DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Materiale, legislatie si informatii juridice legate de serviciTematica: SERVICI1. Servicii Avocat Romania

2. Oferta Avocat pentru Societati Comerciale

3. Ordin nr. 1057/2007 privind armonizarea serviciilor de informatii pe caile navigabile interioare (RIS) din Romania cu cele din Comunitatea Europeana

4. Program national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2007

5. Regulament cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local, ordin nr. 207/2007

6. Ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, oug nr. 125/2007

7. Ordonanta privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, Ordonanta nr. 107/1999, republicata in 2007

8. Ordonanta de urgenta privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, oug nr. 19/2006

9. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, legea nr. 274/2006

10. Legea privind arhivarea documentelor in forma electronica, lege nr. 135/2007

11. Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale, oug nr. 73/2007

12. Legea nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune

13. Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, 446/2006

14. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 51/2006

15. Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, ordin nr. 972/2007

16. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, legea nr. 133/2007

17. Norma de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ordin nr. 353/2007 de aprobare

18. Legea serviciilor de transport public local, 92/2007

19. Statut al personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, 2005

20. Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, oug nr. 13/2008

21. Criteriu de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta, 2007

22. Ordin nr. 9/2009 privind conditiile in care se suporta de catre unitate sumele necesare asigurarii asistentei juridice a politistului pentru fapte savarsite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiitor de serviciu

23. Legea privind sistemul national de asistenta sociala, legea nr. 47/2006

24. Ordin pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor si evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanta, ordin nr. 418/2008

25. Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata 2012

26. Legea contenciosului administrativ, legea nr. 554/2004

27. OG nr. 85/2004 republicata 2008, ordonanta privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare

28. Legea nr. 114/1996, legea locuintei, consolidata 2008

29. OUG nr. 61/2008, ordonanta de urgenta privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii

30. Ordin nr. 483/2008 privind organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta

31. Ordin nr. 47/2008 pentru aprobarea Normelor privind achizitia serviciului de paza si interventie la obiectivele militare prin societati specializate de paza si protectie

32. Ordonanta nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata 2008

33. Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, consolidata

34. OG nr. 68/2003, ordonanta privind serviciile sociale, consolidata

35. Ordin nr. 2282/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

36. Conditii generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale din 2005, republicate 2008

37. Ordin nr. 915/2008 pentru stabilirea locatiilor in care se deruleaza activitatea serviciilor de probatiune

38. Ordin nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice

39. Legea nr. 38/2009 privind aprobarea OUG nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

40. Ordin nr. 82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitatile ministerului apararii, a prestarilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

41. Legea nr. 365/2002, republicata 2006, privind comertul electronic

42. HG nr. 1129/2008, hotarare privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii publice de autentificare electronica

43. Decizie nr. 792/2008 privind principii si reguli de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale

44. HG nr. 1224/2008, hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

45. Lege nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate

46. Lege nr. 211/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata

47. Lege nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006

48. OUG nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu. Ordonanta de urgenta nr. 230/2008

49. OUG nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 227/2008

50. HG nr. 353/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului National de Informatii in Academia Nationala de Informatii, in subordinea Serviciului Roman de Informatii

51. OG nr. 4/2009, Ordonanta pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor

52. Legea nr. 113/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

53. Ordin nr. 6/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurarilor si furnizarea de servicii in domeniul asigura

54. Legea nr. 174/2009 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea l

55. Ordin nr. 461/2009 pentru aprobarea Strategiei nationale privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice

56. Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicata

57. Decizie nr. 134/2009 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nr. 36/2008 privind comisionul si tarifele care se percep de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi

58. Ordin nr. 122/2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul pre

59. HG 1012/2009 pentru modificarea si completarea HG nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune. Hotarare nr. 1012/2009

60. Lege nr. 334/2009 privind aprobarea OUG nr. 65/2009 pentru modificarea OG nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare. Legea 334/2009

61. Ordin nr. 3387/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 927/C/2006

62. Ordin nr. 493/2009 privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitar

63. HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Hotarare nr. 23/2010

64. Ordin nr. 231/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

65. Ordin nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

66. Legea 68/2010 pentru aprobarea OUG 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania

67. Ordin 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale formulare unice pe tara, fara regim special

68. Legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. Lege nr. 119/2010

69. Ordinul 1930/150/2010, Procedura de compensare conform art. 8 din OUG nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare. Ordin nr. 1930/2010, ordin nr. 150/2010

70. Legea 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Lege nr. 175/2010

71. HG 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c)h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. Hotararea nr. 737/2010

72. Ordinul 1871/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului din serviciile de probatiune

73. OG 28/2010 pentru modificarea si completarea OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si

74. Legea 197/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata. Lege nr. 197/2010

75. OUG 65/2009 pentru modificarea OG 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare

76. Legea 196/2010 pentru modificarea si completarea OG nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare. Lege nr. 196/2010

77. HG 1085/2010 pentru modificarea Regulamentului consular, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 760/1999. Hotararea nr. 1085/2010

78. Legea 223/2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat. Lege nr. 223/2010

79. OUG 128/2011 pentru modificarea si completarea OUG 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale. Ordonanta de Urgenta 128/2010

80. Ordin nr. 120/2011 privind aprobarea modalitatii de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, precum si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor Cerere pentru elibe

81. Ordin nr. 46/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici

82. OUG 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta 32/2011

83. Legea 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007 si pentru completarea art. 51^1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului. Lege nr. 39/2011

84. OUG 52/2011 pentru modificarea OUG 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de

85. Legea 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. Lege nr. 163/2011

86. Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

87. HG 508/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei. Hotararea nr. 508/2012

88. OUG 22/2012 pentru modificarea si completarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si abrogarea HG 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si defin

89. Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea L

90. HG 578/2012 privind modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012. Hotarare nr. 578/2012

91. Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Lege nr. 128/2012

92. OUG nr. 33/2012 privind unele masuri pentru asigurarea furnizarii serviciului public de televiziune. Ordonanta de urgenta nr. 33/2012

93. Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale. Lege nr. 197/2012

94. OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 77/2012

95. OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si

96. Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata 2013

97. OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Ordonanta de urgenta nr. 11/2013

98. Legea 68/2013 pentru aprobarea OUG 33/2012 privind unele masuri pentru asigurarea furnizarii serviciului public de televiziune. Lege nr. 68/2013

99. OUG 30/2013 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean. Ordonanta de urgenta 30/2013

100. HG 183/2013 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracte

101. Legea 138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996. Lege nr. 138/2013

102. Ordin nr. 504/2013 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informatiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte SMS

103. OUG 35/2013 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 35/2013

104. HG 223/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzand categoriile de informatii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informatii Externe

105. Legea 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 167/2013

106. Legea 193/2013 privind aprobarea OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 193

107. Legea 200/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate. Lege nr

108. Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp

109. HG 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice A.N.R.S.C.. Hotarare 527/2013

110. HG 781/2013 pentru modificarea HG 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe. Hotarare 781/2013

111. Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013

112. Ordin nr. 1675/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanta pentru anul 2013

113. OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014

114. Ordin 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale

115. OUG 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale. Ordonanta de urgenta 28/2014

116. HG 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii. Hotarare nr. 425/2014

117. Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen

118. Legea 75/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 22 octombrie 2013

119. Legea 83/2014 privind inventiile de serviciu. Lege nr. 83/2014

120. Legea 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006. Lege nr. 99/2014

121. OUG 51/2014 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 51/2014

122. Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat

123. Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014

124. OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014

125. Ordin 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

126. OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate. Ordonanta de urgenta nr. 64/2014

127. Legea 66/2015 privind aprobarea OG 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale. Legea 66/2015

128. Legea 3/2016 pentru aprobarea OUG 43/2015 privind unele masuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitatii de curierat a materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative

129. HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016

130. Ordin 400/2016 privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate

131. Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare

132. Legea 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006

133. OUG 5/2017 pentru modificarea OUG 63/2015 privind prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport in baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetu

134. OUG 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala. Ordonanta de urgenta nr. 13/2017

135. OUG nr 14/2017 privind abrogarea OUG 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal si a Legii nr 135/2010 privind Codul de procedura penala, pentru si pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal si a L


Nr. rezultare: 135

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: