DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 18 decembrie 2009

Avand in vedere prevederile art. 5 alin. (1), art. 15 alin. (2), art. 17 alin. (1), (4) si art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 62 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, ale art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, recomandarile Consiliului Uniunii Europene formulate in documentul "Cele mai bune practici ale Uniunii Europene de aplicare eficienta a masurilor restrictive", varianta din 2008, precum si recomandarile emise de Financial Action Task Force on Money Laundering in documentul "Cele mai bune practici internationale privind inghetarea activelor teroristilor", varianta din 2009, in temeiul prevederilor art. 17 alin. (6) si ale art. 18 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, ale art. II din Legea nr. 217/2009 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, institutiilor de plata, persoane juridice romane, si institutiilor financiare nebancare, persoane juridice romane, inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei, si reglementeaza standardele minime privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009.
(2) Prezentul regulament se aplica in mod corespunzator, in scopul prevazut la alin. (1), si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit, persoane juridice straine, sucursalelor din Romania ale institutiilor de plata, persoane juridice straine, si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare, persoane juridice straine, inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei.
(3) Pentru scopul prezentului regulament entitatile prevazute la alin. (1) si (2) sunt denumite in continuare institutii.

Art. 2
Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentului regulament au semnificatia prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009.


Capitolul II - Dispozitii privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor


Art. 3
In scopul asigurarii desfasurarii activitatii in conformitate cu cerintele Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, institutiile trebuie sa adopte norme interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor.

Art. 4
Normele interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor trebuie sa includa cel putin urmatoarele elemente:
a) proceduri de depistare a persoanelor sau entitatilor desemnate si a operatiunilor in care sunt implicate bunuri, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, aplicabile potentialilor clienti si solicitantilor de tranzactii ocazionale;
b) o politica referitoare la acceptarea in calitate de client si la regimul tranzactiilor ocazionale pentru persoanele sau entitatile desemnate ori pentru persoanele sau entitatile care solicita efectuarea de operatiuni in care sunt implicate bunuri, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009;
c) proceduri de depistare a persoanelor sau entitatilor desemnate si a operatiunilor in care sunt implicate bunuri, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, aplicabile clientelei existente in contextul modificarii si/sau completarii regimurilor sanctionatorii internationale de blocare a fondurilor;
d) regimul pentru clientii care au fost depistati ca persoane sau entitati desemnate aplicabil incepand cu data la care acestia nu mai intra sub incidenta sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, precum si regimul aplicabil persoanelor sau entitatilor care au solicitat efectuarea de operatiuni in care sunt implicate bunuri, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009;
e) modalitati de intocmire si pastrare a evidentelor privind persoanele sau entitatile desemnate si persoanele ori entitatile care au solicitat efectuarea de operatiuni in care sunt implicate bunuri, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009;
f) accesul persoanelor cu atributii in domeniu la evidentele institutiei pentru a examina operatiunile derulate in trecut cu persoane ori entitati depistate ca persoane sau entitati desemnate;
g) competentele persoanelor cu responsabilitati in implementarea normelor interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor potrivit art. 6;
h) procedurile de raportare, intern si catre autoritatile competente.

Art. 5
(1) Normele interne prevazute la art. 3 trebuie sa fie aprobate la nivelul organelor de conducere ale institutiei si supuse revizuirii ori de cate ori este necesar.
(2) Normele interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor trebuie sa fie cunoscute de intreg personalul cu responsabilitati in domeniu.
(3) Normele interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor vor fi transmise Bancii Nationale a Romaniei Directia supraveghere in termen de 5 zile de la aprobarea acestora, respectiv a modificarii lor, de catre organele competente.

Art. 6
(1) Institutiile vor numi una sau mai multe persoane cu responsabilitati in coordonarea implementarii normelor interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, inclusiv in ceea ce priveste actualizarea permanenta a informatiilor detinute de institutie referitoare la regimurile sanctionatorii internationale de blocare a fondurilor in vigoare, administrarea alertelor primite de la Banca Nationala a Romaniei Directia supraveghere cu privire la actualizarea informatiilor facute publice pe pagina de internet a bancii centrale, potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, si indeplinirea obligatiilor de raportare.
(2) Numele si functia persoanelor mentionate la alin. (1) vor fi comunicate Bancii Nationale a Romaniei Directia supraveghere in termen de 5 zile de la numirea acestora.

Art. 7
Institutiile utilizeaza in scopul depistarii persoanelor sau entitatilor desemnate datele, inclusiv cele privind beneficiarul real, obtinute prin aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei prevazute de normele interne elaborate in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.

Art. 8
Pentru acele cazuri in care normele interne elaborate in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului nu prevad aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei, institutiile aplica procedurile stabilite prin normele interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor prevazute la art. 3.

Art. 9
Raportarile catre Banca Nationala a Romaniei se transmit Directiei supraveghere atat electronic, cat si letric, prin utilizarea modelului unitar de raportare, intocmit potrivit prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, si aprobat prin ordin al guvernatorului.

Art. 10
Institutiile furnizeaza Bancii Nationale a Romaniei Directia supraveghere, la cerere, orice date si informatii suplimentare relevante, conform solicitarii primite.


Capitolul III - Masuri de supraveghere si sanctiuni


Art. 11
In cadrul procesului de supraveghere a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, Banca Nationala a Romaniei poate dispune urmatoarele masuri specifice:
a) solicitarea modificarii normelor interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, prevazute la art. 3;
b) solicitarea remedierii deficientelor constatate.

Art. 12
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament si nerespectarea masurilor dispuse de Banca Nationala a Romaniei se sanctioneaza conform art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind statutul Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Masurile stabilite la art. 11 pot fi aplicate separat sau concomitent cu sanctiunile prevazute la alin. (1).


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii


Art. 13
Fara a prejudicia conformarea la obligatiile ce le revin potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, institutiile care functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentului regulament asigura transmiterea la Banca Nationala a Romaniei Directia supraveghere a normelor interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor prevazute la art. 3, precum si a informatiilor privind persoanele prevazute la art. 6, in termen de cel mult 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 81/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, precum si pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Ordin 141/2014 privind evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie
OG 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Ordonanta 17/2014
Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari
Legea 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Lege nr. 24/2012
Legea 161/2011 privind aprobarea OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor con
OUG 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Ordonanta de urgenta nr. 10/2011
OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitat
OUG 128/2011 pentru modificarea si completarea OUG 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale. Ordonanta de Urgenta 128/2010
Ordin nr. 519/2010 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei
Legea 130/2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) si (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumat
Ordin nr. 20/2010 pentru aprobarea Procedurii de supraveghere a aplicarii in plan intern a sanctiunilor internationale obligatorii pentru Romania, in domeniul de activitate al Ministerului Apararii Nationale
HG 1541/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului interinstitutional, infiintat pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale. Hotarare
Legea 293/2009 modificarea OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Lege nr. 293/2009
Legea 294/2009 modificarea OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sactiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii. Lege nr. 294/2009
HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010. Hotararea nr 956/2009
Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Codul Penal
Lege nr. 217/2009 pentru aprobarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
Legea nr. 52/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale
HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. Hotarare privind Garda Nationala de Mediu


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
56 useri online

Useri autentificati: