DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 207/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 10/12/2008

Intrucat la data de 1 ianuarie 2007 Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene, dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 2.252/2004 din 29 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate in pasapoarte si in documente de calatorie emise de statele membre au devenit obligatorii si pentru statul roman, luand in considerare necesitatea reglementarii cu celeritate a regimului de eliberare si emitere a acestor documente si dispunerii unor masuri pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 2.252/2004, avand in vedere ca data de 31 decembrie 2008 este termenul-limita de punere in circulatie a pasapoartelor electronice, se impune luarea unor masuri de natura legislativa pentru incadrarea in acest termen, tinand seama de faptul ca aceste elemente constituie situatii extraordinare vizand interesul public si contribuie la indeplinirea obligatiilor asumate de Romania, potrivit calitatii sale de stat membru al Uniunii Europene, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Tipurile de documente de calatorie pe baza carora cetatenii romani pot calatori in strainatate, eliberate in conditiile prezentei legi, sunt urmatoarele:
a) pasaport diplomatic;
b) pasaport de serviciu;
c) pasaport simplu;
d) pasaport simplu temporar;
e) titlu de calatorie.
(2) Forma si continutul documentelor de calatorie prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si a Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Guvernul va stabili, prin hotarare, data de la care pasapoartele prevazute la alin. (1) lit. a)-c) vor cuprinde un mediu de stocare electronica a datelor biometrice ale persoanei si a altor date personale dintre cele cuprinse in fila informatizata si se vor elibera, in mod etapizat, ca: «pasaport diplomatic electronic», «pasaport de serviciu electronic» si «pasaport simplu electronic». De la aceeasi data se elibereaza si pasaportul simplu temporar prevazut la alin. (1) lit. d).
(4) Documentele de calatorie prevazute la alin. (1) sunt proprietatea statului roman si fac dovada, in fata autoritatilor romane si straine, a identitatii, cetateniei, calitatii, precum si a dreptului titularului de a calatori in strainatate.
(5) Cetatenii romani pot calatori in strainatate si in baza altor documente stabilite prin acordurile internationale la care Romania sau, dupa caz, Guvernul Romaniei este parte.
(6) Procedura depunerii si solutionarii cererilor pentru eliberarea documentelor de calatorie in strainatate, actele care trebuie prezentate de solicitanti la depunerea cererilor, precum si termenele in care se solutioneaza acestea se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."
2. La capitolul II, dupa articolul 61 se introduce o noua sectiune, sectiunea 11, cu urmatorul titlu:

"SECTIUNEA 11
Stocarea datelor persoanei"
3. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Datele biometrice incluse in pasapoarte sunt imaginea faciala si impresiunea digitala a doua degete.
(2) Datele biometrice prevazute la alin. (1) sunt folosite numai in scopurile prevazute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 din 29 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate in pasapoarte si in documente de calatorie emise de statele membre, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004.
(3) Procedura preluarii imaginii faciale si a impresiunilor digitale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Sunt exceptate de la obligatia de furnizare a impresiunilor digitale urmatoarele categorii de persoane:
a) minorii sub varsta de 6 ani;
b) persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibila."
4. La articolul 8 alineatul (1), literele c), p) si r) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) membrii Senatului, membrii Camerei Deputatilor si membrii Parlamentului European;
...............................................................................................................................
p) membrii corpului diplomatic si consular si persoanele care isi desfasoara activitatea in Ministerul Afacerilor Externe, prin detasare de la alte institutii, pe functii corespunzatoare membrilor corpului diplomatic si consular;
...............................................................................................................................
r) atasatii militari si atasatii de afaceri interne, atasatii pe probleme de munca, judecatorii sau procurorii de legatura, adjunctii acestora, precum si functionarii superiori din organizatiile internationale si interguvernamentale;".
5. La articolul 8 alineatul (1), litera q) se abroga.
6. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Pasapoartele diplomatice se elibereaza de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializata, la solicitarea institutiilor sau a autoritatilor publice interesate, care achita taxele prevazute de lege si precizeaza scopul si calitatea in care titularii urmeaza sa se deplaseze in strainatate pe baza acestor documente de calatorie."
7. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pasapoartele diplomatice electronice se elibereaza cu o valabilitate de 5 ani, respectiv 3 ani pentru minorii cu varsta mai mica de 6 ani."
8. La articolul 11, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Titularii pasapoartelor diplomatice sunt obligati sa le predea institutiei din care fac parte, dupa cum urmeaza:
a) persoanele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c), d), cu exceptia primului-ministru, e), g), i), j), l), m) si o), precum si sotul, sotia si copiii minori ai acestora, la incheierea mandatului cu care au fost investite;
b) persoanele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. f), h), k) si n), precum si sotul, sotia si copiii minori ai acestora, in termen de 5 zile de la intoarcerea din deplasarea in strainatate care a determinat necesitatea folosirii pasaportului diplomatic.
...............................................................................................................................
(3) La incetarea calitatii prevazute la art. 8 alin. (1), institutia din cadrul careia face parte titularul are obligatia sa predea pasaportul diplomatic Ministerului Afacerilor Externe, in vederea anularii, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. v)."
9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Pasapoartele de serviciu se elibereaza de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializata, la solicitarea institutiilor, autoritatilor publice sau organizatiilor interesate, care achita taxele prevazute de lege si precizeaza scopul si calitatea in care titularii urmeaza sa se deplaseze in strainatate in baza acestor documente de calatorie.
(2) Pasapoartele de serviciu se elibereaza cu o valabilitate de 5 ani, care poate fi prelungita o singura data, fara a se putea depasi 10 ani de la data emiterii.
(3) Pasapoartele de serviciu electronice se elibereaza cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii cu varsta mai mica de 6 ani."
10. La capitolul II, titlul sectiunii a 4-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA a 4-a
Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic si
pasaportul simplu temporar"
11. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Pasaportul simplu se elibereaza, la cerere, cetatenilor romani care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege si nu se afla in una dintre situatiile de suspendare a dreptului de a calatori in strainatate.
(2) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun personal de catre solicitanti, in tara, la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple in a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.
(3) In cazul in care, din motive obiective, solicitantul pasaportului simplu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple de la domiciliu sau resedinta, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.
(4) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, in cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exercitiu, pot fi depuse in numele titularului, de catre reprezentantul legal sau de catre autoritatile medicale romane, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.
(5) Pasapoartele simple se elibereaza titularului sau reprezentantului legal dupa achitarea contravalorii acestora si a taxelor consulare prevazute de lege.
(6) Eliberarea pasapoartelor simple in regim de urgenta este supusa platii unui tarif suplimentar de 100 lei. Prin exceptie, in cazul imbolnavirii grave ori al decesului unei rude apropiate, al efectuarii unui tratament medical de urgenta sau al citarii intr-un proces in strainatate, eliberarea pasapoartelor simple in regim de urgenta este scutita de plata tarifului suplimentar.
(7) In situatia in care titularul sau reprezentantul legal al acestuia constata faptul ca datele inscrise in pasaportul simplu sunt incomplete sau inexacte, trebuie sa sesizeze autoritatea emitenta, care este obligata sa ii elibereze un nou document. In acest caz, eliberarea noului pasaport se face fara plata sumelor prevazute la alin. (5) si, dupa caz, la alin. (6).
(8) Prevederile alin. (1), (2), (5) si (7) se aplica in mod corespunzator si cu privire la cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice. Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se primesc de catre serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor prevazute la alin. (2), numai pe masura dotarii cu echipamentele tehnice corespunzatoare."
12. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Minorilor cetateni romani care nu se afla in una dintre situatiile de suspendare a exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate li se elibereaza pasapoarte simple sau pasapoarte simple electronice in urmatoarele conditii:
a) in cazul minorului care nu a implinit varsta de 14 ani, numai la cererea ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal;
b) in cazul minorului care a implinit varsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal.
(2) Emiterea pasaportului simplu sau a pasaportului simplu electronic pentru minor, in situatia in care exista neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre parinti se afla in imposibilitatea de a-si exprima vointa, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 171 alin. (1) lit. e), se efectueaza numai dupa solutionarea acestor situatii de catre instanta de judecata, care se pronunta in conditiile legii."
13. Dupa articolul 17 se introduc doua noi articole, articolele 171 si 172, cu urmatorul cuprins:
"Art. 171. - (1) Pasaportul simplu temporar se elibereaza cetatenilor romani care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege si nu se afla in una dintre situatiile de suspendare a dreptului de a calatori in strainatate, respectiv conditiile prevazute la art. 15 alin. (3) - (5) si alin. (7) si, dupa caz, la art. 17, in termen de cel mult 3 zile lucratoare, in urmatoarele situatii:
a) pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pasaport simplu electronic;
b) in cazul in care titularul declara in scris ca urmeaza sa calatoreasca in state intre care exista stare de beligeranta ori conflict diplomatic si are aplicata in pasaportul simplu sau in pasaportul simplu electronic o stampila ori o viza eliberata de statul cu care tara in care calatoreste se afla in conflict;
c) cand titularul detine pasaport simplu sau pasaport simplu electronic care contine vize valabile, dar ca urmare a epuizarii filelor destinate aplicarii acestora calatoria in acel stat sau in alte state decat cele care au emis vizele nu mai este posibila;
d) cand titularul a depus pasaportul simplu sau pasaportul simplu electronic pentru obtinerea unor vize si trebuie sa calatoreasca de urgenta in strainatate;
e) cand minorul urmeaza sa se deplaseze in strainatate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fara de care viata ori sanatatea ii este pusa in pericol si nu exista timpul necesar pentru obtinerea acordului celuilalt parinte prevazut la art. 17. In aceste situatii, autoritatile care elibereaza pasaportul simplu temporar au obligatia de a informa celalalt parinte, concomitent sau de indata ce este posibil;
f) pentru cetatenii romani aflati in strainatate care nu mai poseda documente de calatorie valabile si care declara ca este necesar sa isi continue calatoria in strainatate sau sa isi reglementeze sederea pe teritoriul unui stat.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), eliberarea pasaportului simplu temporar este conditionata de depunerea unei cereri pentru eliberarea pasaportului simplu electronic.
(3) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedite cu documente emise de institutia care organizeaza studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativa romana cu competente in domeniu sau, dupa caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicala romana, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical.
(4) Cererile pentru eliberarea pasaportului simplu temporar se depun la autoritatile prevazute la art. 15 alin. (2), cu exceptia serviciilor publice comunitare pentru evidenta persoanelor.
(5) Cu exceptia situatiei prevazute la alin. (1) lit. a), pentru eliberarea pasaportului simplu temporar se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, in strainatate, suma stabilita potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.
Art. 172. - (1) Cetatenii romani nu pot detine decat un pasaport simplu sau un pasaport simplu electronic valabil si, doar in situatiile prevazute la art. 171 alin. (1) lit. b)-d), pot detine, concomitent, si un pasaport simplu temporar.
(2) Cetatenii romani care sunt, concomitent, titulari ai unui pasaport simplu temporar si ai unui pasaport simplu sau pasaport simplu electronic valabil au obligatia ca, in termen de 15 zile de la incetarea situatiilor prevazute la art. 171 alin. (1) lit. b)-d) sau la eliberarea unui pasaport simplu electronic, sa predea autoritatilor competente pasaportul simplu temporar."
14. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Valabilitatea pasapoartelor simple este stabilita dupa cum urmeaza:
a) 3 ani pentru persoanele care nu au implinit 14 ani;
b) 5 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 25 de ani;
c) 10 ani pentru persoanele care au implinit varsta de 25 de ani.
(2) Valabilitatea pasapoartelor simple electronice este stabilita dupa cum urmeaza:
a) 3 ani pentru persoanele care nu au implinit 6 ani;
b) 5 ani pentru persoanele cu varsta de peste 6 ani.
(3) Valabilitatea pasapoartelor simple temporare este de cel mult 6 luni.
(4) Valabilitatea pasapoartelor prevazute la alin. (1) - (3) inceteaza de drept la data la care se constata de catre autoritatile competente faptul ca sunt deteriorate ori distruse sau, dupa caz, existenta in continutul acestora a unor stersaturi ori modificari operate fara drept."
15. Articolul 19 se abroga.
16. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Pasapoartele simple, pasapoartele simple electronice si pasapoartele simple temporare se pastreaza de catre titulari, care au obligatia de a nu le instraina, cu exceptia situatiilor in care documentele se retin de autoritatile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare straine, in vederea aplicarii vizei.
(2) Pasapoartele simple, pasapoartele simple electronice si pasapoartele simple temporare ale minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani se pastreaza de catre parintii acestora, reprezentantii legali sau, dupa caz, de catre insotitori, atunci cand minorii se deplaseaza in strainatate impreuna cu alte persoane, in conditiile prezentei legi.
(3) Pasapoartele simple, pasapoartele simple electronice si pasapoartele simple temporare pot fi retinute numai de organele de politie, autoritatile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, precum si cele pentru evidenta persoanelor, doar in cazul in care situatia o impune, pentru exercitarea atributiilor specifice prevazute de lege. In aceste situatii autoritatile care retin pasapoartele au obligatia sa elibereze titularului o dovada care sa ateste faptul ca pasaportul a fost retinut, precum si motivele care au stat la baza acestei masuri.
(4) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) au obligatia de a pastra pasapoartele in conditii care sa nu implice riscul deteriorarii, distrugerii sau pierderii acestora.
(5) In termen de 5 zile de la data pierderii cetateniei romane in conditiile legii, titularul pasaportului simplu, al pasaportului simplu electronic ori al pasaportului simplu temporar sau, dupa caz, parintii ori reprezentantul legal al minorului sunt obligati sa predea documentul de calatorie, in tara, la oricare dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple sau la sediul Directiei Generale de Pasapoarte, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.
(6) Titularii pasapoartelor simple, pasapoartelor simple electronice ori ai pasapoartelor simple temporare sau, dupa caz, persoanele prevazute la alin. (2) au obligatia de a preda pasapoartele simple, la solicitarea autoritatilor competente prevazute la alin. (3)."
17. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Daca in urma depunerii cererii pentru eliberarea pasaportului simplu, pasaportului simplu electronic ori a pasaportului simplu temporar se constata faptul ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege in acest sens, solicitantului i se respinge cererea."
18. La articolul 22, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Minorilor aflati in strainatate neinsotiti de parinti li se poate elibera un titlu de calatorie fara acordul acestora, in vederea intoarcerii in tara."
19. La articolul 231, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 231. - (1) Incepand de la data punerii in circulatie a pasapoartelor simple temporare, titlul de calatorie se elibereaza de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei cetatenilor romani aflati in strainatate, care nu mai poseda document de calatorie valabil, numai pentru ca titularul sa se intoarca in tara."
20. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - Prevederile art. 20 referitoare la obligatia neinstrainarii si conditiile pastrarii pasapoartelor simple, a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare se aplica in mod corespunzator si in cazul titlurilor de calatorie."
21. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Pierderea documentelor de calatorie se declara de catre titular sau, dupa caz, de catre persoanele prevazute la art. 20 alin. (2), in termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, la cea mai apropiata unitate de politie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple ori la Directia Generala de Pasapoarte, iar in strainatate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.
(2) Distrugerea documentului de calatorie se declara de catre titular sau, dupa caz, de catre persoanele prevazute la art. 20 alin. (2), la autoritatea competenta, cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport.
(3) Furtul documentului de calatorie se declara de catre titular sau, dupa caz, de catre persoanele prevazute la art. 20 alin. (2), de indata, la cea mai apropiata unitate de politie din tara sau, dupa caz, de pe teritoriul statului in care s-a produs evenimentul, solicitand eliberarea unei adeverinte care sa ateste declararea evenimentului respectiv.
(4) In cazul pierderii, distrugerii sau furtului pasapoartelor diplomatice si de serviciu, titularul are obligatia de a informa de indata Ministerul Afacerilor Externe si, dupa caz, institutia din care face parte.
(5) Organele de politie romane sesizate in legatura cu pierderea sau furtul documentului de calatorie sunt obligate sa elibereze titularului sau persoanelor prevazute la art. 20 alin. (2) o adeverinta care sa ateste declararea evenimentului respectiv."
22. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Autoritatile competente pot elibera, la cerere, noi documente de calatorie in locul celor declarate distruse, pierdute sau furate si care nu au fost recuperate, numai daca evenimentul a fost declarat de titular in conditiile prevazute la art. 25.
(2) In cazul in care titularul unui document de calatorie eliberat in conditiile prevazute la alin. (1) sau, dupa caz, persoanele prevazute la art. 20 alin. (2) gasesc documentul declarat pierdut ori furat, au obligatia de a nu-l folosi si de a-l depune de indata la autoritatea emitenta sau, dupa caz, la institutia din care fac parte.
(3) Documentul declarat pierdut ori furat, gasit de titular sau, dupa caz, de catre persoanele prevazute la art. 20 alin. (2), dupa ce au declarat evenimentul in conditiile prevazute la art. 25, dar inainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit in continuare, in conditiile prezentei legi, numai dupa ce informeaza autoritatea emitenta cu privire la gasirea acestuia.
(4) Titularul pasaportului simplu, pasaportului simplu electronic ori al pasaportului simplu temporar sau, dupa caz, persoanele prevazute la art. 20 alin. (2) au obligatia de a nu folosi documentul de calatorie cand au intervenit modificari privind datele de identificare ale titularului ori schimbari majore in fizionomia acestuia."
23. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Organele politiei de frontiera permit iesirea din Romania a cetatenilor romani minori numai daca sunt insotiti de o persoana fizica majora, in urmatoarele cazuri:
a) minorului care este titular al unui document de calatorie individual ori, dupa caz, al unei carti de identitate si calatoreste in strainatate insotit de ambii parinti i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu acestia;
b) minorului care este titular al unui document de calatorie individual ori, dupa caz, al unei carti de identitate si calatoreste in strainatate impreuna cu unul dintre parinti i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu acesta numai daca parintele insotitor prezinta o declaratie a celuilalt parinte din care sa rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei respective in statul sau in statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia sau, dupa caz, face dovada decesului celuilalt parinte;
c) minorului care este titular al unui document de calatorie individual ori, dupa caz, al unei carti de identitate si calatoreste in strainatate impreuna cu unul dintre parinti i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu acesta, fara a mai fi necesara declaratia celuilalt parinte, numai daca parintele insotitor face dovada faptului ca minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
d) minorului care este titular al unui document de calatorie individual sau, dupa caz, al unei carti de identitate si calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu aceasta numai daca persoana insotitoare prezinta o declaratie a ambilor parinti sau, dupa caz, a parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui supravietuitor ori a reprezentantului sau legal, care sa cuprinda acordul acestora cu privire la efectuarea calatoriei respective de catre minor, la statul sau statele de destinatie, la perioada in care urmeaza sa se desfasoare calatoria, precum si datele de identitate ale insotitorului respectiv."
24. La articolul 31, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Iesirea din Romania a minorilor, in situatia in care exista neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre parinti se afla in imposibilitatea de a-si exprima vointa, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 30 alin. (2) si (3), se permite numai dupa solutionarea neintelegerilor de catre instanta de judecata, in conditiile legii.
(4) In vederea constatarii de catre organele politiei de frontiera a situatiei prevazute la alin. (2) lit. e), hotararea instantei prin care s-a dispus masura educativa a libertatii supravegheate se comunica Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si Directiei Generale de Pasapoarte din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative."
25. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Cetateanul roman care si-a stabilit domiciliul in strainatate poate solicita eliberarea unui pasaport simplu, a unui pasaport simplu electronic ori a unui pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu, cand se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) a dobandit un drept de sedere pentru o perioada de cel putin un an sau, dupa caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de sedere, in decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
b) a dobandit un drept de sedere pe teritoriul statului respectiv, in scopul reunificarii familiale cu o persoana care domiciliaza pe teritoriul acelui stat;
c) a dobandit un drept de lunga sedere sau, dupa caz, un drept de sedere permanenta pe teritoriul statului respectiv;
d) a dobandit cetatenia statului respectiv;
e) a dobandit un drept de munca ori este inscris intr-o institutie privata sau publica cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesionala.
(2) Cetateanul roman posesor al unui certificat de inregistrare ori al unui document care atesta rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, eliberat de autoritatile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, poate solicita eliberarea unui pasaport simplu, a unui pasaport simplu electronic ori a unui pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu in acel stat.
(3) In cazul solicitarii unui pasaport simplu sau a unui pasaport simplu electronic ori a unui pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple in a carui raza a avut ultimul domiciliu sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei. Prevederile art. 15 alin. (3) si (4) referitoare la depunerea cererii pentru eliberarea pasaportului simplu temporar se aplica in mod corespunzator si in cazul solicitarii unui pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu.
(4) Cererile pentru eliberarea pasaportului simplu ori a pasaportului simplu electronic cu mentionarea tarii de domiciliu se solutioneaza, dupa caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple sau de Directia Generala de Pasapoarte.
(5) Cererile pentru eliberarea pasaportului simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu se solutioneaza, dupa caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple sau de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romaniei.
(6) Cetateanul roman care si-a stabilit domiciliul in strainatate are obligatia ca, la inmanarea pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic ori a unui pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu, sa predea actul de identitate care atesta existenta domiciliului in Romania, emis de autoritatile romane.
(7) Actele necesare, procedura, conditiile si termenele de solutionare a cererilor privind eliberarea pasapoartelor cu mentionarea tarii de domiciliu se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."
26. La articolul 36, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. - (1) Cetateanului roman care a implinit varsta de 18 ani si minorului casatorit cu respectarea legii, care si-au stabilit domiciliul in Romania, li se anuleaza mentiunea privind stabilirea domiciliului in strainatate sau, dupa caz, pasapoartele prevazute la art. 34 si li se elibereaza carte de identitate, in conditiile legii."
27. La articolul 39, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), instanta se pronunta, prin hotarare, in termen de 5 zile de la primirea solicitarii autoritatilor competente si comunica hotararea persoanei, Directiei Generale de Pasapoarte, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple de la domiciliul persoanei impotriva careia a fost dispusa masura."
28. La articolul 39, alineatul (8) se abroga.
29. La articolul 46, literele e), g), j), k) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) nerespectarea de catre titularii mai multor pasapoarte sau, dupa caz, de catre persoanele prevazute la art. 20 alin. (2) a obligatiei de a preda pasaportul suplimentar, conform art. 16 alin. (2) sau, dupa caz, art. 172 alin. (2);
...............................................................................................................................
g) nerespectarea conditiei privind pastrarea pasapoartelor simple, pasapoartelor simple electronice sau a pasapoartelor simple temporare ale minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani de catre parinti, reprezentanti legali sau insotitori, prevazuta la art. 20 alin. (2);
...............................................................................................................................
j) nerespectarea obligatiei de a nu folosi pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic sau pasaportul simplu temporar declarat furat ori pierdut, de catre persoanele prevazute la art. 27 alin. (2);
k) folosirea pasaportului simplu, pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar declarat furat ori pierdut, fara indeplinirea conditiei prevazute la art. 27 alin. (3);
...............................................................................................................................
m) nerespectarea termenului prevazut la art. 36 alin. (2) de catre persoana returnata/expulzata de pe teritoriul statului unde isi stabilise domiciliul;".
30. La articolul 46, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:
"e1) folosirea de catre titular sau, dupa caz, de catre persoanele prevazute la art. 20 alin. (2) a pasapoartelor care au incetat sa mai fie valabile conform art. 18 alin. (4);".
31. La articolul 46, dupa litera k) se introduc trei noi litere, literele k1), k2) si k3), cu urmatorul cuprins:
"k1) nerespectarea de catre titular sau persoanele prevazute la art. 20 alin. (2) a obligatiei prevazute la art. 27 alin. (4);
k2) nerespectarea de catre persoanele prevazute la art. 20 alin. (5) a obligatiei de predare a pasaportului simplu, pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar in termen de 5 zile;
k3) nerespectarea de catre persoanele prevazute la art. 20 alin. (6) a obligatiei de a preda pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic sau pasaportul simplu temporar autoritatilor prevazute la art. 20 alin. (3);".
32. La articolul 47, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47. - (1) Contraventiile prevazute la art. 46 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 30 lei la 50 lei, cele prevazute la lit. a), d), e), g) si i);
b) cu amenda de la 50 lei la 100 lei, cele prevazute la lit. b), c), f), j) si k);
c) cu amenda de la 100 lei la 150 lei, cele prevazute la lit. m) si n);
d) cu amenda de la 150 lei la 300 lei, cea prevazuta la lit. l);
e) cu amenda de la 300 lei la 500 lei, cele prevazute la lit. e1), h), k1), k2) si k3)."

Art. II
In tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, referirile la "pasaportul diplomatic" si "pasaportul de serviciu", cu exceptia celor care vizeaza valabilitatea acestora, se considera a fi facute si la "pasaportul diplomatic electronic", respectiv "pasaportul de serviciu electronic".

Art. III
(1) Guvernul va stabili, prin hotarare, data de la care serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, precum si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberarii pasapoartelor electronice, vor primi si vor solutiona numai cereri privind eliberarea acestor documente si a pasapoartelor simple temporare, potrivit competentelor.
(2) Autoritatile competente care la data prevazuta la alin. (1) nu sunt dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberarii pasapoartelor electronice vor primi si vor solutiona in continuare cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple, dar nu mai tarziu de data de 1 iulie 2009.
(3) Pe masura dotarii cu echipamentele tehnice necesare eliberarii pasapoartelor simple electronice, institutiile prefectului in subordinea carora functioneaza serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple procedeaza potrivit alin. (1), avand obligatia de a instiinta cetatenii si de a notifica Ministerul Internelor si Reformei Administrative cu privire la eliberarea noilor documente de calatorie.

Art. IV
Cererile pentru eliberarea documentelor de calatorie depuse la autoritatile competente si nesolutionate pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se solutioneaza potrivit dispozitiilor aplicabile la data depunerii cererii.

Art. V
(1) Pasapoartele prevazute de Hotararea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea in circulatie a noilor tipuri de pasapoarte romanesti, cu modificarile ulterioare, isi pastreaza valabilitatea, retragandu-se treptat din circulatie, potrivit solicitarilor cetatenilor.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si mentiunilor efectuate in cuprinsul acestor pasapoarte.

Art. VI
La data de 1 iulie 2009, prevederile art. 16 din Legea nr. 248/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. VII
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. VIII
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
OUG 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale. Ordonanta de urgenta 28/2014
HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Ordin nr. 161/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 288/2011
Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
HG 219/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Hotararea nr. 219/2011
OG 28/2010 pentru modificarea si completarea OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
OUG 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Ordonanta de urgenta 107/2009
HG 922/2009 - modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 284/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani din strainatate, aprobate prin GH 94/2006. Hotararea nr. 922/2009
Lege nr. 264/2009 privind aprobarea OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
OUG nr. 87/2009 privind modificarea OUG nr. 94/2008 pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie
Legea nr. 177/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare
Conditiile de calatorie in strainatate pentru minorii, cetateni romani
Conditii de calatorie, fara viza pentru cetatenii romani
HG nr. 1566/2008 hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora
HG nr. 1319/2008, hotarare privind organizarea si functionarea Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice
Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, legea nr. 248/2005
Hotarare pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora si pentru modificarea art. 21 alin. (3)
OUG nr. 94/2008, Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie


Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
83 useri online

Useri autentificati: