DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 43/2009 pentru modificarea OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plajaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 19 mai 2009

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu:
 • Lege nr. 63/2010

  Avand in vedere necesitatea reglementarii de urgenta a aspectelor privind plaja utilizata in scop turistic, tinand cont ca sezonul turistic estival pe litoralul romanesc va incepe la data de 1 mai,
  luand in considerare necesitatea reglementarii imediate a modului de utilizare a plajelor dat fiind stadiul lor de degradare actuala, fapt ce afecteaza desfasurarea activitalilor turistice,
  tinand seama de faptul ca neadoptarea unei masuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizarii corespunzatoare a activitatilor specifice sezonului estival si la imposibilitatea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatilor de turism pe litoralul Marii Negre,
  in considerarea faptului ca organizarea din punct de vedere urbanistic a teritoriului unei unitati administrativ-teritoriale revine exclusiv autoritatilor publice locale,
  tinand cont ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatie de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 274/2006, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 2
  (1) Utilizarea plajelor in scop turistic se poate face de catre operatori economici care administreaza structuri de primire turistice, de proprietari ori Administratori de ansambluri rezidentiale care desfasoara activitati de turism, de operatori economici care desfasoara activitati de divertisment, agrement si/sau sportive si de autoritati ale administratiei publice locale care pot incheia contracte de inchiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pe perioada unui sezon estival, in conditiile Legii.
  (2) Titularul dreptului de administrare a plajelor incheie contracte de inchiriere cu autoritatile administratiei publice locale din localitatile riverane Marii Negre, la solicitarea acestora, pentru o cota de pana la 20% din suprafata plajelor utilizate in scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritoriala.
  (3) Criteriile minime privind utilizarea plajelor in scop turistic se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru turism, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (4) Procedura de emitere si de retragere a autorizatiei turistice se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru turism, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta
  (5) Intretinerea si exploatarea plajelor neutilizate in scop turistic se fac de catre Administratia Nationala Apele Romane, prin Directia Apelor Dobrogea-Litoral.
  (6) Utilizarea plajelor cu destinatie turistica pentru care nu s-au incheiat contracte de inchiriere se reglementeaza prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru turism si al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului."

  2. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Administratia Nationala «Apele Romane», prin Directia Apelor Dobrogea-Litoral, realizeaza lucrarile de intretinere si ecologizare a plajelor, lucrari finantate atat din bugetul propriu, cat si din veniturile obtinute de la utilizatorii plajelor cu destinatie turistica, proportional cu suprafata de plaja utilizata."

  3. La articolul 4 alineatul (1), literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
  "b) sa asigure lucrarile de canalizare si alimentare cu apa pana in zona limitrofa plajei cu destinatie turistica;
  c) sa asigure ordinea publica pe plaja o utilizata in scop turistic;".

  3^1. La articolul 4, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
  «(2) Sursele de finantare pentru realizarea obligatiilor prevazute la alin. (1) sunt asigurate de la bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii.»"

  4. La articolul 5, literele a), b) si i) vor avea urmatorul cuprins:
  "a) sa solicite si sa obtina autorizatia turistica pentru suprafata de plaja care face obiectul contractului de inchiriere;
  b) sa intretina si sa Igienizeze zilnic si ori de cate ori este nevoie suprafata de plaja utilizata;".
  i) sa monteze panouri cu instructiuni de utilizare a plajei, a zonei si a apei de imbaiere;".

  5. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Caracteristicile si modalitatea de amplasare a constructiilor si dotarilor sunt prevazute in documentatiile urbanistice."

  5^1. La articolul 8 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 8
  (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 10.000 lei si 20.000 lei savarsirea de catre persoane fizice sau juridice a urmatoarelor fapte:»

  6. La articolul 8 alineatul (1), litera o) va avea urmatorul cuprins:
  "o) neafisarea instructiunilor de utilizare a plajei, a zonei si a apei de imbaiere."

  6^1. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera O) se introduce o noua litera, litera p), cu urmatorul cuprins:
  «p) nesesizarea autoritatilor de gospodarire a apelor si de protectie a mediului si a autoritatilor de sanatate publica in cazul prezentei in apa marii a substantelor poluante.»

  6^2. La articolul 8 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
  «a) Ministerului Mediului si Padurilor si Garzii Nationale de Mediu, pentru contravenTiile prevazute la alin. (1) lit. c), e), g), h), k) si p);»"

  7. Anexa "Criterii privind utilizarea plajelor in scop turistic" se abroga.

  8. In textul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 sintagma "operatori de plaja" se inlocuieste eu sintagma "utilizatori de plaja".

  Art. II
  (1) Pentru sezonul estival 2009, prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, contractele de inchiriere a plajelor sunt atribuite direct operatorilor economici care administreaza structuri de primire turistica, proprietarilor ori administratorilor de ansambluri rezidentiale, operatorilor economici care desfasoara activitati de divertisment, agrement si/sau sportive si autoritatilor administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor celorlalte dispozitii ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 274/2006.
  (2) Modelul-cadru al contractului de inchiriere, lista sectoarelor de plaja propuse spre inchiriere, precum si tariful de referinta pentru inchirierea plajei, pentru sezonul estival 2009, se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru turism si al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (3) Tariful de referinta pentru inchirierea plajei se stabileste in urma unui raport intocmit de un evaluator independent.
  (4) Contractele de inchiriere a plajelor utilizate in scop turistic incheiate potrivit alin. (1) inceteaza de plin drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor de judecata, la data de 30 septembrie 2009.

  Art. III
  Contractele de inchiriere in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, incheiate in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 241/2006 privind aprobarea inchirierii plajei Marii Negre, proprietate publica a statului, aflata in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane", nu inceteaza ca urmare a intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 21/2014
  Legea 3/2011 pentru aprobarea OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii. Lege nr. 3/2011
  OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii. Ordonanta de Urgenta nr. 41/2010
  OUG 35/2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
  Legea 63/2010 privind aprobarea OUG 43/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
  OUG nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 81/2009


  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  111 useri online

  Useri autentificati: