DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Materiale, legislatie si informatii juridice legate de institutieTematica: INSTITUTIE1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, consolidata 2009

2. Legea privind statutul functionarului public parlamentar, legea nr 7/2006

3. Lege privind utilizarea codificarii standardizate a setului de caractere in documentele in forma electronica, legea nr. 183/2006

4. Legea nr 500/2002 privind finantele publice, consolidata 2009

5. Hotarare privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, hotararea nr. 1344/2007

6. Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, legea nr. 76/2007

7. Lege privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, lege nr. 109/2007

8. Metodologie din 13/12/2006 privind sistemul de planificare strategica pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central, 2006

9. Reglementare contabila conforma cu directivele europene, aplicabila institutiilor de credit

10. Criteriu si standard de evaluare pentru atestare si acreditare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati si institutii care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea si de acreditare a unitatilor compo

11. Norma metodologica de aplicare a Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, hotarare nr. 139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice

12. OUG nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice. Ordonanta de urgenta nr. 37/2009

13. Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare

14. Lege privind prefectul si institutia prefectului, legea nr. 340/2004, republicata in 2008

15. Legea privind privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, legea nr. 571/2004

16. OUG nr. 43/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar

17. OUG nr. 45/2008, ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

18. Ordin nr. 529/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin O

19. Hotarare nr. 588/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2008

20. OUG nr. 78/2008, ordonanta de urgenta privind stabilirea competentei supravegherii executarii obligatiei minorului de a presta o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public, prevazuta la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal

21. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicat 2007

22. Legea nr. 218/2002, Legea Politiei Romane, legea privind organizarea si functionarea Politiei Romane

23. Ordin nr. 1031/2008 pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silita a creantelor fiscale fata de debitori institutii publice

24. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

25. Norma nr. 9/2008 pentru modificarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare

26. Decizie nr. 204/2008 pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului din conducerea institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

27. OUG nr. 202/2008, ordonanta de urgenta privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

28. Lege nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

29. HG nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte in vederea stabilirii salariilor de baza

30. Norma nr. 1/2009 privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cecuri

31. Norma nr. 2/2009 privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin

32. OUG nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar, ordonanta de urgenta nr. 4/2009

33. Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata 2004 si consolidata

34. Legea nr. 135/2009 privind aprobarea OUG nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public

35. OUG nr. 45/2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din OUG nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare

36. Lege nr. 270/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

37. Regulament nr. 15/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte

38. HG 997/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare. Hotarare nr. 997/2009

39. Comunicat nr. 2/2009 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

40. Legea 312/2009 pentru aprobarea OUG nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare

41. Legea 320/2009 modificarea OUG nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Difer

42. Ordin nr. 2941/2009 modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimiestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul nr.

43. Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International. Lege nr. 329/2009

44. HG nr. 1413/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii. Hota

45. Ordin nr. 32/2010 pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale

46. OUG 2/2010 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2010

47. Comunicat 1/2010 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

48. OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta nr. 55/2010

49. OUG 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 72/2010

50. Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. Lege nr. 132/2010

51. Ordinul 1933/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri neces

52. Legea 157/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite. Legea nr. 157/2010

53. Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Lege nr. 258/2010

54. Ordinul 1719/2011 privind modificarea anexei la Ordinul nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice

55. Regulament nr. 1/2011 privind informatiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispozitia deponentilor de catre institutiile de credit

56. Legea 92/2011 pentru aprobarea OUG 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea AVAS si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii

57. Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica. Emiterea de moneda electronica

58. Ordin nr. 1903/2011 privind conditiile de forma necesare pentru valabilitatea dispozitiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clientii institutiilor de credit

59. Ordinul 5436/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de invatamant superior din Romania

60. Legea 207/2011 privind aprobarea OUG 37/2010 pentru modificarea si completarea OG 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit

61. Legea 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare. Legea 287/2011

62. Comunicat nr. 1/2012 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite de acestea

63. OG 26/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistem

64. Hotararea 3/2012 privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului

65. Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale. Lege nr. 197/2012

66. HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012

67. HG 130/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor. Hotararea 130/2013

68. Legea 180/2013 privind aprobarea OUG 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 180/2013

69. OUG 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea

70. OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Ordonanta de urgenta nr. 68/2013

71. OUG 76/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 76/2013

72. Legea 191/2013 privind aprobarea OUG 133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea eficientizarii unor institutii si activitati in acest domeniu

73. HG 811/2013 pentru modificarea si completarea HG 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui

74. Legea consortiilor universitare nr. 287/2004 republicata 2014

75. OUG 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 49/2014

76. OUG 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 48/2014

77. Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil

78. Legea 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Lege 185/2014

79. Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015

80. OUG 7/2015 privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate. Ordonanta de urgenta nr. 7/2015


Nr. rezultare: 80

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
41 useri online

Useri autentificati: