DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Materiale, legislatie si informatii juridice legate de mediuTematica: MEDIU1. Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

2. Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. Lege nr. 24/2007

3. Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, legea nr. 292/2007

4. Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, oug nr. 12/2007

5. Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, oug 196/2005

6. Hotarare privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, hotarare nr. 1408/2007

7. Hotarare privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate, hot. nr. 1403/2007

8. OUG nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

9. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, legea nr. 343/2007

10. Ordonanta de urgenta privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, oug nr. 59/2007

11. Metodologie din 13/12/2006 privind sistemul de planificare strategica pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central, 2006

12. Indrumar din 21/11/2007 privind evaluarea riscurilor asupra mediului si sanatatii umane, datorate introducerii deliberate in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic, ordin nr. 1829/2007

13. Conventie cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, 2006

14. Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane , legea nr. 181/2007

15. Hotarare privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, hotarare nr. 321/2005, republicata in 2008

16. Metodologie din 26/01/2007 privind elaborarea Planului national de alocare

17. Regulament privind organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitate Biologica, ordin nr. 98/2008

18. Hotarare nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere

19. Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2007, ordinul 237/2007

20. Ordonanta de urgenta privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, oug nr. 68/2007. Lege de aprobare nr. 19/2008

21. Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, oug nr. 21/2008

22. Legea pomiculturii, legea nr. 348/2003, republicata 2008

23. OUG nr. 50/2008, ordonanta de urgenta pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

24. Ordin nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic

25. Hotarare nr. 704/2007 privind unele masuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabila a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii pe perioada 2007-2009

26. Regulament cadru de organizare si functionare a Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013

27. Ordin nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

28. Lege nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic

29. Ordin nr. 851/2008 privind aprobarea Ghidului operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban

30. OG nr. 25/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

31. Lege nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006

32. OUG nr. 164/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

33. OUG nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

34. HG nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

35. HG nr. 1665/2008 privind actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

36. HG nr. 545/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide

37. Ordin nr. 56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu in Romania

38. HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. Hotarare privind Garda Nationala de Mediu

39. Lege nr. 247/2009 pentru aprobarea OUG nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic

40. HG nr. 862/2009 - modificarea si completarea HG nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afacer

41. Ordin nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap, precum si a nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustina

42. Ordin nr. 1918/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de catre agentii economici cu activitate industriala

43. Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International. Lege nr. 329/2009

44. Legea nr. 335/2009 privind respingerea OUG nr. 208/2009 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule. Lege 335/2009

45. HG 1516/2009 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii in infrastructura de mediu, care se vor executa in perioada 20092013 pe teritoriul Rezervatiei

46. HG 133/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Hotararea nr. 133/2010

47. Legea 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national. Lege nr. 56/2010

48. OUG 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu

49. OUG 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto

50. OUG 40/2010 pentru modificarea OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Ordonanta de Urgenta nr. 40/2010

51. Legea 100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate. Lege nr. 100/2010

52. Ordin nr. 862/2010 pentru aprobarea infiintarii Consiliului National de Vanatoare

53. Legea 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Lege nr. 139/2010

54. Legea 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea si utilizarea durabila a diversitatii biologice si a diversitatii peisajelor, adoptat si semnat la Bucuresti la 19 iunie 2008, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea dura

55. Taxa de poluare. OUG 118/2010 privind modificarea si completarea OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de Urgenta 118/2010

56. Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului republicata 2014

57. Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Lege nr. 9/2012

58. HG 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

59. Ordin nr. 5/2012 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2011

60. Hotararea 142/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului ori examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu stu

61. OUG 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei. Ordonanta de urgenta 34/2012

62. OUG 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor. Ordonanta de urgenta nr. 58/2012

63. OG 3/2013 pentru reglementarea unor masuri financiare in domeniul programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor. Ordonanta nr 3/2013

64. Ordin 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe comple

65. OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta 9/2013

66. Timbrul de mediu. HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Hotarare nr. 88/2013

67. Ordin 10/2013 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2013

68. Legea 117/2013 pentru aprobarea OUG 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor. Lege nr. 117/2013

69. OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incide

70. HG 373/2013 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul din Muntenegru privind cooperarea in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2013. Hotarare 373/2013

71. OUG 70/2013 pentru modificarea si completarea OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Ro

72. Legea 205/2013 pentru modificarea OUG 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin. Lege nr. 205/2013

73. Legea 249/2013 pentru modificarea OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului. Lege nr. 249/2013

74. Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013

75. Legea 232/2013 privind aprobarea OG 6/2012 pentru modificarea si completarea OG 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de

76. OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Progra

77. HG 523/2013 pentru completarea HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programe operationale. Hotarare nr. 523/2013

78. OG 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Ordonanta Guvernului nr. 31/2013

79. Ordin 2230/2013 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1239/2013

80. Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

81. Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013

82. Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac

83. Legea 384/2013 privind aprobarea OG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Lege nr. 384/2013

84. HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si

85. Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,

86. HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri. Hotararea 1168/2013

87. Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014

88. Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013

89. Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

90. Legea 139/2000 privind activitatea de meteorologie republicata 2014

91. Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014

92. Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania

93. Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera

94. OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014

95. HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014

96. OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014

97. OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015

98. Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare


Nr. rezultare: 98

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
51 useri online

Useri autentificati: