DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Materiale, legislatie si informatii juridice legate de autoritateTematica: AUTORITATE1. Regulament de organizare si functionare al Consiliului interministerial al apelor, 2007

2. Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, oug nr. 113/2007

3. Regulament de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, 2007

4. Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, oug nr. 12/2007

5. Lege privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, lege nr. 109/2007

6. Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, legea nr. nr. 102/2005

7. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2007 privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor

8. Ordonanta de urgenta privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, oug nr. 55/2007

9. Ordonanta de urgenta privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, oug nr. 153/2007

10. Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, oug nr. 20/2008

11. Legea privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, legea nr. 67/2004, republicata 2007

12. Hotarare privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008, hotarare nr. 264/2008

13. Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru centralizarea rezultatelor votarii la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008, oug nr. 36/2008

14. Legea privind privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, legea nr. 571/2004

15. OUG 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale, republicata. Ordonanta de urgenta nr. 103/2006 republicata 2014

16. Regulament de functionare al Comitetului de arbitraj, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, 2005

17. OUG nr. 45/2008, ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

18. Legea contenciosului administrativ, legea nr. 554/2004

19. Hotarare nr. 588/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2008

20. OUG nr. 84/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

21. OUG nr. 84/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

22. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

23. Hotarare nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

24. OUG nr. 106/2008, Ordonanta de urgenta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii

25. Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011

26. Lege nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice

27. Ancheta sociala in caz de divort

28. Ordin nr. 1463/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

29. HG nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Hotararea nr. 284/2009 - ANPC

30. HG nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracte

31. OUG nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 227/2008

32. HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor. Hotarare privind Autoritatea Nationala a Vamilor

33. Ordin nr. 535/2009 privind efectuarea controlului respectarii reglementarilor specifice domeniului transporturilor rutiere de catre operatorii de transport rutier / intreprinderi prin echipaje comune de control formate din inspectori de trafic ai Aut

34. Legea nr. 135/2009 privind aprobarea OUG nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public

35. OUG nr.22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

36. Hotarare nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autoritatii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

37. Ordin 874/2009 pentru completarea Ordinul ministrului transporturilor nr. 1250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Na

38. HG 907/2009 - aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2009, intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

39. Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International. Lege nr. 329/2009

40. HG nr. 1385/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului. Hotararea 1385/2009

41. HG nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia

42. HG nr. 1482/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

43. HG nr. 1436/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului AVAS

44. OUG 2/2010 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2010

45. OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie

46. Ordin nr. 183/2010 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

47. OUG 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996. Ordonanta de urgenta 75/2010

48. HG 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicata 2010

49. Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Lege nr. 258/2010

50. HG 1345/2010 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2011. Hotararea nr. 1345/2010

51. OUG 3/2011 privind masuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici. Ordonanta de urgenta 3/2011

52. Legea 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda DLAF. Lege nr. 61/2011

53. HG 564/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF. Hotararea nr. 564/2011c

54. Ordin nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti

55. OG 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti. Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti, ordonanta nr. 21/2011

56. Legea 8/2012 pentru aprobarea OG 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti. Legea nr. 8/2012

57. Ordin nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit

58. OUG 36/2012 privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 36/2012

59. Legea 135/2012 pentru aprobarea OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Lege nr. 135/2012

60. OUG 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor. Ordonanta de urgenta nr. 58/2012

61. Hotararea 3/2012 privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului

62. OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Ordonanta de urgenta nr. 93/2012

63. HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012

64. Ordin 2199/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile prestate de Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti

65. Hotarare 1/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente

66. Ordin nr 326/2013 (Ordin nr. 94/2013) privind asigurarea necesarului de finantare al Autoritatii de management

67. Legea 44/2013 pentru modificarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991. Lege nr. 44/2013

68. Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. Lege nr. 72/2013

69. Legea 113/2013 pentru aprobarea OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Lege nr. 113/2013

70. OUG 38/2013 privind finantarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Ordonanta de Urgenta nr. 38/2013

71. OUG 52/2013 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 52/2013

72. Legea 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 167/2013

73. OUG 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea

74. Decizie nr. 249/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

75. Legea 193/2013 privind aprobarea OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 193

76. OUG 76/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 76/2013

77. Legea 192/2013 pentru modificarea si completarea OUG 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Particip

78. Legea 205/2013 pentru modificarea OUG 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin. Lege nr. 205/2013

79. OUG 78/2013 pentru completarea OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Ordonanta de urgenta nr. 78/2013

80. Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 257/2013

81. HG 645/2013 pentru modificarea HG 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane. Hotarare nr. 645/2013

82. HG 780/2013 pentru modificarea si completarea HG 556/2011 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari. Hotarare nr. 780/2013

83. Hotarare 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara

84. HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca

85. Ordin 1547/2013 privind delegarea de competenta si desemnarea Regiei Autonome Autoritatea Aeronautica Civila Romana ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atributii ce revin autoritatii competente in domeniul securitatii aviatiei civi

86. Legea 7/2014 pentru aprobarea OUG 90/2013 privind unele masuri speciale pentru compensarea si decontarea unor creante reciproce rezultate din contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statulu

87. OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014

88. OUG 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice loca

89. Ordin 745/C/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie

90. OUG 30/2014 privind modificarea si completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala. Ordonanta de urgenta 30/2014

91. OUG 51/2014 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 51/2014

92. OG 3/2014 pentru reglementarea unor masuri bugetare in legatura cu activitatea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului. Ordonanta 3/2014

93. OG 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Ordonanta 17/2014

94. Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014

95. Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil

96. Legea 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Lege 185/2014

97. HG 27/2015 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare. Hotarare 27/2015

98. Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015

99. OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 8/2015

100. Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

101. Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

102. Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015

103. Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara


Nr. rezultare: 103

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
110 useri online

Useri autentificati: