DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al MagistraturiiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 26 iunie 2009

Luand in considerare necesitatea asigurarii independentei inspectorilor judiciari si a eficientizarii activitatii acestora, aspect semnalat in mod constant de Comisia Europeana cu ocazia evaluarii progreselor realizate de Romania in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare,
avand in vedere faptul ca recent Consiliul Superior al Magistraturii a intreprins un important proces de recrutare de inspectori pentru Inspectia judiciara, masura care, insa, ar trebui dublata, in mod necesar, si de o imbunatatire urgenta a cadrului legislativ in care Inspectia judiciara isi va desfasura activitatea, avand ca baza propunerile rezultate din experienta aplicarii in practiea a reglementarilor in materie pana in prezent,
tinand cont de imperativul mentinerii, pe cat posibil, a unui grad inalt de ocupare a posturilor vacante de conducere, pe calea extraordinara a delegarii, pana la ocuparea lor pe calea ordinara a concursului pentru promovarea in functii de executie si, respectiv, de conducere,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
 • La articolul 57, alineatele (6), (7) si (8) vor avea urmatorul cuprins:
  "(6) Delegarea judecatorilor se poate face pe o perioada de cel mult 6 luni si poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, cel mult inca 6 luni.
  (7) In interesul serviciului, procurorii pot fi delegati, cu acordul scris al acestora, inclusiv in functii de conducere, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioada de cel mult 6 luni.
  (8) Delegarea procurorilor poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, cel mult inca 6 luni."

  Art. II
  Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 45
  (1) Actiunea disciplinara se exercita de comisiile de disciplina ale Consiliului Superior al Magistraturii.
  (2) Comisiile de disciplina pot fi sesizate de Inspectia judiciara sau se pot sesiza din oficiu in legatura cu abaterile disciplinare ale judecatorilor si procurorilor.
  (3) Comisiile de disciplina sunt formate din 3 inspectori ai Serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori si, respeciiv, 3 inspectori ai Serviciului de inspectie judiciara pentru procurori.
  (4) Membrii comisiilor de disciplina nu pot desfasura pe perioada mandatului decat activitate specifica acestei calitati si sunt inlocuiti de membri supleanti in situatiile in care, din motive intemeiate, nu pot participa la solutionarea lucrarilor.
  (5) Membrii comisiilor de disciplina si membrii supleanti sunt numiti de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat de un an, cu posibilitatea reinvestirii o singura data."

  2. Dupa articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 45^1
  (1) Orice persoana interesata, inclusiv conducatorii instantelor sau ai parchetelor, poate semnala inspectiei judiciare aspecte in legatura cu activitatea ori conduita necorespunzatoare a judecatorilor sau procurorilor, cu incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii ori cu savarsirea de catre acestia a unor abateri disciplinare.
  (2) Orice semnalare privind activitatea necorespunzatoare a judecatorilor si procurorilor, gresit indreptata la instante sau parchete, va fi inaintata inspectiei judiciare in termen de 5 zile de la inregistrare.
  (3) Aspectele semnalate sunt supuse unor verificari prealabile efectuate de inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori, respectiv ai Serviciului de inspectie judiciara pentru procurori, in cadrul carora se stabileste daca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare.
  (4) Daca in urma efectuarii verificarilor prealabile se constata ca nu exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, rezultatul se comunica direct persoanei care a formulat sesizarea si persoanei vizate de sesizare.
  (5) In cazul in care se constata ca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, Serviciul de inspectie judiciara pentru judecatori, respectiv Serviciul de inspectie judiciara pentru procurori sesizeaza comisia de disciplina corespunzatoare."

  3. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 46
  (1) In vederea exercitarii actiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetarii disciplinare, care se dispune potrivit art. 45 alin. (2), in termen de maximum 10 zile de la data sesizarii.
  (2) Cercetarea disciplinara se efectueaza de inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori, respectiv din cadrul Serviciului de inspectie judiciara pentru procurori
  (3) In cadrul cercetarii disciplinare se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice alte date concludente din care sa se poata aprecia asupra existentei sau inexistentei vinovatiei. Ascultarea celui in cauza si verificarea apararilor judecatorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecatorului sau procurorului cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica incheierea cercetarii. Judecatorul sau procurorul cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare.
  (4) Cercetarea disciplinara se desfasoara cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la informatiile clasificate si la protectia datelor cu caracter personal.
  (5) Cercetarea disciplinara se suspenda atunci cand impotriva judecatorului sau procurorului cercetat s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru aceeasi fapta.
  (6) Organul de urmarire penala este obligat sa comunice Consiliului Superior al Magistraturii intr-un termen rezonabil actul prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale.
  (7) Suspendarea se dispune de comisia de disciplina, prin rezolutie.
  (8) Suspendarea opereaza pana cand solutia pronuntata in cauza care a motivat suspendarea a devenit definitiva. Dispozitiile alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
  (9) Cercetarea prealabila se efectueaza in termen de 30 de zile de la data dispunerii acesteia, cu exceptia situatiei in care intervine suspendarea. Comisia de disciplina poate dispune prelungirea termenului, cu cel mult 30 de zile, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura.
  (10) In cazul in care, inainte de sesizarea sectiei, comisia de disciplina constata ca sunt necesare verificari suplimentare, solicita completarea cercetarii disciplinare. Rezultatul verificarilor suplimentare este inaintat comisiei de disciplina in cel mult 30 de zile de la data la care s-a dispus completarea verificarilor.
  (11) In termen de 20 de zile de la primirea rezultatului cercetarii disciplinare sau, dupa caz, a rezultatului verificarilor suplimentare, comisia de disciplina, in cazul in care considera ca se justifica, sesizeaza sectia corespunzatoare in vederea solutionarii actiunii disciplinare.
  (12) In cazul in care comisia de disciplina considera ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica, dispune clasarea. Rezolutia se comunica persoanelor indicate la art. 45^1 alin. (4) si inspectorului judiciar care a efectuat cercetarea.
  (13) Impotriva solutiei de clasare poate fi formulata contestatie de persoana indicata la art. 45^1 alin. (1), de persoana vizata sau de inspectorul judiciar care a efectuat cercetarea la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezolutiei.
  (14) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termenul de prescriptie de cel mult un an de la data la care fapta a fost cunoscuta."

  4. La articolul 47, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
  "(2^1) Dispozitiile art. 46 alin. (5) si (6) se aplica in mod corespunzator. Suspendarea se dispune, prin incheiere, de sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii."

  5. La articolul 47, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
  "(4) Dispozitiile din prezenta lege ce reglementeaza procedura de solutionare a actiunii disciplinare se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila."

  6. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 53
  (1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care au calitatea de judecator sau procuror raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii.
  (2) Prevederile art. 45-47 se aplica in mod corespunzator."

  7. Articolul 54 se abroga.

  8. La articolul 61, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Inspectorii din cadrul Inspectiei judiciare sunt numiti de plen, prin concurs sau examen, pentru un mandat de 6 ani, dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 60 alin. (2) si au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare."

  9. La articolul 61, dupa alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3^1)-(3^5), cu urmatorul cuprins:
  "(3^1) Pe durata exercitarii mandatului de inspector, judecatorii si procurorii sunt suspendati de drept din functiile pe care le ocupa la instante si parchete. Judecatorii si procurorii cu functii de conducere sunt obligati sa opteze intre functia de conducere si cea de inspector judiciar, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de a ocupa in continuare functia de inspector judiciar. Dupa cele 30 de zile, postul de conducere sau de inspector judiciar pentru care nu s-a facut optiunea devine vacant de drept.
  (3^2) Inspectorii din cadrul Inspectiei judiciare pot fi revocati din functie de plen, din oficiu sau la propunerea inspectorului Sef, pentru neindeplinirea ori indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor de serviciu sau in cazul aplicarii unei sanctiuni disciplinare.
  (3^3) Dispozitiile art. 45-47 se aplica in mod corespunzator inspectorilor judiciari. Actiunea disciplinara se exercita de comisia de disciplina corespunzatoare serviciului de inspectie judiciara din care face parte si va fi solutionata de Sectia pentru judecatori sau de Sectia pentru procurori, dupa caz.
  (3^4) La incetarea functiei de inspector in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorii si procurorii revin la instantele sau parchetele unde au functionat anterior ori, cu consimtamantul lor, la alte instante sau parchete unde au dreptul sa functioneze potrivit legii. Art. 134^1 alin. (2)-(5) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
  (3^5) Perioada in care judecatorul sau procurorul este inspector judiciar in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime in functia de judecator sau procuror."

  Art. III
  (1) Inspectorii judiciari care la data prezentei ordonante de urgenta ocupa aceste functii prin detasare isi incheie mandatul de inspector judiciar la data expirarii detasarii, urmand ca pentru un nou mandat sa urmeze procedura prevazuta de lege pentru ocuparea functiei de inspector judiciar.
  (2) Pe perioada mandatului, inspectorii judiciari care, inainte de numirea in functie, au functionat la alte instante sau parchete decat cele din municipiul Bucuresti beneficiaza, pe langa drepturile salariale, de decontarea chiriei.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Hotarare CSM 327/2015 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
  Hotarare CSM 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al
  Hotararea CSM 1216/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura
  Hotararea CSM 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Cons
  Hotarare CSM 862/2014 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului Natio
  Hotararea 694/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012
  Hotararea CSM 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Hotarare CSM 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului S
  Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
  Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
  Hotarare CSM nr. 1080/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, nr. 387/2005
  Hotarare nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
  Legea 137/2013 privind aprobarea OUG 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind
  Hotararea CSM 49/2013 pentru completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
  Hotararea 50/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea
  Hotararea CSM 1132/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
  HG 1169/2012 privind suplimenterea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume pr
  Hotararea CSM 1061/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii
  Hotararea CSM 911/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea jude
  Hotararea 610/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecato
  Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 3. Interviul. Etica si deontologie judiciara
  Cristi Danilet

  Pret: 54.9 lei
  46.7 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  52 useri online

  Useri autentificati: