DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 150/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sportPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 03/12/2008

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • Legea nr. 122/2009

  Avand in vedere prevederile Conventiei impotriva dopajului, adoptata in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 171/1998, ale Protocolului aditional la Conventia impotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varsovia la 12 septembrie 2002, ratificat prin Legea nr. 302/2006, ale Conventiei internationale impotriva dopajului in sport, adoptata in cadrul Conferintei Generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptata prin Legea nr. 367/2006, in domeniul dopajului in sport,
  luand in considerare angajamentele asumate de Romania, prin semnarea Memorandumului de la Copenhaga in anul 2003, in sensul respectarii Codului Mondial Anti-Doping, adoptat la Conferinta Mondiala asupra Dopajului in Sport (Copenhaga, 3-5 martie 2003), si implementarii prevederilor sale la nivel national, document fundamental in lupta pe plan mondial impotriva dopajului in sport, in contextul adoptarii noului Cod Mondial Anti-Doping, cu ocazia Conferintei Mondiale asupra Dopajului in Sport, desfasurata in perioada 15-17 noiembrie 2007 la Madrid, Spania, ale carui prevederi urmeaza a intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009,
  in scopul armonizarii reglementarilor actuale din Romania cu noile reglementari internationale, dat fiind faptul ca timpul ramas pana la sfarsitul actualei sesiuni parlamentare nu permite adoptarea pana la 1 ianuarie 2009 a unei legi in acest sens, chiar si cu procedura de urgenta, iar neadoptarea de masuri prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonantei de urgenta va avea consecinte negative asupra drepturilor sportivilor, determinand totodata aparitia de diferente intre regimul sanctionator aplicabil pe plan national si cel pe plan international, ce vor constitui premise de tensiune, intrucat aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 518 din 15 iunie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Conform reglementarilor Conventiei impotriva dopajului, adoptata in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 171/1998, ale Conventiei internationale impotriva dopajului in sport, adoptata in cadrul Conferintei Generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptata prin Legea nr. 367/2006, si ale Codului Mondial Anti-Doping, elaborat de Agentia Mondiala Anti-Doping, denumit in continuare Cod, se interzice dopajul in sport din ratiuni de natura etica si medicala."

  2. La articolul 2 alineatul (2), literele d) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "d) incalcarea de 3 ori, intr-o perioada de 18 luni, a reglementarilor in vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping in afara competitiei, inclusiv nerespectarea de catre sportiv a obligatiei de a furniza informatii privind localizarea sa, precum si a reglementarilor privind testele neefectuate conform Standardului international pentru testare al Agentiei Mondiale Anti-Doping, inclusiv orice combinatie de 3 asemenea incalcari intro perioada de 18 luni;
  g) traficarea sau tentativa de traficare a oricarei substante si/sau metode interzise;".

  3. La articolul 3, punctele 1-7, 12, 17, 18, 28, 30, 31, 35 si 37 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "1. sportiv - orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international, definit ca atare de fiecare federatie internationala, sau orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel national, legitimata la un club sportiv, afiliat la o federatie sportiva nationala ori la o asociatie judeteana pe ramura de sport, si orice alta persoana care participa la activitatea sportiva la un nivel inferior, daca este desemnata de o alta organizatie care accepta Codul. Prezenta definitie cuprinde si practicantii de sport la nivel recreativ, fara ca acestia sa aiba obligatia de a furniza informatii privind localizarea lor si de a solicita scutire pentru uz terapeutic (SUT);
  2. sportiv de nivel international - sportivul desemnat de una sau mai multe federatii internationale ca facand parte din lotul de testare inregistrat al unei federatii internationale;
  3. personal asistent al sportivului - orice antrenor, instructor, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, parinte sau orice alta persoana care lucreaza cu, trateaza sau consiliaza sportivi care participa ori se pregatesc sa participe la competitii sportive;
  4. organizatie nationala anti-doping - acea autoritate nationala sau acele autoritati nationale responsabile cu privire la adoptarea si implementarea reglementarilor anti-doping, conducerea activitatii de prelevare de probe biologice, gestionarea rezultatelor la testele efectuate si conducerea audierilor, toate aceste responsabilitati fiind la nivel national;
  5. control doping - procesul care include furnizarea de informatii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testarilor, recoltarea si manuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri si apeluri;
  6. in competitie - perioada care incepe cu 12 ore inainte de o competitie la care sportivul este programat sa participe, pana la finalul competitiei si al procesului de recoltare a probelor legat de acea competitie, cu exceptia situatiilor in care se prevede altfel in reglementarile unei federatii internationale sau ale unei alte organizatii nationale anti-doping;
  7. in afara competitiei - orice control doping care nu este realizat in competitie;
  12. testare doping - parte a procesului de desfasurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, recoltarea de probe biologice, manuirea lor si transportul de probe biologice la laborator;
  17. standard international - un standard adoptat de catre Agentia Mondiala Anti-Doping, ce contine si detalii tehnice necesare pentru implementarea dispozitiilor Codului;
  18. rezultate pozitive - un raport de la un laborator sau de la alta entitate careia i s-a aprobat efectuarea de testari, care identifica intr-o proba biologica prezenta unei substante interzise, a metabolitilor ori a markerilor sai, inclusiv insemnate cantitati de substante endogene sau dovezi ale utilizarii de metode interzise;
  28. manifestare sportiva - o serie de competitii individuale organizate de un singur organism decizional;
  30. lipsa vinovatiei - demonstrarea de catre sportiv a faptului ca nu a stiut sau nu a suspectat si nici nu ar fi avut posibilitatea sa stie ori sa suspecteze, chiar prin exercitarea celei mai atente griji, faptul ca a folosit sau ca i s-au administrat substante ori metode interzise;
  31. lipsa neglijentei semnificative - demonstrarea de catre sportiv a faptului ca neglijenta de care a dat dovada nu a fost semnificativa in ceea ce priveste incalcarea legislatiei antidoping;
  35. lot de testare inregistrat - esantionul de sportivi de inalt nivel stabilit separat de catre fiecare federatie internationala si organizatie nationala anti-doping, care este supus testarii doping in cadrul si in afara competitiei, ca parte a planului de distributie a testarilor apartinand organizatiei sau federatiei internationale respective;
  37. sport individual - orice sport care nu este sport de echipa;".

  3^1. La articolul 3, punctele 10, 16 si 23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  « 10. ofiter de control doping - persoana atestata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si care are, pe baza delegatiei emise de Agentia Nationala Anti-Doping, responsabilitatea gestionarii la fata locului a sedintei de prelevare a probelor;
  16. substanta specifica - orice substanta calificata astfel in cuprinsul listei interzise;
  23. falsificare - modificarea printr-o actiune incorecta, obstructionarea, inducerea in eroare sau orice comportament fraudulos, in scopul de a modifica rezultatele testarii doping sau de a impiedica desfasurarea procedurilor obisnuite de testare doping, precum si oferirea de informatii false Agentiei Nationale Anti-Doping;».

  4. La articolul 3, dupa punctul 37 se introduc sase noi puncte, punctele 38-43, cu urmatorul cuprins:
  "38. rezultat atipic - un raport de la laborator sau o alta entitate recunoscuta de catre Agentia Mondiala Anti-Doping, care necesita investigatii ulterioare potrivit prevederilor Standardului international pentru laboratoare inainte de a se stabili existenta unui rezultat pozitiv;
  39. audiere provizorie - o scurta audiere ce are loc inaintea audierii prevazute la art. 28, la care sportivului i se aduc la cunostinta rezultatul constatat, reglementarile anti-doping incalcate si drepturile de care beneficiaza in vederea aplicarii suspendarii provizorii;
  40. suspendare provizorie - oprirea temporara a sportivului sau a unei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) de la participarea in cadrul oricarei competitii pana la luarea deciziei finale conform art. 28 alin. (3);
  41. sistem de management si administrare anti-doping (ADAMS) - o baza de date pe internet, instrument pentru gestionarea introducerii, pastrarii si raportarii informatiilor, proiectata pentru a sprijini partenerii si Agentia Mondiala Anti-Doping in activitatile lor anti-doping, in conformitate cu legislatia privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  42. manifestare sportiva nationala - manifestare sportiva ce implica participarea sportivilor de nivel national si international, care nu este o manifestare sportiva internationala;
  43. ajutor substantial - sprijin efectiv acordat de catre un sportiv sau o persoana din cadrul personalului asistent al sportivilor, prin furnizarea de informatii si probe concludente, inclusiv prin depunerea de marturii, pentru descoperirea sau stabilirea de incalcari ale reglementarilor anti-doping de catre alti sportivi sau persoane din cadrul personalului asistent al sportivilor."

  4^1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 4
  In vederea combaterii fenomenului de dopaj in sport functioneaza Agentia Nationala Anti-Doping, denumita in continuare Agentia, institutie publica cu personalitate juridica, cu autonomie decizionala in activitatea antidoping, in subordinea Guvernului, coordonata de primul-ministru, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.»"

  5. Denumirea titlului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "TITLUL II - Organizarea activitatii anti-doping la nivel national"

  6. La articolul 6, literele h) - m), o) - q), s), u) si v) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "h) propune masuri specifice si colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice, in sensul intensificarii luptei impotriva traficului ilicit de substante si/sau metode interzise;
  i) aproba, publica si revizuieste Lista interzisa, in conformitate cu lista Agentiei Mondiale Anti-Doping;
  j) actualizeaza, in colaborare cu Ministerul Sanatatii Publice si cu Agentia Nationala a Medicamentului, si publica anual lista cu specialitatile farmaceutice autorizate si comercializate in Romania care au in componenta substante si/sau metode interzise;
  k) intocmeste planul national anual de testare, in competitie si in afara competitiei;
  l) intocmeste lotul de testare inregistrat si tine evidenta localizarii sportivilor, potrivit prevederilor Standardului international pentru testare al Agentiei Mondiale Anti-Doping;
  m) organizeaza si efectueaza controale doping in competitie si in afara competitiei;
  o) planifica si asigura desfasurarea audierilor sportivilor si ale personalului asistent al acestora suspectati de incalcarea reglementarilor anti-doping, intr-un cadru corect si echitabil, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu standardele internationale;
  p) aproba scutirile de uz terapeutic pentru sportivii de nivel national, la solicitarea scrisa a acestora, in conformitate cu procedura descrisa in Standardul international pentru scutiri de uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti- Doping, si tine evidenta scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel international;
  q) comunica Agentiei Mondiale Anti-Doping cazurile de incalcari ale reglementarilor anti-doping gestionate, precum si solicitarile de scutiri pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel national;
  s) organizeaza cursuri pentru formarea profesionala si perfectionarea ofiterilor de control doping;
  u) organizeaza periodic cu structurile sportive actiuni privind informarea, prevenirea si combaterea fenomenului de dopaj in sport;
  v) initiaza, promoveaza si desfasoara activitati de cercetare stiintifica;".

  7. La articolul 6, dupa litera v) se introduce o noua litera, litera w), cu urmatorul cuprins:
  "w) elaboreaza normele de utilizare a veniturilor Agentiei pentru categoriile de cheltuieli ce se efectueaza pentru realizarea actiunilor de prevenire si combatere a dopajului in sport, precum si a celor de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante cuprinse in Lista interzisa si le supune Guvernului spre aprobare, prin hotarare."

  8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 7
  Posturile publice de radio si de televiziune pun la dispozitie, gratuit, Agentiei un spatiu de emisie de minimum 30 de minute lunar, din care 50% la ore de maxima audienta, pentru difuzarea de emisiuni cu caracter educativ si materiale promotionale, in scopul prevenirii si combaterii dopajului in sport."

  9. La articolul 9, alineatele (1) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Consiliul director al Agentiei are in componenta 9 membri, dupa cum urmeaza:
  a) presedinte;
  b) 3 reprezentanti ai aparatului de lucru al Guvernului
  c) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Sport, desemnat de presedintele acesteia din randul angajatilor sai;
  d) un reprezentant al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman;
  e) un reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei ori medicinei, desemnat de Ministerul Sanatatii Publice;
  f) un reprezentant al sportivilor de performanta, desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman;
  g) un reprezentant al federatiilor sportive nationale, desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.
  (7) Convocarea Consiliului director se face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei si va cuprinde in mod obligatoriu ordinea de zi si documentatia necesara."

  10. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) In cazurile prevazute la alin. (1) se desemneaza un nou reprezentant, al carui mandat dureaza pana la expirarea mandatului celui in locul caruia a fost numit."

  11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 12
  (1) Pe langa Agentie se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping si Comisia de apel.
  (2) Componenta si competentele comisiilor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.
  (3) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care participa la sedinte, beneficiaza de indemnizatie de sedinta de 20% din indemnizatia lunara a presedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiilor, ca urmare a participarii la sedinte, nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a presedintelui.
  (4) Pentru activitatea prestata de comisiile prevazute la alin. (1) se percep taxe al caror cuantum se stabileste anual prin decizie a Consiliului director, aprobata prin hotarare a Guvernului."

  12. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 13
  Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."

  13. Dupa articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 13^1 - 13^2, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 13^1
  (1) Salariatii care au o vechime in munca in cadrul Agentiei de cel putin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de baza.
  (2) Pentru fiecare an de vechime in munca, care depaseste pragul de 2 ani, la procentul prevazut la alin. (1) se adauga cate 3 procente.
  (3) Sporul de stabilitate, acordat in conditiile alin. (1) si (2), nu poate depasi 20% din salariul de baza.
  (4) Sporul de stabilitate se acorda cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta la alin. (1) si (2).
  (5) Sporul de stabilitate nu se acorda persoanelor incadrate in munca dupa pensionare.

  Art. 13^2
  (1) Personalul Agentiei, datorita faptului ca este supus prin profilul activitatii desfasurate la o solicitare psihica foarte ridicata si la riscul de imbolnavire ca urmare a manevrarii de probe biologice de urina si sange, beneficiaza de un spor in cuantum de pana la 25%, calculat la salariul de baza, in conditiile legii.
  (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevazut la alin. (1) si conditiile de acordare se stabilesc, in limitele prevazute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat.

  Art. 13^3
  Finantarea sporurilor prevazute la art. 131 si 132 se efectueaza din venituri proprii, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat."

  14. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 15
  (1) Lista interzisa, in conformitate cu cea a Agentiei Mondiale Anti-Doping, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (2) Agentia va revizui Lista interzisa ori de cate ori vor aparea modificari in lista publicata de Agentia Mondiala Anti-Doping."

  15. Articolul 16 se abroga.

  16. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 17
  (1) Agentia asigura aplicarea procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel national, la solicitarea scrisa a acestora, in conformitate cu procedura descrisa in Standardul international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping.
  (2) Agentia va raporta Agentiei Mondiale Anti-Doping, prin Sistemul de management si administrare anti-doping (ADAMS), scutirile pentru uz terapeutic acordate sportivilor de nivel national care sunt inscrisi in lotul sau de testare inregistrat.
  (3) Sportivii de nivel international au obligatia de a comunica Agentiei solicitarile de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, depuse potrivit prevederilor Standardului international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping."

  17. La articolul 18, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 18
  Medicii si asistentii medicali trebuie sa acorde o atentie deosebita tratamentului medical aplicat sportivilor si sa respecte urmatoarele reguli:".

  18. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 20
  Controlul doping, in competitie si in afara competitiei, se efectueaza conform Planului national anual de testare, cu respectarea prevederilor Standardului international pentru testare."

  19. La articolul 21 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 21
  (1) Controlul doping se efectueaza de catre Agentie, din proprie intiativa, sau poate fi solicitat acesteia de catre:".

  20. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Procedura de desfasurare a controlului doping este reglementata in normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, care se elaboreaza de Agentie, in conformitate cu prevederile Codului si Standardului international pentru testare, emise de Agentia Mondiala Anti-Doping."

  21. La articolul 21, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
  "(4) Agentia poate efectua testari doping la solicitarea organizatiilor anti-doping ale altor state, organizatiilor internationale anti-doping, precum si la solicitarea structurilor sportive internationale."

  22. La articolul 22, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Recordul national se poate omologa numai in urma testarii doping a sportivului in cauza, imediat dupa inregistrarea acestuia.
  (3) Testarile-tinta si cele in afara competitiei pot fi efectuate oricand, fara aviz prealabil, la cea mai apropiata statie de control doping, la locurile de cazare a sportivului in perioada de pregatire, in toate locurile si incintele in care se desfasoara activitati fizice si sportive sau la domiciliul sportivului, iar acesta are obligatia sa se supuna acestor testari."

  23. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Testarea doping in competitie se efectueaza in spatii adecvate numite statie de control doping, organizate conform normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping.
  (2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, administratorii de baze sportive au obligatia sa amenajeze statii de control doping in conformitate cu prevederile alin. (1)."

  24. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 24
  Testarile doping pot fi efectuate de catre ofiterii de control doping care au absolvit cursurile de formare profesionala si perfectionare organizate de Agentie si au obtinut in acest sens un certificat, precum si de catre personalul din cadrul Agentiei imputernicit in acest sens de catre presedintele acesteia."

  25. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 26
  (1) Analiza probelor biologice se efectueaza de catre Directia cercetare si laborator control doping, potrivit prevederilor Standardului international pentru laboratoare al Agentiei Mondiale Anti-Doping, sau de un alt laborator acreditat de Agentia Mondiala Anti-Doping.
  (2) Rezultatul analizei de laborator este emis sub forma unui buletin de analiza ce se comunica presedintelui Agentiei.
  (3) In cazul unui rezultat pozitiv, Agentia verifica daca a survenit una dintre urmatoarele situatii:
  a) a fost acordata sau urmeaza sa fie acordata o scutire pentru uz terapeutic;
  b) exista o suspiciune cu privire la incalcarea prevederilor Standardului international pentru testare sau a Standardului international pentru laboratoare, care sa infirme validitatea rezultatului pozitiv constatat.
  (4) Daca verificarea nu evidentiaza una dintre situatiile prevazute la alin. (3), Agentia informeaza sportivul in cauza si federatia sportiva nationala responsabila, Agentia Nationala pentru Sport, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia internationala responsabila si Agentia Mondiala Anti-Doping asupra:
  a) rezultatului constatat;
  b) reglementarii anti-doping incalcate;
  c) dreptului sportivului de a cere contraexpertiza, datei si locului efectuarii acesteia;
  d) drepturilor sportivului.
  (5) In cazul unui rezultat atipic, Agentia verifica daca a survenit una dintre urmatoarele situatii:
  a) a fost acordata o scutire pentru uz terapeutic;
  b) exista o suspiciune cu privire la incalcarea prevederilor Standardului international pentru testare sau a Standardului international pentru laboratoare, care sa infirme validitatea rezultatului atipic constatat.
  (6) Daca verificarea nu evidentiaza una dintre situatiile prevazute la alin. (5), Agentia efectueaza investigatiile ulterioare necesare, potrivit prevederilor Standardului international pentru laboratoare, pentru a stabili daca rezultatul atipic va fi inaintat sau nu drept un rezultat pozitiv.
  (7) Dupa incheierea investigatiilor prevazute la alin. (6), Agentia informeaza sportivul in cauza si federatia sportiva nationala responsabila, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia internationala responsabila si Agentia Mondiala Anti-Doping daca rezultatul atipic va fi inaintat drept un rezultat pozitiv, cu respectarea alin. (4)
  (8) Agentia nu are obligatia de a informa despre un rezultat atipic pana la incheierea investigatiilor prevazute la alin. (6) si luarea deciziei de a inainta rezultatul atipic drept un rezultat pozitiv, cu exceptia urmatoarelor situatii:
  a) daca Agentia stabileste ca efectuarea contraexpertizei este necesara inainte de incheierea investigatiilor prevazute la alin. (6), situatie in care decide efectuarea acesteia dupa informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat, cu respectarea prevederilor art. 27 lit. b) si c);
  b) daca Agentia primeste o solicitare in acest sens fie din partea unui organizator al unui eveniment sportiv major, cu putin timp inaintea unei manifestari sportive internationale, fie din partea unei organizatii sportive care are responsabilitatea de a respecta un termen-limita pentru selectionarea membrilor unei echipe pentru o manifestare sportiva internationala, numai dupa informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat."

  26. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 26^1
  In cazul incalcarilor reglementarilor anti-doping prevazute la art. 2 alin. (2), care nu presupun analiza de probe biologice, Agentia verifica circumstantele in care a fost savarsita posibila incalcare a reglementarilor anti-doping si informeaza sportivul sau persoana in cauza, federatia sportiva nationala responsabila, Agentia Nationala pentru Sport, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia internationala responsabila si Agentia Mondiala Anti-Doping asupra:
  a) reglementarii anti-doping incalcate;
  b) drepturilor sportivului sau persoanei invinuite pe parcursul desfasurarii procedurii de audiere."

  27. Dupa articolul 27 se introduc doua noi articole, articolele 27^1 si 27^2, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 27^1
  (1) Agentia poate dispune suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substanta specifica sau pe baza unei alte posibile incalcari a reglementarilor anti-doping, in legatura cu o manifestare sportiva, dupa verificarea si informarea prevazute la art. 26 alin. (3) si (4), respectiv la art. 261.
  (2) Suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substanta interzisa, cu exceptia substantelor specifice, in legatura cu o manifestare sportiva, este obligatorie, dupa verificarea si informarea prevazute la art. 26 alin. (3) si (4).
  (3) Suspendarea provizorie, conform alin. (1) si (2), nu poate fi dispusa fara a i se acorda sportivului in cauza dreptul la o audiere provizorie inainte de impunerea suspendarii provizorii sau imediat dupa impunerea acesteia ori dreptul la o audiere in regim de urgenta, potrivit art. 28 alin. (4), imediat dupa impunerea suspendarii provizorii.

  Art. 27^2
  Daca sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent, care este suspectat(a) de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2), se retrage din activitatea sportiva inainte de inceperea sau in timpul procedurilor prevazute in prezentul capitol, Agentia poate decide continuarea acestora."

  28. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 28
  (1) Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping organizeaza o procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia, invinuit de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2).
  (2) Procedura de audiere se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii:
  a) organizarea audierii intr-un interval de timp rezonabil, cu respectarea alin. (3);
  b) o comisie de audiere echitabila si impartiala;
  c) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei;
  d) dreptul de a fi informat corect si la timp despre invinuirea adusa de incalcare a reglementarilor anti-doping;
  e) dreptul de a se apara in fata invinuirii aduse de incalcare a reglementarilor anti-doping si fata de consecintele decurgand din aceasta;
  f) dreptul fiecarei parti de a prezenta probe, de a chema si interoga martori, acceptarea marturiei sub forma declaratiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping;
  g) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping care dispune si asupra resposabilitatii costurilor acestuia;
  h) dreptul la o decizie in forma scrisa, motivata, datata si comunicata intr-un timp rezonabil.
  (3) Audierea se va desfasura cu celeritate, fara a depasi 3 luni de la incheierea procesului de gestionare a rezultatelor prevazut la cap. VI, cu exceptia cazurilor in care sunt aplicabile dispozitiile art. 39.
  (4) Presedintele Agentiei poate decide organizarea unei proceduri de audiere in regim de urgenta, atunci cand imprejurarile o cer."

  29. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 29
  (1) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora, care sunt suspectati de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2), va fi facuta publica de catre presedintele Agentiei sau, in lipsa acestuia, de catre inlocuitorul sau, in termen de cel mult 20 de zile de la solutionarea definitiva a cazului.
  (2) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora, care dupa solutionarea definitiva a cazului nu au fost gasiti vinovati de una sau mai multe incalcari ale reglementarilor anti-doping prevazute la art. 2 alin. (2), va putea fi facuta publica numai cu acordul scris al acestora.
  (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), presedintele Agentiei sau, in lipsa acestuia, inlocuitorul sau poate face comentarii publice despre un caz aflat in curs de solutionare, daca acestea sunt necesare ca raspuns la comentarii publice ale sportivilor sau personalului asistent in cauza.
  (4) Pana la informarea publica prevazuta la alin. (1)-(3), institutiile prevazute la art. 26 alin. (4) si la art. 261, precum si cluburile si ligile profesioniste au obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor ce le sunt comunicate.
  (5) Informatiile facute publice potrivit alin. (1)-(3) sunt prezentate si pastrate cel putin un an si pe paginile de internet proprii ale Agentiei si federatiilor sportive nationale responsabile, acolo unde acestea exista."

  30. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 31
  Faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) si f) se sanctioneaza cu suspendarea din activitatea sportiva pe o perioada de 2 ani la prima incalcare, cu exceptia cazurilor in care sunt aplicabile prevederile art. 32, ale art. 39 si ale art. 391."

  31. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 32
  Daca faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) si f) implica o substanta specifica, iar sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent demonstreaza cum a patruns in organismul sau ori modul in care a intrat in posesia sa acea substanta specifica, precum si ca utilizarea substantei specifice nu a avut drept scop marirea performantei sportive sau mascarea utilizarii unei alte substante interzise, perioada de suspendare prevazuta la art. 31 va fi inlocuita, la prima incalcare, cel putin cu o mustrare, fara acordarea unei perioade de suspendare sau cu acordarea a cel mult 2 ani de suspendare."

  32. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 33
  (1) Faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. c) si e) se sanctioneaza conform art. 31, la prima incalcare, cu exceptia cazurilor in care sunt aplicabile prevederile art. 39 si ale art. 391.
  (2) Pentru incalcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. g) si h), perioada de suspendare va fi de minimum 4 ani, mergand pana la suspendarea pe viata, la prima incalcare, cu exceptia cazurilor in care sunt aplicabile prevederile art. 39.
  (3) Pentru incalcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de minimum un an si maximum 2 ani la prima incalcare, in functie de gradul de vinovatie a sportivului, conform normelor metodologice de organizare si desfasurare a controlului doping."

  33. Dupa articolul 33 se introduc doua noi articole, articolele 33^1 si 33^2, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 33^1
  Pentru a doua incalcare a dispozitiilor art. 2 alin. (2), perioadele de suspendare se vor incadra in limitele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

  Art. 33^2
  A treia incalcare a reglementarilor anti-doping se sanctioneaza intotdeauna cu suspendarea pe viata, cu exceptia faptei prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d) si a cazurilor in care sunt aplicabile prevederile art. 32, situatii in care perioada de suspendare va fi de minimum 8 ani, mergand pana la suspendarea pe viata."

  34. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 34
  Orice fapta prevazuta la art. 2 alin. (2), savarsita de catre o persoana din cadrul personalului asistent al sportivului cu implicarea unui sportiv minor, atunci cand aceasta nu implica o substanta specifica, se sanctioneaza direct cu suspendarea pe viata din activitatea sportiva."

  35. La articolul 35, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
  "(3^1) In cazul sanctionarii unui sportiv pentru incalcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. a), costurile analizelor de laborator vor fi suportate de catre structura sportiva in numele careia sportivul a participat la activitatea sportiva la care acesta a fost testat doping."

  36. La articolul 35, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Pe perioada suspendarii, sportivii sau membrii personalului asistent suspendati nu pot participa in nicio calitate in cadrul unei competitii ori manifestari sportive."

  37. La articolul 35, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
  "(4^1) Daca sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent care a fost suspendat/a incalca dispozitiile alin. (4), atunci perioada de suspendare care a fost impusa initial va incepe sa curga din nou de la data participarii in cadrul competitiei sau manifestarii sportive.
  (4^2) Perioada de suspendare reinnoita conform alin. (41) poate fi redusa, insa aceasta nu va fi mai mica decat jumatate din perioada de suspendare impusa initial, daca sportivul sau persoana in cauza demonstreaza lipsa neglijentei semnificative."

  38. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 36
  (1) Pe perioada suspendarii, sportivii au obligatia de a comunica Agentiei informatii privind localizarea.
  (2) In vederea reintegrarii in activitatea sportiva, pe perioada suspendarii, sportivii trebuie sa se supuna la 4 testari doping fara aviz prealabil, din care o testare in momentul reinceperii activitatii sportive.
  (3) In situatia in care, pe perioada suspendarii, sportivul se retrage din activitatea sportiva, iar ulterior solicita reintegrarea in activitatea sportiva, acesta nu va putea fi reintegrat decat dupa informarea Agentiei si efectuarea de testari doping fara aviz prealabil, pe o perioada de timp egala cu perioada de suspendare ramasa de efectuat la data retragerii."

  39. La articolul 38, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 38
  (1) Atunci cand mai mult de un membru al unei echipe sportive a incalcat sau este susceptibil de savarsirea uneia dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) in legatura cu o manifestare sportiva, echipa va fi supusa testelor-tinta stabilite pentru acea manifestare sportiva.
  (2) In situatia in care mai mult de 2 membri ai unei echipe sportive sunt gasiti vinovati de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) in perioada unei manifestari sportive, echipa va fi supusa sanctiunii de descalificare sau unei alte sanctiuni disciplinare stabilite de organizatia care guverneaza manifestarea respectiva."

  40. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 39
  (1) Sportivul este responsabil de prezenta in proba biologica a oricarei substante interzise sau a metabolitilor ori a markerilor ei, nefiind necesar sa se demonstreze intentia sau culpa pentru a se stabili o incalcare a reglementarilor anti-doping.
  (2) In cazul in care sportivul dovedeste lipsa vinovatiei cu privire la fapta prevazuta la art. 2 alin. (2) lit. a), sanctiunea cu suspendarea nu se aplica, iar fapta nu va fi considerata incalcare a reglementarilor anti-doping.
  (3) In cazul incalcarilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-c) si e)-h), perioada de suspendare poate fi redusa, insa aceasta nu va fi mai mica decat jumatate din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit pentru respectiva fapta, daca sportivul sau persoana in cauza demonstreaza lipsa neglijentei semnificative.
  (4) Pentru aplicarea masurilor prevazute la alin. (2) si (3, sportivul trebuie sa demonstreze modalitatea in care substanta interzisa a patruns in corpul sau.
  (5) Aplicarea masurii prevazute la alin. (3) nu poate fi dispusa in situatiile in care sunt aplicabile prevederile art. 32.
  (6) Daca sanctiunea aplicabila este suspendarea pe viata, atunci perioada de suspendare redusa aplicata potrivit alin. (3) nu va fi mai mica de 8 ani.
  (7) In cazul in care sportivul sau persoana in cauza acorda Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping si Comisiei de apel un ajutor substantial in vederea descoperirii sau stabilirii de incalcari ale reglementarilor anti-doping savarsite de catre alti sportivi sau personalul asistent, perioada de suspendare poate fi redusa, iar aceasta nu va fi mai mare de trei patrimi din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit in mod normal pentru fapta savarsita. Dupa expirarea termenului de contestatie sau luarea unei decizii potrivit art. 481, Agentia poate reduce perioada de suspendare aplicata cu aprobarea Agentiei Mondiale Anti-Doping si a federatiei internationale de specialitate.
  (8) Daca sanctiunea aplicabila este suspendarea pe viata, atunci perioada de suspendare redusa aplicata potrivit alin.
  (7) nu va fi mai mica de 8 ani.
  (9) In cazul in care un sportiv sau o alta persoana recunoaste din proprie initiativa ca a savarsit o incalcare a reglementarilor anti-doping inainte de a primi invitatia pentru recoltarea de probe care ar putea stabili incalcarea sau mai inainte de constatarea uneia dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. b)-h) si primirea, potrivit art. 261, a informarii despre incalcarea recunoscuta, aceasta recunoastere fiind singura dovada a incalcarii la momentul recunoasterii, perioada de suspendare poate fi redusa, insa aceasta nu va fi mai mica decat jumatate din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit pentru respectiva fapta recunoscuta.
  (10) In cazul in care pentru un sportiv sau o persoana din personalul asistent al sportivilor sunt intrunite conditiile pentru aplicarea a cel putin doua dintre prevederile alin. (3), (7) sau (9), perioada de suspendare poate fi redusa, insa aceasta nu va fi mai mica decat o patrime din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit in mod normal."

  41. Dupa articolul 39 se introduce un nou capitol, capitolul XI^1 "Circumstante care pot conduce la majorarea perioadei de suspendare", cuprinzand articolul 39^1, cu urmatorul cuprins:
  "CAPITOLUL XI^1 - Circumstante care pot conduce la majorarea perioadei de suspendare

  Art. 39^1
  (1) Perioadele de suspendare prevazute la art. 31 si 33 pentru incalcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. a)-f) se majoreaza pana la maximum 4 ani, daca fapta este savarsita in una dintre urmatoarele situatii:
  a) sportivul sau o alta persoana a savarsit incalcarea reglementarilor anti-doping intr-o actiune de dopaj dirijat, fie individual, fie impreuna cu mai multe persoane;
  b) sportivul sau o alta persoana a detinut ori a folosit mai multe substante sau metode interzise ori a detinut sau a folosit o substanta ori o metoda interzisa de mai multe ori;
  c) sportivul sau o alta persoana obstructioneaza detectarea ori stabilirea unei incalcari a reglementarilor anti-doping.
  (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in situatia in care sportivul sau o alta persoana poate demonstra Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping faptul ca nu a incalcat cu intentie reglementarile anti-doping ori sportivul sau persoana in cauza recunoaste incalcarea reglementarilor anti-doping imediat dupa ce i-a fost adusa la cunostinta de catre Agentie conform art. 26 alin. (4) si art. 26^1."

  42. La articolul 44 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) oferirea, prescrierea, administrarea de substante sau metode interzise unui sportiv minor;".

  43. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 47
  Pot fi contestate urmatoarele decizii:
  a) deciziile Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping, referitoare la incalcarile dispozitiilor art. 2;
  b) deciziile Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping, luate in conformitate cu prevederile art. 35 alin. (41);
  c) decizia conform careia Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping nu are competenta pentru a judeca o posibila incalcare a reglementarilor anti-doping;
  d) decizia Agentiei de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o incalcare a reglementarilor antidoping conform art. 26 alin. (4) si (7);
  e) decizia de a nu actiona in cazul unei incalcari a reglementarilor anti-doping dupa o investigatie conform art. 261;
  f) decizia de suspendare provizorie dispusa conform art. 271;
  g) deciziile Agentiei privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic."

  44. La articolul 48, partea introductiva si litera d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 48
  Procedura solutionarii contestatiilor prevazute la art. 47 se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii:
  d) dreptul la o decizie in forma scrisa, motivata, datata, redactata si comunicata in timp rezonabil."

  45. Dupa articolul 48 se introduc patru noi articole, articolele 48^1-48^4, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 48^1
  (1) Deciziile prevazute la art. 47 lit. a)-e) si g), luate in legatura cu o competitie din cadrul unei manifestari sportive nationale sau care implica sportivi de nivel national, pot fi contestate la Comisia de apel, in termen de 21 de zile de la data comunicarii, de catre urmatoarele persoane:
  a) sportivii de nivel national sau alta persoana care este subiect al deciziei contestate;
  b) structura sportiva careia apartine sportivul sau cealalta parte in legatura cu care s-a luat decizia contestata;
  c) federatia internationala responsabila, Comitetul Olimpic International, Comitetul Paralimpic International;
  d) organizatia anti-doping a tarii de domiciliu a persoanei/sportivului;
  e) Agentie.
  (2) Deciziile prevazute la alin. (1) pot fi contestate si de Agentia Mondiala Anti-Doping in termen de 21 de zile de la ultima zi in care orice parte ar fi putut face apel sau in termen de 21 de zile de la primirea de catre aceasta a dosarului complet referitor la cazul solutionat.

  Art. 48^2
  Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, in termen de 21 de zile de la data comunicarii.


  Art. 48^3
  Deciziile prevazute la art. 47 lit. a)-e) si g), luate in legatura cu o competitie din cadrul unei manifestari sportive internationale sau care implica sportivi de nivel international, pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, in termen de 21 de zile de la data comunicarii, de catre urmatoarele persoane:
  a) sportivii de nivel international sau alta persoana care este subiect al deciziei contestate;
  b) structura sportiva careia ii apartine sportivul sau cealalta parte in legatura cu care s-a luat decizia contestata;
  c) federatia internationala responsabila;
  d) organizatia antidoping a tarii de domiciliu a persoanei/sportivului;
  e) Agentie;
  f) Agentia Mondiala Anti-Doping."

  Art. 48^4
  Deciziile prevazute la art. 47 lit. f) pot fi contestate numai de catre sportivii sau persoanele impotriva carora a fost impusa sanctiunea de suspendare provizorie, conform art. 481, respectiv art. 483, dupa caz."

  46. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 49
  Deciziile contestate isi pastreaza efectele pe durata desfasurarii procedurilor prevazute la art. 481 si 483, cu exceptia situatiei in care Comisia de apel, respectiv Curtea de arbitraj sportiv decide suspendarea acestora."

  47. La articolul 51, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 51
  (1) Federatiile sportive nationale sunt obligate sa comunice Agentiei, in termenul stabilit de aceasta, informatii detaliate privind calendarul sportiv intern si international, precum si planurile de pregatire a echipelor si sportivilor lor, cu precizarea exacta a locurilor si orelor de desfasurare, precum si lista cu sportivii de nivel national/international desemnati de Agentie si adresele acestora."

  48. Dupa articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 531
  (1) Introducerea sportivilor aflati in perioada de suspendare in competitii sau manifestari sportive de catre federatii sportive nationale, cluburi ori ligi profesioniste constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 30.000 lei, precum si retragerea oricarui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporara a certificatului de identitate sportiva sau radierea din registrul sportiv.
  (2) Desemnarea pentru a fi supusa testarii doping a unei persoane care nu are calitatea de sportiv constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei."

  49. La articolul 54, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei."

  50. La articolul 54, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
  "(2^1) Nerespectarea de catre sportivii sau membrii personalului asistent suspendati a prevederilor art. 35 alin. (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei."

  51. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 55
  (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 53, 531 si 54, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
  (2) Contraventiilor prevazute la art. 53, 531 si 54 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

  52. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 57
  Pentru informarea si educarea personalului implicat in activitatile anti-doping, toate institutiile de invatamant superior de educatie fizica si sport din tara si Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor introduc in programele de invatamant cursuri de prezentare a reglementarilor nationale si internationale anti-doping, precum si Strategia nationala anti-doping."

  53. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 58
  Conducerea Agentiei si personalul implicat in controlul doping vor avea acces la toate manifestarile sportive pe baza de legitimatie, ale carei model si continut se stabilesc prin normele metodologice de organizare si desfasurare a controlului doping."

  54. Dupa articolul 63 se introduce anexa avand continutul prevazut in anexa la prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. II
  Agentia Nationala Anti-Doping recunoaste, in conditii de reciprocitate, deciziile de suspendare a sportivilor romani, luate in conformitate cu dispozitiile Codului Mondial Anti-Doping, de catre organizatiile antidoping ale statelor parti la Conventia impotriva dopajului, adoptata in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 171/1998.

  Art. III
  Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

  Art. IV
  (1) Cazurile de incalcari ale reglementarilor anti-doping aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor continua sa fie solutionate potrivit dispozitiilor Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, aflate in vigoare la data inceperii procedurii de solutionare. (2) Rezultatele pozitive inregistrate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se solutioneaza potrivit prevederilor in vigoare la data efectuarii testarii doping.

  Art. V
  In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor actualiza Normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.592/2006, precum si Hotararea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, cu modificarile ulterioare.

  Art. VI
  Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 518 din 15 iunie 2006, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


  ANEXA (Anexa la Legea nr. 227/2006) - LIMITELE perioadelor de suspendare in cazul savārsirii unei a doua incalcari a prevederilor art. 2 alin. (2)

  A doua incalcare
   \ 
   \      SR |  TNNI |   LNS |   SS |   SA |   TA |
    \ 
  Prima incalcare
  
  SR       1-4   2-4     2-4   4-6   8-10  10 - pe viata
  
  TNNI      1-4   4-8     4-8   6-8  10 - pe viata pe viata
  
  LNS      1-4   4-8     4-8   6-8  10 - pe viata pe viata
  
  SS       2-4   6-8     6-8  8 - pe viata pe viata pe viata
  
  SA       4-5 10-pe viata 10-pe viata pe viata  pe viata pe viata
  
  TA   8 - pe viata pe viata  pe viata  pe viata  pe viata pe viata
  

  SR - sanctiune redusa - incalcarea reglementarilor anti-doping a fost sau urmeaza sa fie sanctionata cu o sanctiune redusa, in conformitate cu prevederile art. 32;

  TNNI - test neefectuat sau netransmiterea informatiilor privind localizarea sportivului - incalcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. d);

  LNS - sanctiune redusa pentru lipsa neglijentei semnificative - incalcarea reglementarilor anti-doping a fost sau urmeaza sa fie sanctionata cu o sanctiune redusa in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3);

  SS - sanctiune standard - incalcarea reglementarilor anti-doping a fost sau urmeaza sa fie sanctionata in conformitate cu prevederile art. 31 sau art. 33 alin. (1);

  SA - sanctiune majorata - incalcarea reglementarilor anti-doping a fost sau urmeaza sa fie sanctionata cu o sanctiune majorata in conformitate cu prevederile art. 391;

  TA - traficare sau tentativa de traficare si administrare sau tentativa de administrare - incalcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. g) si h).

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------