DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Materiale, legislatie si informatii juridice legate de administratieTematica: ADMINISTRATIE1. Regulament de organizare si functionare al Consiliului interministerial al apelor, 2007

2. Lege privind responsabilitatea ministeriala, legea 115/1999 republicata in 2007

3. Ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, oug nr. 24/2007

4. Metodologie din 13/12/2006 privind sistemul de planificare strategica pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central, 2006

5. OUG nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice. Ordonanta de urgenta nr. 37/2009

6. Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, oug nr. 20/2008

7. Legea privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, legea nr. 67/2004, republicata 2007

8. Hotarare privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008, hotarare nr. 264/2008

9. Lege privind prefectul si institutia prefectului, legea nr. 340/2004, republicata in 2008

10. Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru centralizarea rezultatelor votarii la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008, oug nr. 36/2008

11. Legea privind sistemul national de asistenta sociala, legea nr. 47/2006

12. Lege pentru modificarea alin. (1 1) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, lege nr. 72/2008

13. Administratiile finantelor publice, adrese utile

14. Ordin nr. 484/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de politici publice

15. Hotarare nr. 588/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2008

16. Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 2013

17. OUG nr. 92/2008, Ordonanta de urgenta privind statutul functionarului public denumit manager public

18. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicat 2007

19. Legea nr. 140/2008 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 150/1978 privind administratia muncii: rol, functii si organizare, adoptata la Geneva la 7 iunie 1978, in cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferintei generale

20. Ordin nr. 2003/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor

21. Hotarare nr. 901/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 437/1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera

22. HG nr. 1097/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000

23. HG nr. 1480/2008, hotarare privind implementarea domeniului de internet gov.ro la nivelul administratiei publice

24. Ordin nr. 433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale

25. Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

26. OUG nr. 221/2008, Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

27. OUG nr. 229/2008 privind masuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administratiei publice. Ordonanta de urgenta nr. 229/2008

28. Ordin nr. 257/2009 pentru modificarea art. 45 alin. (3) din Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea

29. OUG nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar, ordonanta de urgenta nr. 4/2009

30. Lege nr. 170/2009 privind aprobarea OUG nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor

31. Legea nr. 238/2009 republicata 2012 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum

32. OUG nr. 90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice. Ordonanta de urgenta nr. 90/2009

33. OUG nr. 85/2009 pentru modificarea OUG nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nati

34. OUG 96/2009 - completarea art. 17 din OUG nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor. Ordonanta de Urgenta 96/2009

35. HG 997/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare. Hotarare nr. 997/2009

36. Ordin 216/2009 privind cercetarea penala a personalului din structurile Ministerului Administratiei si Internelor

37. OUG 101/2009 referitoare la stabilirea unor masuri privind absolvirea institutiilor de formare profesionala initiala din Ministerul Administratiei si Internelor. Ordonanta de urgenta 101/2009

38. Legea 293/2004, Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata 2009

39. HG nr. 1362/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1.946/2004 privind conditiile in baza carora functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare are dreptul la concedii de odihna, conce

40. Legea 375/2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Lege nr. 375/2009

41. Ordin nr. 3130/2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare

42. Ordin nr. 32/2010 pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale

43. Legea 59/2010 pentru modificarea art. 55 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

44. OUG 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

45. OUG 42/2010 pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010

46. OUG 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri. Ordonanta de urgenta nr. 43/2010

47. Ordin 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor

48. OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 54/2010

49. OUG 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finantelor publice. Ordonanta de urgenta 57/2010

50. Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. Lege nr. 132/2010

51. HG 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicata 2010

52. OUG 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 90/2010

53. Legea 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege 242/2010

54. HG 150/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum si pentru modificarea si completarea HG 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind

55. OUG 23/2011 pentru modificarea si completarea art. 22 din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta 23/2011

56. OUG 36/2011 pentru modificarea si completarea OUG 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, compan

57. Ordin 1925/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 16 din OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare

58. OUG 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011

59. OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Ordonanta de urgenta 78/2011 privind Ministerul Afacerilor Europene

60. OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare

61. OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte norm

62. Ordin 3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere

63. Ordin 256/2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor

64. Legea 234/2011 privind aprobarea OUG 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011. Lege nr. 234/2011

65. Legea 13/2012 pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Lege nr. 13/2012

66. OUG 3/2012 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012

67. HG 140/2012 privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012

68. HG 144/2012 privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012. Hotararea 144/2012

69. Legea 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol). Lege nr. 55/2012

70. Ordin nr. 89/2012 privind arborarea drapelului Romaniei in structurile Ministerului Administratiei si Internelor

71. Hotararea 1/2012 privind interpretarea sintagmei de jurist prevazute de art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale

72. OUG 18/2012 pentru modificarea OUG 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor. Ordonanta de urgenta 18/2012

73. Legea 74/2012 pentru completarea art. 21 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Lege nr. 74/2012

74. Ordin nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit

75. Legea 81/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si comb

76. Legea 126/2012 privind aprobarea OG 29/2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 126/2012

77. Legea 87/2012 privind aprobarea OUG 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Lege nr. 87/2012

78. Legea 146/2012 pentru modificarea si completarea OUG 120/2005 privind operationaizarea Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Legea 146/2012

79. OUG nr. 33/2012 privind unele masuri pentru asigurarea furnizarii serviciului public de televiziune. Ordonanta de urgenta nr. 33/2012

80. Ordin nr. 1087/2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI

81. Ordin 234/2012 privind procedura de verificare a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca si de eliberare a certificatului de confirmare a numarului de declaratii de sustinere valabile pentru Romania

82. Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

83. OUG 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratie

84. Ordin 257/2012 pentru modificarea si completarea Ghidului carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor

85. OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta 96/2012

86. HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012

87. ORDIN nr. 1709/2012 privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul 2 din anexa la OUG 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financ

88. Decizia 104/2013 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru resursele umane in domeniul administratiei publice

89. Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

90. OUG 6/2013 pentru modificarea si completarea OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganziare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

91. Ordin 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdivizi

92. Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului

93. Legea 55/2013 pentru aprobarea OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Lege nr. 55/2013

94. Legea 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 62/2013

95. OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013

96. Ordin nr. 378/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

97. Legea 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege nr. 281/2013

98. Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu

99. Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013

100. Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere

101. OUG 4/2014 privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor p

102. OUG 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice loca

103. OUG 30/2014 privind modificarea si completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala. Ordonanta de urgenta 30/2014

104. Hotarare nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie a Societatii Romane de Radiodifuziune

105. Ordin 1993C/2014 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate

106. Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

107. Legea 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 95/2015

108. Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

109. OUG 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Ordonanta de urgenta nr. 14/2015

110. OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015

111. OUG 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 1/2017


Nr. rezultare: 111

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
42 useri online

Useri autentificati:

Dan