DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Statutul cadrelor militare, legea nr. 80/1995Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 / 20 iulie 1995

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul 1 - Dispozitii generale


Art. 1
Prin cadre militare, in sensul prezentei legi, se intelege cetatenii romani carora li s-a acordat grad de ofiter, maistru militar sau subofiter, in raport cu pregatirea lor militara si de specialitate, in conditiile prevazute de lege. Cadrele militare sint in serviciul natiunii.

Art. 2
Potrivit gradelor pe care le au, cadrele militare sint constituite in corpul subofiterilor, corpul maistrilor militari si corpul ofiterilor.
Gradele cadrelor militare, in ordinea lor ierarhica, sint:

A. Subofiteri:
a) sergent major;
b) plutonier;
c) plutonier major;
d) plutonier adjutant;
e) plutonier ajutant sef.

B. Maistri militari:
a) maistru militar clasa a IV-a;
b) maistru militar clasa a III-a;
c) maistru militar clasa a II-a;
d) maistru militar clasa a I;
e) maistru militar principal.

C. Ofiteri:
a) ofiteri cu grade inferioare:
- sublocotenent, respectiv aspirant pentru cei din marina militara;
- locotenent;
- capitan;
b) ofiteri cu grade superioare:
- maior, respectiv locotenent-comandor pentru cei din aviatia si marina militara;
- locotenent-colonel, respectiv capitan-comandor pentru cei din aviatia si marina militara;
- colonel, respectiv comandor pentru cei din aviatia si marina militara;
c) generali si amirali:
- general de brigada, respectiv general de flotila aeriana pentru cei din aviatia militara si contraamiral pentru cei din marina militara;
- general de divizie, respectiv general de divizie aeriana pentru cei din aviatia militara si viceamiral pentru cei din marina militara;
- general de corp de armata, respectiv general-comandor pentru cei din aviatia militara si viceamiral-comandor pentru cei din marina militara;
- general de armata, respectiv general inspector pentru cei din aviatia militara si amiral pentru cei din marina militara.
In afara acestor grade, pentru merite militare exceptionale, in timp de razboi, Presedintele Romaniei poate acorda generalilor de armata gradul de maresal, care este cel mai inalt grad militar.

Art. 3
Gradul militar este un drept al titularului si reprezinta recunoasterea in plan social a calitatii de cadru militar. Gradul de ofiter, maistru militar si subofiter nu se poate pierde decit in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

Art. 4
Cadrele militare se pot afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) in activitate, cind ocupa o functie militara. Calitatea de cadru militar in activitate se mentine si pe timpul cit acestea sint eliberate din functii pentru a urma diferite forme de pregatire in interesul serviciului, precum si atunci cind sint puse la dispozitie: in vederea incadrarii sau trecerii in rezerva ori in retragere; pentru cazurile de boala stabilite prin hotarire a Guvernului; pe timpul cit sint in captivitate.
Pot fi ofiteri, maistri militari sau subofiteri in activitate persoanele care au numai cetatenie romana;
b) in rezerva, cind nu ocupa o functie militara, dar intrunesc conditiile prevazute de lege pentru a fi chemate sa indeplineasca serviciul militar ca rezervisti concentrati sau mobilizati, iar la nevoie, in calitate de cadre militare in activitate;
c) in retragere, cind, potrivit legii, nu mai pot fi chemate pentru indeplinirea serviciului militar.

Art. 5
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate sint militari profesionisti. Profesia de ofiter, maistru militar sau subofiter este o activitate menita sa asigure functionarea, perfectionarea si conducerea organismului militar in timp de pace si de razboi.

Art. 6
In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii si prevederilor regulamentelor militare, ofiterii, maistrii militari si subofiterii sint investiti cu exercitiul autoritatii publice, bucurindu-se de protectie potrivit legii penale.


Capitolul 2 - Indatoririle si drepturile cadrelor militare


Art. 7
Indatoririle, drepturile si libertatile cadrelor militare sint cele stabilite de Constitutia Romaniei, de legile tarii si de prezentul statut.
Profesia de ofiter, maistru militar sau subofiter in activitate incumba indatoriri suplimentare, precum si interzicerea ori restringerea exercitarii unor drepturi si libertati, potrivit legii.

Sectiunea 1 - Indatoriri


Art. 8
Cadrele militare au urmatoarele indatoriri principale:
a) sa fie loiale si devotate statului roman si fortelor sale armate, sa lupte pentru apararea Romaniei, la nevoie pina la sacrificiul vietii, sa respecte si sa apere valorile democratiei constitutionale;
b) sa respecte juramintul militar si prevederile regulamentelor militare, sa execute intocmai si la timp ordinele comandantilor si ale sefilor, fiind responsabile de modul in care indeplinesc misiunile ce le sint incredintate.
Cadrelor militare nu li se poate ordona si le este interzis sa execute acte contrare legii, obiceiurilor razboiului si conventiilor internationale la care Romania este parte; neexecutarea ordinelor in aceste conditii nu atrage raspunderea penala si civila a subordonatilor;
c) sa pretuiasca onoarea si gloria de lupta ale fortelor armate ale Romaniei , ale armei si unitatii din care fac parte, precum si demnitatea gradului si a uniformei militare pe care le poarta;
d) sa-si perfectioneze pregatirea profesionala, sa asigure instruirea temeinica si educarea subordonatilor si sa apere drepturile acestora;
e) sa actioneze pentru intretinerea regulamentara si mentinerea in stare de operativitate a tehnicii si armamentului si pentru folosirea si administrarea eficienta a bunurilor din dotare;
f) sa pastreze cu strictete secretul militar, de stat si de serviciu, precum si caracterul confidential al unor activitati si documente.

Sectiunea 2 - Drepturi


Art. 9
Cadrele militare in activitate au dreptul la:
a) solda lunara, compusa din solda de grad, solda de functie, gradatii si indemnizatii, precum si la prime, premii, sporuri si alte drepturi banesti, ale caror cuantumuri se stabilesc prin hotarire a Guvernului;
b) echipament, hrana, asistenta medicala, medicamente, locuinta de serviciu, gratuite, concedii si scutiri medicale platite, in conditiile stabilite prin hotarire a Guvernului;
c) reduceri sau scutiri de impozit pe venit si ale cuantumului chiriei, ajutoare si alte drepturi, potrivit reglementarilor in vigoare;
d) documente de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihna sau in cazul mutarii dintr-o garnizoana in alta, potrivit reglementarilor in vigoare.

Art. 10
Cadrele militare in activitate decorate cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a si I beneficiaza de reducere a impozitului pe venit cu 30%, 40% si, respectiv, 50%.

Art. 11
Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere au dreptul la pensie militara potrivit legii.
Partea din pensie corespunzatoare soldei de grad se actualizeaza permanent potrivit soldei de grad a cadrelor in activitate.
Pensionarii militari decorati cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a si I beneficiaza de un spor de 10%, 15% si, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.

Art. 12
Cadrele militare in activitate au dreptul sa urmeze invatamintul superior militar sau civil, postuniversitar, doctoratul sau alte forme de perfectionare a pregatirii, cu respectarea normelor legale.

Art. 13
Cadrele militare in activitate pot fi trimise la studii in strainatate, prin concurs, cu aprobarea ministrului apararii nationale.
Cadrele militare in activitate care au absolvit scoli si academii militare, cursuri sau alte forme de pregatire in strainatate beneficiaza de drepturi depline la incadrarea si promovarea in functii corespunzatoare studiilor din tara cu care le-au fost echivalate diplomele dobindite, in conditiile legii si ale reglementarilor militare.

Art. 14
In timp de pace, cadrele militare in activitate au dreptul la concediu de odihna, concediu de odihna suplimentar pentru activitate in locuri de munca cu conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - si la concediu de studii.
Regulile privind durata si acordarea concediului de odihna, concediului de odihna suplimentar si a concediului de studii, precum si compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat se stabilesc prin hotarire a Guvernului.

Art. 15
Femeile, cadre militare in activitate, au dreptul la concediu de maternitate si la concediu pentru ingrijirea copilului, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, pe baza dispozitiilor legale aplicabile pe plan national.
De asemenea, femeile, cadre militare in activitate, beneficiaza de pauze pentru alimentarea si ingrijirea copilului, precum si de alte drepturi prevazute de lege pentru femeile salariate din administratia publica.

Art. 16
Cadrele militare in activitate care urmeaza cursurile de zi ale institutiilor de invatamint superior beneficiaza, in locul concediilor de odihna , de vacante, conform programelor de invatamint ale institutiilor respective si ordinului ministrului apararii nationale.

Art. 17
Pentru rezolvarea unor situatii personale sau familiale deosebite, cadrelor militare in activitate, precum si celor in rezerva, pe timpul cit sint concentrate sau mobilizate in unitati militare, li se pot acorda permisii.
Durata permisiilor si comandantii care au dreptul sa le aprobe se stabilesc prin regulamentele militare.

Art. 18
Timpul acordat pentru permisii, scutiri si concedii medicale nu se scade din durata concediului anual de odihna sau a concediului de odihna suplimentar.

Art. 19
La declararea starii de razboi sau a mobilizarii, precum si in situatii deosebite stabilite de ministrul apararii nationale, concediile de odihna, de studii, vacantele si permisiile se suspenda, cadrele militare in activitate fiind obligate sa se prezinte de indata la unitatile militare de care apartin.
Pe timpul cit dureaza starile de razboi sau de mobilizare, cadrelor militare in activitate si celor in rezerva, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii si concedii potrivit ordinului ministrului apararii nationale.

Art. 20
Cadrele militare in activitate, mutate in interesul serviciului intr-o alta garnizoana decit cea in care isi au domiciliul, in situatia cind nu li se poate asigura spatiul de locuit corespunzator, au dreptul la o compensatie lunara pentru chirie reprezentind 25% din solda lunara.
Sotiile cadrelor militare mutate in interesul serviciului intr-o alta garnizoana, care au fost incadrate in munca si au intrerupt activitatea datorita mutarii impreuna cu sotul, au dreptul la o indemnizatie lunara pina la o noua angajare sau pina la prestarea unei activitati autorizate aducatoare de venituri .
De indemnizatia lunara beneficiaza si sotiile care la data mutarii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor erau inscrise, ca someri, la oficiile fortei de munca, dar numai dupa ce inceteaza a mai primi ajutor de somaj.
Valoarea indemnizatiei, precum si perioada de acordare a acesteia se stabilesc prin hotarire a Guvernului.

Art. 21
Ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate si celor in rezerva, concentrati sau mobilizati in unitatile militare, li se acorda despagubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor actiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza serviciului militar sau a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare.
Cuantumul despagubirilor ce se acorda cadrelor devenite invalide, respectiv urmasilor celor decedate, se stabileste prin hotarire a Guvernului.
Pensia pentru invaliditate permanenta, survenita in conditiile alin. 1, este egala cu solda lunara avuta la data respectiva si se actualizeaza potrivit art.
Cadrele militare in rezerva sau in retragere pot opta pentru pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat.

Art. 22
Cadrele militare in activitate si familiile acestora beneficiaza, ca masura de protectie sociala, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, in folosirea caselor de odihna, sanatoriilor, caminelor de garnizoana si a altor amenajari recreative si sportive.
Cheltuielile ce decurg din aplicarea acestor masuri vor fi suportate din bugetul Ministerului Apararii Nationale.

Art. 23
Membrii familiilor cadrelor militare in activitate beneficiaza gratuit de:
a) asistenta medicala si medicamente in cadrul retelei sanitare a Ministerului Apararii Nationale sau in alte retele sanitare, cu decontarea cheltuielilor de catre acest minister;
b) documente de transport, atunci cind ofiterii, maistrii militari sau subofiterii sint mutati in interes de serviciu dintr-o garnizoana in alta.
Membrii familiilor cadrelor militare in activitate beneficiaza si de pensie de urmas, precum si de alte drepturi in conformitate cu prevederile legale.
La decesul unui cadru militar in activitate, Ministerul Apararii Nationale acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar in cuntum de doua solde lunare neimpozabile.

Art. 24
Urmasii cadrelor militare in activitate si ai celor in rezerva, mobilizate sau concentrate in unitati militare, decedate in timpul si din cauza serviciului ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, au dreptul la o pensie egala cu solda lunara pe care cadrele militare au avut-o la data decesului, care se actualizeaza potrivit prevederilor art. 11.
In cazul in care nu exista urmasi, daca cel decedat era singurul sustinator al parintilor sai, acestia vor beneficia de jumatate din pensia de urmas stabilita potrivit prevederilor alin. 1.
Urmasii cadrelor militare in rezerva pot opta pentru pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat.

Art. 25
Copiii cadrelor militare in activitate, decedate in timpul si din cauza serviciului, ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, pot fi transferati la liceele militare sau in institutiile militare de invatamint care formeaza maistri militari si subofiteri, pe baza unui test de aptitudini, a rezultatelor la invatatura obtinute in institutiile civile de invatamint si potrivit normelor aprobate de ministrul apararii nationale.

Art. 26
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva si in retragere, pensionari militari, au dreptul gratuit la asistenta medicala si medicamente in conditiile art. 23 alin. 1 lit. a) si au acces la cercurile militare, casele de odihna, sanatoriile, caminele de garnizoana si alte amenajari recreative sau sportive, beneficiind de insleniri stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
De aceleasi drepturi beneficiaza si ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva si in retragere, fosti pensionari militari de invaliditate datorita unor accidente in serviciu ori unor boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat.
Membrii familiilor cadrelor militare in rezerva si in retragere, pensionari militari, beneficiaza gratuit de asistenta medicala in conditiile art. 23 alin. 1 lit. a).

Art. 27
La trecerea in rezerva sau direct in retragere, ofiterilor care au cel putin 20 de ani de serviciu militar si s-au distins prin activitatea desfasurata, precum si celor care au adus patriei servicii deosebite, chiar daca nu au o vechime de 20 de ani de serviciu militar, li se poate acorda dreptul de a purta uniforma militara.
Criteriile de acordare si de retragere a acestui drept, precum si situatiile in care ofiterii prevazuti la alin. 1 pot purta uniforma militara se stabilesc prin regulamente militare.

Sectiunea 3 -Interzicerea sau restringerea exercitiului unor drepturi si libertati


Art. 28
Cadrelor militare in activitate le este interzisa exercitarea urmatoarelor drepturi:
a) sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda prin orice mijloace sau alte activitati in favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru functii publice;
b) sa candideze pentru a fi alese in administratia publica locala si in Parlamentul Romaniei, precum si in functia de Presedinte al Romaniei;
c) sa declare sau sa participe la greva.

Art. 29
Cadrelor militare in activitate le este restrinsa exercitarea unor drepturi si libertati, astfel:
a) opiniile politice pot fi exprimate numai in afara serviciului;
b) exprimarea in public a unor opinii contrare intereselor Romaniei si fortelor armate nu este permisa;
c) conditiile in care cadrele militare in activitate vor putea sa prezinte public informatii militare se vor stabili prin ordin al ministrului apararii nationale;
d) aderarea la culte religioase este libera, mai putin la cele care, potrivit legii, contravin normelor de pastrare a ordinii publice, precum si la cele care incalca bunele moravuri sau afecteaza exercitarea profesiei;
e) constituirea in diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-stiintific, cultural si sportiv-recreativ, cu exceptia celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii si disciplinei specifice institutiei armatei, este permisa in conditiile stabilite prin regulamentele militare;
f) incheierea casatoriei este libera in conditiile legii. Casatoria cu o persoana apatrida sau care nu are exclusiv cetatenia romana este conditionata de obtinerea aprobarii prealabile a ministrului apararii nationale;
g) participarea la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau intruniri cu caracter politic ori sindical este interzisa, cu exceptia activitatilor la care se participa in misiune;
h) cadrele militare in activitate se pot deplasa in strainatate in conditiile ce se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 30
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate au obligatia de a nu efectua activitati care contravin demnitatii, prestigiului si normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de cadre militare.
Cadrelor militare in activitate le este interzis:
a) sa indeplineasca alte functii decit cele in care sint incadrate, cu exceptia cumulului prevazut de lege, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
b) sa fie asociat unic ori sa participe direct la administrarea sau conducerea unor organizatii ori societati comerciale, cu exceptia celor numite in consiliile de administratie ale regiilor autonome si societatilor comerciale din subordinea Ministerului Apararii Nationale, din cadrul industriei de aparare sau in legatura cu aceasta.

Art. 31
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva, pe timpul cit sint concentrati sau mobilizati in unitati militare, pot ramine membri ai partidelor, formatiunilor sau organizatiilor politice, precum si ai sindicatelor din care fac parte, dar le este interzisa desfasurarea oricaror activitati cu caracter politic sau sindical, in unitati militare.

Sectiunea 4 -Recompense si sanctiuni

Art. 32
Pentru acte de eroism, curaj si devotament in executarea unor misiuni, precum si pentru merite deosebite in indeplinirea indatoririlor ce le revin, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor li se pot conferi decoratii si titluri de onoare.
Pentru vechime in activitate si rezultate meritorii, cadrelor militare li se confera medalii si ordine militare.
Pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor li se pot acorda recompense morale si materiale.

Art. 33
Pentru abateri de la disciplina militara, neindeplinirea indatoririlor, incalcarea normelor de conduita militara, a regulilor de convietuire sociala, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor li se pot aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare: avertisment; mustrare scrisa; consemnare; retrogradare in functie; aminarea inaintarii in gradul urmator pe timp de 1-2 ani.

Art. 34

Recompensele se acorda, iar sanctiunile disciplinare se aplica potrivit regulamentelor militare.

Art. 35 Pentru apararea onoarei cadrelor militare si evitarea abuzurilor, cercetarea si judecarea abaterilor grave sau a altor fapte de aceeasi natura savirsite de acestea, in armata, se infiinteaza consilii de onoare si consilii de judecata. Consiliile de onoare se constituie in fiecare unitate, iar consiliile de judecata la organele centrale ale Ministerului Apararii Nationale, statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandamentele de arma, de armata si de corp de armata, precum si la alte esaloane similare, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Organizarea si functionarea consiliilor de onoare si consiliilor de judecata se stabilesc prin regulamentele militare.


Capitolul 3 - Provenienta ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor


Art. 36
Ofiterii in activitate provin din:
a) absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor militare de invatamint pentru formarea ofiterilor, cu exceptia celor prevazuti la art. 37 lit. c);
b) absolventi ai anului IV din institutiile militare de invatamint superior cu durata studiilor mai mare de 4 ani;
c) absolventi ai institutiilor militare de invatamint din alte state, similare celor prevazute la lit. a), trimisi la studii de catre Ministerul Apararii Nationale;
d) ofiteri in rezerva care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, in vederea chemarii sau rechemarii in activitate;
e) maistri militari si subofiteri in activitate, absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor civile de invatamint superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, care au virsta de cel mult 35 de ani;
f) maistri militari si subofiteri care, in timp de razboi, indeplinesc cel putin 3 luni, cu rezultate foarte bune si bune, functii prevazute a fi incadrate cu ofiteri, in unitatile militare aflate in zona actiunilor militare.
In cadrul institutiilor de stat cu atributii in domeniul apararii si sigurantei nationale, precum si in structurile specializate ale Ministerului de Interne si Ministerului Justitiei, ofiterii in activitate pot proveni si dintre:
a) persoanele care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau, dupa caz, al sefilor institutiilor mentionate si care sint absolvente, cu diploma de licenta, ale unei institutii de invatamint superior. Barbatii trebuie sa aiba serviciul militar indeplinit;
b) maistrii militari si subofiterii in activitate, absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor militare de invatamint superior din sistemul de invatamint al acestora.

Art .37
Ofiterii in rezerva provin din:
a) ofiteri trecuti din activitate in rezerva;
b) absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor civile de invatamint superior care au indeplinit serviciul militar cu termen redus, in raport cu nevoile fortelor armate si cu rezultatele obtinute la examenul-concurs sustinut la terminarea pregatirii militare;
c) absolventi ai institutiilor militare de invatamint pentru formarea ofiterilor, scolarizati la solicitarea aviatiei si marinei civile sau a altor beneficiari;
d) maistri militari si subofiteri in rezerva, care, in timp de razboi, indeplinesc cel putin 3 luni, cu rezultate foarte bune si bune, functii prevazute a fi incadrate cu ofiteri in unitatile militare aflate in zona actiunilor militare;
e) absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor civile de invatamint superior sau, la nevoie, ai liceelor, cu diploma de bacalaureat ori ai scolilor echivalente, cu diploma, cu profil corespunzator specialitatilor militare deficitare in Ministerul Apararii Nationale, care au virsta de cel mult 35 de ani. Barbatii trebuie sa aiba stagiul militar indeplinit;
f) studenti ai institutiilor militare de invatamint pentru formarea ofiterilor care au promovat penultimul an de studii, in situatia in care nu mai pot continua pregatirea, dar sint apti pentru serviciul militar. Nu se acorda grad de ofiter studentilor exmatriculati.

Art. 38
Maistrii militari in activitate provin din:
a) absolventi cu diploma ai institutiilor de invatamint pentru formarea maistrilor militari, cu exceptia celor prevazuti la art. 39 lit. b);
b) subofiteri in activitate, in virsta de cel mult 45 de ani, care au un stagiu neintrerupt de cel putin 5 ani, in functii de exploatare, intretinere si reparare a tehnicii militare, au promovat examenul de trecere in corpul maistrilor militari si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin dispozitie a sefului Statului Major General;
c) maistri militari in rezerva care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, in vederea chemarii sau rechemarii in activitate.

Art. 39
Maistri militari in rezerva provin din:
a) maistri militari trecuti din activitate in rezerva;
b) absolventi cu diploma ai institutiilor militare de invatamint pentru formarea maistrilor militari, scolarizati la solicitarea aviatiei si marinei civile sau a altor beneficiari;
c) persoane in virsta de cel mult 45 de ani, care au o pregatire tehnica de nivel liceal sau postliceal in specialitati militare deficitare;
d) subofiteri in rezerva care au absolvit scoli de maistri in specialitati necesare fortelor armate.

Art. 40
Subofiterii in activitate provin din:
a) absolventi cu diploma ai institutiilor militare de invatamint pentru formarea subofiterilor;
b) militari angajati pe baza de contract care au promovat testele de aptitudini si concursul sau examenul sustinut in acest scop si indeplinesc conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
c) subofiterii in rezerva care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, in vederea chemarii sau rechemarii in activitate;
d) gradati care, in timp de razboi, indeplinesc cu rezultate bune, cel putin 3 luni, functii prevazute a fi incadrate cu subofiteri, in unitatile militare aflate in zona actiunilor militare.
In cadrul institutiilor de stat cu atributii in domeniul apararii si sigurantei nationale, precum si in structurile specializate ale Ministerului de Interne si Ministerului Justitiei, subofiterii in activitate pot proveni si din rindul persoanelor care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor, respectiv al sefilor institutiilor mentionate si care au pregatire de nivel liceal, postliceal sau superior. Barbatii trebuie sa aiba serviciul militar indeplinit.

Art. 41
Subofiterii in rezerva provin din:
a) absolventi ai institutiilor militare de invatamint pentru formarea subofiterilor in rezerva;
b) subofiteri trecuti din activitate in rezerva;
c) absolventi ai institutiilor civile de invatamint superior care au indeplinit serviciul militar cu termen redus, in raport cu nevoile fortelor armate si cu rezultatele obtinute la examenul-concurs sustinut la terminarea pregatirii militare;
d) studenti ai institutiilor militare de invatamint pentru formarea ofiterilor care au promovat cel putin anul I de studii, in situatia in care nu mai pot continua pregatirea, dar sint apti pentru serviciul militar. Nu se acorda gradul de subofiter studentilor exmatriculati;
e) gradati in rezerva care, in urma unei concentrari de instructie, au fost calificati in specialitati militare necesare fortelor armate, pentru functii de subofiteri;
f) sergenti in rezerva care, in ultimele 6 luni ale serviciului militar in termen, au indeplinit cu rezultate bune si foarte bune functii prevazute a fi incadrate cu ofiteri sau subofiteri;
g) gradati care, in timp de razboi, indeplinesc cel putin 3 luni, cu rezultate bune si foarte bune, functii prevazute a fi incadrate cu ofiteri sau subofiteri, in unitatile militare aflate in zona actiunilor militare;
h) absolventi ai liceelor, scolilor profesionale ori ai unor scoli echivalente, cu stagiul militar indeplinit, in raport cu nevoile fortelor armate .

Art. 42
Cadrele militare in retragere provin din:
a) ofiteri in activitate sau in rezerva, precum si maistri militari si subofiteri in rezerva, care au depasit limita de virsta in grad pentru clasa a III-a in rezerva, prevazuta la art. 92 si 93;
b) ofiteri, maistri militari si subofiteri in activitate sau in rezerva, clasati de catre comisiile de expertiza medico-militara "inapt pentru serviciul militar, cu scoatere din evidenta".

Art. 43
Trecerea cadrelor militare din activitate in rezerva sau direct in retragere , precum si chemarea din rezerva in activitate se fac dupa cum urmeaza:
a) generalii si amiralii, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea ministrului apararii nationale;
b) ceilalti ofiteri, prin ordin al ministrului apararii nationale;
c) maistrii militari si subofiterii, prin ordin al comandantilor stabiliti de ministrul apararii nationale.
Nu pot fi chemate in activitate cadrele militare carora li s-au acordat grade in rezerva in baza art. 37 lit. e) si nu au absolvit o institutie civila de invatamint superior, precum si in baza art. 39 lit. c).
Subofiterii carora li s-a acordat grad in rezerva in baza art. 41 lit. e), f ) si h) pot fi chemati in activitate, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, daca nu au implinit virsta de 45 de ani.

Art. 44
Scoaterea din evidenta militara a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in rezerva si trecerea lor in retragere se fac dupa cum urmeaza:
a) generalii si amiralii, prin ordin al sefului Statului Major General;
b) ceilalti ofiteri, prin ordin al comandantilor stabiliti de seful Statului Major General;
c) maistrii militari si subofiterii, prin ordin al comandantilor centrelor militare judetene, municipale sau de sector.


Capitolul 4 - Acordarea gradelor si inaintarea cadrelor militare in gradele urmatoare


Art. 45
Acordarea gradelor si inaintarea in gradele urmatoare se fac dupa cum urmeaza:
a) gradele de general si amiral in activitate si in rezerva, in timp de pace si in timp de razboi, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea ministrului apararii nationale, dupa consultarea colegiului ministerului;
b) gradele de ofiteri in activitate, cu exceptia celor prevazute la lit. a), in timp de pace, prin ordin al ministrului apararii nationale;
c) gradele de ofiteri in rezerva, cu exceptia celor prevazute la lit a), in timp de pace, prin orin al sefului Statului Major General;
d) in timp de razboi, acordarea gradului de sublocotenent si inaintarea in gradele de locotenent si capitan in activitate sau in rezerva se fac de catre comandantii stabiliti de seful Marelui Cartier General, iar in cele de ofiteri cu grade superioare, de seful Marelui Cartier General;
e) gradele de maistri militari si subofiteri in activitate, in timp de pace si in timp de razboi, prin ordin al ministrului apararii nationale sau al comandantilor stabiliti de acesta;
f) gradele de maistri militari si subofiteri in rezerva, in timp de pace si in timp de razboi, prin ordin al comandantilor stabiliti de ministrul apararii nationale.

Art. 46
Acordarea gradelor de ofiteri, maistri militari si subofiteri in activitate, precum si inaintarea in gradele urmatoare a acestora se fac, de regula, o data pe an, la data stabilita prin ordin al ministrului apararii nationale.
Acordarea gradelor celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. c), e), f) si alin. 2 lit. a), art. 38 lit. b) si art. 40 alin. 1 lit. b) si d) si alin. 2 se poate face in tot cursul anului.
Inaintarea ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate in gradele urmatoare, in conditiile prevazute la art. 63, se face la datele stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, iar in cele prevazute la art. 64, precum si la chemarea sau rechemarea in activitate a cadrelor militare in rezerva se poate face in tot cursul anului.

Art. 47
Gradele de ofiteri, maistri militari si subofiteri in rezerva se acorda dupa cum urmeaza:
a) o data pe an - celor prevazuti la art. 37 lit. c) si e), art. 39 lit. b), c) si d) si art. 41 lit. e) si f);
b) la data terminarii pregatirii militare sau a trecerii in rezerva - celor prevazuti la art. 37 lit. b) si f) si art. 41 lit. a), c) si d);
c) in tot cursul anului - celor prevazuti la art. 37 lit. d) si art. 41 lit. g) si h).
Inaintarea in gradele urmatoare a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in rezerva se face, de regula, o data pe an, la data stabilita prin ordin al ministrului apararii nationale, iar in conditiile prevazute la art . 64, in tot cursul anului.

Art. 48
Gradele de sublocotenent si aspirant se acorda celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. a), b), c), si f) si art. 37 lit. b), c), d) si f).

Art. 49
Gradul de locotenent se acorda maistrilor militari si subofiterilor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. e).

Art. 50
Gradul de maistru militar clasa a IV-a se acorda celor prevazuti la art. 38 lit. a) si art. 39 lit. b).
La trecerea in corpul maistrilor militari, celor prevazuti la art. 38 lit. b ) si art. 39 lit. d) li se acorda gradele de maistru militar, in raport cu gradele de subofiter pe care le au, astfel:
a) gradul de maistru militar clasa a III-a, plutonierilor;
b) gradul de maistru militar clasa a II-a, plutonierilor majori;
c) gradul de maistru militar clasa I, plutonierilor adjutanti;
d) gradul de maistru militar principal, plutonierilor adjutanti sefi.
Pentru a li se acorda gradele de maistru militar clasa I, respectiv maistru militar principal, subofiterii prevazuti la alin. 2 lit. c) si d) trebuie sa promoveze si examenul pentru maistru militar clasa I. Celor care nu promoveaza acest examen li se poate acorda gradul de maistru militar clasa a II-a sau pot ramine cu gradul de subofiter avut.
Maistrilor militari proveniti din corpul subofiterilor si carora li s-au acordat grade in conditiile prevazute la alin. 2, la inaintarea in gradul urmator, li se ia in considerare stagiul avut in ultimul grad de subofiter.

Art. 51
Gradul de sergent major se acorda celor prevazuti la art. 40 alin. 1 lit. a) , b) si d) si art. 41 lit. a), c), d) si f).

Art. 52
Persoanelor prevazute la art. 36 alin. 2, art. 37 lit. e), art. 39 lit. c), art. 40 alin. 2 si art. 41 lit. e), g) si h), li se acorda grade militare in functie de pregatirea lor, vechimea in specialitatea dobindita pe timpul studiilor, raportata la stagiile minime in grad, precum si de virsta acestora.

Art. 53
Inaintarea in grad a cadrelor militare se poate face la termen, inainte de termen sau in mod exceptional, iar a celor in rezerva, la termen sau in mod exceptional.
Inaintarea in grad a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate si in rezerva se face in ordinea ierarhica a gradelor, in raport cu nevoile si posibilitatile fortelor armate, pe baza competentei profesionale si conduitei morale, consemnate in aprecierile de serviciu.
La inaintarea in grad a ofiterilor, se va acorda prioritate celor care prin profesionalism si rezultate deosebite obtinute in munca, prin cultura, personalitate, spirit de organizare si initiativa au perspective de a indeplini functii superioare si au stagiu in grad mai mare.

Art. 54
In timp de pace, ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate vor fi inaintati in grad, la termen, cu respectarea prevederilor art. 53, daca indeplinesc si urmatoarele conditii:
a) au implinit stagiul minim in grad prevazut la art. 94 si 95 sau implinesc acest stagiu in cursul anului calendaristic respectiv;
b) au fost apreciati pe intreaga perioada a stagiului minim in grad, iar cei care au depasit acest stagiu, si in anul premergator inaintarii in grad, cel putin cu calificativul "corespunzator"; anii in care li s-au acordat calificative inferioare acestuia nu se socotesc la calculul stagiului minim in grad.

Art. 55
Pentru a fi propusi la inaintarea in grad, la termen, ofiterii in activitate trebuie sa fie incadrati cu cel putin un an inainte de data la care se fac inaintarile in grad in functii prevazute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au.
Ofiterii studenti la cursurile de zi ale institutiilor de invatamint superior se considera incadrati in functii prevazute in statele de organizare cu grade superioare celor pe care le au.

Art. 56
In timp de pace, pentru inaintarea ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate in unele grade superioare, pe linga conditiile prevazute la art. 54 si 55, se mai cer urmatoarele:
A. In gradele de maistru militar clasa I si plutonier adjutant - sa fi promovat examenul de grad;
B. In gradele de maior si locotenent-comandor:
a) sa fi absolvit un curs de perfectionare in specialitate, stabilit prin ordin al ministrului apararii nationale. Se excepteaza de la aceasta conditie:
- absolventii cu diploma de licenta ai Academiei de Inalte Studii Militare ori ai altor institutii militare de invatamint superior de acelasi nivel, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, ai institutiilor militare de invatamint echivalente acestora din alte state, precum si ai institutiilor civile de invatamint superior;
- ofiterii studenti care au promovat cel putin anul I de studii la Academia de Inalte Studii Militare sau anii I-III de studii la alte institutii militare de invatamint superior, conform celor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, precum si ofiterii studenti care au promovat aceiasi ani de studii la institutii militare de invatamint similare din alte state;
b) sa aiba un stagiu, indiferent de arme si specialitati militare, de cel putin 3-5 ani in functii la unitati, pina la esalonul regiment (similar), inclusiv sau la institutii si formatiuni militare ori la unitati productive.
Durata stagiului pentru fiecare arma si specialitate militara si esaloanele similare regimentului se stabilesc prin dispozitie a sefului Statului Major General.
Se excepteaza de la obligativitatea stagiului la unitati militare capitanii care indeplinesc functii in alte specialitati militare decit cele de comanda si stat major, stabilite prin dispozitia sefului Statului Major General.
C. In gradele de colonel si comandor, sa indeplineasca cumulativ conditiile de studii, precum si pe cea privind stagiul minim la unitati, prevazute la lit. a), b) si respectiv c):
a) sa fi absolvit, cu diploma de licenta, Academia de Inalte Studii Militare ori alte institutii militare de invatamint superior de acelasi nivel din tara sau din strainatate, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, sau o institutie civila de invatamint superior;
b) sa fi absolvit cursuri de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor. Admiterea la acest curs se face pe baza de examen. Se excepteaza de la aceasta conditie locotenent-coloneii si capitan-comandorii care detin titlul de doctor ori au absolvit o forma de invatamint postacademic sau postuniversitar in tara sau in strainatate, stabilita prin ordin al ministrului apararii nationale;
c) sa aiba un stagiu, corespunzator pe arme si specialitati militare, de 6-8 ani la unitati si mari unitati pina la corp de armata sau similare inclusiv.
Durata stagiului pentru fiecare arma si specialitate militara si esaloanele similare marilor unitati pina la esalonul corp de armata se stabilesc prin dispozitie a sefului Statului Major General.
Se excepteaza de la obligativitatea stagiului la unitati militare locotenent -coloneii si capitan-comandorii care indeplinesc functii in alte specialitati militare decit cele de comanda si stat major, stabilite prin dispozitie a sefului Statului Major General.

Art. 57
Profilurile corespunzatoare din institutiile civile de invatamint superior care dau dreptul ofiterilor absolventi ai acestor institutii sa fie inaintati in gradele prevazute la art. 56 paragrafele B si C se stabilesc in raport cu specialitatile militare ale ofiterilor sau cu functiile pe care le indeplinesc, prin ordin al ministrului apararii nationale. Durata studiilor in aceste institutii trebuie sa fie de minimum 4 ani.

Art. 58
In timp de pace, pentru acordarea gradelor de general de brigada, general de flotila aeriana si contraamiral, pe linga conditiile prevazute la art. 55 alin. 1, coloneii si comandorii trebuie sa promoveze examenul prevazut in acest scop.
Pot participa la examenul pentru acordarea gradului de general coloneii si comandorii care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au fost apreciati in ultimii 5 ani cu calificativul de cel putin "foarte bun";
b) au o vechime in grad de cel putin 3 ani;
c) sint incadrati in functii prevazute in statele de organizare cu grade de general de brigada, similare sau superioare.
Pentru a fi inaintati in gradul urmator, generalii si amiralii trebuie sa se distinga printr-o inalta competenta profesionala, rezultate remarcabile in indeplinirea atributiilor si sa fie incadrati cu cel putin un an inainte de data la care se fac inaintarile in grad, in functii prevazute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au.
Candidatii la examenul pentru acordarea gradului de general, precum si generalii care se propun pentru inaintarea in gradul urmator se supun aprobarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii de catre ministrul apararii nationale, cu consultarea prealabila a colegiului ministerului.

Art. 59
Locotenent-coloneii si capitan-comandorii pot fi detasati la cursul de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor incepind din primul an al stagiului minim in grad, de regula, in ordinea promotiilor, avind prioritate cei carora le expira stagiul in grad. In caz de nepromovare, examenul de absolvire a cursului se poate sustine inca o data, dupa cel putin un an. Maistrii militari clasa a II-a si plutonierii majori pot sustine examenul de grad incepind cu ultimii doi ani de stagiu minim in grad si, in caz de nepromovare, il pot sustine inca o data, dupa cel putin un an. Sint scutiti de examen plutonierii majori care l-au promovat pina la intrarea in vigoare a prezentei legi. Normele privind participarea coloneilor si comandorilor la examenul pentru gradul de general, locotenent-coloneilor si capitan-comandorilor la cursul de capacitate, precum si a maistrilor militari clasa a II-a si a plutonierilor majori la examenul de grad, organizarea si desfasurarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 60
In timp de razboi, ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate, precum si cei in rezerva mobilizati in unitati militare, pot fi inaintati in gradul urmator daca au implinit stagiul minim in grad, au indeplinit atributiile si au executat misiunile ce li s-au incredintat, fara a se impune respectarea celorlalte conditii prevazute pentru timp de pace.
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii prevazuti la alin. 1, care se disting in indeplinirea misiunilor, pot fi inaintati in gradul urmator si inaintea implinirii stagiului minim in grad.
Inaintarea in grad a ofiterilor in conditiile alin. 1 si 2 se face in limita necesarului prevazut in statele de organizare.

Art. 61
In timp de pace, ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva pot fi inaintati in gradul urmator, in raport cu nevoile fortelor armate, dupa expirarea stagiului minim in grad, daca au o comportare demna, au obtinut rezultate bune si foarte bune pe timpul concentrarii si au fost propusi prin aprecierile de serviciu.

Art. 62
In timp de pace, pentru inaintarea in gradele de colonel si comandor, in afara conditiilor prevazute la art. 61, ofiterii in rezerva trebuie sa fi absolvit, cu diploma de licenta, o institutie militara de invatamint superior.
Se excepteaza de la prevederile alin. 1 absolventii institutiilor civile de invatamint superior care, la mobilizare, sint incadrati pe functii prevazute cu studii corespunzatoare specialitatii in care sint pregatiti.

Art. 63
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate care se disting prin modul de indeplinire a atributiilor, pregatire profesionala si comportare demna pot fi inaintati in gradul urmator si inaintea expirarii stagiului minim in grad, daca pina la data cind se fac astfel de inaintari au implinit cel putin jumatate de stagiul respectiv, cu respectarea stricta a celorlalte conditii, mai putin a celor prevazute la art. 56 alin. 1 paragrafele A, B si C lit. c).
Nu fac obiectul inaintarii in grad, in conditiile alin. 1:
a) sublocotenentii si aspirantii;
b) ofiterii, maistrii militari si subofiterii care au fost condamnati penal sau care, de la ultima lor inaintare in grad, au fost sanctionati ca urmare a hotaririi consiliilor de onoare sau a consiliilor de judecata.

Art. 64
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate si in rezerva care, in executarea misiunilor sau in alte situatii, savirsesc fapte de eroism si acte exemplare de curaj pot fi inaintati in gradul urmator, in mod exceptional, atit in timp de pace cit si in timp de razboi, chiar daca nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 54-56 si 61.

Art. 65
Locotenent-coloneii si capitan-comandorii in activitate carora le-a expirat stagiul minim in grad, dar nu au putut fi inaintati in grad pe timpul cit s-au aflat in activitate intrucit nu au fost incadrati pe functii prevazute cu grade corespunzatoare celor la care urmau sa fie avansati, la trecerea in rezerva sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. a)-e) vor fi inaintati in gradul urmator si trecuti in rezerva sau direct in retragere cu noul grad, daca indeplinesc celelalte conditii prevazute in prezenta lege.

Art. 66
Coloneilor si comandorilor in activitate care au o vechime in grad de minimum 7 ani, au implinit limita de virsta in grad si sint incadrati de cel putin 4 ani in functii prevazute in statele de organizare cu grad de general de brigada, similare sau superioare, si au fost apreciati in aceasta perioada cu calificativul "foarte bun" sau "exceptional", la trecerea in rezerva sau direct in retragere li se va acorda gradul de general de brigada, respectiv general de flotila aeriana sau contraamiral si vor fi trecuti in rezerva sau direct in retragere cu noul grad.
Prevederile alin. 1 nu se aplica celor trecuti in rezerva sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. f)-l), art. 87 si 88.

Art. 67
Cu prilejul evocarii unor evenimente importante din istoria patriei si fortelor armate ale Romaniei, ofiterii, maistrii militari si subofiterii in retragere, in mod exceptional, pot fi inaintati la gradul urmator; coloneilor si comandorilor li se poate acorda gradul de general, iar maistrilor militari principali si plutonierilor adjutanti sefi li se poate acorda gradul de sublocotenent.
Inaintarea in grad, respectiv acordarea gradului celor prevazuti la alin. 1, se face prin:
a) decret al Presedintelui Romaniei, pentru generali si amirali, la propunerea ministrului apararii nationale, dupa consultarea de catre acesta a colegiului ministerului;
b) ordin al ministrului apararii nationale pentru ceilalti ofiteri, pentru maistri militari si subofiteri.

Art. 68
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii care si-au sacrificat viata savirsind acte de devotament exceptional vor fi inaintati post-mortem in gradul urmator, iar coloneilor si comandorilor li se va acorda post-mortem gradul de general.
Maistrilor militari, subofiterilor, gradatilor si soldatilor care si-au sacrificat viata in aceleasi conditii li se poate acorda post-mortem gradul de sublocotenent.
Inaintarea in grad, respectiv acordarea gradului in aceste situatii, se face in tot cursul anului conform prevederilor art. 45.


Capitolul 5 - Degradarea militara, scoaterea din si reluarea in evidenta militara a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor


Art. 69
Degradarea militara se aplica, in conditiile prevazute de legea penala, cadrelor militare in activitate, in rezerva si in retragere, condamnate la pedeapsa complimentara a degradarii militare prin hotarire judecatoreasca.

Art. 70
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate, in rezerva si in retragere, carora li s-a aprobat renuntarea la cetatenia romana ori au dobindit si o alta cetatenie si s-au stabilit in strainatate, se scot din evidenta militara.

Art. 71
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii prevazuti la art. 69 si 70 se scot din evidenta militara, astfel:
a) prin ordin al sefului Statului Major General, cei care au avut grade de generali si amirali;
b) prin ordin al comandantilor stabiliti de seful Statului Major General, cei care au avut grade de ofiteri, maistri militari sau subofiteri.

Art. 72
In cazul in care intervine o alta hotarire judecatoreasca, prin care s-a pronuntat achitarea sau prin care nu se mai aplica pedeapsa complimentara a degradarii militare, cei in cauza sint reluati in evidenta militara, cu gradul avut, prin ordinul celor care au dispus scoaterea din evidenta. In aceasta situatie, timpul cit au fost degradati se include in calculul stagiului in grad, iar cadrele militare respective pot cere prin instanta judecatoreasca reparatii morale si materiale pentru prejudiciile ce li s-au adus.
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii carora li s-a aplicat degradarea militara si care au fost amnistiati sau gratiati de pedeapsa complimentara a degradarii militare, precum si cei care au fost reabilitati se reiau in evidenta militara si, in raport cu nevoile fortelor armate, li se poate reda orice grad militar, pina la gradul avut inclusiv.
Cadrele militare in rezerva care au redobindit cetatenia romana si anterior au fost scoase din evidenta militara, pot fi reluate in evidenta, la repatriere .
Redarea gradului potrivit alin. 2 se face prin:
a) decret al Presedintelui Romaniei, pentru generali si amirali;
b) ordin al sefului Statului Major General, pentru ceilalti ofiteri, maistri militari si subofiteri.
Redarea gradului ca urmare a amnistierii, gratierii sau reabilitarii nu atrage, de drept, rechemarea in activitate, iar timpul cit au fost degradati nu se ia in calculul stagiului in grad si al vechimii de cadre militare in activitate.


Capitolul 6 - Aprecierea, incadrarea si promovarea in functie a cadrelor militare


Art. 73
Cadrelor militare li se intocmesc aprecieri de serviciu.
Aprecierea de serviciu constituie unicul document de valoare a competentei profesionale, a calitatii morale, a perspectivelor de dezvoltare si promovare, pe baza caruia ofiterii, maistrii militari si subofiterii sint inaintati in gradul urmator.
Aprecierea de serviciu a cadrelor militare in activitate se face periodic, precum si in cazurile stabilite de ministrul apararii nationale.
Cadrelor militare in rezerva li se intocmesc aprecieri de serviciu in anul in care sint propuse la inaintarea in grad.
Metodologia intocmirii aprecierilor de serviciu, in timp de pace, precum si sistemul de apreciere in timp de razboi se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale. Aprecierea se exprima prin unul din urmatoarele calificative : "exceptional", "foarte bun", "corespunzator", "mediocru" sau "necorespunzator" .

Art. 74
Incadrarea ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in functii se face tinind seama de nevoile fortelor armate, de competenta si conduita morala ale acestora.
La numirea in functii se va respecta principiul potrivit caruia ofiterii, maistrii militari si subofiterii sa nu fie subordonati altora cu grade mai mici.
Exceptie de la acest principiu pot face cadrele militare care nu au studii superioare de specialitate si se subordoneaza celor care au o astfel de pregatire.
La incadrarea ofiterilor in functii se va tine seama si de experienta dobindita pe treptele ierarhiei militare, promovarea efectuindu-se, de regula, in functii sau la esaloane imediat superioare.
Pentru determinarea aptitudinilor si cunostintelor ofiterilor, necesare la incadrarea in anumite functii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, se vor folosi teste ori se va organiza examen sau concurs. Conditiile privind studiile, stagiul in functii si alte criterii necesare pentru incadrarea si promovarea ofiterilor in unele functii se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 75
Ofiterii se numesc, de regula, in functii prevazute in statele de organizare cu grade egale sau mai mari cu cel mult doua trepte fata de cele pe care le au.
Numirea ofiterilor in functii prevazute in statele de organizare cu grade mai mari cu trei trepte fata de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului apararii nationale sau a comandantilor stabiliti de acesta.

Art. 76
Mutarea cadrelor militare in activitate dintr-o unitate in alta, precum si schimbarea din functii in cadrul aceleiasi unitati se efectueaza o singura data pe an, cu exceptia situatiilor deosebite stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 77
Cadrele militare in activitate pot fi detasate la alte unitati pentru indeplinirea unor misiuni sau pentru a urma o forma de perfectionare a pregatirii pe o perioada de cel mult un an, durata care poate fi prelungita, cu aprobarea ministrului apararii nationale, pina la cel mult 2 ani.
Pe timpul detasarii, cadrele militare ramin incadrate in functiile si unitatile militare din care au fost detasate si beneficiaza de toate drepturile legale.

Art. 78
Numirea in functie si eliberarea din functie in unitatile militare, cu exceptia functiilor publice in care numirea se face potrivit legii, precum si detasarea cadrelor militare in conditiile art. 77 se fac, in timp de pace si in timp de razboi, conform competentelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Numirea in functiile prevazute in statele de organizare cu grade de general de corp de armata, general-comandor, viceamiral-comandor si superioare acestora se face cu avizul Consiliului Superior de Aparare a Tarii.

Art. 79
Incadrarea si promovarea in functii a ofiterilor de justitie se fac potrivit actelor normative specifice acestora.
Incadrarea si promovarea ofiterilor in functii didactice se fac potrivit prevederilor prezentei legi si ale actelor normative aplicabile institutiilor militare de invatamint.
Medicilor si farmacistilor militari li se acorda grade profesionale conform normelor legale.

Art. 80
Capitanii, locotenent-coloneii si capitan-comandorii care, pentru a fi inaintati in gradul urmator, trebuie sa absolve una dintre formele de pregatire mentionate la art. 56 alin. 1 paragrafele B si, respectiv C, insa pina la expirarea stagiului minim nu au absolvit-o, nu pot detine functii prevazute in statul de organizare cu grade superioare celor pe care le au.

Art. 81
Ofiterii in activitate pot fi numiti in functii inferioare gradelor pe care le au, in urmatoarele situatii:
a) cind se produc modificari in statele de organizare sau in cazul reorganizarii armatei;
b) in cazuri exceptionale, la cererea ofiterilor sau cind sint propusi prin aprecierile de serviciu, pentru motive bine justificate;
c) cind sint sanctionati cu retrogradarea in functie.
In situatiile mentionate la alin. 1 lit. b) si c), ofiterii pot fi numiti in functii prin derogare de la prevederile art. 74 alin. 2.
Numirea in functii, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. b) si c) se face cu aprobarea ministrului apararii nationale sau a comandantilor stabiliti de acesta.

Art. 82
Situatia ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate, care sint pusi la dispozitie, se solutioneaza dupa cum urmeaza:
a) pentru cei pusi la dispozitie in vederea incadrarii sau trecerii in rezerva ori in retragere, in termen de cel mult 3 luni. In cazuri exceptionale, cu aprobarea ministrului apararii nationale, acest termen poate fi prelungit cu inca cel mult 3 luni. Pe timpul cit se afla in aceasta situatie, cei in cauza indeplinesc atributiile stabilite de comandantii unitatilor militare la a caror dispozitie sint;
b) pentru cei pusi la dispozitie in cazurile de boala stabilite prin hotarire a Guvernului, la expirarea termenului de internare si a concediilor medicale pentru tratament, fara a depasi termenul maxim prevazut de reglementarile in vigoare pentru bolnavii salariati in administratia publica.
Cadrele militare restabilite vor fi numite in functie, iar cele a caror boala se mentine vor fi trecute, dupa caz, in rezerva sau in retragere, cu drept de pensie conform legii;
c) pentru cei cazuti in captivitate, in termen de cel mult 3 luni de la inapoierea in tara. In aceasta perioada comisii speciale, stabilite prin dispozitie a sefului Statului Major General, vor cerceta conditiile caderii in captivitate si comportarea celor in cauza pe timpul acesteia. In functie de rezultat, cei gasiti nevinovati vor fi incadrati in functii, iar cei vinovati de fapte ce cad sub incidenta legii penale vor fi trecuti in rezerva.

Art. 83
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii fac parte din arme sau servicii si au specialitati militare, in raport cu profilul pregatirii lor profesionale.
Nomenclatorul armelor, serviciilor si specialitatilor militare se stabileste prin dispozitie a sefului Statului Major General.

Art. 84
Trecerea ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor dintr-o arma, serviciu sau specialitate militara in alta se poate efectua, in raport cu nevoile armatei, dupa obtinerea unei pregatiri corespunzatoare, prin una dintre urmatoarele forme:
a) absolvirea, cu diploma de licenta, a unei academii militare sau a unei institutii civile de invatamint superior cu profil corespunzator armelor, serviciilor si specialitatilor militare necesare armatei ori a unor institutii militare de invatamint pentru formarea ofiterilor, de catre cei care nu au avut studii de acest nivel;
b) absolvirea unui curs de perfectionare a pregatirii sau de specializare cu durata de minimum 3 luni, urmata de un stagiu practic neintrerupt de cel putin 2 ani in noua arma, serviciu sau specialitate militara, pe timpul caruia sa fi fost apreciati cu calificativul cel putin "bun".
Maistrii militari si subofiterii pot fi trecuti dintr-o arma, serviciu sau specialitate militara in alta si prin promovarea examenului de grad, daca inainte de sustinerea acestuia au un stagiu practic neintrerupt de minimum 2 ani in noua arma, serviciu sau specialitate militara, pe timpul caruia au fost apreciati cu calificativul cel putin "bun".
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii se trec dintr-o arma, serviciu sau specialitate militara in alta prin ordin al comandantilor stabiliti de ministrul apararii nationale.


Capitolul 7 - Trecerea in rezerva sau direct in retragere a cadrelor militare


Art. 85
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate pot fi trecuti in rezerva sau direct in retragere, dupa caz, in urmatoarele situatii:
a) dupa implinirea virstei si vechimii in serviciu necesare acordarii pensiei de serviciu;
b) sint clasati "inapt pentru serviciul militar" de catre comisiile de expertiza medico-militara;
c) sint clasati "apt limitat";
d) au implinit limita de virsta in grad;
e) cind, in urma reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, nu sint posibilitati pentru a fi incadrati in alte functii sau unitati, precum si pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Apararii Nationale;
f) pentru a fi numiti intr-o functie publica, civila, cu mentiunea de a fi trecuti in rezerva;
g) la cerere, pentru motive bine intemeiate;
h) prin demisie;
i) cind manifesta dezinteres in indeplinirea atributiilor si sarcinilor de serviciu sau in perfectionarea pregatirii lor militare si de specialitate;
j) cind comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozitii legale;
k) cind, pentru o infractiune savirsita din culpa, li s-a aplicat prin hotarire judecatoreasca pedeapsa inchisorii, cu suspendarea conditionata a executarii, ori a amenzii, precum si in cazurile cind au beneficiat de amnistie sau gratiere inainte de inceperea executarii pedepsei;
l) cind incalca prevederile art. 4 lit. a) alin. 2 si art. 29 lit. f).
Trecerea in rezerva sau direct in retragere se face din oficiu, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f) si l), la propunerea consiliilor de judecata, in conditiile de la lit. i) si j), iar in celelalte conditii la propunerea comandantilor unitatilor din care fac parte, inaintata ierarhic.
Raportul comandantilor privind trecerea in rezerva a cadrelor militare in conditiile prevazute la alin. 1 lit. h) se inainteaza pe cale ierarhica, impreuna cu raportul de demisie, celor in a caror competenta intra, potrivit art . 43, trecerea in rezerva. Pina la comunicarea ordinului de trecere in rezerva, cei in cauza sint obligati sa-si indeplineasca atributiile functiilor in care sint incadrati, precum si toate indatoririle ce le revin.
Pe timp de razboi, al mobilizarii, starii de asediu si starii de urgenta cadrele militare nu se trec in rezerva prin demisie.
Ofiterii in activitate care au implinit limita de virsta in grad pentru clasa a III-a in rezerva, prevazuta la art. 92, precum si cadrele militare care au fost clasate medical "inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidenta " se trec direct in retragere prin aplicarea uneia dintre prevederile alin. 1, in raport cu motivele care determina schimbarea situatiei lor militare.

Art. 86
Generalii si amiralii a caror stare de sanatate le permite rezolvarea in foarte bune conditii a atributiilor ce le revin pot fi mentinuti in activitate, astfel:
a) generalii de brigada, generalii de flotila aeriana, contraamirarii, generalii de divizie, generalii de divizie aeriana si viceamiralii, pina la virsta de 62 de ani;
b) generalii de corp de armata, general-comandorii, viceamiral-comandorii, generalii de armata, generalii inspectori si amiralii, pina la virsta de 64 de ani.
In raport cu nevoile de incadrare ale fortelor armate, coloneii si comandorii care dovedesc o inalta competenta profesionala, medici, farmacisti, juristi incadrati in functii de specialitate, ingineri, ziaristi, cadre didactice in invatamintul superior, din sistemul de control financiar de gestiune si alti colonei si comandori care ocupa functii importante pentru apararea si siguranta nationala, stabilite prin dispozitie a sefului Statului Major General, precum si cei care au titlul de doctor in specialitate, pot fi mentinuti peste limita de virsta in grad prevazuta la art. 92, cel mult 5 ani, daca starea de sanatate le permite indeplinirea atributiilor.
Aprobarea de mentinere in activitate a generalilor si coloneilor prevazuti la alin. 1 si 2 se da semestrial de catre ministrul apararii nationale, celor in cauza aducindu-li-se la cunostinta cu cel putin 6 luni inainte ca vor fi trecuti in rezerva sau direct in retragere.

Art. 87
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate condamnati prin hotarire judecatoreasca la pedeapsa inchisorii cu executarea acesteia, precum si cei condamnati pentru infractiuni savirsite cu intentie la pedeapsa inchisorii cu suspendarea executarii ori cu amenda se trec in rezerva sau direct in retragere.

Art. 88
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate pentru care consiliile de judecata au stabilit ca au incalcat prevederile art. 28 si 30 alin . 2 se trec in rezerva sau direct in retragere.

Art. 89
Hotarirea privind mentinerea in activitate a cadrelor militare pentru care s -a inceput urmarirea penala sau care sint trimise in judecata instantelor militare se ia dupa solutionarea cauzei de catre parchetul militar ori de catre instanta de judecata militara.
In acest interval de timp ofiterii, maistrii militari si subofiterii arestati se suspenda din functie, iar cei care sint cercetati si judecati in stare de libertate sau eliberati pe cautiune se pun la dispozitie. Pe timpul suspendarii din functie, ofiterii, maistrii militari si subofiterii nu beneficiaza de nici un drept de la Ministerul Apararii Nationale. Cei pusi la dispozitie indeplinesc atributiile stabilite de comandantii unitatilor din care fac parte si beneficiaza de drepturile banesti corespunzatoare gradului pe care il au, la minimum.
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii condamnati, care anterior au fost suspendati din functii, se trec in rezerva incepind cu data suspendarii.
In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, acestia vor fi repusi in toate drepturile avute la data suspendarii din functie, respectiv a punerii la dispozitie.
Repunerea in drepturi se poate dispune si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal.

Art. 90
Cadrele militare in activitate, care nu indeplinesc conditiile de pensionare , nu pot fi trecute in rezerva pe timpul cit se afla in incapacitate temporara de munca, fiind internate in spitale ori sanatorii sau se gasesc in concedii medicale, iar cadrele militare femei, nici in perioada graviditatii, a concediului de maternitate, a alimentarii si a concediului pentru ingrijirea copilului, acordate in conditiile art. 15.
Dispozitiile alin. 1 nu se aplica celor care urmeaza sa fie trecuti in rezerva potrivit prevederilor art. 85 alin. 1 lit. g), h), j), k) si l), art. 87 si 88.

Art. 91
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii care au angajament cu Ministerul Apararii Nationale sa indeplineasca serviciul in armata o anumita perioada de timp, in situatia ca nu respecta angajamentul si sint trecuti in rezerva prin aplicarea uneia dintre prevederile de la art. 85 alin. 1 lit. g)-l), art. 87 si 88, sint obligati sa restituie cheltuielile de intretinere pe timpul scolarizarii, in conditiile stabilite prin lege.


Capitolul 8 - Limitele de virsta si stagiile minime in grad Sectiunea 1 Limitele de virsta in grad


Art. 92
Limitele de virsta in grad, in ani, pina la care ofiterii pot fi mentinuti in activitate, precum si in cele 3 clase de evidenta, in rezerva, sint:
a) pentru sublocotenent si aspirant:
- in activitate - 35 - in rezerva (clasele I, a II-a si a III-a) - 35, 45, 60
b) pentru locotenent:
- in activitate - 40 - in rezerva (clasele I, a II-a si a III-a) - 35, 45, 60
c) pentru capitan:
- in activitate - 50 - in rezerva (clasele I, a II-a si a III-a) - 40, 50, 60
d) pentru maior si locotenent-comandor:
- in activitate - 50 - in rezerva (clasele I, a II-a si a III-a) - 45, 50, 60
e) pentru locotenent-colonel si capitan-comandor:
- in activitate - 55 - in rezerva (clasele I, a II-a si a III-a) - 50, 55, 60
f) pentru colonel si comandor:
- in activitate - 55 - in rezerva (clasele I, a II-a si a III-a) - -, -, 60
g) pentru general de brigada, general de flotila aeriana, contraamiral, general de divizie, general de divizie aeriana si viceamiral:
- in activitate - 60 - in rezerva (clasa a III-a) - 62
h) pentru general de corp de armata, general-comandor, viceamiral-comandor, general de armata, general inspector si amiral:
- in activitate - 60 - in rezerva (clasa a III-a) - 64

Art. 93
Limitele de virsta in grad, in ani, pina la care maistrii militari si subofiterii pot fi mentinuti in activitate, precum si in cele 3 clase de evidenta, in rezerva, sint:
a) pentru maistru militar clasa a IV-a si sergent major:
- in activitate - 40 - in rezerva (clasele I, a II-a si a III-
a) - 45, 50, 60
b) pentru maistru militar clasa a III-a si plutonier:
- in activitate - 45 - in rezerva (clasele I, a II-a si a III-a) - 45, 50, 60
c) pentru maistru militar clasa a II-a si plutonier major:
- in activitate - 50 - in rezerva (clasele I, a II-a si a III-a) - 50, 55, 60
d) pentru maistru militar clasa I si plutonier adjutant:
- in activitate - 55 - in rezerva (clasele I, a II-a si a III-a) - 50, 55, 60
e) pentru maistru militar principal si plutonier adjutant sef:
- in activitate - 55 - in rezerva (clasele I, a II-a si a III-a) - 55, -, 60

Sectiunea 2 - Stagiile minime in grad


Art. 94
In timp de pace, stagiul minim in grad pentru inaintarea in gradul urmator a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate se stabileste astfel:

A. Pentru ofiteri:
a) sublocotenent si aspirant 3 ani b) locotenent 5 ani c) capitan 5 ani d) maior si locotenent-comandor 5 ani e) locotenent-colonel si capitan-comandor 5 ani.
Pentru gradele de colonel, comandor si superioare acestora nu se stabilesc stagii in grad.

B. Pentru maistri militari si subofiteri:
a) maistru militar clasa a IV-a si sergent major 4 ani b) maistru militar clasa a III-a si plutonier 5 ani c) maistru militar clasa a II-a si plutonier major 7 ani d) maistru militar clasa a I si plutonier adjutant 6 ani.

Art. 95
La calculul stagiului minim in grad nu se ia in considerare timpul in care ofiterii, maistrii militari si subofiterii au absentat de la program datorita incapacitatii temporare de munca si concediilor prevazute la art. 15 alin. 1, daca absentele insumeaza 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi.

Art. 96
Stagiul minim in grad se reduce cu un an pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate care, pe intreaga durata a stagiului, indeplinesc functii de personal navigant din aviatie, de parasutisti, de personal ambarcat pe submarine, pe vedete torpiloare sau pe alte nave similare, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, precum si pentru scafandri.

Art. 97
In timp de pace, stagiul minim in grad pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva este mai mare cu un an decit cel prevazut la art. 94, iar in timp de razboi este cel de la articolul respectiv. La chemarea in activitate, pentru stabilirea stagiului in gradul pe care il au, li se iau in calcul trei patrimi din stagiul in gradul pe care il au ca rezervisti.

Art. 98
In timp de razboi, stagiul minim in grad se reduce la jumatate pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate, precum si pentru cei in rezerva mobilizati in unitati militare. Timpul cit sint incadrati in unitati in zona actiunilor militare se socoteste dublu la calculul stagiului minim in grad.

Art. 99
Timpul cit ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate au fost condamnati cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori au fost condamnati cu executarea acesteia, insa au fost amnistiati sau gratiati inainte de a incepe executarea, precum si in timpul cit ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva au fost condamnati la inchisoare cu executarea pedepsei intr-un loc de detentie sau prin munca fara privare de libertate, nu se ia in calculul stagiului minim in grad, cu exceptia cazurilor cind, in urma rejudecarii cauzei, instanta competenta a pronuntat achitarea.


Capitolul 9 - Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 100
Sistemul de evidenta a cadrelor militare in activitate si in rezerva, metodologia acestei activitati, in timp de pace si in timp de razboi, precum si organele care tin evidenta se stabilesc de Ministerul Apararii Nationale, mai putin situatiile reglementate prin lege.
Actul oficial prin care se dovedeste, in cadrul Ministerului Apararii Nationale, vechimea in serviciul militar si functiile indeplinite de ofiteri, maistri militari si subofiteri este fisa matricola.

Art. 101
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate pot fi detasati pentru a executa misiuni in afara Ministerului Apararii Nationale. Detasarea si incetarea detasarii se fac prin ordin al ministrului apararii nationale sau a comandantilor stabiliti de acesta.
Pe timpul detasarii, ofiterii, maistrii militari si subofiterii au indatoririle si drepturile ce le revin din calitatea de cadru militar in activitate, precum si obligatia de a participa la pregatirea militara in cadrul unitatii stabilite de Ministerul Apararii Nationale.
In situatia cind interesele Ministerului Apararii Nationale o impun, se poate dispune incetarea detasarii cadrelor militare prin ordinul ministrului apararii nationale sau al comandantilor stabiliti de acesta.

Art. 102
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii trecuti in rezerva sau direct in retragere pot fi angajati in sectoarele civile pe baza licentei sau diplomei de absolvire a institutiilor militare de invatamint ori li se iau in considerare studiile militare potrivit echivalarii stabilite printr-un nomenclator elaborat de Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Invatamintului, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 103
Ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor trecuti in rezerva potrivit prevederilor art. 85 alin. 1 lit. c), d) si e) si care nu indeplinesc conditiile pentru a beneficia de pensie militara de serviciu li se va asigura, cu prioritate, recalificarea si reintegrarea in munca prin grija Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 104
In sensul prevederilor prezentei legi, prin termenul unitati militare se intelege companiile si batalioanele corp aparte, precum si toate esaloanele de nivel similar si superioare acestora.
In caz de razboi unitatile considerate ca facind parte din zona actiunilor militare se stabilesc de catre Marele Cartier General.

Art. 105
Pentru mentinerea legaturii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in rezerva cu preocuparile curente din cadrul armatei, Ministerul Apararii Nationale organizeaza actiuni de informare a acestora cu privire la diverse laturi si aspecte ale dezvoltarii stiintei si artei militare, ale perfectionarii procesului de pregatire a trupelor si ale inzestrarii cu tehnica militara.

Art. 106
Ofiterii in activitate si in rezerva care la data intrarii in vigoare a prezentei legi au gradul de locotenent major vor fi inaintati in gradul urmator astfel:
a) cei care sint in ultimul an de stagiu in grad ori au depasit acest stagiu vor fi inaintati in gradul de capitan;
b) ofiterii in activitate care au o vechime in grad de pina la 4 ani si ofiterii in rezerva care au o vechime in grad de pina la 5 ani vor fi inaintati in gradul de capitan si li se va prelungi stagiul in acest grad cu numarul de ani cu care au fost inaintati in grad mai devreme decit in conditiile prevazute de reglementarile existente pina la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Ofiterii in activitate mentionati la alin. 1 se inainteaza in gradul urmator fara a li se cere sa fie incadrati in functii prevazute in statele de organizare cu grad egal sau mai mare decit gradul de capitan.
Ofiterilor care la aceeasi data au gradul de locotenent li se prelungeste stagiul in grad, peste cel stabilit la art. 94, cu 3 ani celor in activitate si cu 4 ani celor in rezerva.
Ofiterii in activitate mentionati la alin. 3, pe timpul celor 3 ani, dar numai pina la prima modificare a soldelor de grad, vor primi solda de grad corespunzatoare gradului de locotenent major, prevazuta in reglementarile existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 107
Dispozitiile art. 55 alin. 1, referitoare la vechimea in functii prevazute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au ofiterii ce urmeaza a fi inaintati in gradul urmator, se aplica dupa un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Dispozitiile art. 56 alin. 1 paragraful B lit. a) si ale art. 80 se aplica ofiterilor in activitate dupa o perioada de 3 ani, timp in care se poate organiza si examenul pentru gradul de maior, iar cele de la art. 56 alin. 1 paragraful B lit. b) si paragraful C lit. c), dupa o perioada de 6 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Timp de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, locotenentcoloneii si capitan-comandorii care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 56 alin. 1 paragraful C lit. b) vor putea fi inaintati in gradul urmator in urma promovarii examenului pentru gradul de colonel, respectiv de comandor.
In termen de 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi se vor elimina toate cazurile care intra sub incidenta dispozitiilor art. 74 alin. 2.
Ofiterii cu grade de la capitan la locotenent-colonel si capitan-comandor care, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sint trecuti in rezerva sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. a)-e) si nu au fost inaintati in grad pe timpul cit s-au aflat in activitate, deoarece nu erau incadrati pe functii corespunzatoare noilor grade, la trecerea in rezerva sau direct in retragere vor fi inaintati in gradul urmator, chiar daca nu indeplinesc conditiile prevazute la cap. IV, cu exceptia celor de la art. 54.
Cadrelor militare li se confera ordinul sau medalia "Meritul Militar", conform prevederilor legale in vigoare, acordindu-li-se brevete care atesta decoratiile conferite.
Locotenent-coloneii si capitan-comandorii fara studii militare superioare, incadrati pe functii de colonel, respectiv comandor, vor putea fi avansati in gradul urmator, in timp de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in urma promovarii examenului pentru gradul de colonel, respectiv comandor, chiar daca nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 56 alin. 1 paragraful C lit. a) .

Art. 108
Prevederile din prezenta lege referitoare la cadrele militare in rezerva si in retragere, pensionari militari, se aplica si celor aflati in plata la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 109
Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor apartinind Ministerului de Interne si Ministerului Justitiei, respectiv serviciilor de stat specializate in domeniul apararii si sigurantei nationale care, potrivit legii, au in structurile proprii personal militar.
Competentele ministrului apararii nationale, stabilite prin prezenta lege, sint indeplinite, dupa caz, de conducatorii ministerelor si serviciilor respective; cele ale sefului Statului Major General, de catre inlocuitorii de drept ai acestora, iar cele ale colegiului ministerului, de consiliul director.

Art. 110
Transferul cadrelor militare intre ministerele si serviciile mentionate la art. 109 se face prin ordin al conducatorului institutiei din subordinea careia se transfera, la cererea ori cu acordul conducatorului institutiei la care se transfera.

Art. 111
Ministrii, secretarii de stat si asmilatii acestora, civili, din Ministerul Apararii Nationale si institutiile prevazute la art. 109 beneficiaza de drepturile materiale stabilite in prezenta lege pentru cadrele militare in activitate, echivalente ofiterilor cu grad de general, respectiv de amiral.

Art. 112
In sensul prevederilor prezentei legi, familia cadrelor militare cuprinde sotul, copiii si parintii aflati in intretinerea legala a acestora.

Art. 113
Prezenta lege intra in vigoare dupa 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. La aceeasi data Statutul corpului ofiterilor, Statutul corpului maistrilor militari si Statutul corpului subofiterilor, aprobate prin H.C.M. nr.1.177/1965, nr. 924/1964 si nr. 1.178/1965, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 29 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------