DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 870 din 9 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.1, art.4 alin.(1), art.5 alin.(1) si art.8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

Decizie neconstitutionalitate din 09-10-2007
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 870 din 9 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.1, art.4 alin.(1), art.5 alin.(1) si art.8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical


Publicata in Monitorul Oficial nr. 701/2007 - M. Of. nr. 701 / 17 oct. 2007

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.1, art.4 alin.(1), art.5 alin.(1) si art.8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, exceptie ridicata de Consiliul Local al Comunei Bogdanesti, judetul Bacau, in Dosarul nr.1.880/110/2006 (numar in format vechi 3.600/2006) al Tribunalului Bacau – Sectia comerciala si de contencios administrativ si de paratul Consiliul Local al Comunei Solont, judetul Bacau, in Dosarul nr.150/110/2005 al Curtii de Apel Bacau – Sectia comerciala si de contencios administrativ.

Conexarea dosarelor si dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 20 septembrie 2007, fiind consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 2 octombrie 2007 si apoi pentru data de 9 octombrie 2007.


CURTEA,avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, retine urmatoarele:

Prin Incheierea din 7 martie 2007, pronuntata in Dosarul nr.1.880/110/2006 (numar in format vechi 3.600/2006), Tribunalul Bacau – Sectia comerciala si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.1, art.4 alin.(1), art.5 alin.(1) si art.8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, exceptie ridicata de Consiliul Local al Comunei Bogdanesti, judetul Bacau, in dosarul mentionat.

Prin Incheierea din 30 martie 2007, pronuntata in Dosarul nr.150/110/2005, Curtea de Apel Bacau – Sectia comerciala si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.4 alin.(1), art.5 alin.(1) si art.8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, exceptie ridicata de Consiliul Local al Comunei Solont, judetul Bacau, in dosarul mentionat.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, asemanatoare in cele doua dosare conexate, se sustine, in esenta, ca instituirea, prin textele legale criticate, a obligativitatii vanzarii spatiilor proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in care functioneaza unitati medicale contravine protectiei constitutionale a dreptului de proprietate privata, principiului autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice; aceasta cu atat mai mult cu cat vanzarea are loc fara o negociere directa si fara licitatie publica, la un pret impus de legiuitor.

Tribunalul Bacau – Sectia comerciala si de contencios administrativ apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece scopul urmarit de legiuitor a fost acela de finalizare a procesului de reforma in domeniul asistentei medicale ambulatorii, cu reducerea costurilor asistentei medicale acordate in spital si reducerea deficitului bugetar al sistemului sanitar.

Curtea de Apel Bacau – Sectia comerciala si de contencios administrativ apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

In conformitate cu dispozitiile art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciaza ca exceptia este neintemeiata, aratand ca textele de lege criticate nu incalca prevederile constitutionale invocate in motivarea exceptiei.

Avocatul Poporului considera ca prevederile legale criticate sunt in concordanta cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.


CURTEA,examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.d) din Constitutie, precum si ale art.1 alin.(2), 2, 3, 10 si 29 din Legea nr.47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art.1, art.4 alin.(1), art.5 alin.(1) si art.8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.236/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.515 din 14 iunie 2006, potrivit carora:

- Art.1: „(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, functioneaza unitati medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobata cu modificari prin Legea nr.598/2001, a spatiilor organizate ca centre de diagnostic si tratament sau centre medicale cu personalitate juridica, precum si a spatiilor cu destinatie pentru activitati medicale sau activitati conexe actului medical, neutilizate.

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin spatiu medical se intelege spatiul in care se desfasoara efectiv activitate medicala si activitate medicala conexa, precum si cota indiviza corespunzatoare din spatiul comun.

(3) Prevederile alin.(1) se aplica si spatiilor medicale ale ministerelor cu retea sanitara proprie, cu acordul ministerelor de resort.*;

- Art.4 alin.(1): „(1) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, aproba prin hotarare lista spatiilor din proprietatea privata a acestora ori din proprietatea privata a statului si care se afla in administrarea lor, ce urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. Listele astfel aprobate vor fi afisate in mod obligatoriu la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul consiliului judetean.*;

- Art.5 alin.(1): „(1) Prefectii vor veghea ca hotararea prevazuta la art.4 sa cuprinda toate spatiile medicale care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta. In acest scop hotararile consiliilor locale si ale consiliilor judetene vor fi comunicate prefectilor in termen de cel mult 10 zile de la adoptare si vor fi afisate la sediul primariei, respectiv al consiliului judetean. Prefectul va cere completarea sau modificarea listei, daca este cazul, iar in situatia in care se refuza solicitarea prefectului, acesta se va putea adresa instantei de contencios administrativ.*;

- Art.8: „(1) Pretul de vanzare al spatiului medical se stabileste diferentiat, pe categorii de localitati, conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a IV-a «Reteaua de localitati», cu modificarile ulterioare, prin stabilirea de preturi maximale, dupa cum urmeaza:

a) pentru localitatile de gradul 0, municipiul Bucuresti, 70 euro/m2;

b) pentru localitatile de rangul I, 50 euro/m2;

c) pentru localitatile de rangul II, 40 euro/m2;

d) pentru localitatile de rangul III, 30 euro/m2;

e) pentru localitatile de rangul IV, 20 euro/m2;

f) pentru localitatile de rangul V, 15 euro/m2.

(2) Preturile stabilite conform prevederilor alin.(1) sunt diminuate de catre comisie cu cate 10%, daca:

a) cladirea este mai veche de 30 de ani;

b) spatiul este situat intr-o localitate cu deficit de medici.*

Autorii exceptiei invoca incalcarea dispozitiilor constitutionale cuprinse in art.44 alin.(1) teza intai privind garantarea dreptului de proprietate, in art.44 alin.(2) privind garantarea si ocrotirea in mod egal a proprietatii private, indiferent de titular, in art.44 alin.(3) privind exproprierea, in art.44 alin.(6) privind despagubirile ce se cuvin proprietarului in cazul exproprierii, in art.120 alin.(1) care consacra principiile descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice si in art.136 alin.(2) privind garantarea si ocrotirea proprietatii publice.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea retine urmatoarele:

Potrivit art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2005, aceasta stabileste cadrul juridic pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale care au destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, a spatiilor organizate ca centre de diagnostic si tratament sau centre medicale cu personalitate juridica, catre medicii, medicii dentisti, dentistii, biologii, biochimistii, fizicienii, tehnicienii dentari si celelalte persoane fizice cu drept de libera practica ce desfasoara activitati conexe actului medical si care detin in mod legal spatiul respectiv, precum si catre persoanele juridice/institutiile de invatamant superior medical, care, detinand in mod legal spatiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale sau desfasoara activitati de invatamant superior medical.

In conformitate cu dispozitiile art.4 alin.(1) din ordonanta, consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, aproba, prin hotarare, lista spatiilor din proprietatea privata a acestora ce urmeaza sa fie vandute in baza dispozitiilor ordonantei de urgenta, iar, potrivit art.5 alin.(1) din acelasi act normativ, prefectii vor veghea ca hotararea sa cuprinda toate spatiile medicale care cad sub incidenta ordonantei de urgenta.

Din examinarea textelor legale mai sus mentionate, criticate de autorii exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constata ca se instituie obligatia autoritatilor locale de a intocmi o lista completa a spatiilor cu destinatia mentionata si obligatia acestora de a scoate la vanzare toate bunurile in cauza. Prin inlaturarea posibilitatii autoritatilor publice locale de a dispune in mod liber de bunurile aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, in sensul de a opta sau nu pentru vanzarea acestora, se incalca in mod vadit dreptul unitatilor administrativ-teritoriale de exercitare a prerogativei dispozitiei, ca atribut ce tine de esenta dreptului de proprietate. Asa fiind, Curtea constata ca normele ce fac obiectul exceptiei aduc atingere dispozitiilor constitutionale cuprinse in art.44 alin.(1) teza intai privind garantarea dreptului de proprietate privata.

Curtea constata, totodata, ca dispozitiile criticate reglementeaza un transfer silit de proprietate, care nu respecta prevederile referitoare la expropriere consacrate de art.44 alin.(1) si (3) din Constitutie si de art.1 din primul Protocol la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. In acest sens, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat in jurisprudenta sa ca o privare de proprietate trebuie sa fie prevazuta de lege, sa urmareasca o cauza de utilitate publica, sa fie conforma normelor de drept intern si sa respecte un raport de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul vizat. Cu privire la indemnizarea titularului dreptului de proprietate pentru privarea de dreptul sau, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut ca, in absenta unei compensatii reparatorii, art.1 din Protocolul nr.1 n-ar asigura decat o protectie iluzorie si ineficace a dreptului de proprietate, in totala contradictie cu dispozitiile Conventiei (cauza “James si altii impotriva Marii Britanii*, 1986). Privarea de proprietate impune, asadar, statului obligatia de a despagubi pe proprietar, pentru ca fara plata unei sume rezonabile, raportata la valoarea bunului, masura constituie o atingere excesiva a dreptului la respectarea bunurilor sale. Imposibilitatea de a obtine fie si o despagubire partiala, dar adecvata in cadrul privarii de proprietate constituie o rupere a echilibrului dintre necesitatea protectiei dreptului de proprietate si exigentele de ordin general. In prezenta cauza, analizand dispozitiile art.8 si 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2005, care stabilesc pretul maximal de vanzare a spatiului medical in mod diferentiat, pe categorii de localitati, iar in privinta terenului aferent a unui pret fix de 1 euro/m2 (in limita a 250 m2), Curtea constata ca preturile astfel determinate nu tin seama de valoarea pe piata a bunului. Disproportia vadita dintre cele doua valori conduce la calificarea pretului ca fiind neserios, astfel incat exigentele impuse de normele constitutionale si internationale mentionate nu sunt indeplinite.

Curtea mai constata ca dispozitiile legale criticate incalca si prevederile art.34 din Constitutie privind Dreptul la ocrotirea sanatatii. Garantand acest drept complex, textul constitutional mentionat stabileste obligatia statului de luare a masurilor pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice, ceea ce implica si crearea de conditii care sa asigure prestarea de servicii medicale, inclusiv sub aspectul asigurarii bazei materiale necesare. Or, in masura in care se reglementeaza vanzarea spatiilor care au destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, cu riscul schimbarii, pe viitor, a destinatiei acestora, statul nu va mai dispune de o baza materiala care sa asigure indeplinirea obligatiei constitutionale mentionate si, ca urmare, nu va mai putea garanta dreptul cetatenilor la ocrotirea sanatatii.
DECIZIE


Pentru motivele mai sus aratate, in temeiul art.146 lit.d) si al art.147 alin.(4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) si al art.29 alin.(1) si (6) din Legea nr.47/1992,

Cu majoritate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii

DECIDEAdmite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Consiliul Local al Comunei Bogdanesti, judetul Bacau, in Dosarul nr.1.880/110/2006 (numar in format vechi 3.600/2006) al Tribunalului Bacau – Sectia comerciala si de contencios administrativ si de Consiliul Local al Comunei Solont, judetul Bacau, in Dosarul nr.150/110/2005 al Curtii de Apel Bacau – Sectia comerciala si de contencios administrativ, si constata ca dispozitiile art.1, art.4 alin.(1), art.5 alin.(1) si art.8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, sunt neconstitutionale.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntata in sedinta publica din data de 9 octombrie 2007.


OPINIE SEPARATA


Sustinem mentinerea practicii Curtii Constitutionale, in sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, pentru urmatoarele argumente:

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2005, asa cum a fost modificata si adoptata prin Legea nr.236/2006, reglementeaza cadrul juridic pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in care functioneaza unitati medicale, precum si a spatiilor cu destinatie pentru activitati medicale sau activitati conexe actului medical neutilizate.

Or, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2005 a fost adoptata pentru ratiuni de politica sanitara si medicala, fiind vorba de spatii care au aceasta destinatie si sunt neutilizate sau folosite in alte scopuri decat cel medical.

Potrivit art.4, consiliile judetene sau cele locale aproba prin hotarare lista spatiilor aflate in proprietatea lor ori in proprietatea privata a statului si care se afla in administrarea acestora.

Asadar, stabilirea listei cu spatiile avand destinatia de cabinete medicale sau in care se desfasoara activitati conexe actului medical, ce urmeaza a fi vandute, este data prin lege in competenta consiliilor judetene sau a celor locale, aspect ce nu contravine dispozitiilor Constitutiei privind protectia dreptului de proprietate. Este vorba de o obligatie de „a face* si nu de transmiterea automata a dreptului de proprietate. Mai mult, in art.5 se reglementeaza obligatia prefectilor de a veghea ca toate spatiile medicale care cad sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.110/2005 sa fie trecute pe listele intocmite de consiliile locale sau cele judetene.

Daca in privinta dreptului de proprietate privata a statului nu exista nicio indoiala ca acesta poate dispune de dreptul sau, s-ar putea invoca faptul ca in privinta proprietatii private a unitatilor administrativ-teritoriale, legiuitorul nu poate interveni nici chiar atunci cand se pune problema interesului general sau al unei comunitati, in speta stabilitatea cadrelor medicale din unitatile administrativ-teritoriale si ca urmare asigurarea asistentei medicale. Acest lucru nu poate fi sustinut, deoarece, potrivit art.44 alin.(1) teza a doua din Constitutie, „continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege*.

Se sustine ca se incalca dreptul de dispozitie al unitatilor administrativ-teritoriale. Nu se poate retine un astfel de argument, intrucat acestea au calitatea de vanzatori, cumparatori fiind exclusiv cadre medicale, iar pretul obtinut se face venit la bugetele locale. Se apreciaza ca prin ordonanta s-a stabilit un pret neserios cuprins intre un minim si un maxim, dar preturile sunt stabilite pe categorii de localitati, asa cum sunt clasificate de Legea nr.351/2001 privind reteaua localitatilor din Romania.

Mai mult, art.11 din ordonanta de urgenta reglementeaza regimul juridic al acestor bunuri. Astfel, se precizeaza ca spatiile medicale cumparate nu pot fi folosite decat pentru activitati medicale si/sau pentru activitati conexe actului medical. Spatiile dobandite nu pot fi instrainate, inchiriate sau folosite de cumparator pentru alte activitati decat in scopul desfasurarii activitatilor medicale, activitati de invatamant superior si/sau activitati conexe actului medical. Destinatia spatiului medical poate fi schimbata la cererea noului proprietar, dar numai cu acordul cumulativ al Directiei de sanatate publica si al Colegiului Medicilor din Romania sau, dupa caz, al Consiliului Judetean sau al Consiliului local si al Casei de asigurari de sanatate. Mai mult, spatiile dobandite pot fi instrainate cu schimbarea destinatiei numai daca Consiliul Judetean sau Consiliul local, dupa caz, nu a optat, in scris, pentru a redeveni proprietarul spatiului. Este vorba de un drept de preemtiune prevazut de lege, asa cum si alte reglementari prevad acest drept (de exemplu: in Codul silvic, in Legea nr.10/2001 etc.). Se prevede chiar ca „in cazul in care consiliul judetean sau consiliul local opteaza pentru redobandirea spatiului, vanzarea se face la pret initial, actualizat cu indicele mediu al inflatiei, la care se adauga contravaloarea imbunatatirilor aduse spatiului pentru care exista documente fiscale*. Ordonanta prevede si sanctiunea in cazul in care s-ar incheia acte, altfel decat in conditiile aratate, si anume nulitatea absoluta, sanctiune constatata de instanta la solicitarea oricarei persoane fizice sau persoane juridice interesate. Restrictii sunt prevazute si in art.12 din ordonanta.

In aceste conditii, socotim ca nu se incalca sub nicio forma art.44 alin.(1) din Constitutie, iar art.44 alin.(3) si alin.(6) nu au relevanta in cauza.

In ceea ce priveste invocarea incalcarii dispozitiilor constitutionale ale art.120 alin.(1) referitor la principiile descentralizarii autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice din unitatile administrativ-teritoriale, se constata ca exercitarea autonomiei locale se circumscrie principiului constitutional al respectarii legilor, prevazut de art.1 alin.(5) din Legea fundamentala.

Asupra semnificatiei principiului statuat prin art.120 alin.(1) din Constitutie, Curtea Constitutionala a retinut, prin Decizia nr. 136 din 3 mai 2001, ca acest text constitutional se refera la principiul autonomiei locale in cadrul organizarii administratiei publice din unitatile administrativ-teritoriale, iar nu la existenta unei autonomii de decizie in afara cadrului legal, care este general obligatoriu. Asa fiind, principiul autonomiei locale nu exclude, ci impune obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a respecta legile cu caracter general, aplicabile pe intreg teritoriul tarii, in interesul comunitatilor locale, interese care, in acest domeniu, al sanatatii, nu trebuie sa fie in contradictie cu interesele nationale.

De asemenea, in lumina Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata de Romania prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in cadrul legii, in nume propriu si in interesul populatiei locale, o parte importanta a treburilor publice*.

In concluzie, exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata atat in ceea ce priveste invocarea art.44 alin.(1) si art.120 alin.(1), dar si a art.34 alin.(2) din Constitutie care prevede ca „statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice*.


Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
73 useri online

Useri autentificati: