporta costurile care le revin, calculate proportional cu consumul rezultat din folosirea acestor utilitati publice.

Articolul IX - Licentele profesionale
Pentru scopurile prezentului acord, Romania va accepta ca valabile toate licentele profesionale eliberate de Statele Unite ale Americii, de subdiviziunile sale politice sau statele componente membrilor fortei militare, membrilor componentei civile si contractantilor Statelor Unite in vederea furnizarii de servicii in folosul fortelor Statelor Unite, membrilor fortei militare, membrilor componentei civile, membrilor de familie, contractantilor Statelor Unite si al altor categorii de personal autorizat.

Articolul X - Forta de munca
Necesarul de forta de munca autohtona al fortelor Statelor Unite va fi asigurat printr-un sistem de angajare directa. Conditiile de angajare, de munca si, in mod special, de salarizare, precum si platile suplimentare si masurile de protectie a angajatilor vor fi cele stabilite de legislatia in domeniu a Romaniei, in masura in care aceasta legislatie nu contravine prevederilor prezentului acord.

Articolul XI - Aranjamentele de aplicare
1. Daca se va considera oportun, partile sau autoritatile desemnate pot conveni aranjamente de aplicare, in scopul indeplinirii prevederilor prezentului acord. Aranjamentele incheiate intre autoritatile desemnate vor intra in vigoare la data semnarii acestora.

2. Partile vor constitui un comitet mixt, condus de autoritatile desemnate, in scopul facilitarii indeplinirii prevederilor prezentului acord.

Articolul XII - Operatiuni financiar-bancare
Fortele Statelor Unite pot stabili relatii contractuale cu institutii financiare, in scopul administrarii si derularii unor activitati bancare, uniuni de credit si a altor activitati financiare, in interiorul facilitatilor si zonelor convenite sau in alte locatii ce ar fi eventual stabilite intre parti sau autoritatile desemnate, in folosul exclusiv al fortelor Statelor Unite, al contractantilor lor si al membrilor lor de familie. Aceste activitati vor fi administrate si derulate in conformitate cu regulamentele militare ale Statelor Unite ale Americii. Fortele Statelor Unite, contractantii lor si membrii de familie vor fi autorizati sa deschida si sa utilizeze conturi bancare in monedele nationale ale Romaniei si Statelor Unite ale Americii si sa deruleze orice fel de tranzactie financiara corespunzatoare acestor conturi.

Articolul XIII - Participarea fortelor straine la activitati de instruire
Fortele Statelor Unite pot invita, cu consimtamantul prealabil al partii romane, forte militare straine sa participe la activitati de instruire pe teritoriul Romaniei. Aspectele referitoare la statutul si privilegiile acordate acestor forte militare straine invitate vor fi stabilite intre Romania si aceste forte.

Articolul XIV - Protectia mediului inconjurator
Partile vor aplica prevederile prezentului acord in conformitate cu standardele de protectie a mediului natural si a sanatatii umane. In aplicarea politicilor sale, Statele Unite ale Americii confirma angajamentul lor de a respecta legislatia romana de protectie a mediului. Romania confirma angajamentul sau de a aplica legile, reglementarile si standardele sale de protectie a mediului, cu grija necesara pentru sanatatea si siguranta fortelor Statelor Unite, contractantilor Statelor Unite si membrilor lor de familie. Obligatiile partilor referitoare la protectia mediului vor fi detaliate intr-un aranjament de aplicare.

Articolul XV - Interpretarea si diferendele
Orice problema sau disputa privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionata prin consultari intre parti si nu va fi inaintata spre rezolvare niciunui tribunal national ori international sau vreunei terte parti.

Articolul XVI - Intrarea in vigoare, valabilitatea si amendarea
1. Prezentul acord, din care anexele A si B constituie parte integranta, va intra in vigoare la data primirii de catre Statele Unite ale Americii a notificarii scrise, pe canale diplomatice, din partea Romaniei, prin care aceasta indica indeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea in vigoare a acordului, si va avea o perioada initiala de valabilitate de 10 ani. Ulterior, prezentul acord va ramane in vigoare daca niciuna dintre parti nu notifica in scris celeilalte parti, pe canale diplomatice, intentia de incetare a acordului, cu un an inainte de data expirarii sale.

2. Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al partilor si amendamentele vor intra in vigoare in conformitate cu paragraful 1.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati de catre guvernele tarilor lor, au semnat prezentul acord.


ANEXA A - FACILITATI


Poligonul de instructie Smardan
Poligonul de instructie si rampa de imbarcare-debarcare Babadag
Baza aeriana Mihail Kogalniceanu, localizata in acelasi perimetru cu Brigada 34 Mecanizata
Poligonul de instructie Cincu
Zona mai larga de manevre cuprinde suprafete din judetele Constanta si Tulcea si este delimitata de orasul Babadag la nord, poligonul Babadag la est, Tariverde la sud si de comuna Horia la vest.


ANEXA B - SPRIJIN LOGISTIC


Pentru scopurile prezentului acord, in art. III sunt avute in vedere urmatoarele categorii de sprijin logistic:
 • cazare;
 • serviciile de intretinere si reparatii, inclusiv depozitarea;
 • apa, potabila si nepotabila, inclusiv distributia si stocarea;
 • alimente, perisabile si neperisabile;
 • combustibil, inclusiv depozitarea, distributia si servicii de control al calitatii;
 • serviciile de transport terestru, maritim si aerian;
 • utilitati si servicii, inclusiv energie si comunicatii;
 • necesarul de forta de munca civila;
 • asistenta si servicii medicale;
 • servicii aeriene pentru aeronave si cargouri;
 • alte forme corespunzatoare de asistenta reciproca, dupa cum se va conveni.


  Poate fi de interes si:
  Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
  Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, 446/2006
  OUG nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, Ordonanta de urgenta nr. 6/2008
  Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Planificare a Apararii, ordin nr. 9/2008
  Legea privind Statutul soldatilor si gradatilor voluntari, legea nr. 384/2006
  OUG nr. 71/2008, ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare
  Ordin nr. 76/2008 pentru aprobarea Normelor privind participarea cadrelor militare din Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara
  Lege nr. 41/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare
  HG nr. 1498/2008, hotarare privind formatul si conditiile de eliberare a cartilor de identitate speciale pentru membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul Romaniei
  Statutul cadrelor militare, legea nr. 80/1995
  HG 948/2009 privind finantarea finalizarii pregatirii si participarii Romaniei cu unitati si subunitati din Ministerul Apararii Nationale la stabilizarea Republicii Irak
  Ordin nr. 112/2009 pentru constituirea in cadrul Ministerului Apararii Nationale a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul
  Lege nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi. Legea 355/2009
  Ordin nr. M.11/2010 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.64/2008
  Ordinul 94/2010 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind folosirea de catre personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apararii Nationale, destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitat
  Legea 223/2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat. Lege nr. 223/2010
  OUG 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Ordonanta de urgenta 1/2011
  HG 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare. Ghidul carierei militare
  Legea 11/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
  Legea 53/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 53/2011
  Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman. Lege nr. 121/2011
  Legea 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 194431 decembrie 1961
  Legea 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari. Lege nr. 23/2012
  Legea 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Lege nr. 56/2012
  Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Lege nr. 128/2012
  HG 946/2012 pentru modificarea si completarea HG 1204/2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi. Hotararea 946/2012
  Ordinul M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad a veteranilor de razboi, precum si inaintarea in gradul urmator a fostelor cadre militar
  Ordin nr. M.10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezervistii chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi
  Legea 171/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
  OUG 158/1999 republicata 2013 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare. Ordonanta de urgenta nr. 158/1999 republicata 2013
  Legea 10/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate
  Legea nr. 27/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961. Lege nr. 27/2014
  Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
  Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
  Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
  Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014
  Legea 82/2015 pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare
  Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
  Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea apararii
  Ordinul M.97/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad
  Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
  Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  40 useri online

  Useri autentificati: