DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Materiale, legislatie si informatii juridice legate de unitateTematica: UNITATE1. Ordin nr. 1057/2007 privind armonizarea serviciilor de informatii pe caile navigabile interioare (RIS) din Romania cu cele din Comunitatea Europeana

2. Lege privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, Legea nr 35/2007

3. Norma de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, 2007

4. Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondur

5. Legea privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, legea nr 67/2006

6. Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care stabileste cerintele de sanatate a animalelor si de sanatate publica care reglementeaza comertul si importul in Comunitatea Europeana, 2006

7. Conventie Natiunilor Unite cu privire la imunitatile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora, 2005

8. Criteriu si standard de evaluare pentru atestare si acreditare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati si institutii care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea si de acreditare a unitatilor compo

9. OUG nr. 30/2009 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apa grea in vederea punerii in functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viata a uni

10. Legea privind privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, legea nr. 571/2004

11. Lege pentru modificarea alin. (1 1) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, lege nr. 72/2008

12. Ordin nr. 484/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de politici publice

13. Legea nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar

14. Ordin nr. 56/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie

15. Ordin nr. 308/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis Ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru dezvoltarea comunitatilor locale

16. Ordin nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice

17. Ordin nr. 82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitatile ministerului apararii, a prestarilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

18. Ordin nr. 236/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare

19. Ordin nr. 1523/2008 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor

20. HG nr. 1237/2008 privind aprobarea Programului-pilot Locuinte sociale pentru comunitatile de romi

21. OUG nr. 168/2008, ordonanta de urgenta pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara invatamant liceal si profesional de stat

22. Comunitate juridica. Informatii pentru profesiile juridice

23. Ordin nr. 620/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare aloc

24. HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice. Hotarare nr. 709/2009

25. HG 948/2009 privind finantarea finalizarii pregatirii si participarii Romaniei cu unitati si subunitati din Ministerul Apararii Nationale la stabilizarea Republicii Irak

26. Legea 294/2009 modificarea OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sactiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii. Lege nr. 294/2009

27. Lege 310/2009 privind aprobarea OUG nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996

28. OUG 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto

29. HG 885/2010 privind organizarea si functionarea Unitatii Executive a Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor

30. Ordin nr. 420/2011 privind conditiile in care persoanele condamnate pot presta munca pe baza de voluntariat

31. Ordin nr. 1156/2011 privind aprobarea listei unitatilor sanitare care deruleaza subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer

32. Ordin privind arondarea pe centre universitare de pregatire a unitatilor sanitare publice pentru care se organizeaza rezidentiat pe post, 2011

33. Ordin nr. 3283/2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar

34. Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare

35. Ordinul 33/2012 privind instituirea unor reguli pe piata de echilibrare aplicabile productiei de energie electrica ce beneficiaza de sisteme de promovare

36. OUG 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea

37. Ordin 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta

38. OUG 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata. Ordonanta de urgenta 71/2012

39. Legea 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 62/2013

40. Ordin 425/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta

41. OUG 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale. Ordonanta de urgenta nr. 46/2013

42. Legea 181/2013 privind aprobarea OG 18/2011 pentru stabilirea masurilor privind verificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi de catre Ministerul Sanatatii si institutiile din subordinea acestuia. Lege nr. 181/2013

43. HG 396/2013 pentru modificarea HG 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare. Hotarare nr. 396/2013

44. Ordin nr. 4959/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat

45. OG 82/2001 republicata 2013, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

46. Legea 291/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Tichete de masa suport electronic

47. HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca

48. Legea 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata 2014. Lege nr. 129/1998 republicata 2014

49. Ordin nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul 2 din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si

50. Ordin nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Ro

51. OG 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Ordonanta 17/2014

52. Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

53. Ordin 143/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de politici publice

54. Ordin 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii

55. Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"

56. HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc

57. OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015

58. Legea 94/2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala de Politie Criminala ? INTERPOL privind privilegiile si imunitatile participantilor la cea de-a 43-a Conferinta Regionala Europeana a Organizatiei Inter

59. Legea 141/2015 privind arborarea si folosirea de catre unitatile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii. Lege nr. 141/2015

60. OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017


Nr. rezultare: 60

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: