DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 155/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 20/11/2008

Luand in considerare prevederile constitutionale potrivit carora cultele se bucura de sprijinul statului, avand in vedere necesitatea acoperirii treptate a discrepantelor existente intre nivelul sprijinului statului la salarizarea clerului si nivelul salariilor personalului din sectorul bugetar, tinand seama de rolul spiritual, educational, social si cultural pe care in mod traditional preotul il are in comunitate, intrucat lipsa mijloacelor materiale face dificila functionarea unui numar insemnat de unitati de cult si in mod implicit asigurarea salariilor pentru personalul clerical, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (1), literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
"b) personalul din conducerea cultelor, altul decat cel prevazut la lit. a), beneficiaza de sprijin lunar la salarizare, potrivit functiilor pe care le ocupa, la nivelul salariilor de baza stabilite conform legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, conform asimilarilor prevazute in anexa nr. 2;
c) personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult beneficiaza de sprijin lunar la salarizare in cuantum de 65% din salariile de baza stabilite conform legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii in activitatea clericala detinuta in cadrul cultelor din Romania, conform asimilarilor prevazute in anexa nr. 3."
2. La articolul 2, alineatul (3) se abroga.
3. La articolul 21, alineatele (1), (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. c), personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare in cuantum de 80% din salariile de baza stabilite conform legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii in activitatea clericala detinuta in cadrul cultelor din Romania, conform asimilarilor prevazute in anexa nr. 3.
...............................................................................................................................
(5) Unitatile centrale de cult, in baza numarului de posturi comunicat anual, transmit Ministerului Culturii si Cultelor propuneri motivate cuprinzand nominalizarea unitatilor de cult pentru al caror personal clerical se doreste acordarea sprijinului lunar prevazut la alin. (1) si care intrunesc conditiile si criteriile prevazute la alin. (1) si (2).
(6) Listele unitatilor de cult al caror personal clerical beneficiaza de sprijin lunar in conditiile alin. (1), precum si modificarea acestora se stabilesc la propunerea unitatilor centrale de cult si se aproba anual prin ordin al ministrului culturii si cultelor."
4.< Anexele nr. 2 si 3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. II
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2009.

Art. III
Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la Legea nr. 142/1999)
  Personalul din conducerea cultelor si a unitatilor de cult,
altul decat cel asimilat functiilor de demnitate publica 
  
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                         ¦Numarul de posturi pentru¦Functia didactica cu care se¦
¦crt.¦        Functia clericala         ¦ care se asigura sprijin ¦     asimileaza     ¦
¦  ¦                         ¦  lunar la salarizare  ¦              ¦
+----+--------------------------------------------------+-------------------------+----------------------------¦
¦ 1. ¦Vicepresedinte uniune, vicar administrativ    ¦      46      ¦Profesor cu studii     ¦
¦  ¦patriarhal, vicar general, secretar general,   ¦             ¦superioare, cu grad didactic¦
¦  ¦consilier patriarhal, prim-rabin         ¦             ¦I si vechime in invatamant ¦
¦  ¦                         ¦             ¦peste 40 ani        ¦
+----+--------------------------------------------------+-------------------------+----------------------------¦
¦ 2. ¦Secretar patriarhal, inspector general bisericesc,¦      41      ¦Profesor cu studii     ¦
¦  ¦vicar administrativ eparhial, vicar episcopal   ¦             ¦superioare, cu grad didactic¦
¦  ¦                         ¦             ¦I si vechime in invatamant ¦
¦  ¦                         ¦             ¦intre 22 si 25 ani     ¦
+----+--------------------------------------------------+-------------------------+----------------------------¦
¦ 3. ¦Secretar Cancelaria patriarhala, consilier    ¦      715      ¦Profesor cu studii     ¦
¦  ¦eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, ¦             ¦superioare, cu grad didactic¦
¦  ¦exarh, protopop                  ¦             ¦II si vechime in invatamant ¦
¦  ¦                         ¦             ¦intre 10 si 14 ani     ¦
+----+--------------------------------------------------+-------------------------+----------------------------¦
¦ 4. ¦Staret, superioara, egumen            ¦      466      ¦Profesor cu studii     ¦
¦  ¦                         ¦             ¦superioare, cu grad didactic¦
¦  ¦                         ¦             ¦II si vechime in invatamant ¦
¦  ¦                         ¦             ¦intre 2 si 6 ani      ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Legea nr. 142/1999)
  Personal clerical angajat in unitatile cultelor recunoscute din Romania 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                           ¦Numarul de posturi pentru¦Functia didactica cu care se ¦
¦crt.¦         Functia clericala         ¦ care se asigura sprijin ¦     asimileaza     ¦
¦  ¦                           ¦  lunar la salarizare  ¦               ¦
+----+-----------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------¦
¦  ¦Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor,¦     15.237     ¦               ¦
¦  ¦oficiant de cult                   ¦             ¦               ¦
+----+-----------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------¦
¦1. ¦Cu studii superioare:                ¦     10.957     ¦Profesor cu studii superioare¦
+----+-----------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------¦
¦1.1.¦gradul I                       ¦     3.018     ¦gradul didactic I      ¦
+----+-----------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------¦
¦1.2.¦gradul II                      ¦     3.238     ¦gradul didactic II      ¦
+----+-----------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------¦
¦1.3.¦definitiv                      ¦     2.440     ¦definitiv          ¦
+----+-----------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------¦
¦1.4.¦debutant                       ¦     2.261     ¦debutant           ¦
+----+-----------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------¦
¦2. ¦Cu studii medii:                   ¦     4.280     ¦Învatator, educatoare,    ¦
¦  ¦                           ¦             ¦educator, maistru-instructor ¦
¦  ¦                           ¦             ¦cu studii medii       ¦
+----+-----------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------¦
¦2.1.¦gradul I                       ¦      663      ¦gradul didactic I      ¦
+----+-----------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------¦
¦2.2.¦gradul II                      ¦      783      ¦gradul didactic II      ¦
+----+-----------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------¦
¦2.3.¦definitiv                      ¦     1.690     ¦definitiv          ¦
+----+-----------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------¦
¦2.4.¦debutant                       ¦     1.144     ¦debutant           ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


NOTA:
Sprijinul lunar la salarizarea personalului clerical se determina, in conditiile prezentei legi, pe transe de vechime in activitatea clericala, in mod corespunzator cu salariile de baza ale cadrelor didactice astfel cum sunt stabilite prin lege, pe transe de vechime.