DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Materiale, legislatie si informatii juridice legate de forTematica: FOR1. Legea monumentelor de for public, legea nr. 120/2006

2. Legea privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, lege 467/2006

3. Lege privind utilizarea codificarii standardizate a setului de caractere in documentele in forma electronica, legea nr. 183/2006

4. Hotarare pentru aprobarea Standardului de formare a mediatorului, hotarare nr. 12/2007

5. Certificat de conformitate

6. Ordin nr. 1057/2007 privind armonizarea serviciilor de informatii pe caile navigabile interioare (RIS) din Romania cu cele din Comunitatea Europeana

7. Ordin privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala nr. 1136/2007

8. Ordonanta de urgenta pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, oug nr. 118/2007

9. Planul de Actiune privind reforma sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei - Ministerul Justitiei

10. Norma privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sange si de componente sanguine de origine umana, 2007

11. Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014

12. Ordin privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, nr 123/2006

13. Legea privind arhivarea documentelor in forma electronica, lege nr. 135/2007

14. Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale, oug nr. 73/2007

15. Lege privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, lege nr. 109/2007

16. Legea educatiei fizice si sportului, legea nr. 69/2000, actualizata pana in 2004

17. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA", ordin nr. 273/2007

18. Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

19. Norma metodologica privind performanta energetica a cladirilor, 2007

20. Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, oug nr. 84/2006

21. Lege privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, legea nr. 202/2006

22. Statut al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, 2006

23. Hotarare privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, hotarare nr. 321/2005, republicata in 2008

24. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, 2006

25. Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 4

26. Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 1

27. Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 3

28. Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 2

29. Regulament privind transformarea institutiilor financiare in institutii de credit, regulament nr. 1/2008

30. Legea regimului juridic al activitatii electronice notariale, legea nr. 589/2004

31. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) Decont special de taxa pe valoarea adaugata, ordin nr. 254/2008

32. Acord privind cooperarea intre Romania si Eurojust, 2005

33. Criteriu de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta, 2007

34. Lege privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Automobile Craiova S.A., legea nr. 36/2008

35. Regulament de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, regulament SNG din 2007

36. Codul Silvic al Romaniei, 2008

37. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, consolidata 2009

38. Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, o.u.g. nr. 39/2008

39. OUG nr. 146/2002, Ordonanta de urgenta privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata 2008

40. OUG nr. 46/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

41. Hotarare nr. 963/2008 privind modificarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 12/2007

42. Ordin nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului Termoficare 2006-2015 - caldura si confort

43. OUG nr. 62/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

44. Lege nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata 2008

45. Hotarare nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei nationale de comunicare si informare publica pentru situatii de urgenta

46. OUG nr. 67/2008, ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare

47. OUG nr. 93/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

48. Lege nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta

49. Hotarare nr. 712/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind infiintarea si functionarea centrelor de consultanta si informare a consumatorilor, precum si modul de constituire a surselor de finantare a acestora

50. Ordin nr. 826/2008 pentru publicarea acceptarii amendamentelor 1 si 2, precum si a rectificarii lit. g) a art. 11, la Acordul privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea recipro

51. Ordin nr. 308/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis Ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru dezvoltarea comunitatilor locale

52. OG nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol, consolidata 2009

53. Acord privind realizarea unei retele feroviare de inalta performanta in Europa de Sud-Est, 2006

54. Legea nr. 365/2002, republicata 2006, privind comertul electronic

55. Ordin nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica

56. OUG nr. 106/2008, Ordonanta de urgenta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii

57. HG nr. 1066/2008, hotarare pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici

58. Ordin nr. 583/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea sistemului informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase (SUMAL) si obligatiie operatorilor economici legate de acesta

59. Ordin nr. 625/2008 privind aprobarea modalitatii de desfasurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici 2008-2009

60. Lege nr. 167/2008 pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004

61. Ordin nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale

62. OUG nr. 137/2008, ordonanta de urgenta pentru prorogarea unor termene

63. OUG nr. 141/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotatati capabili de performanta inalta. Ordonanta de urgenta 141/2008

64. JURINDEX - Aplicatie de jurisprudenta online, consultarea hotararilor judecatoresti pronuntate de Tribunalului Vrancea

65. Ordin nr. 353/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de evaluare si selectare a centrelor de consultanta si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de

66. Resurse juridice. Informatii juridice de interes. Articole juridice

67. Forum shopping in divort

68. Ordin nr. 39/2008 privind interzicerea utilizarii instrumentelor de plata de debit de tipul cecului, cambiei si biletului la ordin in format vechi

69. HG nr. 1498/2008, hotarare privind formatul si conditiile de eliberare a cartilor de identitate speciale pentru membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul Romaniei

70. Decizie nr. 1130/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica

71. Hotarare nr. 1315/2008 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

72. HG nr. 1566/2008 hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora

73. HG nr. 1609/2008, hotarare privind infiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date Roedunet

74. Ordin nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici

75. Ordin nr. 21/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabila de accident

76. HG nr. 353/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului National de Informatii in Academia Nationala de Informatii, in subordinea Serviciului Roman de Informatii

77. Ordin nr. 125/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare

78. OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta nr. 18/2009

79. Legea nr. 151/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

80. Lege nr. 193/2009 pentru aprobarea OUG nr. 193/2008 privind modificarea si completarea art. 37 si 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

81. Lege nr. 189/2009 pentru aprobarea OUG nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta

82. Decizie nr. 379/2009 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la n

83. Ordin nr. 461/2009 pentru aprobarea Strategiei nationale privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice

84. OUG nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

85. OUG nr. 88/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

86. Ordin nr. 1456/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor

87. Ordin nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

88. OUG 101/2009 referitoare la stabilirea unor masuri privind absolvirea institutiilor de formare profesionala initiala din Ministerul Administratiei si Internelor. Ordonanta de urgenta 101/2009

89. Legea 303/2009 privind aprobarea OUG nr. 11/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Lege nr. 303/2009

90. Ordin nr. 1607/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contrib

91. Ordin nr. 2943/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal

92. Lege nr. 340/2009 privind formularea de catre Romania a unei declaratii in baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana. Legea 340/2009

93. Lege nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi. Legea 355/2009

94. Hotarare nr. 9/180/2009 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile

95. Hotarare nr. 2223/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute

96. Ordin nr. 1850/2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

97. Lege 5/2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

98. HG 79/2010 privind infiintarea Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei. Hotararea nr. 79/2010

99. Ordin nr. 72/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor

100. Legea 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national. Lege nr. 56/2010

101. Grila impozit forfetar 2010. Grila privind impozitul forfetar

102. Ordin 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

103. Ordin 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale formulare unice pe tara, fara regim special

104. HG 426/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la HG 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, insemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti. Hotararea nr. 426/2010

105. Ordinul 470/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale

106. Legea 91/2010 privind aprobarea OUG nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 91/2010

107. HG 885/2010 privind organizarea si functionarea Unitatii Executive a Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor

108. HG 931/2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pietei interne IMI si pentru aprobarea normelor si procedurilor de cooperare administrativa prin intermediul IMI. Hotararea 931/2010

109. Legea 178/2010 legea parteneriatului public-privat. Lege nr. 178/2010

110. Ordinul 2559/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retiner

111. Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Legea 202/2010, Mica reforma a Justitiei

112. Ordinul nr. 2689/2010 pentru modificarea Ordinului nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

113. OUG 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta 107/2010

114. OUG 108/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Ordonanta de urgenta 108/2010

115. Legea 233/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Lege nr. 233/2010

116. HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale. Hotararea 1332/2010

117. Hotararea 517/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere

118. Legea 271/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si participarea Romaniei la Sistemul de informatii privind vizele. Lege nr. 271/2010

119. Ordinul 11/2011 pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice. Ordin nr. 11/2011

120. HG 38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. Hotararea nr. 38/2011

121. Ordin nr. 120/2011 privind aprobarea modalitatii de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, precum si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor Cerere pentru elibe

122. Ordin nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) Decont de taxa pe valoarea adaugata

123. Ordin 33/2011 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si ju

124. IP propriu, aflare IP, aflare nume locatie IP. Informatii utile la navigarea pe Internet

125. OUG 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul

126. Ordinul 123/2011 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj

127. Regulament nr. 1/2011 privind informatiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispozitia deponentilor de catre institutiile de credit

128. Ordin 2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

129. Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman. Lege nr. 121/2011

130. Legea 158/2011 pentru aprobarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Lege nr. 158/2011

131. Ordin nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a s

132. OUG 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta 73/2011, trecerea Casei de Sanatate la Ministerul Sanatatii

133. Hotarare 2450/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere

134. Legea 170/2011 privind aprobarea OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Lege nr. 170/2011

135. OUG 92/2011 pentru aprobarea organizarii unor actiuni de informare privind politicile aplicate in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in plan intern si international

136. Legea 213/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

137. Legea 302/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

138. Ordin nr. 405/C/2012 pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

139. Ordinul 155/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

140. Legea 57/2012 pentru modificarea si completarea OUG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 57/2012

141. Ordinul 1243/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si ale personalului contractual din aparatul propriu a

142. Ordin 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

143. Legea 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice. Lege nr. 148/2012

144. OUG 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 53/2012

145. Legea 162/2012 privind aprobarea OG 2/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

146. HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici

147. HG 946/2012 pentru modificarea si completarea HG 1204/2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi. Hotararea 946/2012

148. Hotararea CSM 803/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa a

149. Ordinul 3278/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum si ale personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti

150. Ordin M125/2012 pentru stabilirea unor masuri in domeniul activitatii oficiale de criptologie. Ordin nr. 174/2012

151. OUG 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta 63/2012

152. Ordin nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar de bunuri in anul 2013

153. Hotararea CSM 1132/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

154. OG 8/2013 pentru modificarea si complearea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta 8/2013

155. OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Ordonanta de urgenta 4/2013

156. Ordin M14/2013 privind aprobarea Criteriilor de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de man

157. Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului

158. HG 75/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii si Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012

159. Ordin nr. 353/2013 privind desemnarea biroului central de legatura responsabil pentru schimbul de informatii privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal intre statele membre ale Uniunii Europene

160. HG 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la A

161. HG 130/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor. Hotararea 130/2013

162. Hotarare nr. 1044/2013 privind modificarea si completarea Standardului de formare a mediatorului

163. Ordin nr. 504/2013 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informatiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte SMS

164. HG 223/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzand categoriile de informatii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informatii Externe

165. Ordin nr. 636/2013 pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregatirea infirmierilor/infirmierelor de catre furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

166. Ordin 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

167. Legea 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 167/2013

168. Legea 191/2013 privind aprobarea OUG 133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea eficientizarii unor institutii si activitati in acest domeniu

169. Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg

170. Legea 240/2013 pentru realizarea capabilitatii operationale aeriene cuprinse in Faza 1 a Etapei de tranzitie initiala a Conceptiei de realizare graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul programului Avion multirol al Fortelor Aeriene. Lege

171. HG 530/2013 pentru acordarea unor facilitati pe termen scurt, cu privire la obtinerea vizelor de scurta sedere, pe teritoriul Romaniei, pentru anumite categorii de straini. Hotarare nr. 530/2013

172. OG 21/2013 pentru reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila in domeniul fortei de munca. Ordonanta 21/2013

173. OG 32/2013 pentru modificarea si completarea OG 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania. Ordonanta nr. 32/2013

174. OUG 90/2013 privind unele masuri speciale pentru compensarea si decontarea unor creante reciproce rezultate din contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului si Ford Motor Company. Ordon

175. Ordin nr. 964/2013 privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sanatatii

176. Ordin 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996

177. Ordin nr. 3136/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modulului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau r

178. HG 780/2013 pentru modificarea si completarea HG 556/2011 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari. Hotarare nr. 780/2013

179. Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu

180. HG 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Hotarare nr. 855/2013

181. Legea 314/2013 pentru modificarea si completarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera R

182. Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013

183. Legea nr. 328/2013 pentru aprobarea participarii Romaniei la Forumul Global privind transparenta si schimbul de informatii in scopuri fiscale. Lege nr. 328/2013

184. HG 1069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala. Hotararea 1059/2013

185. Cursuri formare in profesia de mediator. Cursuri mediatori

186. Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere

187. Legea 7/2014 pentru aprobarea OUG 90/2013 privind unele masuri speciale pentru compensarea si decontarea unor creante reciproce rezultate din contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statulu

188. OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014

189. Ordin nr. 143C/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007

190. Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014

191. Legea 33/2014 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei in domeniul criminalitatii informatice din Bucuresti si statutul juridic al acestuia, semnat la Bucuresti

192. HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog

193. Legea 445/2001 privind semnatura electronica republicata 2014. Lege nr. 445/2001 republicata

194. Legea 75/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 22 octombrie 2013

195. OG 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, republicata 2014. Ordonanta nr. 4/2010, republicata 2014

196. Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014

197. Ordin 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

198. OG 15/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Ordonanta 15/2014

199. OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014

200. OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014

201. Ordin 2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

202. Ordin 836/2014 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special

203. Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"

204. Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003

205. Ordin 567/2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intercomunitar cu bunuri in anul 2015

206. HG 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2015. Hotararea 52/2015

207. Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice

208. Legea 14/2015 pentru aprobarea OUG 38/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie. Lege nr. 14/2015

209. Legea 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, precum si pentru compl

210. Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei

211. Legea 99/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-

212. Legea 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Legea 133/2015

213. Legea 163/2015 privind standardizarea nationala

214. OUG 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere. Garzile forestiere

215. Legea 194/2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

216. HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016

217. OUG 4/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din OUG 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, precum si pentru stabilirea de masuri in acordarea unor bene

218. Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara


Nr. rezultare: 218

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
62 useri online

Useri autentificati: