DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Materiale, legislatie si informatii juridice legate de functionaTematica: FUNCTIONA1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, consolidata 2009

2. Legea privind statutul functionarului public parlamentar, legea nr 7/2006

3. Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, oug nr. 116/2007

4. Legea nr. 120/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal

5. Regulament cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care

6. Lege pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul functionarului public parlamentar, legea nr. 287/2007

7. Hotarare privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, 341/2007

8. Hotarare privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, hotararea nr. 1344/2007

9. Lege privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, legea nr. 31/2007

10. Ordin privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere, ordin nr. 114/2008

11. OUG nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice. Ordonanta de urgenta nr. 37/2009

12. Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, hotarare nr. 83/2005

13. Ordonanta de urgenta 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, OUG 100/2007

14. Hotarare privind adoptarea unor modificari si completari ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, hotarare nr. 89/2007

15. Hotarare privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica, hotarare nr. 373/2008

16. OUG nr. 45/2008, ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

17. Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, actualizata pana in 2007

18. Legea contenciosului administrativ, legea nr. 554/2004

19. Ordin nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplina

20. Hotarare nr. 485/2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

21. OUG nr.50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 50/2006

22. Regulament nr. 1/2008 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici

23. HG nr. 376/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1089/2006 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea si functionarea Operei Nationale din Bucuresti. Hotarare nr. 376/2009

24. OUG nr. 81/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/20

25. OUG nr. 92/2008, Ordonanta de urgenta privind statutul functionarului public denumit manager public

26. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicat 2007

27. Hotarare nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

28. HG nr. 1066/2008, hotarare pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici

29. Ordin nr. 625/2008 privind aprobarea modalitatii de desfasurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici 2008-2009

30. OUG nr. 125/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

31. HG nr. 280/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Hotarare nr. 280/2009

32. Lege nr. 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

33. Ordin nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici

34. HG nr. 23/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici

35. HG nr. 268/2009 privind modificarea dispozitiilor unor acte normative

36. Ordin nr. 257/2009 pentru modificarea art. 45 alin. (3) din Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea

37. Legea nr. 113/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

38. Legea nr. 135/2009 privind aprobarea OUG nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public

39. Lege nr. 170/2009 privind aprobarea OUG nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor

40. Ordin nr. 1233/2009 privind stabilirea domeniilor prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionari publici care ocupa functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora

41. OUG nr. 90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice. Ordonanta de urgenta nr. 90/2009

42. Ordin nr. 1589/2009 pentru completarea Ordinului ministrului justitiei si Libertatilor cetatenesti nr. 18/C/2009 privind criteriile pentru avansarea functionarilor publici cu statut special intr-o functie imediat superioara la aceeasi pozitie din sta

43. Hotarare nr. 34/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale pentru analizarea crizei intervenite in functionarea justitiei

44. Legea 293/2004, Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata 2009

45. Lege 323/2009 pentru aprobarea OUG nr. 97/2008 privind modificarea si completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor

46. HG nr. 1362/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1.946/2004 privind conditiile in baza carora functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare are dreptul la concedii de odihna, conce

47. Ordin nr. 3130/2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare

48. Ordin nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici

49. Ordin nr. 115/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.443/C/2008 privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

50. Legea 93/2010 pentru aprobarea OUG nr. 198/2008 privind modificarea si completarea Codului penal. Lege nr. 93/2010

51. HG 507/2010 privind completarea HG 1373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilo

52. Ordin nr. 1678/2010 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

53. Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Justitiei. Ordin nr. 1650/C/2010

54. Legea 140/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Lege nr. 140/2010

55. Instructiuni nr. 191/2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut spe

56. HG 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicata 2010

57. Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po

58. Ordin nr. 1952/2010 privind modificarea si completarea Ordinului 13601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scop

59. OUG 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Ordonanta de urgenta nr. 130/2010

60. Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010

61. Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra

62. Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare

63. Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute

64. HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici

65. Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita

66. Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

67. Ordin 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta

68. HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012

69. Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

70. Ordin 425/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta

71. OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013

72. Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013

73. OUG 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea

74. OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013

75. OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013

76. Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu

77. HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe

78. HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro

79. Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice

80. Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

81. Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015

82. Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

83. OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015


Nr. rezultare: 83

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
51 useri online

Useri autentificati: