DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, republicat 2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 15 decembrie 2009

Republicat in temeiul art. 3 din Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 54/2009 privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 736 din 29 octombrie 2009, dandu-se textelor o noua numerotare. Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 306 din 5 aprilie 2006 si a fost modificat si completat prin:
 • Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2007 de modificare a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 10 septembrie 2007;
 • Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 54/2009 privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 736 din 29 octombrie 2009. Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, a fost rectificat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 861 din 10 decembrie 2009.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  Prezentul regulament stabileste veniturile care se constituie ca surse proprii de finantare ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., potrivit urmatoarelor acte normative:
 • Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004.

  Art. 2
  Constituirea veniturilor proprii se face in conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumit in continuare Statutul C.N.V.M.

  Art. 3
  (1) C.N.V.M. stabileste si modifica nivelul cotelor si tarifelor prevazute in Statutul C.N.V.M. la art. 13 alin. (2) lit. a)d), alin. (4), precum si la alin. (5) al aceluiasi articol, in cadrul limitei maxime.
  (2) Cuantumul tarifelor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. f), g) si j) din Statutul C.N.V.M. este stabilit prin prezentul regulament.
  (3) Cuantumul tarifelor si veniturilor prevazute in Statutul C.N.V.M. la art. 13 alin. (2) lit. e) si k) si alin. (4) privind cuantumul tarifelor pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate derulate in cadrul oricarui sistem alternativ de tranzactionare se stabileste de C.N.V.M. ca anexa la bugetul propriu de venituri si cheltuieli si se aproba de Parlamentul Romaniei.


  Capitolul II - Determinarea, incasarea si gestionarea veniturilor C.N.V.M.


  Art. 4
  (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru tranzactiile derulate pe orice piata reglementata si in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare, cu exceptia pietelor reglementate de instrumente financiare derivate, este evidentiat la pct. 1 din anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
  (2) Sumele provenind din cota prevazuta la alin. (1) se suporta de cumparator si se calculeaza zilnic de catre:
 • operatorii de piata, pentru tranzactiile efectuate pe pietele reglementate administrate de acestia;
 • operatorii de sistem, pentru tranzactiile efectuate in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare administrate de acestia.
  (3) Entitatile prevazute la alin. (2) au obligatia sa incaseze de la toti participantii care au acces la tranzactionare pe pietele reglementate si/sau care tranzactioneaza in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare sumele reprezentand cota prevazuta la alin. (1), aplicata la valoarea tranzactiilor zilnice, si sa efectueze viramentele respective, conform alin. (4), in contul indicat de C.N.V.M.
  (4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel tarziu pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice, corespunzator volumului tranzactiilor din luna precedenta, fara deducerea comisioanelor bancare din obligatia de plata.
  (5) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru monitorizarea tranzactiilor derulate in afara unei piete reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare, cu exceptia tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, este evidentiat la pct. 6.12 din anexa.
  (6) Sumele provenind din cota prevazuta la alin. (5) se suporta de cumparator si se calculeaza zilnic de catre intermediari.
  (7) Intermediarii de la alin. (6) au obligatia sa incaseze de la toti clientii pentru care efectueaza tranzactii in afara unei piete reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare sumele reprezentand cota prevazuta la alin. (5) aplicata la valoarea tranzactiilor zilnice si sa efectueze viramentele respective, conform alin. (4), in contul indicat de C.N.V.M.

  Art. 5
  (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. din valoarea activului net inregistrat de organismele de plasament colectiv (O.P.C.V.M.) sau de catre alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.), al caror stat de origine este Romania si care sunt inregistrate la C.N.V.M., este evidentiat la pct. 2 din anexa.
  (2) Baza de calcul la care se aplica cota prevazuta la alin. (1) este reprezentata de valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) si a altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) inregistrate la C.N.V.M., calculata de societatea de administrare a investitiilor, de societatea de investitii autoadministrata sau de catre A.O.P.C. autoadministrat, dupa caz, si certificata de depozitar pentru ultima zi lucratoare a fiecarei luni calendaristice.
  (3) Suma lunara datorata C.N.V.M. se calculeaza pe baza valorii activului net, in conformitate cu prevederile alin. (2), si se determina conform formulei:

  (Valoare activ net/12) x nivel cota (%)

  (4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel mai tarziu pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta.
  (5) Sumele provenite din cota prevazuta la alin. (1) se vireaza de catre societatile de administrare a investitiilor (S.A.I.) pentru O.P.C.V.M. si A.O.P.C. aflate in administrarea sa si de catre O.P.C.V.M. si A.O.P.C. autoadministrate.

  Art. 6
  (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vanzare este evidentiat la pct. 3 din anexa.
  (2) Sumele provenite din cota prevazuta la alin. (1) se calculeaza la valoarea determinata pe baza subscrierilor realizate si se vireaza de catre ofertant la data inchiderii derularii ofertei, in contul indicat de C.N.V.M.
  (3) Dovada platii corecte a sumelor prevazute la alin. (2) se prezinta la C.N.V.M. o data cu raportul privind rezultatele ofertei.

  Art. 7
  (1) Nivelul cotelor percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de cumparare, respectiv de preluare, este evidentiat la pct. 4 din anexa.
  (2) Sumele provenite din aplicarea cotelor prevazute la alin. (1) se calculeaza la valoarea determinata pe baza subscrierilor realizate in ofertele publice de cumparare, respectiv de preluare, si se vireaza de catre ofertant la data inchiderii derularii ofertei, in contul indicat de C.N.V.M.
  (3) Dovada platii corecte a sumelor prevazute la alin. (2) se prezinta la C.N.V.M. o data cu raportul privind rezultatele ofertei.

  Art. 8
  (1) Sumele provenite din aplicarea tarifelor stabilite in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Statutul C.N.V.M, precum si din aplicarea tarifelor pentru tranzactiile derulate cu instrumente financiare derivate in cadrul oricarui sistem alternativ de tranzactionare se calculeaza si se retin lunar de catre operatorii de piata si/sau operatorii de sistem de la fiecare parte contractanta si se vireaza de catre acestia in contul indicat de C.N.V.M., cel mai tarziu pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta.
  (2) Sumele provenite din aplicarea tarifelor pentru monitorizarea tranzactiilor derulate cu instrumente financiare derivate in afara unei piete reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare se calculeaza si se retin lunar de catre intermediari de la fiecare client si se vireaza de catre acestia in contul indicat de C.N.V.M., cel mai tarziu pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta.

  Art. 9
  (1) Tarifele percepute in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. f) din Statutul C.N.V.M., privind operatiunile efectuate de C.N.V.M., sunt evidentiate la pct. 5.15.7 din anexa.
  (2) Eliberarea actelor individuale se va face cu conditia prezentarii catre C.N.V.M. a dovezii achitarii sumelor datorate, cu exceptia cazului in care dovada achitarii este ceruta ca document de autorizare/avizare/aprobare/inregistrare/atestare.

  Art. 10
  (1) Tarifele percepute in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. g) si j) din Statutul C.N.V.M. sunt evidentiate la pct. 6 si 8 din anexa.
  (2) Sumele percepute pentru monitorizarea entitatilor autorizate si supravegheate de C.N.V.M. se determina prin aplicarea cotei prevazute la pct. 6.1 din anexa si au drept baza de calcul veniturile din exploatare obtinute lunar din activitatile autorizate de C.N.V.M. realizate de acestea, calculate conform reglementarilor contabile elaborate de C.N.V.M.
  (3) Sumele datorate conform alin. (2) se vireaza trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se datoreaza, in contul indicat de C.N.V.M. In cazul in care aceste sume se platesc anticipat astfel:
  a) pentru trimestrul I, pana la data de 25 martie inclusiv;
  b) pentru trimestrul II, pana la data de 25 iunie inclusiv;
  c) pentru trimestrul III, pana la data de 25 septembrie inclusiv;
  d) pentru trimestrul IV, pana la data de 25 decembrie inclusiv, se acorda o reducere de 5%.
  (4) Sumele provenite din tarifele de examinare si de coordonare a activitatii de formare profesionala se calculeaza prin aplicarea la veniturile incasate de la beneficiarii serviciilor, de catre organismele de formare profesionala atestate de C.N.V.M., a cotei evidentiate la pct. 6.1.1 din anexa.
  (5) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.3, 6.8, 6.9, precum si la pct. 8.1 din anexa se achita de beneficiarii serviciilor la data efectuarii operatiunilor respective, in contul indicat de C.N.V.M.
  (6) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.4 si 6.10 din anexa se achita de catre beneficiarii serviciilor anticipat, in contul indicat de C.N.V.M.
  (7) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.11, precum si la pct. 8.2 din anexa se achita de beneficiarii serviciilor, in contul indicat de C.N.V.M.
  (8) Emitentii valorilor mobiliare care se radiaza din evidentele C.N.V.M. in baza unor acte individuale emise in cursul primului semestru al unui an calendaristic vor plati 50% din tariful de mentinere a valorilor mobiliare prevazut la pct. 6.5 din anexa pentru acel an calendaristic.
  (9) Pentru perioada cuprinsa intre deschiderea procedurii de insolventa, astfel cum este ea reglementata de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si reinsertia debitorului in activitatea comerciala sau, dupa caz, trecerea la faliment in conditiile legii, obligatia de plata prevazuta la pct. 6.5 din anexa se suspenda.

  Art. 11
  (1) Veniturile proprii ale C.N.V.M. se utilizeaza potrivit destinatiei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.V.M., aprobat anual de Parlamentul Romaniei, potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din Statutul C.N.V.M.
  (2) Utilizarea veniturilor proprii incasate de C.N.V.M. se face conform prevederilor Statutului C.N.V.M. si ale reglementarilor C.N.V.M. emise in aplicarea legii.
  (3) Veniturile proprii ramase neutilizate la inchiderea exercitiului bugetar raman la dispozitia C.N.V.M., urmand sa fie folosite in anul urmator, conform prevederilor art. 14 alin. (4) din Statutul C.N.V.M.


  Capitolul III - Incasarea veniturilor proprii


  Art. 12
  (1) Entitatile care datoreaza sumele prevazute la art. 4, 5, 8 si art. 10 alin. (2) si (4) au obligatia sa informeze C.N.V.M. prin situatii lunare intocmite in baza datelor prevazute la alin. (2).
  (2) Situatiile lunare se transmit in forma scrisa si in format electronic pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta si vor contine cel putin urmatoarele:
  a) datele de identificare a debitorului;
  b) categoria de venit;
  c) scadenta platii;
  d) baza de calcul;
  e) nivelul cotei/comisionului;
  f) cuantumul sumei datorate, din care suma achitata, inclusiv data si numarul documentului de plata, dupa caz;
  g) observatii;
  h) semnaturile autorizate.
  (3) Entitatile care datoreaza sumele prevazute la art. 10 alin. (2) au obligatia sa transmita, cel tarziu pana la data de 25 a lunii urmatoare, balanta de verificare din care sa rezulte distinct veniturile din exploatare.

  Art. 13
  (1) In cazul constatarii unor diferente intre datele raportate si situatia rezultata in urma verificarilor efectuate, C.N.V.M. solicita in scris debitorului in cauza clarificarile si corecturile ce se impun.
  (2) Debitorul este obligat sa raspunda solicitarii in termen de 5 zile lucratoare, iar C.N.V.M. va recalcula obligatia de plata, conform dispozitiilor legale in vigoare.


  Capitolul IV - Penalitati si sanctiuni


  Art. 14
  Pentru nevirarea sumelor prevazute in prezentul regulament la termenele stabilite, C.N.V.M. va calcula penalitati pe zi de intarziere, in conformitate cu legislatia aplicata veniturilor bugetare.

  Art. 15
  (1) In cazul neraportarii in termenele stabilite a datelor necesare pentru calcularea veniturilor C.N.V.M. se aplica urmatoarele penalitati:
  a) majorarea cu 10% a sumei datorate, pentru intarzieri de cel mult 30 de zile calendaristice;
  b) majorarea cu 30% a sumei datorate, pentru intarzieri cuprinse intre 31 si 60 de zile calendaristice;
  c) majorarea cu 50% a sumei datorate, pentru intarzieri de peste 60 de zile calendaristice.
  (2) In cazul raportarii eronate a bazei de calcul, C.N.V.M. aplica o penalitate de 50% la diferentele constatate, la care se adauga in mod corespunzator si penalitatile prevazute la art. 14.

  Art. 16
  Pentru neplata sumelor datorate la termenele si in conditiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru intarzieri de peste 90 de zile in conditiile art. 15 alin. (1), C.N.V.M. va recurge la executarea silita a acestora, potrivit legii, si poate hotari, dupa caz, sanctionarea entitatilor respective in conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul C.N.V.M.

  Art. 17
  Sumele rezultate din penalitatile aplicate corespunzator art. 14 si 15, precum si cele mentionate la pct. 7 din anexa se constituie ca venit al C.N.V.M. in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. h) din Statutul C.N.V.M.


  Capitolul V - Dispozitii finale


  Art. 18
  (1) C.N.V.M. poate actualiza semestrial nivelul tarifelor percepute in conformitate cu evolutia indicatorilor macroeconomici care stau la baza fundamentarii bugetului de stat.
  (2) C.N.V.M. poate incasa in valuta (EUR sau USD la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua platii) tarifele si cotele datorate de catre entitatile din state membre care urmeaza sa fie inregistrate in Registrul C.N.V.M. si sa tranzactioneze pe piata de capital, prestand servicii pe teritoriul Romaniei.
  (3) Tarifele prevazute in anexa se aplica pentru actele individuale emise incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului regulament.

  Art. 19
  Tarifele achitate de entitatile reglementate si supravegheate de C.N.V.M. nu se restituie acestora in cazul respingerii, prin decizie motivata, a cererii de autorizare/avizare/atestare/inregistrare.

  Art. 20
  Cota prevazuta la art. 4 alin. (1) se aplica tuturor tranzactiilor efectuate in cadrul sistemelor de tranzactionare administrate de Societatea Comerciala "BVB" S.A., urmand a fi incasata de Societatea Comerciala "BVB" S.A. si virata, conform art. 4 alin. (4), in contul indicat de C.N.V.M.

  Art. 21
  (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii acestuia si a ordinului de aprobare a acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat in Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).
  (2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 248 din 28 martie 2005, si Regulamentul nr. 12/2005 de modificare a Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 56/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005.


  Anexa Regulament privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, republicat 2009


  Anexa Regulament privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, republicat 2009 - click
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate. Lege nr. 151/2014
  Ordin nr. 208/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si a Regulamantului de organizare si functionare al Centrului National de Cartografie
  Ordin nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara
  Legea 260/2013 pentru aprobarea OUG 55/2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative. Lege nr. 260/2013
  Ordin 213/2013 privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
  Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, lege nr. 7/1996, republicata 2013
  HG 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Hotarare 1288/2012 - ANCPI
  Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si p
  Ordinul 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429312/1040/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de e
  Ordin 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
  OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul administratiei publice centrale
  Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Lege nr. 60/2012
  Ordinul 3/2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare. Organismele de plasament colectiv monetare
  Legea 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 11/2012
  Regulament BNR nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice
  OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte norm
  OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Ordonanta de Urgenta nr. 79/2011
  Ordin nr. 6/2011 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2011 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mo
  Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
  Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 222/2010
  Drept civil. Drepturile reale principale. Editia 4
  Chelaru Eugen

  Pret: 79.9 lei
  67.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  51 useri online

  Useri autentificati: