DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  


Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Raspunsuri juridice
aplicare cota redusa de TVA de 5%

Intrebarile au fost introduse prin formularul
Intreaba un Avocat


DreptOnline.ro nu solicita, nu stocheaza si nu prelucreaza date personale, nu utilizeaza cookies. Pentru orice intrebare sau sesizare legata de politica GDPR, va asteptam cu un e-mail la: office@dreptonline.ro.

Intrebari si raspunsuri juridice
Arhiva intrebari juridice

Cautare intrebare + raspuns juridic:
Dreptul securitatii sociale
Moarcas Costea Claudia-Ana,Moarcas Costea Claudia-Ana

Detalii si comenzi
Pret lei: 54.9
46.67Localitate: Brasov
Data: 09-10-2009

Titlu/Subiect: aplicare cota redusa de TVA de 5%
In legatura cu aplicarea cotei reduse de TVA de 5%, impreuna cu alte 30 de persoane fizice ne aflam in urmatoarea situatie: 1. In luna noiembrie 2006 am incheiat Contractul de construire nr 9/29.11.2006 cu societatea SC………SA . In contract se prevad urmatoarele: ,, Constructorul se obliga : -sa construiasca beneficiarului un apartament [...] -sa predea beneficiarului locuita contractata pe baza de PV de predare primire, IN LUNA MARTIE 2008, in cladirea complet terminata -pretul locuintei executate conform proiect este de 100.723,75 EUR, cuprinde TVA si nu va putea fi modificat Obligatiile reciproce intre parti inceteaza , prin buna executare, odata cu predarea locuintei beneficiarului si semnarea PV de predare-primire intre constructor si beneficiarul locuintei." 2. Constructorul asociat prim) s-a asociat cu Primaria asociat secund) in temeiul Contractului de asociere in participatiune nr …/12.2005 , avand ca obiect exclusiv : ,,realizare investitie, respectiv bloc de locuinte in regim de CREDIT IPOTECAR.” La capitolul Repartizarea beneficiilor, contractul de asociere prevede ca : ,,Asociatul prim se obliga ca la darea in folosinta a blocului de locuinte , sa transmita in proprietatea Primariei adapostul de protectie civila si un numar de apartamente care sa reprezinte 10% din aria totala , iar asociatul secund Primaria) sa transmita in proprietatea constructorului asociat prim) sau a VIITORILOR PROPRIETARI ai APARTAMENTELOR, terenul aferent constructiei , in suprafata de ….. mp". 3. in luna marie 2007, se incheie al doilea Act aditional la contractul de construire prin care ,,Beneficiarul este de acord sa suporte cheltuielile legate de perfectarea Contractului de vanzare-cumparare in forma autentica si tariful OCPI de inscriere in CF a apartamentului" 4. constructorul intarzie din cauze ce tin exclusiv de el), finalizarea la termen a apartamentului astfel ca PV de receptie la terminarea lucrarilor se incheie abia in data de 08.08.2008. 5. platile au fost efectuate integral , conform prevederilor contractuale. Mentionez ca ultima plata efectuata a fost in luna septembrie 2008, conform situatiilor de lucrari. Ultima factura fiscala emisa de constructor luna octombrie 2008) este o factura de diferenta de curs valutar 6. In data de 01 septembrie 2009, deci la peste 12 luni de la data receptiei apartamentelor PV de receptie la terminarea lucrarilor), Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite la cererea constructorului, un Extras de Carte Funciara pentru informare . In partea I-a a CF sunt inscrise pe numere topo distincte toate apartamentele aferente blocului , cu mentionarea elementelor de indentificare : nr. cadastral, situarea nr. apartament, scara, etaj) suprafata utila si cota parte din constructie aferenta In partea a II-a Inscrieri privitoare la proprietate) sunt inscrise: - Primaria -domeniul privat - drept proprietate aspra cotei de ….% din teren - cu act nr ...../ 2007 , asupra cotei de teren aferente apartamentului nr..., ce se va determina cu ocazia dezmembrarii imobiliare si asupra careia PROPRIETARII APARTAMENTULUI vor dobandi un drept real conf. Contractului de asociere in participatiune, s-a notat contractul de construire nr. incheiat intre SC.....SA constructor) si d-nul..........si d-na....... - SC.....SA constructorul) - drept construire asupra constructiei - SC.....SA constructorul) - drept proprietate asupra cotei de ….% din teren , cu titlu de schimb imobiliar La data prezentei , constructorul, in urma discutiilor purtate, refuza cel putin declarativ), incheierea unui Contract de vanzare cumparare si emiterea facturii fiscale prin aplicarea cotei de TVA de 5% si implicit regularizarea TVA de 19% achitat), in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificate prin OUG nr 200/04.12.2008 si prin HG nr. 1618/04.12.2008, sustinand ferm ca transferul dreptului de proprietate s-a efectuat la data semnarii PV de predare-primire si ca nu mai este necesar incheierea unui Contract de vanzare cumparare si emiterea unei facturi finale , care sa determine si regularizarea diferentei de TVA 14%) Tinand cont de elementele prezentate , va rog sa aveti amabilitatea de a furniza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in cazul spetei prezentate, raspunsuri, la urmatoarele intrebari : 1) constructorul are obligatia legala si contractuala de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la cota redusa de TVA de 5% pentru acest tip de locuinta , livrata ca parte a politicii sociale, respectiv de: tranfer al dreptului de proprietate prin semnarea Contractul de vanzare-cumparare a apartamentului care sa evidentieze valoarea TVA stabilita prin aplicarea cotei reduse de 5%? emiterea facturii finale pe intreaga valoare a apartamentului care sa evidentieze cota redusa de TVA de 5% ? 2) in situatia in care societatea constructoare are obligatia, in temeiul prevederilor legale, sa aplica cota de TVA de 5% , care sunt pasii prevazuti de legislatie, ce trebuie parcursi de subsemnatul si de societatea constructoare pentru regularizarea TVA si implicit recuperarea diferentei de TVA de 14%? Va multumesc anticipat si astept raspunsul dumneavoastra

av_oana [09-10-2009]
va rog sa-mi transmiteti, copie de pe contract pentru ca altfel nu ne putem da seama ce articole sunt stipulate in contract. vA MULTUMESC. av_oanasavin12@yahoo.comNu poti introduce un raspuns si obtine datele de contact ale celui(ei) care intreaba fara a fi inregistrat(a).
Pentru a te inregistra ca membru intra aici


Raspunsurile prezentate aici nu au un caracter oficial, nu este asigurata corectitudinea celor afirmate, avand cu preponderenta rol de sfaturi bazate pe cunostinte si/sau experienta

Sectiunea intrebarilor publiceExplicatii termeni - definitii juridice din Dictionar juridic

Definitie Bun
Valoare economica destinata a satisface nevoi materiale sau spirituale, susceptibila de apropriatiune sub forma dreptului patrimonial (prof. univ. dr. Ghe. Beleiu)
Un lucru, dreptul patrimonial care are ca obiect lucrul.
Definitie Bun
Drept CivilDefinitie Cadastru
Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii.

Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari.

Prin sistemul de cadastru general se realizeaza:
a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara cu caracter definitiv;
c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate.

Cadastrul este definit in Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, legea nr. 7/1996
Definitie Cadastru
Drept CivilDefinitie Contract
Acordul intre doua sau mai multe persoane, pentru a constitui sau a stinge intre dansii raporturi juridice (art. 942 Codul civil).
Definitie Contract
Drept CivilDefinitie Domeniul privat
Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel.

Domeniul privat este este reglementat de Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998
Definitie Domeniul privat
Drept FunciarDefinitie Ipoteca
O garantie reala ce are ca obiect bunuri imobile, ce raman in patrimoniul debitorului; lucrul mobil ce face obiectul contractului de gaj.
Definitie Ipoteca
Drept CivilDefinitie Parte
Persoana ce a participat la incheierea unui act juridic, personal sau prin reprezentant, fata de care se produc efectele actului juridic.
Definitie Parte
Actul juridic civilDefinitie Teren
In functie de destinatie, terenurile sunt:
a) terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola;
b) terenuri cu destinatie forestiera, si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice;
c) terenuri aflate permanent sub ape, si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale;
d) terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere;
e) terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.

Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau domeniului privat.

Terenurile sunt reglementate in Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998
Definitie Teren
Drept FunciarDefinitie Termen
Un eveniment viitor si sigur ca se va produce, care afecteaza fie executarea, fie stingerea unei obligatii
Definitie Termen
General, extins

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
26 useri online

Useri autentificati: