DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente
Cursuri Lupu&Partners

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English

(P)Scoala de Muzica PianoForte, cursuri de canto, pian si vioara pentru copii si adulti

(P)Cursuri de Limbi Straine
(P)Traduceri si Interpretariat

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Raspunsuri juridice
teren mai mult decat in acte

Intrebarile au fost introduse prin formularul
Intreaba un Avocat


DreptOnline.ro nu solicita, nu stocheaza si nu prelucreaza date personale, nu utilizeaza cookies. Pentru orice intrebare sau sesizare legata de politica GDPR, va asteptam cu un e-mail la: office@dreptonline.ro.

Intrebari si raspunsuri juridice
Arhiva intrebari juridice

Cautare intrebare + raspuns juridic:
Dreptul securitatii sociale
Moarcas Costea Claudia-Ana,Moarcas Costea Claudia-Ana

Detalii si comenzi
Pret lei: 54.9
46.67Localitate: bucuresti
Data: 04-05-2009

Titlu/Subiect: teren mai mult decat in acte
Buna ziua! Bunicul meu din partea mamei a cumparat in 1946 un teren in Bucuresti la periferie) pe care si-a ridicat o casa. In urma decesului bunicului si al bunicii casa a ramas prin mostenire mamei mele si mie ca nepot). Anul acesta am vrut sa facem cadastru si intabulare la loc pentru a putea face o constructie noua si in urma masuratorilor a rezultat o suprafata mai mare decit cea care este in acte in realitate sunt 235 mp si in acte sunt 200 mp), iar inginerul de la cadastru a spus ca nu mai poate continua lucrarea si ca trebuie sa contactez un avocat. Este de specificat ca de-a lungul timpului hotarul terenului nu a fost modificat noi detinem toate actele originale de proprietate de la bunicul din 1946 iar cel care a vindut locul lui bunicul este mort demult asa presupun ca altfel ar trebui sa aiba peste 130 ani) si nici nu stim daca a avut sau nu mostenitori prin adresea catre INEP nu a putut fi gasit cu datele care sunt trecute in actul de vinzare cumparare). Intrebarea mea este: care este procedura legala si cea mai potrivita pentru a putea face cadastru si a intabula locul sau pentru a putea sa obtinem o hotarire judecatoreasca pentru suprafata de teren in plus. In caz ca trebuie sa facem actiune judecatoreasca in constatare si uzucapiune, va rog sa-mi spuneti pe cine trebuie sa actionam in instanta daca nu-l mai gasim pe cel care a vindut bunicului terenul. Va multumesc!

elenk [04-05-2009]
inginerul de la cadastru se pare ca nu cunoaste modificarile legislatiei.Este vorba despre "Ordinul ANCPI nr. 134/2009 - modificarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara"....-Avand in vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) si ale art. 59 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, in temeiul art. 3 alin. 8) din Legea nr. 7/1996, republicata, coroborat cu art. 9 alin. 5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin. Art. I. — Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins: „Art. 11. — Definitii: — planul cadastral de carte funciara este un document tehnic, intocmit in sistemul de coordonate stereografic 1970, care contine limitele imobilelor si ale constructiilor permanente inscrise in cartea funciara, numarul cadastral si se realizeaza pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala — extrasul de plan cadastral de carte funciara este sectiunea din planul cadastral de carte funciara, cu reprezentarea imobilului si a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului si mentiunea datei ultimei actualizari a bazei de date grafice cu privire la imobilul in cauza. Extrasul de plan cadastral de carte funciara se va elibera in format analogic, la o scara convenabila, avand ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul in cauza, precum si cele vecine, daca acestea exista in baza de date. Extrasul de plan cadastral de carte funciara se va elibera in mod obligatoriu de catre toate oficiile teritoriale unde este implementata aplicatia e-terra si optional de oficiile teritoriale care au baze de date si aplicatii informatice care le permit acest lucru — procesul-verbal de vecinatate este actul de constatare incheiat intre proprietarii imobilelor invecinate, intocmit de o persoana autorizata, prin care se exprima acordul cu privire la identificarea corecta a limitelor comune recunoscute de catre acestia, in cazul in care exista limite fizice — persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru este persoana care realizeaza o activitate de interes public, imputernicita sa constate situatia existenta la teren. — documentatia cadastrala constituie actul de constatare a situatiei reale din teren, potrivit art. 258 alin. 8) din Codul fiscal.” 2. La articolul 13, litera g) se abroga. 3. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 25. — 1) Daca suprafata din masuratori este diferita de suprafata inscrisa in cartea funciara, suprafata din cartea funciara se va modifica in baza documentatiei cadastrale de actualizare a suprafetei. In cartea funciara se va inscrie suprafata rezultata din masuratori, in conditiile prezentului articol. 2) Pentru imobilele inscrise in cartea funciara: a) daca suprafata determinata in urma efectuarii masuratorilor este mai mica decat cea inscrisa in cartea funciara, documentatia va fi receptionata, iar suprafata masurata se va inscrie in cartea funciara in baza declaratiei proprietarului conform anexei nr. 5 b) daca suprafata determinata in urma efectuarii masuratorilor este mai mare decat cea inscrisa in cartea funciara, documentatia cadastrala va fi receptionata, iar suprafata masurata se va inscrie in cartea funciara cu conditia prezentarii procesului-verbal de vecinatate, intocmit conform anexei nr. 18. 3) Pentru imobilele neinscrise in cartea funciara, daca suprafata masurata este diferita de suprafata din documentatia cadastrala precedenta pentru care nu s-a deschis carte funciara sau de cea din actele de proprietate, se procedeaza astfel: a) daca diferenta este mai mica sau egala cu 2%, documentatia se receptioneaza si suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara, daca cererea este insotita de declaratia pe propria raspundere privind identificarea limitelor de proprietate si de luare la cunostinta a suprafetei rezultate din masuratori a imobilului, intocmita conform anexei nr. 5 b) daca diferenta este mai mare cu peste 2%, documentatia se receptioneaza si suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara, daca cererea este insotita de declaratia pe propria raspundere privind identificarea limitelor de proprietate si de luare la cunostinta a suprafetei rezultate din masuratori a imobilului, intocmita conform anexei nr. 5, si de procesul-verbal de vecinatate, intocmit conform anexei nr. 18 c) in situatia in care suprafata determinata prin masuratori este mai mica cu peste 2% decat cea din actele de proprietate, documentatia se receptioneaza si suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara, daca documentatia cadastrala va contine declaratia intocmita conform anexei nr. 5. 4) Prevederile alin. 2) si 3) nu se aplica in cazul terenurilor situate in extravilan, retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare. 5) Convocarea partilor se face dupa cum urmeaza: a) proprietarii vecini vor fi convocati de catre persoana autorizata prin scrisoare recomandata, conform modelului prevazut in anexa nr. 19, cu confirmare de primire, si prin afisare la domiciliul/sediul proprietarului vecin, la locul situarii imobilului, la sediul primariei sau prin publicare intr-un ziar local, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru identificarea limitelor b) absenta proprietarului vecin, convocat in modalitatea prevazuta la lit. a), va fi mentionata in procesul-verbal de vecinatate si nu este o piedica la intocmirea documentatiei cadastrale in acest caz, dovada convocarii se anexeaza procesului-verbal de vecinatate. La cerere, in masura in care sunt disponibile, oficiul teritorial va furniza informatiile privind domiciliul proprietarului vecin, in vederea convocarii acestuia, cu plata tarifelor legale c) in cazul in care una sau mai multe vecinatati ale parcelei sunt drumuri clasificate, cai ferate, ape, procesul-verbal de vecinatate trebuie semnat si stampilat de reprezentantul institutiei care le are in administrare.” 4. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 26. — Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se va proceda astfel: a) in situatia in care intr-o tarla nu exista niciun imobil inscris in cartea funciara, atunci la prima inregistrare a unui imobil din extravilan autorizatul are obligatia de a stabili pozitia reala a acestuia dupa masurarea si parcelarea intregii tarlale. Autorizatul are obligatia, inainte de a prezenta documentatia cadastrala la oficiul teritorial, sa materializeze cu tarusi si sa indice proprietarului pozitia exacta a parcelei in teren b) in situatia in care suprafata rezultata din masurarea intregii tarlale este mai mica decat suprafata rezultata in urma insumarii suprafetelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectiva, atunci suprafata fiecarei parcele va fi diminuata direct proportional cu suprafata ei, astfel incat sa se realizeze o inchidere exacta a suprafetelor in toata tarlaua. Parcelele astfel diminuate vor putea fi inscrise in cartea funciara, daca toti proprietarii lor dau declaratii potrivit anexei nr. 5. Planul parcelar astfel intocmit, avizat de comisia locala de fond funciar, va fi receptionat de oficiul teritorial, daca respecta normele tehnice in vigoare c) in situatia in care suprafata rezultata din masurarea intregii tarlale este mai mare decat suprafata rezultata in urma insumarii suprafetelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectiva, atunci surplusul de teren va fi trecut ca o rezerva a comisiei locale de fond funciar si se va stabili pozitia acesteia de catre comisia locala d) in situatia in care surplusul de suprafata este mic si comisia locala de fond funciar considera ca poate fi redistribuit proprietarilor imobilelor din tarlaua respectiva, suprafata rezultata va fi inscrisa in cartea funciara e) in situatia in care in tarla exista imobile inscrise in cartea funciara, ele pot fi modificate din punct de vedere al suprafetei si dimensiunilor numai cu acordul proprietarului, conform anexei nr. 5, la convocarea comisiei locale f) in situatia in care pe imobilul respectiv nu exista constructii sau alte investitii, oficiul teritorial poate modifica coordonatele imobilului, cu exceptia dimensiunilor, fara acordul proprietarului, dar respectand planul si registrul parcelar, vizate de comisia locala, in baza unui referat intocmit de inspector si aprobat de inginerul-sef. Aceasta modificare va fi adusa la cunostinta proprietarului prin incheiere de carte funciara g) in situatia in care pe un imobil inscris in cartea funciara exista constructii sau alte investitii, atunci coordonatele nu pot fi modificate fara acordul proprietarului.” 5. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 27. — 1) Daca doua sau mai multe planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor receptionate sau pentru care se solicita receptia sunt reprezentate pe planul cadastral de carte funciara in format digital, cu suprapunere totala sau partiala a suprafetelor imobilelor, se va proceda dupa cum urmeaza: a) in situatia in care este necesar pentru lamurirea situatiei, inspectorul poate convoca persoanele autorizate care au executat documentatiile, pentru verificarea la teren a situatiei si stabilirea tipului de suprapunere, reala sau virtuala. In acest sens, suprapunerea virtuala, existenta in baza de date grafica a oficiului teritorial, este o suprapunere generata de erori de masurare si prelucrare a datelor, iar suprapunerea reala este suprapunerea efectiva in teren datorata existentei mai multor acte juridice diferite pentru acelasi amplasament, identificarii diferite a limitei comune sau lipsei materializarii limitei la momentul identificarii, fapt ce conduce la nesemnarea procesului-verbal b) daca in urma verificarilor la teren se constatata ca este o suprapunere virtuala, aceasta se solutioneaza de catre inspectorul de cadastru. Imobilele se vor repozitiona in baza unui referat intocmit de inspector si aprobat de inginerul-sef. Referatul de constatare a suprapunerii descrie suprapunerea virtuala din planul cadastral de carte funciara, propune modalitatea de corectare a acesteia, se inregistreaza in registrul general de intrare si are anexate extrase din planul cadastral de carte funciara, cu situatia anterioara si ulterioara indreptarii erorii de pozitionare din planul cadastral de carte funciara. In baza referatului oficiul teritorial va nota din oficiu in cartea funciara repozitionarea imobilului. Incheierea, extrasul de carte funciara de informare si extrasul din planul cadastral de carte funciara se comunica tuturor persoanelor interesate, potrivit mentiunilor din cartea funciara. 2) In cazul in care suprapunerea este reala, aceasta se va solutiona pe cale amiabila prin declaratie autentica si documentatie cadastrala de actualizare sau de catre instantele de judecata si nu face obiectul prezentei reglementari. Oficiul teritorial va nota din oficiu suprapunerea in cartile funciare, in baza incheierii de carte funciara, a referatului intocmit de inspector si aprobat de inginerul-sef. 3) Autorizatii au obligatia sa se prezinte la oficiul teritorial la data si ora convocarii. Autorizatii care, din motive obiective, nu pot fi prezenti la data convocarii la oficiul teritorial vor comunica in scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel putin doua zile inainte de data stabilita pentru intalnire. Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu suspendarea autorizatiei pe o perioada de 3 luni.” 6. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu urmatorul continut: „Art. 271. — Inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate in incintele unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja inscrise in cartea funciara, se face in baza unei documentatii cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in cartea funciara. Documentatia cadastrala se va intocmi conform prevederilor art. 15 si nu va contine actul autentic de dezmembrare si certificatul fiscal.” 7. Anexa nr. 5 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 8. Anexa nr. 18 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. 9. Dupa anexa nr. 18 se introduce o noua anexa, anexa nr. 19, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 3 la prezentul ordin. Art. II. — Anexele nr. 1—3 fac parte integranta din prezentul ordin. Art. III. — Prezentul ordin intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Mihai Busuioc Bucuresti, 26 martie 2009.Nu poti introduce un raspuns si obtine datele de contact ale celui(ei) care intreaba fara a fi inregistrat(a).
Pentru a te inregistra ca membru intra aici


Raspunsurile prezentate aici nu au un caracter oficial, nu este asigurata corectitudinea celor afirmate, avand cu preponderenta rol de sfaturi bazate pe cunostinte si/sau experienta

Sectiunea intrebarilor publiceExplicatii termeni - definitii juridice din Dictionar juridic

Definitie Bun
Valoare economica destinata a satisface nevoi materiale sau spirituale, susceptibila de apropriatiune sub forma dreptului patrimonial (prof. univ. dr. Ghe. Beleiu)
Un lucru, dreptul patrimonial care are ca obiect lucrul.
Definitie Bun
Drept CivilDefinitie Cadastru
Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii.

Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari.

Prin sistemul de cadastru general se realizeaza:
a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara cu caracter definitiv;
c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate.

Cadastrul este definit in Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, legea nr. 7/1996
Definitie Cadastru
Drept CivilDefinitie Mostenitor
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii. Au calitatea de mostenitor legal :
 • rudele apropiate ale defunctului, impartite in clase de mostenitori;
 • sotul supravietuitor.

  In cazurile in care nu exista mostenitori legali sau testamentari ori nici unul din mostenitori nu au acceptat succesiunea, bunurile lasate de defunct trec in proprietatea statului.

  Sunt excluse de la succesiune persoanele considerate de lege nedemne de a accede si anume:
 • cel condamnat, in calitate de autor, coautor, complice sau instigator, printr-o hotarare ramasa definitiva, pentru omor sau tentativa de omor asupra celui ce lasa mostenirea;
 • cel care a facut impotriva celui ce lasa mostenirea un denunt, o plangere sau o marturie, de natura sa atraga pedeapsa cu moartea, dovedite calomnioase printr-o hotarare ramasa definitiva;
 • mostenitorul major care, avand cunostinta de omorul defunctului, nu a denuntat aceasta justitiei, nedemnitatea nu opereaza insa cu privire la ascendentii si descendentii omoratorului, afinii sai de acelasi grad, sotul sau sotia sa, fratii, surorile, unchii, matusile, nepotii sau nepoatele sale.
  Definitie Mostenitor
  Drept Civil  Definitie Parte
  Persoana ce a participat la incheierea unui act juridic, personal sau prin reprezentant, fata de care se produc efectele actului juridic.
  Definitie Parte
  Actul juridic civil  Definitie Teren
  In functie de destinatie, terenurile sunt:
  a) terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola;
  b) terenuri cu destinatie forestiera, si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice;
  c) terenuri aflate permanent sub ape, si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale;
  d) terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere;
  e) terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.

  Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau domeniului privat.

  Terenurile sunt reglementate in Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998
  Definitie Teren
  Drept Funciar

 • Termeni juridici, grupare tematica  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  164 useri online

  Useri autentificati: