DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007
Sursa: Camera Consultantilor Fiscali

http://www.cameraconsultantilorfiscali.ro


Camera Consultantilor Fiscali organizeaza in Bucuresti in zilele de 08 – 09 decembrie 2007, examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007.

Inscrierile se fac in perioada 05-12 noiembrie 2007.

Pentru evitarea deplasarilor din teritoriu si a aglomeratiilor la depunerea dosarelor, cererile de inscriere la examen se pot face si pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro, iar transmiterea dosarelor se face prin serviciile postale cu confirmare de primire pe adresa Str. Lucretiu Patrascanu, nr.10, sector 3, Bucuresti (Scoala de finante publice si vama).

Confirmarea inscrierii, numarul de inregistrare si modul de solutionare a dosarului se face prin afisare pe site si se va comunica prin e-mail la adresa indicata de candidat in dosarul de inscriere, numai dupa primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru inscriere (conform art.5 alin(2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal aprobat prin Hotarârea Consiliului Superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007 – publicata in Monitorul Oficial al României nr. 647/21.09.2007) si inregistrarea acestuia.


Candidatii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;
b) sa aiba o experienta de minimum 5 ani dupa obtinerea licentei in una dintre urmatoarele activitati:
 • elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;
 • servicii de administrare a legislatiei fiscale;
 • elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;
 • activitatea financiar-contabila;
  c) sa nu aiba antecedente penale;
  d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;


  Dosarul de inscriere va contine urmatoarele documente:
  a) cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 1 la Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal ;
  b) curriculum vitae;
  c) diploma de studii superioare, in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;
  d) carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, in cazul profesiilor liberale;
  e) actul de identitate, in copie;
  f) certificatul de cazier judiciar;
  g) certificatul de cazier fiscal;
  h) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de institutia medicala la care este inregistrat;
  i) documentul de plata a taxei de inscriere la examen, in original (500 RON conform Hotarârii Consiliului Superior al Camerei nr. 2/2007 publicata in Monitorul Oficial al României nr.647/21.09.2007). Plata se face in contul Camerei Consultantilor Fiscali deschis la Banca Transilvania - Sucursala Lipscani, cont IBAN RO36 BTRL 0410 1202 D586 02XX
  j) trei fotografii 2/3 cm.


  Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 021 335 20 95 si 319 97 59 int.2359

  Poate fi de interes si:
 • Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, 2006
 • Ordonanta de urgenta nr. 106/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Hotarare privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Hotarare nr. 495/2007
 • Ordin nr. 1995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale
 • Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea decembrie 2007, hotarare nr. 6/2007
 • Ordonanta de urgenta privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, oug nr. 76/2007
 • Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, legea nr. 91/2007
 • Procedura de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans, 2007
 • Ordin privind legitimatiile de inspectie fiscala, ordin nr. 709/2007
 • Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, legea nr. 352/2007
 • Ordonanta de urgenta pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, oug nr. 155/2007
 • Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, 2006
 • Hotarare pentru aprobarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, hotarare nr. 7/2007
 • Ordin privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ordin nr. 71/2008
 • Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare, ordin nr. 152/2008
 • Regulament pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine, 2008 si hotarare de aprobare nr. 9/2008
 • OG nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare. Ordonanta 3/2009
 • Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea martie 2008, hotarare nr. 11/2008
 • Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, oug nr. 19/2008
 • Codul de Procedura Fiscala, republicat 2007
 • Ordin privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, ordin nr. 858/2008
 • Hotarare pentru aprobarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate, hotarare nr. 13/2008
 • Lege pentru modificarea alin. (1 1) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, lege nr. 72/2008
 • Lege nr. 86/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
 • Ordonanta de urgenta OUG 90/2007 privind unele masuri financiar-fiscale in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si reglementari in domeniul cheltuielilor de personal
 • Procedura de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta, 2007
 • Ordin nr. 1311/2008 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale
 • Ordin nr. 1364/2008 privind procedura de transmitere a datelor necesare intocmirii Registrului impozitelor, taxelor si tarifelor cu caracter fiscal si nefiscal
 • Ordin nr. 1318/2008 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale
 • Ordin nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi
 • OG nr. 75/2001, republicat 2004, ordonanta privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
 • OG nr. 47/2007, ordonanta privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, consolidata 2009
 • HG nr. 166/2003, hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
 • Hotarare nr. 742/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003
 • Ordin nr. 1031/2008 pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silita a creantelor fiscale fata de debitori institutii publice
 • Ordin nr. 509/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de e
 • Ordin nr. 529/2008 privind desemnarea institutiei din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate responsabile pentru evidenta persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura speciala de inregistr
 • Hotarare nr. 15/2008 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2008
 • Ordin nr. 1173/2008 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
 • Legea nr. 52/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • OUG nr. 127/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Ordin nr. 1338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale
 • Ordin nr. 1537/2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008
 • Lege nr. 264/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • OUG nr. 200/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • OUG nr. 192/2008, ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca
 • HG nr. 1618/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
 • Ordin nr. 1748/2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • Ordin nr. 1801/2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 3/2008
 • Ordin nr. 125/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare
 • Ordin nr. 847/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta
 • Legea nr. 177/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare
 • Hotarare nr. 9/2009 privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2009
 • OUG nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale. Ordonanta de urgenta 46/2009
 • Ordin nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, pre
 • Ordin nr. 357/2009 pentru reglementarea unitara a unor tarife cu caracter nefiscal prevazute in diferite acte normative
 • Lege nr. 194/2009 pentru aprobarea OUG nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala
 • Ordin nr. 2524/2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete. Acciza tigari
 • Ordin nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
 • HG 960/2009 privind structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1000 de tigarete
 • HG 968/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Hotarare nr. 968/2009
 • Lege 324/2009 pentru aprobarea OUG nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale. Legea nr. 324/2009
 • Lege 325/2009 pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003. Legea nr. 325/2009
 • Ordin nr. 2943/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal
 • Lege 343/2009 privind aprobarea OUG 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Ordin nr. 1673/2009 privind modificarea si completarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)—e) din Legea nr.
 • Lege nr. 363/2009 privind aprobarea OUG 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare. Legea 363/2009
 • Ordin nr. 1665/2009 pentru completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2311/2007 privind conditiile de delegare a competentei de efectuare a inspectiei fiscale altui organ de inspectie fiscala
 • Ordin nr. 3279/2009 privind completarea Ordinului nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • OUG 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 114/2009
 • OUG 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului. Ordonanta de urgenta nr. 116/2009
 • HG 1626/2009 privind structura accizei totale exprimate in echivalent euro pentru 1.000 tigarete. Hotararea nr. 1626/2009
 • Ordin nr. 13/1010 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscala
 • Ordin nr. 1850/2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
 • Ordin nr. 14/2010 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale
 • Ordin nr. 101/2010 privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal pentru contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau inregistrati ca platitori pe venitul microintreprinderilor
 • OG 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale. Ordonanta nr. 5/2010
 • Ordin nr. 183/2010 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale
 • Legea 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
 • Ordin nr. 798/2010 privind modificarea Ordinului nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tiparire, livrare, difuzare si pastrare a timbrelor fiscale mobile
 • OUG 22/2010 modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de Urgenta nr. 22/2010
 • Legea 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2010
 • Grila impozit forfetar 2010. Grila privind impozitul forfetar
 • OUG 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Hotarare 12/2010 privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2010
 • Ordin 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
 • Legea 76/2010 privind aprobarea OUG. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 76/2010
 • OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 54/2010
 • Ordinul 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Ordin nr. 2101/2010
 • OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 58/2010
 • OUG 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta 59/2010
 • HG 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art
 • Ordin 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
 • Ordinul 599/2010 pentru aprobarea modelului declaratiei privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia i
 • OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alt
 • Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
 • OUG 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 87/2010
 • OUG 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de Urgenta 88/2010
 • Ordinul 2520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii. Ordin nr. 2520/2010
 • Ordinul 2559/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retiner
 • Ordinul 2584/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Ordin nr. 2584/2010
 • Legea 188/2010 privind aprobarea OUG 155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 188/2010
 • Ordin 2568/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 2520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii
 • Ordin nr. 2603/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 2157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent
 • Ordinul 2731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucur
 • Legea 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar. Lege nr. 275/2010
 • HG 1355/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004. Hotararea 1355/2010
 • Ordin nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) Decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Verifica CUI, Verifica CIF online. Verificator CUI
 • HG 150/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum si pentru modificarea si completarea HG 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind
 • Hotararea nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea
 • HG 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate. Hotararea nr. 248/2011
 • OUG 26/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 26/2011
 • OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata. Ordonanta de urgenta nr. 29/2011
 • Legea 46/2011 privind aprobarea OUG 39/2010 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 46/2011
 • OUG 49/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor prevederi financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 49/2011
 • Ordin 2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • HG 564/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF. Hotararea nr. 564/2011c
 • Legea 126/2011 privind aprobarea OUG 88/2010 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 126/2011
 • Ordinul 2230/2011 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifi
 • OG 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
 • OUG 84/2011 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale si de plata a unor contributii la organisme internationale. Ordonanta de urgenta 84/2011
 • Ordin 2604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • Ordin nr. 3294/2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale
 • Hotararea 14/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali
 • Ordinul 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • Ordin 3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere
 • OUG 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici. Ordonanta de urgenta 94/2011
 • OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 125/2011
 • Ordin nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative
 • Ordinul 247/2012 privind procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Ordinul 283/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 3294/2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale. Ordin nr. 283/2012
 • Hotararea 7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala
 • OUG 8/2012 pentru stabilirea unor masuri financiare. Ordonanta de Urgenta nr. 8/2012
 • Ordin nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit
 • Ordin 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
 • OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
 • Legea 84/2012 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 84/2012, legea amnistiei fiscale pentru bugetari
 • Legea 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare
 • Legea 126/2012 privind aprobarea OG 29/2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 126/2012
 • OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 17/2012
 • OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 15/2012
 • OUG 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de Urgenta nr. 47/2012
 • Ordin nr. 1235/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
 • OUG 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 53/2012
 • Legea 162/2012 privind aprobarea OG 2/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Legea 177/2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Impozit pe venituri din cereale, pomicultura, viticultura
 • Legea 208/2012 privind aprobarea OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 208/2012
 • OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
 • Legea 209/2012 privind aprobarea OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • OUG 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 87/2012
 • Ordin nr. 1951/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
 • OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Ordonanta de urgenta nr. 93/2012
 • Ordin 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
 • OG 1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale. Ordonanta nr. 1/2013
 • HG 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013
 • Ordin 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania s
 • OG 8/2013 pentru modificarea si complearea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta 8/2013
 • Hotararea 2/2013 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2013
 • Legea 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar. Lege nr. 4/2013
 • HG 50/2013 pentru aprobarea accizei specifice in echivalent euro pe 1.000 de tigarete. Hotarare 50/2013
 • Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului
 • OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 12/2013
 • Legea 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Lege nr. 50/2013
 • Ordin nr. 353/2013 privind desemnarea biroului central de legatura responsabil pentru schimbul de informatii privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal intre statele membre ale Uniunii Europene
 • Ordin nr. 393/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru pesoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii
 • Legea 98/2013 privind aprobarea OUG 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 98/2013
 • Legea 100/2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 100/2013
 • Ordin nr. 378/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • OUG 32/2013 pentru implementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 32/2013
 • Ordin 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene
 • Ordin nr. 511/2013 privind modificarea Ordinului nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • Ordin nr. 504/2013 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informatiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS
 • Ordin nr. 467/2013 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale
 • OUG 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 50/2013
 • Legea 168/2013 privind aprobarea OG 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Lege nr. 168/2013
 • OUG 55/2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative
 • Ordin 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
 • Legea 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale. Lege nr. 186/2013
 • OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 74/2013
 • Legea 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privir
 • OG 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 16/2013
 • HG 613/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004. Hotarare nr. 613/2013
 • Ordin 539/255/1479/2013 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator
 • OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 28/2013
 • Legea 262/2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 262/2013
 • OUG 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 102/2013
 • Ordin 3751/2013 privind competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare
 • Legea nr. 328/2013 pentru aprobarea participarii Romaniei la Forumul Global privind transparenta si schimbul de informatii in scopuri fiscale. Lege nr. 328/2013
 • OUG 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 111/2013
 • Legea 377/2013 pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Lege nr. 377/2013
 • Ordin 3816/2013 privind conditiile de delegare a competentei altui organ de inspectie fiscala pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala
 • Ordin nr. 200/2014 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF 2211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare
 • OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014
 • Ordin nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Ro
 • Hotarare nr. 3/2014 privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2014
 • OUG 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 14/2014
 • OUG 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 19/2014
 • Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2014
 • OUG 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale. Ordonanta de urgenta 28/2014
 • HG 421/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. Hotararea 421/2014
 • Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
 • OUG 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale. Ordonanta de urgenta 40/2014
 • OUG 46/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta 46/2014
 • OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
 • Hotarare 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent
 • Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
 • Amnistia fiscala pentru mame. Legea 126/2014 pentru modificarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemni
 • Ordin 3001/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii
 • Ordin 2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Legea 144/2014 pentru aprobarea OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"
 • Legea 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Lege nr. 182/2014
 • OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
 • OG 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 4/2015
 • OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Ordonanta 10/2015, Loteria bonurilor fiscale
 • Ordin 360/2015 privind completarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
 • Ordin 166/2015 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete
 • Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
 • Ordin 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii
 • Ordin 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a activitatii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de
 • OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 6/2015
 • OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 8/2015
 • Ordin 513/2015 privind aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal
 • Legea 166/2015 privind aprobarea OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Lege nr. 166/2015
 • Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
 • Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
 • Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
 • OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
 • Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
 • OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
 • OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
 • OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
 • OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
 • OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
 • Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
 • HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
 • Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
 • OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
 • Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
 • OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017


  Pagina Comunitatii

  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  53 useri online

  Useri autentificati: