DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 723 din 1 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Decizie neconstitutionalitate din 01-06-2010
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 723 din 1 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996


Publicata in Monitorul Oficial nr. 416/2010 - M. Of. 416 / 22 iunie 2010

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicata de Gheorghe Cimpeanu si Jenica Cimpeanu in Dosarul nr. 18.538/325/2008 al Tribunalului Timis —Sectia civila.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita. Magistratul-asistent invedereaza Curtii faptul ca autorul exceptiei Gheorghe Cimpeanu a depus la dosarul cauzei note scrise prin care solicita indreptarea unei erori materiale a instantei de judecata cu privire la obiectul exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, intrucat aceasta nu a fost motivata.


CURTEA,


avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 21 mai 2009, pronuntata in Dosarul nr. 18.538/325/2008, Tribunalul Timis — Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicata de Gheorghe Cimpeanu si Jenica Cimpeanu intr-o cauza civila ce are ca obiect solutionarea unei plangeri formulate impotriva unei incheieri de carte funciara.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii arata ca prevederile art. 33 alin. (6) din Legea nr. 7/1996 contravin dispozitiilor constitutionale privind dreptul de proprietate.

Tribunalul Timis — Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, aratand ca textele de lege criticate nu contin reglementari privind dreptul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara de a dispune exproprieri pentru cauza de utilitate publica.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca textul de lege criticat este constitutional, deoarece se limiteaza la a determina conditiile obiective in care persoana interesata isi poate exercita dreptul de a solicita oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara rectificarea sau modificarea cartii funciare, fara a fi contrare prevederilor din Constitutie invocate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,


examinand actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile ulterioare, avand urmatorul continut: „Procedura de rectificare a inscrierilor in cartea funciara, a modificarilor si cea de indreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale.*

In ceea ce priveste indreptarea unei erori materiale a instantei de judecata cu privire la obiectul exceptiei, solicitata de autorul exceptiei, Curtea arata ca indreptarea erorilor materiale nu intra in competenta acesteia, ci in cea a instantei de judecata in fata careia a fost ridicata exceptia de neconstitutionalitate.

In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (3) si (8) privind dreptul de proprietate privata.Analizand exceptia, Curtea constata ca, prin adoptarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, sistemul de publicitate imobiliara al cartilor funciare s-a extins la nivelul intregii tari. Cartea funciara reprezinta un registru public, ce cuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din raza lor de cuprindere. Superioritatea sistemului cartilor funciare rezida in faptul ca acesta are in vedere apararea intereselor proprietarilor bunurilor imobile, dar si al tertilor, permitand o identificare mult mai usoara a imobilului si avand, astfel, si efect de opozabilitate.

De asemenea, este de mentionat caracterul real al evidentei, prin care atat partile, cat si tertii interesati sunt in masura sa cunoasca situatia juridica a unui imobil in orice moment (proprietarul, sarcinile imobiliare, ipotecile, urmaririle, indisponibilizarile, modalitatile de care sunt afectate dobandirea dreptului, capacitatea partilor etc.). Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la bunurile imobile. Fiecare imobil are cartea sa funciara, in care sunt inscrise toate actele translative sau constitutive de drepturi, astfel incat se poate cunoaste situatia juridica a acestuia.

Considerata o carte de baza a evidentei proprietatii, cartea funciara este, astfel, un instrument important de aparare a acesteia, cu atat mai mult cu cat in reglementarea actuala, in anumite situatii, aceasta reprezinta un act constitutiv de drepturi.

Dreptul de proprietate este cel mai complex dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui bun, pentru ca el ofera titularului sau exercitiul tuturor prerogativelor pe care legea le cunoaste. De aceea, acesta reprezinta un drept fundamental absolut, prevazut, garantat si ocrotit de Constitutie in cuprinsul art. 44 si 136, in limitele prevazute de lege.

Este si motivul pentru care, atunci cand legiuitorul a stabilit reglementarea prin lege organica a domeniilor de importanta vitala pentru functionarea statului, a cuprins in cadrul dispozitiilor art. 73 alin. (3) lit. m), regimul juridic general al proprietatii si al mostenirii.

Asa fiind, regimul cadastrului si al publicitatii imobiliare sunt stabilite prin lege organica, respectiv Legea nr. 7/1996.

In cuprinsul art. 33 din lege este prevazuta posibilitatea rectificarii inscrierii sau modificarii situatiei juridice reale. Astfel, potrivit alin. (2), „prin rectificare se intelege radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara*, iar, in conformitate cu prevederile alin. (3), „prin modificare se intelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteaza esenta dreptului care poarta asupra acelui imobil*. De asemenea, potrivit alin. (5), „erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor in cartea funciara pot fi indreptate la cerere sau din oficiu*.

In cuprinsul titlului II privind publicitatea imobiliara din Legea nr. 7/1996, legiuitorul a dedicat procedurii de inscriere in cartea funciara un intreg capitol, respectiv cap. II.

Potrivit principiului simetriei juridice, intrucat rectificarea poate fi majora, reprezentand un act constitutiv de drepturi sau putand avea chiar titlu executoriu, procedura de rectificare a inscrierilor in cartea funciara trebuie instituita printr-o norma legala egala ca forta juridica cu cea prin care s-a reglementat procedura de inscriere in cartea funciara, respectiv prin lege organica. Or, potrivit art. 33 alin. (6) din Legea nr. 7/1996, „procedura de rectificare a inscrierilor in cartea funciara, a modificarilor si cea de indreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale*.

Cum textul de lege criticat prevede ca procedura de rectificare sa fie stabilita printr-o norma cu o putere juridica inferioara legii organice, respectiv prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, ne aflam in prezenta unei incalcari a dispozitiilor constitutionale ale art. 73 alin. (3) lit. m), care prevad obligativitatea reglementarii prin lege organica a regimului juridic general al proprietatii, precum si ale art. 1 alin. (4) privind separarea puterilor in stat.


DECIZIE


Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii

DECIDE:


Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicata de Gheorghe Cimpeanu si Jenica Cimpeanu in Dosarul nr. 18.538/325/2008 al Tribunalului Timis — Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntata in sedinta publica din data de 1 iunie 2010.


Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: