DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

RIL Recurs in interesul legii/ Decizie ICCJ

Decizia nr. XIV din 5 februarie 2007 cu privire la competenta materiala si teritoriala de solutionare a contestatiei la executarea silita si a contestatiei impotriva unui titlu executoriu fiscal

RIL Recurs in interesul legii/ Decizie ICCJ din 05-02-2007
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    RIL Recurs in interesul legii/ Decizie ICCJ
Decizia nr. XIV din 5 februarie 2007 cu privire la competenta materiala si teritoriala de solutionare a contestatiei la executarea silita si a contestatiei impotriva unui titlu executoriu fiscal


Publicata in Monitorul Oficial nr. 733/2007 - M. Of. nr. 733 / 30 oct. 2007Dosar nr. 45/2006

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, in conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, s-a intrunit pentru a examina recursul in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 169 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la competenta materiala si teritoriala de solutionare a contestatiei la executarea silita si a contestatiei impotriva unui titlu executoriu fiscal.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicata, fiind prezenti 87 de judecatori din totalul de 116 in functie.

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, cerand sa se decida in sensul ca judecatoria in a carei raza teritoriala se face executarea este competenta sa judece contestatiile formulate impotriva executarii silite insesi sau a unor acte de executare, efectuate in baza unor titluri executorii fiscale, respectiv contestatii impotriva unor titluri fiscale.


SECTIILE UNITE,deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

In aplicarea dispozitiilor art. 169 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, instantele de judecata s-au pronuntat in mod diferit referitor la competenta materiala si teritoriala de solutionare a contestatiei la executarea silita si a contestatiei impotriva unui titlu executoriu fiscal.

Astfel, unele instante au considerat ca solutionarea cererilor ce au ca obiect contestatii formulate impotriva executarii silite sau actelor de executare efectuate in baza unor titluri executorii fiscale, respectiv contestatii impotriva unor titluri executorii fiscale, este de competenta tribunalului - sectia de contencios administrativ si fiscal.

In motivarea acestui punct de vedere s-a invederat ca, in raport cu prevederile art. 41 din Codul de procedura fiscala, actele mentionate au caracter administrativ fiscal, cat timp sunt emise de un organ fiscal competent, acestea incadrandu-se in continutul notiunii de *act administrativ* definit de dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Alte instante fie au respins contestatiile formulate impotriva titlurilor executorii fiscale, ca inadmisibile, fie au declinat competenta de solutionare in favoarea organelor prevazute de art. 179 alin. (1) lit. a)-c) din Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

In fine, alte instante au considerat ca judecatoria in circumscriptia careia se face executarea este competenta sa judece contestatiile formulate impotriva executarii silite insesi sau a unor acte de executare efectuate in baza titlurilor executorii fiscale, precum si contestatiile impotriva unor titluri executorii fiscale.

Aceste din urma instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Potrivit art. 169 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, orice persoana interesata poate face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat, cu incalcarea prevederilor legale, de catre organele de executare fiscale, precum si impotriva refuzului acestora de a indeplini un act de executare in conditiile legii.

Totodata, in conformitate cu dispozitiile alin. (3) al aceluiasi articol, *Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acesta nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege*.

In reglementarea competentei si a modului de solutionare, in cuprinsul alin. (4) al aceluiasi articol 169 din Codul de procedura fiscala se mai prevede: *Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca in procedura de urgenta.*

In lipsa unor proceduri exprese referitoare la instanta judecatoreasca competenta, devin aplicabile, in acesta privinta, dispozitiile art. 2 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, in care se precizeaza ca: *Unde prezentul cod nu dispune se aplica dispozitiile Codului de procedura civila.*

Or, potrivit art. 400 alin. 2 din Codul de procedura civila, *Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa*, iar *Daca o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie, competenta de solutionare apartine instantei de executare*.

Din coroborarea acestor dispozitii cu prevederea de la art. 373 alin. 2 din Codul de procedura civila, ca *Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se va face executarea, in afara cazurilor in care legea dispune astfel*, reiese ca este competenta sa judece, atat contestatia la executarea propriu-zisa, cat si contestatia la titlu, judecatoria in circumscriptia careia se face executarea.

Ca urmare, judecatoriei in circumscriptia careia se face executarea ii revine competenta sa judece in cazul contestatiei impotriva executarii propriu-zise sau al contestatiei la titlu, atunci cand o astfel de contestatie vizeaza un titlu executoriu fiscal ce nu emana de la un organ de jurisdictie, evident, in cazul in care legea nu prevede o alta cale de atac impotriva acestuia.

O atare solutie se impune deoarece, in cazul contestarii executarii silite ce se realizeaza de catre organele administrativfiscale in baza unui titlu executoriu fiscal, dreptul comun este reprezentat de normele dreptului civil, material si procesual, iar nu de normele de drept public cuprinse in Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ si, respectiv, in titlul IX din Codul de procedura fiscala, care sunt aplicabile numai la solutionarea actiunii in anularea sau modificarea obligatiei fiscale, ce constituie titlu de creanta fiscala.

Aceasta interpretare este conforma si prevederilor art. 169 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, prin care se precizeaza ca, in cazul contestatiei mentionate, *Dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta presedintiala prevazute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile*.

De aceea, nu se poate considera ca, in cazul contestatiei la executarea silita a creantelor fiscale, legiuitorul ar fi reglementat exercitarea si solutionarea ei in alte conditii decat cele specifice dreptului comun, referitoare la contestatia la executare in materie civila, pentru ca ori de cate ori a urmarit sa excluda aplicarea anumitor dispozitii ale dreptului comun in domeniul fiscal, a prevazut aceasta in mod expres.

Ca urmare, adoptarea punctului de vedere potrivit caruia competenta de solutionare a contestatiei la executare indreptata impotriva titlului executoriu fiscal ar apartine organelor cu atributii administrativ-jurisdictionale din Ministerul Finantelor Publice sau instantelor de contencios administrativ este determinata de insuficienta distinctie dintre *titlu executoriu fiscal*, *titlu de creanta fiscala* si *act administrativ fiscal*.

Or, in aceasta privinta, trebuie avut in vedere ca din coroborarea dispozitiilor art. 21 cu cele ale art. 168 alin. (3) din Codul de procedura fiscala rezulta ca titlul de creanta fiscala este actul prin care se stabilesc drepturile patrimoniale ale statului si obligatiile de plata corelative ale contribuabililor, ce rezulta din raporturile de drept material fiscal, intocmit de organele competente sau de persoanele indreptatite potrivit legii.

In acest sens, in dispozitiile cu caracter explicativ cuprinse in pct. 107.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului de procedura fiscala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004, sunt enumerate urmatoarele titluri de creanta fiscala:

*a) decizia de impunere emisa de organele competente, potrivit legii;

b) declaratia fiscala, angajamentul de plata sau documentul intocmit de platitor prin care acesta declara obligatiile fiscale, in cazul in care acestea se stabilesc de catre platitor, potrivit legii;

c) decizia prin care se stabileste si se individualizeaza suma de plata, pentru creantele fiscale accesorii, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere, stabilite de organele competente;

d) declaratia vamala, pentru obligatiile de plata in vama;

e) documentul prin care se stabileste si se individualizeaza datoria vamala, inclusiv accesorii, potrivit legii;

f) procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, intocmit de organul prevazut de lege, pentru obligatiile privind plata amenzilor contraventionale;

g) ordonanta procurorului, incheierea sau dispozitivul hotararii instantei judecatoresti ori un extras certificat intocmit in baza acestor acte in cazul amenzilor, al cheltuielilor judiciare si al altor creante fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanta judecatoreasca.*

Pe de alta parte, prin art. 41 din Codul de procedura fiscala, actul administrativ fiscal este definit ca fiind *actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale*.

In ceea ce priveste titlul executoriu fiscal, prin art. 137 alin. (2) din Codul de procedura fiscala se prevede ca *Titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege*.

Titlul executoriu fiscal trebuie sa cuprinda, potrivit art. 137 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, pe langa elementele precizate la art. 43 alin. (2) din acelasi cod, necesare pentru actul administrativ fiscal, urmatoarele: codul de identificare fiscala, domiciliul fiscal, precum si orice alte date de identificare, cuantumul si natura sumelor datorate si neachitate, temeiul legal al puterii executorii a titlului.

In art. 169 din Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care este reglementata contestatia la executare silita, se prevede, la alin. (1), ca *Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de exectuare in conditiile legii*, iar la alin. (3) se adauga precizarea potrivit careia *Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ ju

risdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege*.

Este semnificativ ca prin alin. (4) din textul de lege susaratat se prevede ca, in toate cazurile mentionate, *Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca in procedura de urgenta*.

Rezulta deci ca, daca pentru contestarea titlului de creanta fiscala nu s-a reglementat accesul la o instanta judecatoreasca, pe calea contestatiei la titlul executoriu fiscal, adresata instantei de executare, pot fi cerute nu numai lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului, ci se pot invoca si aparari de fond cu privire la insasi validitatea creantei fiscale.

O atare interpretare da posibilitate subiectului procesual activ al contestatiei sa se bucure de o procedura contradictorie in dovedirea dreptului sau, de care nu ar fi putut beneficia anterior deoarece actul fiscal ce constituie titlu executoriu, fiind emis de un organ fara atributii jurisdictionale, nu are caracter jurisdictional.

Ca urmare, posibilitatea contestarii titlului executoriu fiscal pe calea contestatiei la executare subzista numai in masura in care actul ce constituie titlu de creanta fiscala nu poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ-fiscal.

Daca in procedura de individualizare a taxelor, impozitelor, contributiilor, datoriilor vamale si a accesoriilor la acestea este reglementata calea administrativ-jurisdictionala de atac, respectiv aceea a contestatiei impotriva titlurilor de creanta fiscala sau a altor acte administrative fiscale, in cadrul procedurii executarii silite a creantelor fiscale este reglementata, ca singura cale judiciara de atac, contestatia la executarea propriuzisa, prin care se contesta titlul de executare.

Excluderea de catre legiuitor a instantei de contencios administrativ de la solutionarea contestatiilor indreptate impotriva titlului executoriu fiscal reiese din interpretarea comparativa, logica, a dispozitiilor art. 188 alin. (2) si ale art. 169 alin. (4) din Codul de procedura fiscala.

Sub acest aspect, este de observat ca, daca in cazul contestatiei impotriva titlului de creanta fiscala sau a altui act administrativ-jurisdictional s-a prevazut expres, prin art. 188 alin. (2) din Codul de procedura fiscala (versiunea 1 ianuarie 2007), ca *Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta*, referirea de la art. 169 alin. (4) din Codul de procedura fiscala ca, in cazul executarii silite, *Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta[...]*, nu poate fi interpretata decat in sensul ca o atare competenta revine numai instantei de drept comun care, in raport cu reglementarea de la art. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila, este judecatoria.

Asa fiind, pentru corecta aplicare a dispozitiilor art. 169 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, se impune a se stabili ca judecatoria in circumscriptia careia se face executarea este competenta sa judece contestatia atat impotriva executarii silite insesi, a unui act sau masuri de executare, a refuzului organelor de executare fiscala de a indeplini un act de executare in conditiile legii, cat si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de un alt organ jurisdictional, evident numai daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.

In consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, precum si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedura civila, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se decide in sensul celor stabilite mai sus.
DECIZIE

PENTRU ACESTE MOTIVE
In numele legii

DECIDAdmit recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In aplicarea dispozitiilor art. 169 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilesc:

Judecatoria in circumscriptia careia se face executarea este competenta sa judece contestatia, atat impotriva executarii silite insesi, a unui act sau masuri de executare, a refuzului organelor de executare fiscala de a indeplini un act de executare in conditiile legii, cat si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de un alt organ jurisdictional, daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 5 februarie 2007.


Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: