DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 408 din 7 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.3 alin.(1) din Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor

Decizie neconstitutionalitate din 07-11-2004
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 408 din 7 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.3 alin.(1) din Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor


Publicata in Monitorul Oficial nr. 1054/2004 - M. Of. nr. 1054 / 15 nov. 2004

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.3 alin.(1) din Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor, exceptie ridicata de Ovidiu Bretu in Dosarul nr.765/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila.

La apelul nominal se prezinta autorul exceptiei, prin avocat Monica Livescu, care sustine admiterea criticii de neconstitutionalitate, aratand ca, desi art.3 alin.(1) din Legea nr.54/1998 reprezinta 6 norma anterioara Constitutiei republicate, nu opereaza o abrogare implicita a acesteia in temeiul art.154 alin.(1) din Legea fundamentala, ci este necesara o abrogare expresa a dispozitiei neconstitutionale, care sa fie constatata de Curtea Constitutionala.

Reprezentantul Ministerului Public considera ca, potrivit art.44 alin.(2) teza a doua, Constitutia republicata permite dobandirea proprietatii asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, in anumite conditii. Prin urmare, textul de lege criticat nu mai este in vigoare, abrogarea operand direct in temeiul art.154 alin.(1) din Constitutie, ceea ce impiedica declansarea controlului de constitutionalitate, astfel incat exceptia este inadmisibila.


CURTEA,avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin incheierea din 11 iunie 2004, pronuntata in Dosarul nr.765/2004, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.3 alin.(1) din Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor, exceptie ridicata de Ovidiu Bretu.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul apreciaza ca efectele prohibitive generate de textul de lege criticat nu-si mai pot gasi aplicarea in actualul regim constitutional. Astfel, art.3 alin.(1) din Legea nr.54/1998 isi produce efectele si sub imperiul noii reglementari constitutionale, care permite dobandirea terenurilor de catre cetatenii straini prin mostenire legala, ceea ce este de natura a contraveni art.154 alin.(1) din Constitutie, republicata, care prevede ca *Legile si toate celelalte acte normative raman in vigoare, in masura in care ele nu contravin prezentei Constitutii*.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila considera exceptia de neconstitutionalitate ca fiind intemeiata, aratand ca dispozitiile art.3 alin.(1) din Legea nr.54/1998 nu disting in functie de modurile de dobandire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, respectiv acte juridice inter vivos sau mortis causa. Asa fiind, textul de lege criticat exclude orice mod de dobandire a proprietatii de catre cetatenii straini si apatrizi, inclusiv dobandirea prin mostenire legala a terenurilor, ceea ce aduce atingere prevederilor constitutionale referitoare la dreptul de proprietate si la dreptul la mostenire, drepturi in mod egal garantate.

In conformitate cu dispozitiile art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicata.

Guvernul arata ca dreptul cetatenilor straini si apatrizilor de a dobandi prin mostenire legala proprietatea asupra terenurilor este prevazut la nivelul Legii fundamentale, astfel incat orice alta reglementare de nivel inferior care contine restrictii cu privire la acest aspect poate fi considerata ca fiind abrogata implicit. Aceasta concluzie se desprinde si din art.154 alin.(1) din Constitutia republicata, in temeiul caruia art.3 alin.(1) din Legea nr.54/1998 trebuie considerat ca fiind partial abrogat, si anume in ceea ce priveste interdictia dobandirii terenurilor prin mostenire legala, pentru celelalte situatii, interdictia ramanand in vigoare.

Avocatul Poporului apreciaza ca fiind intemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.3 alin.(1) din Legea nr.54/1998, intrucat interdictia pentru cetatenii straini si apatrizi de a dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor nu mai este in concordanta cu noile prevederi constitutionale cuprinse in art.44 alin.(2) teza a doua. Pe de alta parte, textul legal criticat nu cuprinde dispozitii privind lipsirea de mostenire a cetatenilor straini si apatrizilor, astfel ca nu se aduce atingere dreptului acestora la mostenire.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.


CURTEA,examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr.47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.d) din Constitutia Romaniei, republicata, ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 si 29 din Legea nr.47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie art.3 alin.(1) din Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.102 din 4 martie 1998, potrivit caruia: *Cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor.*

Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale cuprinse in art.44 alin.(2) si in art.46:

- Art.44 alin.(2): *Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.

- Art.46: *Dreptul la mostenire este garantat.*

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, pentru solutionarea acesteia, este necesara o analiza juridica a prevederilor constitutionale referitoare la dreptul de proprietate, inainte si dupa revizuirea Legii fundamentale, din considerente ce tin de aplicarea legii in timp. Asa fiind, inainte de revizuire, textul constitutional care consacra protectia proprietatii private, respectiv art.41, instituia, la alin.(2) teza a doua, incapacitatea speciala a cetatenilor straini si apatrizilor de a dobandi dreptul de proprietate asupra oricaror terenuri proprietate privata aflate pe teritoriul Romaniei. Incapacitatea speciala prevazuta de acest text constitutional lipsea de efecte juridice, in sfera sa de aplicare, toate modurile de dobandire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, indiferent daca erau situate in intravilan sau extravilan.

In prezent, aceste prevederi au fost substantial modificate, ceea ce produce importante consecinte in plan juridic. Astfel, potrivit art.44 alin.(2) teza a doua din Constitutia republicata, cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.

Or, Curtea constata ca dispozitia constitutionala, desi nu mai prevede in terminis interdictia dobandirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, nu o inlatura, ci doar precizeaza cazurile si conditiile in care acestia pot dobandi un asemenea drept, restrangand astfel sfera de aplicare a acestei incapacitati speciale.

Asa fiind, norma constitutionala are in vedere, intr-o prima ipoteza, posibilitatea dobandirii dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin acte juridice inter vivos, in conditiile legii organice, de catre cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ai statelor cu care au fost incheiate tratate internationale, precum si de catre apatrizii domiciliati pe teritoriile acestora, in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana sau din incheierea de catre tara noastra a unor tratate internationale, pe baza de reciprocitate. Curtea constata ca momentul intrarii in vigoare a revizuirii Constitutiei nu coincide cu momentul de la care incapacitatea speciala nu mai opereaza, ridicarea interdictiei fiind conditionata de aderarea la Uniunea Europeana sau de incheierea unui tratat international, pe baza de reciprocitate.

A doua ipoteza o reprezinta prevederea potrivit careia cetatenii straini si apatrizi pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor prin mostenire legala. Astfel exprimata, vointa legiuitorului constitutional nu permite decat o interpretare univoca, aceasta ipoteza fiind de imediata aplicare, din momentul intrarii in vigoare a revizuirii Constitutiei, respectiv numai pentru situatiile in care succesiunea in legatura cu care se exercita calitatea de mostenitori legali s-a deschis dupa aceasta data.

In consecinta, printr-o interpretare per a contrario, fata de cetatenii straini si apatrizi care nu indeplinesc conditiile prevazute in una dintre cele doua ipoteze ale normei constitutionale, interdictia de a dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor pe teritoriul Romaniei opereaza in continuare, incapacitatea speciala fiind conservata in actuala norma constitutionala.

Avand in vedere contrarietatea textului de lege criticat cu prevederile art.44 alin.(2) teza a doua din Legea fundamentala si tinand seama de dispozitiile art.154 alin.(1) din Constitutie, republicata, Curtea urmeaza a constata ca prevederile art.3 alin.(1) din Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor nu mai sunt in vigoare, in masura in care interdictia de a dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor opereaza si in cazul cetatenilor straini si apatrizilor care indeplinesc conditiile prevazute de norma constitutionala.


DECIZIE


Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art.146 lit.d) si al art.147 alin.(4) din Constitutie, republicata, precum si al art.1, 2, 3, al art.11 alin.(1) lit.A.d), al art.29 si al aii. 31 alin.(1), (3) si (4) din Legea nr.47/1992, republicata,


Curtea Constitutionala
In numele legii

DECIDEAdmite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Ovidiu Bretu in Dosarul nr.765/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si constata ca, potrivit prevederilor constitutionale ale art.154 alin.(1), dispozitiile art.3 alin.(1) din Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor nu mai sunt in vigoare, in masura in care contravin art.44 alin.(2) teza a doua din Constitutia republicata.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntata in sedinta publica din data de 7 octombrie 2004.


Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: